adscode

5 Yılın Sonuçlarına Göre YGS

2016 YGS Sonuçları açıklandı. Bu yıl geçmiş yıllardan farklılıklar içermeyen tablolar ile karşılaştık. Oysa bu yıl sınav öncesi yapılan açıklamalara göre ‘kaliteyi arttırmak’ adına pek çok değişiklik

alaaddindincer@egitimajansi.com
5 Yılın Sonuçlarına Göre YGS

2016 YGS Sonuçları açıklandı. Bu yıl geçmiş yıllardan farklılıklar içermeyen tablolar ile karşılaştık. Oysa bu yıl sınav öncesi yapılan açıklamalara göre ‘kaliteyi arttırmak’ adına pek çok değişiklik devreye konulmuştu. Sınavdan çıkan çocuklara soruların zorluk derecesi sorulduğunda soru sorulan çocukların çoğunluğu bazı sorular hariç genelde zorlanmadıklarını ifade ediyordu. Ancak açıklanan sonuçlar durumun geçen yıllardan farklı olmadığını gösteriyor. Son 5 yılda yapılan YGS sonuçlarını derslerin doğru soru çözüm ortalamaları,140 ve 180 puan barajlarını geçemeyen ve geçenlerin oranları ile son sınıflar düzeyinde doğru sorum çözüm ortalamaları üzerinden ele alıp değerlendirmeye çalıştık. 

Çalışma ile 5 yıllık YGS’nin nasıl bir seyir izlediği soru, çözüm ve puan barajları ile ilgili sayısal oransal gelişimlerin ne olduğu bulgularına ulaşılması amaçlandı. Oluşan tablolar ortaöğretimden yükseköğretime geçiş süreçlerinde var olan durumun görülmesi ve önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelere ışık tutması bakımından önemli bulgular ortaya çıkardı. İki sorunun iptal edilip bir sorunun doğru yanıt şıkkının değişime uğratıldığı 2016 YGS sonuçları önümüzdeki dönemde çok tartışılacaktır. Yükseköğretime geçiş sınavında ilk barajın 140 puandan 150’ye yükseltilmesinin ardından 150 puan barajının altında kalan aday sayısında geçmiş yıllar ile orantılandığında %... artış olduğu görülmektedir. 

Derslerin Doğru Soru Çözüm Ortalamaları    

Derler

        2012

       2013

        2014

         2015

 2016

Türkçe

       18.00

     16.50

       18.70

        15.80

  19.01

Matematik

         6.92

       7.50

         6.10

          5.20

    7.89

Fen Bilimleri

         4.19

       3.50

         3.50

          3.90

    4.69

Sosyal Bilimler

       11.63

     12.10

       11.20

        10.70

  10.75

Yıllık Ortalama

       40.74

     39.60   

       39.50

        35.60

  42.34

*Yıl itibarı ile bakıldığında sorulan160 sorunun doğru çözüm ortalaması 42.34 net ortalama ile 2016 yılı en yüksek yıl olmuştur.5 Yılın net soru çözme oran ortalaması %25.44’tür.2016 yılında özellikle Türkçe alanında 2015’e göre 3.20 puanlık, matematikte ise 2.69 puanlık bir artış söz konusudur. 

*Türkçe dersinin 5 yıllık doğru soru çözüm ortalaması 17.60,sosyal bilimler 11.27,matematik 6.72,fen bilimleri ise 3.93’tür.Türkçe alanında en yüksek soru çözümü 2016,sosyal bilimlerde 2013 temel matematikte 2016,fen bilimleri ise 2016 yılında olmuştur. 

