adscode

Devamsızlık ve Sınıf Tekrarı Sorunu ‘Proje Okulundan’ Daha Önemli!

Geçen eğitim öğretim yılından bu yana Proje Okul tartışması bitmek bilmiyor. Bakanlık Türkiye’nin başarı düzeyi iyi noktada olan okullarını dönüştürerek adına proje okul adı verilen yeni bir okul mode

alaaddindincer@egitimajansi.com
Türkiye’nin tarihsel birikimi en eski okullarının da içinde bulunduğu 155 okulu, proje okulu uygulamasına tabi olmaya zorlayarak sıradanlaştıran bir yaklaşım sergiliyor. 155 okulun 58’i bu tür lise, 91’i imam hatip lisesi, 6’sı ise meslek lisesi.

Eğitim Sen’in açtığı davada Danıştay Dava Daireler Kurulunun proje okul düzenlemesinin de içinde yer aldığı yasayı Anayasaya aykırı bularak Anayasa Mahkemesine taşındı. Bakanlık yüksek mahkemenin kararını beklemeksizin bir genelge yayımlayarak süreci işletmeye devam ediyor. Bu yıl okulların açılması ille birlikte bu okullarda görev yapan 1187 öğretmen yönetmelikte belirlenen 8 yıllık görev süresini doldurdukları gerekçesi ile okul ve öğrencilerinden koparılarak başka okullara gönderildi. Bakanlık atamaların ardından doruğa ulaşan tepkileri görmezden gelerek kendi bildiğini okumaya, ben yaptım oldu tavrını dayatmaya devam ediyor.

Gelişmeler Bakanlığın tavrını değiştirmeye niyetli olmadığını gösteriyor. Bakanlık, sorunlarını diğer okullara göre nispeten çözmüş okullarının yapısını proje okullu yaparak bozarak yeni sorunlar doğmasına yol açmak yerine, eğitimin artık kronikleşen ve yosun tutmaya başlayan sorunlarını çözmeye yönelse daha doğru bir iş yapmış olacak. Bakanlık, bir tür ‘fanteziye’ dönüşmüş projeler yapmaktan geri durmayacak gibi görünüyor. Oysa öğrenciler, veliler ve eğitim emekçileri böyle fantezi projeler değil, okulların, eğitim sisteminin ve eğitim emekçilerinin saymakla bitirmekte zorlandığımız sorunlarının çözümünü bekliyor.

Örneğin, uzun yıllardır eğitim sisteminin önemli sorunları arasında kendisine ilk sıralarda yer bulmuş olan devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri sorunu bugünde devam ediyor. Sayılar sorunun azalmak ve bitmek yerine sürmekte olduğunu göstermektedir. Bakanlığın hazırladığı stratejik rapor ve istatistiklerine de yansıyan bu sorunun çözümü eşitsizlik boyutun da yaşanan pek çok sorunu da çözmeye katkı sağlayacaktır. Çünkü okul terkleri ve devamsızlığın ardında büyük oranda eğitimsizlik, yoksulluk ve diğer sosyal, ekonomik ve kültürel nedenler yatmaktadır.

2014*15’te 2 Milyon 277 Bin 706 Öğrenci Devamsızlık Yaptı.

İlkokul, ortaokul ve liselerde özürlü ve özürsüz okula gelmeme (devamsızlık) oranları azımsanmayacak boyutlarda. Özellikle ilkokul 4,orttaokul 8 ve liselerin 12.Sınııflarında okula gelmeme daha yaygın. Bakanlık raporlarında 21 gün ve üzeri ile 41 gün ve üzeri olarak izlenen devamsızlık rakamları toplam öğrenci oranının %15,70’ine ulaşmış durumda. 21 gün ve üzeri devamsızlık oranı ilkokullarda %4,48,ortaokkullarda %9,55,Liselerde %18,84. Sayısal olarak ilkokullarda 243 bin 599,ortaokullarda 504 bin 138,liselerde ise 1 milyon 23 bin 682. .41 Gün ve üzeri devamsızlık İlkokul %2,61,ortaokul %4,88,liselerde %1,97 oranında görülmektedir.

