adscode

Hayat Boyu Açık Öğretimli Olmak!

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2016 İzleme Raporu yayımlandı.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Genel Müdürlüğün 2016 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı raporun açık öğretim başlığında yer alan sayısal bilgiler ülkede yaşayan 4 milyon 751 bin 546 yurttaşın açık öğretimde kayıtlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yurttaşların yüzde 29,27’si aktif öğrenci konumunda değerlendirilirken yüzde 70,73’ü pasif öğrenci konumunda değerlendirilmektedir. Aktif öğrencilerin yüzde 55,5’ erkeklerden, yüzde 45,5’i kadınlardan oluşmaktadır. Açık öğretim sürecinde yer alan yurttaşların yüzde 30,39’u açık öğretim ortaokullarında, yüzde 55,40’ı açık öğretim liselerinde, yüzde 10,24’ü meslek liselerinde, yüzde 3,97’si imam hatip liselerinde kayıtlı olduğu görülmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sayısal Veriler,

*Kadrolu öğretmen sayısı 8 bin 338

*Kadrosu başka okullarda olup HBÖGM görevli öğretmen 42 bin 738

*Kadrolu usta öğretici 368

*Kadrosuz usta öğretici 87 bin 734

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Kurum Sayıları;

*Halk eğitim merkezi 986

-Mesleki eğitim merkezi 340

*Turizm eğitim merkezi 10

*Olgunlaşma enstitüsü 18

Açık Öğretimde okuyanların Konumları

 

Açık Öğretim

Okul Türü

 

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

 

Kayıtlı Aktif Öğrenci Sayısı

Yurt Dışında Olup Kayıtlı Olan Öğrenci Sayısı

Kayıtlı

Engelli Öğrenci Sayısı

Tutuklu/Hükümlü Olup Kayıtlı Olan Öğrenci Sayısı

Ortaokul

1.444.217

143.182

2.608

10.841

44.206

Lise

2.632.179

935.731

2.552

6.306

15.774

Meslek Lisesi

486.339

195.200

-----

587

482

İmam Hatip

188.211

116.663

959

243

22

Toplam

4.751.546

1.390.776

6.119

17.977

60.484

*Açık öğretim öğrencilerinden 35 bin 208’i oran olarak yüzde 2,44’ü,lise öğrencilerinin 87 bin 608’i oran olarak yüzde 3,29’u,açık meslek lisesi öğrencilerinin 40 bin 44’ü oran olarak yüzde 8,40’ı mezun olmuştur. Mezuniyet sayıları sütununda imam hatipler ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. İmam hatip mezunları da meslek lisesi mezunları içinde değerlendirilmiş olabilir.

*Açık öğretim ortaokullarında 1 milyon 20 bin 762,liselerde 14 milyon 836 bin 713 kitap dağıtılmıştır.

HBÖGM Raporuna Göre Okumaz Yazma Bilmeyenlerin Sayısı;

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme Raporunda okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 6 üstü yaş grupları için,

*2 milyon 166 bin 881 kadın oranı yüzde 7,29, 417 bin 964 erkek oranı yüzde 1,41

*Okuma yazma bilen kadın 27 milyon 297 bin 788 oranı yüzde 91.98,erkek 28 milyon 863 bin 360 oranı 97.68

*Okuryazar olup olmadığı bilinmeyen kadın 279 bin 265 oranı yüzde 0,94,erkek 275 bin 315 oranı yüzde 0,93

*Genel toplamda sayısı 2 milyon 583 bin 951 oranı yüzde 4,36 olan kadın ve erkek okuma yazma bilmemektedir. Okuma yazma bilen kadın ve erkeklerin genel toplam sayısı 56 milyon 161 bin 148 oranı yüzde 94,71’dir.Okuma yazma bilip bilmediği belli olmayan kadın ve erkeklerin genel toplam sayısı 554 bin 580 oranı yüzde 0,94’tür. 2016 yılında 1 ve 2.kademe okuma yazma kurslarına 66 bin 353 kişi katılmıştır.

*2016 yılında değişik adlar altında açılan toplam kurs sayısı 317 bin 266,bu kurslara 6 milyon 851 bin 566 yurttaş katılmıştır. Kurslara katılanların yüzde 52,31’i 6-22 yaş grubunda olan kişilerden oluşmaktadır. Bu yaş grubu ilkokul ile üniversite arasında olan bir yaş gurubuna karşılık gelmektedir.

*2016 yılında lise mezunlarının devam ettiği birinci dönem destekleme ve yetiştirme kurslarına(üniversiteye hazırlık) 53 bin 163,ikinci dönem 33 bin 95 yurttaş katılmıştır. İkinci dönemde sayının düşme nedeni üniversiteye hazırlık için başka seçeneklerin değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Yorum ve sonuç, halk oyunları kurslarını başlangıç kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler arasında büyük farkın oluşmasına dayandırılarak Halk Oyunları kurs programlarının yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde tekrar güncellenmesi için 01.08.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar bu kursların açılmayacağına ilişkin yazı ile gündeme gelen HBÖGM son günlerin tartışılan kurumu oldu. Kursların açılmayacak olması kamuoyunda Halk Oyunlarında kızlı erkekli, el ele ve bir arada oynamaya karşı bir tutum olarak değerlendirildi. Başka alanlarda açılan kurslarla hemen hemen aynı düzeyde katılım sağlanan Hak Oyunları kurslarının kapatılması HBÖGM kuruluş felsefesine de aykırı bir tutumdur. Halk oyunları halkların kültürel değerlerin önemli bir parçasıdır.

Halk Oyunları kurslarını bir takım yapay gerekçelerle açmamak aynı zamanda asırlara dayanan halkların kültürünü yok etmek anlamına gelmektedir. HBÖGM bu tavrını ve kararını mutlaka yeniden gözden geçirmeli, kursların açılması için hemen adım atmalıdır. Sadece adım atmakla kalmamalı bir takım teşvikler ve özendirici tedbirlerle katılımın artmasına katkı sağlamalıdır. Bu yapılmadığı takdirde HBÖGM eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamayacaktır. Açık öğretim sayılarında görülen artış bu alana yönelimin özendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Hayat boyu açık öğretimli olmak, açık öğretimi ömür boyu sürdürmek bize özgü bir yöntem gibi görünmektedir. HBÖGM daha geniş olanaklara kavuşturularak açık öğretimde oluşan yığılmanın eritilmesi için projelere ihtiyaç olduğu görülebilmektedir. Ayrıca bu alanda görev yapan 87 bin 734 personelin statü tanımı yeniden yapılarak iş güvenceli çalışmaya geçmelerine olanak tanınmalıdır. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)