adscode
adscode
adscode
adscode

2014-15 Yılı MEB İstatistikleri Yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığının 2014-15 Eğitim öğreti yılına ait istatistikleri yayınlandı.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Milli Eğitim Bakanlığının 2014-15 Eğitim öğreti yılına ait istatistikleri yayınlandı. Başlangıç olarak geniş yorum ve eleştiri yapmaksızın istatistiklerde yer alan bazı temel göstergeleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

*Buna göre; Resmi-özel-açık olmak üzere 59.509 okul,589.902 derslikte 17.559.969 öğrenci eğitim görmekte,919.313 öğretmen görev yapmaktadır.

Bu öğrencilerin; 

*3-5 Yaş Aralığında 26972 okul/sınıfta 1.156.661 öğrenci okulöncesi eğitime gitmekte bu kurumlarda 68.038 öğretmen görev yapmaktadır.Net okullaşma oranı %32.68 olarak gösterilmiştir.

*27.544 İlkokulda 5.434.150 öğrenci okumakta 295.252 öğretmen göev yapmaktadır.Okullaşma oranı net 596,30 olarak verilmiştir.

*Ortaokullarda;(genel,imam hatip ve açık) 16.969 okul, 5.278.107 öğrenci,296.065 öğretmen olduğu belirtilmektedir..Okullaşma oranı net %94.35 olarak açıklanmıştır.

*Liselerde (Meslek, açık, genel ve din öğretimi)  9.061 okul, 5.691.071 öğrenci,298.370 öğretmen gösterilmiştir. Okullaşma oranı %79.37 olarak açıklanmıştır.

*Bu yıl açık ortaokula devam eden öğrencilerin sayısı 315.143,açık liseye devam eden öğrencilerin sayısı ise 1.470.434 olarak belirtilmiştir. Toplamda 1.785.571 öğrenci açık öğretimde okumaktadır.

*Fakülte ve yüksekokulların sayısı 2748(açık öğretim fakültesi dahil) üniversiteye giden öğrenci sayısı5.439.469 olarak gösterilmiştir. Bu kurumlarda 142.437 akademik personel görev yapmaktadır.

Ayrıca 2014 Yılında,

*Üniversiteye başvuran lise mezunu ve liselerde son sınıf düzeyinde genel lise öğrencilerinin sayısı 1.375.000,  lisans, ön lisans ve açık öğretime yerleşme oranı %42’dir. İmam hatiplerde başvuran sayısı 111.000 yerleşme oranı %48.,meslek liselerinde ise başvuran 600.000 yerleşme oranı %46’dir.Her iki okul türünde ağırlıklı yerleşme oranı ön lisan ve açık öğretim programları olarak görünmektedir. Üniversiteye başvuran her 100 öğrenciden 44 tanesi bir yükseköğretime yerleşirken 56 tanesi her hengi bir programa yerleşmemiştir.

*İmam hatip ortaokul sayısı 1592,öğrenci sayısı ise 64.754’ü imam hatip liseleri bünyesinde olmak üzere 385.838,imam hatip lisesi sayısı 1017,öğrenci sayısı ise 546.443 olarak verilmektedir.

*Geçen yıl ortaokullardan 1.275.541,genel liselerden 429.943,meslek liselerinden(imam hatipler dahil) 425.883,üniversitelerden ise 648.535 öğrenci mezun olmuştur.Mezun sayılarında özellikle liselerde ve üniversitelerde geçen yıla göre %10 ile 15 arasında bir artış olmuştur.

*Bu durumda; liseye giden her 100 öğrenciden 25 tanesi açık liseye,75 tanesi örgün öğretime devam etmektedir. Örgün liseye giden her 100 öğrenciden 13 tanesi imam hatip lisesinde,87 tanesi ise genel ve mesleki lisede öğretim görmektedir. 

 

Özetlenmiş yorum, okullaşma oranlarında hedeflerde geçen yıla göre büyük sıçramalar olmadığını görmekteyiz. Gerçekleşen artışların büyük oranda açık lise ve imam hatiplerde yaşandığını söyleyebiliriz. Artış oranlarının gerçekleştiği alanlar bakımından (imam hatip, özel okulculuk ve açık lise) hükümetin genel eğitim hedeflerine yaklaştığını göstermektedir. Bize göre evrensel eğitim bilimi kabulleri açısından bu gelişme kaygı veren bir tabloyu işaret etmektedir.  10.04.2015 Alladdin Dinçer/Eğitimci.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)