 

41 Gün ve üzeri okula gitmeme ilkokul birinci, ortaokul sekizinci, lise dokuzuncu sınıflarda yoğunlaşmaktadır. Sayısal olarak ilkokullarda 141 bin 683, ortaokullarda 257 bin 799,liselerde ise 106 bin 804 öğrenci özürlü ya da özürsüz olarak okula gitmemiştir. 21 ve 41 Gün üstü okula devam etmeme ilkokul ve ortaokullarda yoğunluğu Güneydoğu, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanmaktadır. Liselerde devamsızlık yoğunluğu ise Batı Marmara, Ege ve Batı Anadolu Bölgelerinde yaşanmaktadır.

 

9.Sınıf, Öğrencilerin Yeniden Sınandığı Sınıfı Oldu

Ortaöğretimde 2014 verilerine bakıldığında öğrencilerin %11,6’sının (yaklaşık 600 bin) sınıf tekrarı yaptığı görülmektedir. Sınıf tekrarı veya sınıfta kalmanın en yoğun yaşandığı sınıf 9.sınıflar oldu. Sınıf tekrarı oranları 2010-14 yılları arasında artmıştır. 9.Sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrencilerin tüm ortaöğretimde okuyan öğrenciler içindeki oranı 2014 verilerine göre %72,5’tir. Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrencilerin üçte ikisi 9.sınıftadır.9.Sınıfta sınıf tekrarı 2010 yılında %7 iken bu oran 20014’te %17’ye çıkmıştır. Bu sınıf düzeyinde bir sorun olduğu kesin. 9 Sınıfta sınıf tekrarının yoğun olmasının nedenleri arasında ilkokul ve ortaokulda sınıf tekrarı olmamasının etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. Ortaöğretim okul türleri arasında sınıf tekrarları incelendiğinde meslek liselerinin ön planda olduğunu görmekteyiz.2014’te sınıf tekrarı yapanların %87’si meslek liselerinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır.2010 yılında bu oran %57 olmuştu. Sınıf tekrarında erkek öğrencilerin oranı kız öğrencilerden daha yüksektir. Bölgesel bazda Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ki sınıf tekrarı oranları hem Türkiye hem de diğer bölgeler ortalamasının üzerindedir.

 

 

Son yıllarda açık öğretimde okuyan öğrenci oranının %26’ya ulaşmasında üst üste iki yıl sınıfta kalmanın ve ardından örgün eğitimin dışına çıkmanın (okulu terk) etkileri bulunmaktadır. Bu oran eğitim bilimleri alanında çalışan uzmanlar açısından oldukça yüksek ve sorunlu bir oran olarak değerlendirilmektedir.

 

Sonuç olarak, Eğitim emekçilerinin, velilerin, öğrencilerin ve mezunların tepkisine rağmen Bakanlık bu ısrarından vaz geçmeye niyetli görünmüyor. Aslında bu proje 58 okulun seviyesini sıradanlaştırıp, proje okulu yapılan 91 imam hatip lisesinin seviyesini özellikle de imam hatiplerin akademik başarısını söz konusu okulların seviyesine yükseltmeyi amaçlıyor. Bu nedenle el konulan okullar Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi yapılıyor. İmam Hatip Liselerine yönelik tasarrufu anlamak mümkün ancak, 58 liseyi bu dönüşüm serüveninin içine katmayı kabuklanmak mümkün değildir.

 

Yukarıda sıralanan sorunlara ek olarak öğrenciler arası, okullar arası eşitsizlikler devam ettikçe, öğrencinin yüksek yararı yerine siyasetin ve mevcut düzenin yüksek yararına göre eğitim politikaları geliştirildikçe okulların proje okulu, süper okul, gözde okul vb gibi olmasının sorunları çözmeyeceği aşikârdır. Bu kadar sorun dururken MEB’in proje okulu adı altında okulları yeniden ayrıştırmaya tabi tutmasını yenilik gibi sunması eğitimdeki sorunları görünmez kılmaktadır. Bu süreçte yapılacak en doğru işlem AYM’ kararının beklemek, bu sürece kadar uygulamayı durdurmaktır. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)