adscode

35 Yıl Geçti, 12 Başbakan 6 Cumhurbaşkanı Değişti, Yoksulluk Değişmedi

alaaddindincer@egitimajansi.com
12 Eylül faşist darbesinin üstünden 35 yıl geçti. Darbecilerin 24 Kasım’ı “Öğretmeler Günü” olarak ilan etmelerinden bu yana ise 34 yıl. Aradan geçen 35 yılda 12 başbakan,6 cumhurbaşkanı değişti yoksulluk değişmedi.34 yıl önce uygulamaya konulan “serbest piyasa ekonomisi” politikaları öğretmenlerin ücretleri üzerindeki derin uçurumu büyütmeye devam ediyor. Öğretmenler,bir yandan bu ücret politikaları karşısında ayakta durmaya, diğer yandan itibarsızlaştırılan ve değersizleştirilen meslek onurunu korumaya çalışıyor.

Bu 24 Kasım’da öncekilerde olduğu gibi değişmeyen sahte övgüler, içi boş vaatler ve hamaset nutuklarıyla geçip gidecek. 25 Kasım olduğunda 24 Kasım’dan geriye öğretmenlerin kendi aralarında dayanışma amaçlı oluşturdukları sosyal faaliyetlerin anıları ile öğrencilerinin sunduğu bir çiçeğin mutluluğu kalacak. Bunlar içi boşaltılan mesleğin onurunu kurtarır mı bilinmez ancak, bu türden hatırlatmaların her öğretmenin belleğinde unutulmaz izler bıraktığı bir gerçek. Burada esas olarak bakılması gereken ağdalanmış ve maskelenmiş nutuklardan çok içinde bulunduğumuz tablo ve tablonun yarattığı, güvensizlik, karamsarlık, mutsuzluk ve umutsuzluktur.

Aşağıda 34 yıldır değişmeyen ve bugün de devam etmekte olan yoksulluğumuzun sayıların diliyle özetlemelerin her biri ve eklenebilecek pek çok gösterge kralın ne kadar çıplak olduğunun kanıtı aslında. Son 13 yıla kadar yaşanan gelişmeler yazılsa satırlar ve sayfalar yetmez. Son 13 yıla bakmak bile yoksulluğun sürdüğünü görmemize yetecek gibi.   

13 Yılda Aylıklar 4, Ekmek Fiyatı 6,3 Kat Zamlandı! 

13 Yıllık AKP Hükümeti döneminde aylıklar yaklaşık 4 kat artarken, temel tüketim maddeleri ve hizmetlerinde artış oranları 6-10 kat arasında artış göstermiştir. Örmeğin, bu artışlar, şarküteri ürünlerinde 6,ekmek’te 6,3,kahvaltı ürünlerinde 7,ev kirası 6,6,tüp gaz 6,1,diğer gıda ve hizmetlerde de 6 ile 10 kat arasında artışlar olmuştur. Aynı süre içerisinde 4 kişilik ailenin insanca yaşamı için 4473 (Kaynak Türk İş Ekim 2015 ) TL gerekirken öğretmen aylıkları ortalama 2650 TL’de kalmıştır.

Ocakta %6 Zam, Günde 5 TL Artış Demektir.

Hükümet ile işbirlikçisi olan sendikanın yaptığı toplu sözleşmeye göre 2016 yılında öğretmen aylıkları %6+5 artacak. Bu zammın karşılığı 2650 TL maaş alan bir öğretmende ayda ortalama 150,günde 5 TL artış demektir.5TL’ye ne alınabilir? Diye sorarsanız ancak 5 ekmek diyebiliriz. Bir tas çorbanın 5 TL olduğu bir ülkede öğretmene 2016 yılında reva görülen artış ancak bir tas çorba parası. Günlük zammı başka harcama örnekleriyle eşleştirmek mümkündür. Ne ile eşleştirirsek eşleştirelim verilecek zammın bir anlamı ve karşılığının olmayacağını söylemek olanaklıdır.

Hizmet 45 Yıl, Emekli Aylığı 2100 TL!

Öğretmenlerin çalışırken aylık gelirleri daha yüksek olurken, emekli olduklarında aylık bağlama oranlarından ve ödeme kalemlerinin tamamının aylıklara eklenmemesinden kaynaklanan azalmalar nedeniyle emekli aylıkları çalışırken aldıkları maaşlara göre %40 azalmaktadır. Aylık azalmasından kaynaklı olarak pek çok öğretmen emekli olduklarında yeniden ek iş yapmak zorunda kalmaktadır. Öğretmenlerin çalışırken aldıkları aylıkları emekli olduklarında da alabilecekleri bir sistem uygulamaya konulmalıdır.

Ekonomik Sosyal Sorunlar, 

İşsizlik, Esnek ve Güvencesiz Çalışma En Büyük Sorun.

Günümüz Türkiye’sinde halen iş başında çalışan öğretmenler bir yandan ekonomik yoksunluğun yarattığı sosyal sorunlar ile başa çıkmaya çalışırken, diğer yandan esnek çalışmanın ve iş güvencesini kaybetmenin yarattığı moral yıkımı ile işlerini yapmaya çalışmaktadır. 29 0ECD Ülkesi arasında aldıkları ücretler bakımından Macaristan ile en alt sıralarda yer alan öğretmenler, yıllık çalışma süreleri bakımından ABD’den sonra en çok çalışma süresine sahip olma özelliklerini korumaya devam etmektedir.(OECD 2012 Raporu)

Öğretmenler,1980 yılından 1999 yılına kadar mezun olduklarında doğrudan atanma olanağı bulurken,2000 yılından bu güne atanmak için 3-5 sınavdan geçmeyi başarmak engelini yaşıyor. ‘Nitekim’ bu engelleri aşamayan yaklaşık 300 bin öğretmen ellerinde öğretmenlik diploması ‘okuduk ta ne oldu?’ sorusunu kendi kendime sorarak ‘beyaz yakalı işsizler’ arasında en ön sıralarda yerini alıyor.    

Sonuç olarak, gelecek nesillerin nitelikli yurttaşlar olarak yetiştirilmesi ancak nitelikli ve tam donanımlı öğretmenlerle olur.  Unutmamak gerekir ki, öğretmene yapılan yatırım ülkenin geleceğine ve ilerlemesine yapılacak en büyük katkıdır. Öğretmenlere hak ettikleri itibar, insanca yaşayacakları ve mesleklerini rahat icra edebilecekleri ekonomik ve sosyal haklar verilmelidir. Yukarıda sıralanan ve başkaca eklenecek nedenlerden dolayı 24 Kasım’ı bir ‘Öğretmenler Günü’ olarak değil, darbecilerin öğretmenlere reva gördüğü ve 35 yıldır devam eden ekonomik yoksunlukları, işsizliği, kadrolaşmayı, her türlü zalimliği ve zulmü, sürgünleri ve uygulamaya koydukları emek düşmanı tüm politikaları protesto günü olarak görmek daha anlamlıdır.  

                                                                                      23 Kasım 2015 Alaaddin Dinçer/Eğitimci

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)