adscode
adscode
adscode
adscode

Eğitim İçin Taşınan Çocukların Yaşadığı Gerçekler!

Son günlerde fiyat artışları, yaşanan kazalar ve içine düştükleri rekabet nedeniyle sahiplerinin çatışmalarıyla gündem olan öğrenci servisleri kanayan yara olmaya devam ediyor.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Kimi okulların ihale yoluyla, kimi okulların ise bireysel ilişkiler üzerinden okul öğrencilerinin taşınması için anlaşma yaptıkları servis taşımacılığı ranta dayalı oluşan mafyatik ilişkilere sahne olmaktadır. Münferit ya da vaka-ı adiye den denilip geçiştirilemeyecek boyutlarda. Zaman zaman çocuk istismarları ile de gündeme gelen servis taşımacılığı konusunun bütün yönleriyle ele alınarak disipline edilmesi bir zaruret gibi görünmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken servis ile öğrenci taşımacılığı yapanların tümünü töhmet altında bırakacak yaklaşımlardan uzak durulması önemlidir. O nedenle eleştirilerin odağına servisçilik sisteminin kendisi ve bu sistem içerisinde kaçak kullanımlar dahil yanlış yapanlar konulmalıdır. Servis taşımacılığı iki türlü yapılmaktadır. Birincisi parasını velilerin karşıladığı, ikincisi taşıma ücretinin devlet tarafından ödendiği taşıma türleri. Sayılarının yaklaşık 35 bin olduğu ifade edilen servislerin ortaya çıkış ve yaygınlaşma nedenleri üzerinde önemle durulması gerektiğini ifade etmeliyim.

Okullara Devlet Tarafından Taşınan Çocuk Sayıları

8 Yıllık kesintisiz eğitim ile yaygınlaşan, son yıllarda sayısı giderek artan çocukların yaşadıkları yerlerden alınarak belli merkezlere taşınmasının nedenleri arasında köylerde azalan nüfus sayısı gelmektedir. Köyden kente göçle birlikte köylerde azalan öğrenci nüfusu belirlenen merkezlerdeki okullara taşınmaktadır. Bu taşımada kullanılan araçların ücretini devlet ödemektedirÜcretler kilometre mesafesine göre yerel yönetimler tarafından belirlenmekte, ödemeler ihale yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

2016-17 MEB İstatistiklerine göre he gün1 milyon347 bin 831 çocuk evlerinden alınıp başka merkezlerde bulunan birimlere taşınıyor.

Özel eğitimde 31 bin 755 erkek,46 bin 714 kız/kadın toplam 78 bin 479 öğrenci ve kursiyer 5 bin 514 merkeze taşınmaktadır. Taşınan öğrencilerin en yoğun olduğu iller İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Antalya gelmektedir.

İlkokul ve ortaokulda 11 bin 906 merkeze 43 bin 466 okullu ve okulsuz birimden 817 bin 802 öğrenci taşınmaktadır. Bunların 268 bin 668’i ilkokullardan,549 bin 134’ü ortaokullardan taşınmaktadır. Taşınanların 401 bin 452’si kız/kadı öğrencilerden 416 bin 400’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı iller Şanlı Urfa’da 69 bin 705 öğrenci 2 bin 661 birimden 683 merkeze, Diyarbakır’da 46 bin 434 öğrenci bin 671 birimden 372 merkeze, Van’da 43 bin 305 öğrenci 977 birimden 357 merkeze taşınmaktadır. Diğer iller Samsun’da 28 bin 487 öğrenci 2 bin144 birimden 333 merkeze, Ordu’da 22 bin 841 öğrenci bin 754 birimden 279 merkeze, Antalya’da 20 bin 864 öğrenci bin 85 birimden 272 merkeze, Trabzon’da 20 bin 612 öğrenci bin 442 birimden 313 merkeze taşınmaktadır.

