adscode

Eğitim Bütçeleri, Bütün Çocukların Üstün Yararını Öncelemelidir

2016 Yılının 0cak-Temmuz arasını kapsayan MEB Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Raporda yer alan bilgiler MEB’in ilk altı aylık bütçe uygulamalarını, harcama ve harcamaların genel

alaaddindincer@egitimajansi.com
2016 Yılında MEB’e ayrılan bütçe ve bu bütçenin ilk altı aylık harcama kalemleri ele alındığında önceliklerin politik hedefler üzerine yoğunlaştığını söylemek mümkün. MEB’in ilk altı aylık harcama kalemlerine ve hedef gerçekleşmelerine bakarak 2019 yılı sonuna kadar konulmuş hedef olan tam gün eğitime geçme, okul öncesi eğitimin zorunlu olma olasılığını zayıflatmaktadır. Raporun 3,5 ay sonra yayımlanmış olması gecikme olarak not edilmelidir.

 

Kurumsal Mali Rapora Bakıldığında, 2015’e göre MEB’e ayrılan bütçenin %22.66 oranında arttığını, ancak bu artışın %74.22’sinin personel aylıkları ile personelin sosyal güvenlik primlerindeki artışlarda olduğunu görmekteyiz.14.106.517TL’lik artışın 10.470.210TL’lik bölümü bu kalemler için ayrılmış. Genel Müdürlük ve daire başkanlıklarının ayrılan bütçeleri harcama sıralamasında ayrılan bütçesinin %81.36’sını harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Okulları ilk sırada, ikinci sırada Hukuk Müşavirliği (%80.26)üçüncü sırada ise Özel Eğitim Genel Müdürlüğü(%75.02) yer almaktadır.

 

Ayrılan bütçelerin ilk altı aylık harcama rakamlarını her bir genel müdürlüğe bağlı okullarda örgün eğitime devam eden öğrenci sayısına böldüğümüzde öğrenci başına yapılan yıllık harcamanın ilk altı aylık bölümüne ilişkin rakamlarına ulaşıyoruz. Bundan önce bütçenin tamamında öğrenci başına ayrılan payın rakamsal ederlerine bakmanın doğru analiz yapmak için önemli olduğunu düşünüyorum. 2016 Bütçesinde temel eğitimde (okulöncesi, ilkokul, ortaokul) bir öğrenci için ayrılan kaynak 3547,özel eğitim için 3126TL olarak hesaplanmaktadır. Ortaöğretimde ise; genel ortaöğretim için 6078,mesleki teknik ortaöğretim 6175,din öğretiminde 6408 TL kaynak ayrılmış olduğu yapılan hesaplamalardan anlaşılmaktadır. Bu hesaplama doğrudan beş genel müdürlüğe ayrılan bütçelerin hesaplanmasından oluşturulmuştur.

 

MEB Bütçesinde yıllık olarak öğrenci başına ayrılan kaynağın ilk altı ayda yapılan harcama temel eğitimde (okulöncesi, ilkokul, ortaokul) öğrenci başına 1714 (571,3 dolar), özel eğitimde 1739 (574,6 dolar) harcama yapıldığı görülmektedir. Ortaöğretimde; genel orta öğretim 2701 (900 dolar), mesleki teknik orta öğretim 2754 (918 dolar), din öğretimi 4233TL (1411 dolar) harcama yapıldığı hesaplamalardan anlaşılmaktadır.

 

Diğer faaliyetlerden önemli olduğunu düşündüklerimizden bazılarının sıralamasının dökümü aşağıda olduğu gibidir. Buna göre,

*Temel eğitimde 33 anket gerçekleştirilmiştir.

*88900 bisiklet dağıtılmıştır.

*2777 dezavantajlı çocuğa ayda 25TL kaynak aktarılmıştır.

*Genel ortaöğretimde 67 okul açılmış, 4812 yatak kapasiteli 27, mesleki teknik ortaöğretimde 33 yeni okul 28 pansiyon yapılmıştır. Aynı süreçte mesleki teknik ortaöğretimde 10 okul 14 pansiyon kapatılmıştır.

*İlk 6 ayda kaç ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesinin açıldığı belirtilmemiştir.

*İlk 6 aylık dönemde kaç tane tablet bilgisayar dağıtımı bilgisi raporda yer almamıştır. Rapordan bu 6 aylık dönemde tablet bilgisayar dağıtımının yapılmadığı sonucu çıkarabiliriz.

*Kurulumu yapılan etkileşimli tahta sayı 347,367’ye ulaşmış bulunmaktadır.

*Bütün okullara donatım desteği yapıldığı, deprem güçlendirmeleri için 800 bin TL kaynağın valiliklere gönderildiği bilgisi raporda yer almaktadır.

*Toplamda 1.380.794 öğrenci taşınmış,1.178.398 öğrenciye yemek hizmeti verilmiştir.

İkinci altı aylık dönemde 2,5 milyon tablet bilgisayar dağıtımının gerçekleştirileceği raporda belirtilmektedir.

*669.360 öğrenciye yatılılık ve bursluluk ödeneği olarak 1.939.226.000TL ödenek ayrıldı.

 

Sonuç olarak, MEB’in 2016 Bütçesinin harcamalarının rapor olarak hazırlanıp yayımlanması, belli hedeflerin konulmuş olması olumlu bir adımdır. Bakanlığın stratejik planda belirlediği hedefleri yakalayabilmesi için eğitim bütçesinde yapılan artışların yetmezliği gerçeği ortada durmaktadır. O nedenle 2017 bütçesinde hem çalışanlara ayrılan payın hem de dezavantajlı çocuklar ile yatırımlar için ayrılan kaynağın arttırılması gerekmektedir. Biz öğrenciler, veliler ve eğitimciler daha çok yatırım, daha çok öğretmen ataması ve insanca yaşanacak bir ücret kamusal eğitim hizmeti için eğitime yeterli bütçe istiyoruz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)