adscode
adscode
adscode
adscode
adscode
adscode

Bilimsel Eğitim Alanları Daraltılırken,Din Eğitimi Genişletiliyor!

Eğitim sistemini dönüştüren 444’lük Zorunlu Kademeli Eğitim Yasasının 3.yılındayız.3 yıl önce ilkokul, ortaokul ve liseye başlayanlar bu yıl 3.sınıfta okuyorlar.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Yasanın uygulamaya girdiği tarihten bu yana eğitim sisteminde yaşanan ve “dindar nesiller” yetiştirme amacı taşıyan dönüşümleri sıralayacak olursak;

1-Yasa, eğitim sistemini her bir aşaması 4 yıl olan 3 kademeye ayırmaktadır. Öğrenciler, diplomalarını 12 yıl olarak belirlenen sürecin sonunda alabileceklerdir.

2-Okullar, Temel eğitim; okulöncesi eğitim ve ortaokullar, ortaöğretim olarak kademelendirilmiştir. Ortaokullar; genel ortaokul ve imam hatip ortaokulu, Ortaöğretim ise; Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Çok Programlı Liseler ve Anadolu İmam Hatip Liseleri olarak düzenlenmiştir.

3-Zorunlu kademeli eğitim modelinin ardından seçmeli dersler havuzu oluşturularak,”öğrencileri başarılı oldukları alanlara yöneltme” uygulamasına geçilmesi amaçlanmıştır.4 temel blokta 26 ders seçmeli ders havuzuna dahil edilmiştir.3 yıllık seçim sonuçlarına bakıldığında; daha çok İngilizce, matematik, din eğitimi ve spor etkinlik derslerinin seçildiği görülmektedir. Genel toplamda,%50.4 Kuran-ı Kerim,%37,3 Peygamberi Hayatı dersleri seçlmiştir.

İlkokul 4.Sınıf Hariç Diğer Okullarda 4 Yıl Boyunca Okutulan Zorunlu ve Seçmeli Din Eğitimi Ders Saatlerinin Genel Ders Saatleri Toplamı İçindeki Oranı
Okul Türü Okunan Toplam Ders Saati Zorunlu Din Eğitimi Saati Seçmeli Din Eğitimi Saati Din Eğitiminin Genel Toplama Oranı   %
İlkokul    1080       72         -       7
Genel Ortaokul   5020     288      720      20 
İmam Hatip Ortaokulu   5184     900      252      22
Anadolu Lisesi   5760     144      720      15
Anadolu İmam Hatip Lisesi   5760    1769      504      39.8

Çocuklara ilkokulda 4.sınıfta 72,genel ortaokulda 4 yılda 288 saat zorunlu din eğitimi verilmektedir. Genel ortaokullarda öğrenciler isterlerse 4 yılda 20 saat toplamda 720 saat seçmeli olarak din eğitimini görmektedir. Lisede (imam hatipler hariç) ise 4 saati zorunlu 144 saat, isterlerse 20 saati seçmeli olmak üzere toplamda 4 yılda 864 saat din eğitimi görmektedir.

Şurada alınan son tavsiye kararı uygulamaya konduğunda liseler 4 yılda 144 saat daha din eğitimi almış olacaklar. Böylece  9 yılda bir öğrenci 648 saat din eğitimi görmüş olacaktır.Bu zorunlu ders saatleri şu an,görsel sanatlarda 180,müzik dersinde 360,beden eğitimi dersinde ise 648 saattir.Seçmeli din eğitimi dersleriyle birlikte düşünüldüğünde 4.sınıfta din eğitimi almaya başlayan bir çocuk 12.sınıfın sonuna kadar girdiği toplam derslerin  süresinin %15.8’ini din eğitimi derslerinde geçirmiş olacaktır. 

4-Bu eğitim modeli ile okula başlama yaşı 5,5 yaşa çekilmiştir. Buna rağmen aradan geçen 3 yılda okullaşma sayılarında, okulöncesinde %30 azalma, ilkokul ve ortaokulda 100 bin öğrencilik artma, ortaöğretim öğrenci sayısında ise %13,5’lik azalma olmuştur. Bu arada açık lise öğrenci sayısında %50 artış söz konusudur. Ortaöğretimdeki azalanın açık liseye kaymadan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

5-Eğitimde muhafazakârlaşmanın yaygınlaşmasının en belirgin örneği, imam hatip okullarına devam eden öğrenci sayıları(12 yılda 72 binden 740 bine çıkmıştır) ile ilk atamalar ile yönetsel kadrolara atanan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen sayılarındaki artışlarda görülmektedir. Bu branşta yeni atanan öğretmen sayısında artış oranı %80,yönetici yapılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen sayısı ise sınıf öğretmenlerinin ardından ikinci sırada gelmektedir.

6-Eğitimde muhafazakârlaşmanın en belirgin bulgularını geçtiğimiz yıllarda başlayan bu yıl ise Şura kararlarının ardından içeriği değiştirilerek dini öğeleri daha kalınlaştırılan ve ağırlaştırılan “değerler eğitimi” kitabında bulmak mümkündür.

7-Dini içerikli bazı günler zorunlu kutlanması gereken belirli gün ve haftalar içerisine dahil edilmiştir.(Örneğin, Kutlu Doğum Haftası) Bunların yanına okullarda mescit açılmasını, kılık kıyafette yapılan değişiklikleri, TEOG Sınavlarında din dersi sorularının ortalamaya katılmasını ve TEOG Sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih yapmayan 134 bin öğrenciden 40 bin tanesinin imam hatiplere yerleştirilmesini ekleyebiliriz.

8-19 Şura’da alınan “tavsiye” kararlar çerçevesinde; din eğitiminin okulöncesinde ve ilkokul1,2,3.sınıflarda da zorunlu olması, liselerde ise din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin bir saatten i iki saate çıkarılması önerilmektedir. Aynı kararlar arasına otelcilik ve meslek liselerinde “içki servisi” dersinin kaldırılmasını da elemek gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda sıralanan maddelere okullarda düzenlenen ödüllü bazı yarışma ve sınavlar ile öğrencilere dağıtılan görsel yayın araçlarını, ayni ve nakdi yardımları eklediğimizde AKP’nin eğitimi muhafazakârlaştırma noktasında “az zamanda çok işler başardığını” söylemek olanaklıdır.        

 12.01.2015 Alaaddin DİNÇER/EĞİTİMCİ

                                          

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)