 

140’a ulaşamayanlar,140 İle 180 Arasında Puan Alanlar ve 180 Puanı Geçenlerin Sayısı ve Oranları

Yıllar

Sınava Giren Aday Sayısı

140’ı Geçemeyen

Aday 

 

Sayı                      Oran

                                 %

140’ı Geçen 180’i Geçemeyen Aday 

 

Sayı                     Oran

                                %

180’i Geçen Aday 

 

 

Sayı                     Oran

                               %

   2012

   1837344   

225626             12.28

282951                15.40

1328767           72.32

   2013

   1805126

240000             13.29

332225                18.41

1232901            68.30                   

   2014

   1950163

188384               9.65

301627                15.45                  

1460152            74.90

   2015

   1987484

207145             10.42

381150                19.18                     

1399189            70.40                      

   2016

   2117017

236895             11.19

279658                13.21

1600464            75.60                           

5 Yılın Toplam Ortala

 

                           11.36

                             16.34

                            72.30

*140’ı geçen aday sayısının en yüksek olduğu yıl 2015,180’i geçen aday sayısının en yüksek olduğu yıl ise 2014 yılı olmuştur. Tabloda oluşan sonuçlara göre sınava giren her yüz adaydan 11.36’sı 140 ve 150’yi,16.33’ü 180 puan barajını geçememektedir. Adayların 72.30’ 180 puan barajını geçme başarısı göstermiştir.180 puanı geçenlerde 2015 yılına göre 2016 yılında 5.60 puanlık artış olmuştur.Bu durum olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek mümkündür.

 

Son Sınıf Düzeyinde Olan Öğrencilerin Doğru Soru Çözme Oranları

Dersler

     2102

    2013

    2014

    2015

  2016

Türkçe

     18.02

    17.02

    19.00

     15.90

  19.30

Sosyal Bilimler

     11.03

    12.00

    10.90

     10.40

  10.45 

Matematik

       7.27

      7.90

      6.50

       5.40

    7.93

Fen Bilimleri

       4.43

      4.50

      4.50

       4.60

    4.69

Yıllık Ortalama

     40.75

    41.42

    40.90

     36.30

  42.37

*Son sınıf düzeyinde doğru soru çözüm ortalaması 2015 yılında yaklaşık 5 puan düşüş göstermektedir. Matematik dersinde soru çözüm ortalaması düşerken fen bilimlerinde değişiklik olmadığı görülmektedir.2016 yılında temel matematikte yaklaşık 2,5 puanlık bir artış söz konusudur. Fen bilimleri sonuçları birbirine yakındır. Türkçe ve matematikte yaşanan artışlarda hafta sonları okullarda bu dersler yoğunluklu açılan takviye kurslarının etkisinin olduğu söylenebilir.

*Türkçede en başarılı olan yıl 2016,sosyal bilimlerde 2013,matematikte 2016,fen bilimlerinde ise 2016 yılıdır. Son 5 yılda hiç bir alanda net soru çözüm ortalamasının 20 soruya ulaşmamış olması oldukça trajik bir durumdur

 

Sonuç olarak,5 yıllık YGS sonuçları toplam açısından bakıldığında eğitim sisteminin sorunlarının devam ettiğini göstermektedir.2016 Yılında Türkçe ve temel matematik alanlarında görülen artışın abartılacak ya da övünç kaynağı olmayı gerektirecek bir artış olmadığının altını çizmek gerekmektedir.

2016 yılında 140 puanı geçemeyenlerin sayısındaki artışta baraj puanının 150’ye çıkarılmasının etkisi büyüktür. Ortalama her yıl 45 ile 60 bin arasında aday başvuru yapmasına rağmen sınavlara girmemektedir. Son beş yılda YGS’de halen üniversitede okuyanlar ile bir üniversiteyi bitirip tekrar sınava girenler diğer adaylara göre daha başarılıdır. Piramidin tepesi ile tabanı arasındaki makas açılmakta, en alttakiler ile en üsttekiler arasındaki uçurum büyüme eğilimi içerisine girmiş bulunmaktadır.2016 YGS sonuçları eğitim sistemindeki eşitsizlikleri yeniden yaşatan tablolar ortaya çıkarmıştır. Yara kanamaya devam etmektedir pansuman tedbirler yarayı tedavi etmekten uzaktır


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)