Ortaöğretimde 237 bin 391 erkek 214 bin kız/kadın toplam 451 bin 550 öğrenci 5 bin 51 merkeze taşınmaktadır. Şanlı Urfa’da 27 bin 116 öğrenci 115 merkeze, Diyarbakır’da 23 bin 517 öğrenci 86 merkeze, Van’da 23 bin 202 öğrenci 98,Hatay’da 21 bin 343 öğrenci 146,Samsun’da 16 bin 520 öğrenci 137 merkeze taşınmaktadır.

Taşınmada Çocukların Yaşadığı Bazı Sorunlar

*Taşınan çocuklar çok erken saatlerde evlerinden alınmakta, yeterli beslenme ve uyku imkanı bulamadan araçlara bindirilmektedir. Akran olmayan çocukların bir arada taşınması küçüklerin büyüklerin şiddetine maruz kalmasına neden olmaktadır. Ağır kış koşullarında taşınan çocuklar aynı zamanda kışın yarattığı yolda kalma, aracı itekleme vb gibi olaylar ile karşılaşmalarına yol açmaktadır.

*Taşınan öğrenciler taşındıkları merkezlerdeki çocuklar ile uyum sorunları ile yaşamaktadır. Bu sorunlar bazı davranış bozuklukları olarak görülmektedir. Bu davranışlar her şeye tepki gösterme, içine kapanma, konuşmama, ev işlerine yardımcı olmama, sorumluluklarını yerine getirmeme vb gibi.

*Uzun mesafeli taşımalarda yolculuğun çocuklarda yarattığı fiziksel yorgunluğun etkileri uzun süre devam etmekte, çocuklar eve döndüklerinde huzursuzluk, tedirginlik, korku, kaygı ve endişe içinde oldukları gözlemlenmektedir. Taşımalı eğitimin yarattığı ruhsal bozulmalar nedeniyle çocuklar okula gitmek istememekte, sürekli hastalık beyanında bulunmakta, okuldan kaçmakta devamsızlık yapmaktadırlar.

Sonuç olarak, Türkiye’nin köyleri boşalmaktadır. İklim ve coğrafi koşulları taşımalı eğitimi zorunlu kılmaktadır. Taşınanların çocuk olması ve bu çocukların eğitim için taşınıyor olması daha duyarlı olmamızı gerekli kılmaktadır. Buna rağmen mümkün olduğunca çocukların kendi yaşam çevrelerinde kalarak eğitim görmelerinin olanakları sağlanmalıdır. Hem çocukların taşındığı araçların niteliği hem de taşıyanların taşıdıkları bireylerin çocuk olduğunu bilince çıkararak hareket etmeleri zorunludur. Araçların kullanım uygunluğunun her yönüyle çok sıkı takip edilmesi güvenlik açısından önem kazanmaktadır. Çocukların karşılaşabileceği risklerin ve taşınma kurallarının araçlarda bulundurulması yararlı olacaktır. Araçların tamamında mutlaka yardımcı personel bulundurulmalıdır. Araçların rutin bakımları, muayeneleri ve kontrolleri ilgili kurumlar tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. Araçlarda yaş sınırı kuralının tavizsiz takibi önemlidir. Yönetmelikte getirilen 20 yaş sınırı çok yüksektir. Öğrenci servislerinde bu yaş sınırının 10 yıla çekilmesi gerekmektedir.

Sorun yaşadığı tespit edilen çocuklara rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmelidir. İkili eğitim yapan okullarda kısa günlerde gerektiğinde derslerin saatlerinde esnekliğe gidilmelidir. Yaş gruplarının aynı araçlar ile taşınmasına özen gösterilmelidir. Taşımalı okullar dışında kalan servisler ile öğrenci taşımasının sürdüğü okullarda çocukları bulunan velilere tavsiyemiz “çocuk için en iyi okul evine en yakın okuldur” kuralına uymalarıdır. Eğitimi yönetenlere tavsiyemiz okullar arasında var olan eşitsizlikleri giderek velilerde oluşan iyi okul, kötü okul algısını ortadan kaldıracak politikalar üretmeleridir. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)