adscode

Liselerin LYS Puan Ortalamaları Düşüyor!

2017 Yılı LYS sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarda en dikkat çeken bilgi liselerin LYS puan ortalamalarının yer aldığı başlıkta görüldü.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Liselerin LYS puan ortalamalarının yer aldığı tablonun 5 yıl önce 2013’te yapılan LYS ile karşılaştırmasına bakıldığın bütün lise türlerinin puan ortalamalarının gerilemekte olduğu görülmektedir. Doğru soru çözme ortalamalarının 5 yıl öncesine göre daha iyi durumda olmasına rağmen okul puan ortalamalarında yaşanan düşüşün nedenleri üzerinde düşünülmesinin ve araştırılmasının gerekliliği üzerinde önemle durulması gereken bir sorun olarak görülmelidir.

Doğru Soru Çözme Ortalamaları 5 Yıllık Karşılaştırma

Yıl

2013 Yılı

2017 Yılı

Dersler

Son Sınıf Adayları

Bütün Adaylar

Son Sınıf Adayları

Bütün Adaylar

Mat/Geometri

12.88/4.54

12.32/4.15

16.15

15.68

Fizik-Kimya-Biyolo

7.15/11.21/11.9

6.46/10.19/11.05

7.26/10.83/10.69

6.82/10.23/10.13

T.Dili Ed ve Coğra

23.52/9.34

23.22/7.61*

21.78/9.02

21.80/9.30*

Tarih-Coğ-Felsefe

13.84/4.68/7.96

14.49/4.78/7.88

17.12/5.07/7.96

17.70/5.19/11.90

Y.Dil Alm-Fran-İng

40.69%45.45/28.08

30.62/36.23/24.90

34.30/34.79/24.15

28.85/31.14/22.73

*Soru çözme ortalamalarının sıralaması derslerin sıralamalarına göre dizilmiştir.

*LYS 1 ve 2’nin 2013 soru çözme ortalamaları 2017’nin daha yüksek orandadır. LYS 1’de 2917 yılında matematik ve geometrinin ortak ortalaması alınmıştır.

*LYS 3’te yer alan 2013 LYS coğrafya dersinin otalaması 2017’nin ortalamasının altında kalmıştır.

*LYS 4’ün 2013 ortalamaları 2017’nin ortalamalarının altında kalmıştır.

*LYS 5’in 2013 ortalamaları 2017’nin üzerindedir.

Genel bir yorum yapılacak olursa LYS 4 derslerinde 2013 yılında 2017 yılına göre bir başarı gözlenirken, diğer bütün alanların tamamına yakınında 2017 yılının 2013’e göre daha başarısız sonuçlar ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Doğru soru çözme ortalamalarının her gelen yeni yılda artması gerekirken tam tersi yönde azalmanın görülüyor olması eğitimin niteliğine yönelik eleştirilerin devam etmesine yol açmaktadır.

Akademik Liseler İle İmam Hatip Liselerinin LYS Puan Ortalamalarının 5 Yıllık Karşılaştırması

Yıl ve LYS Puanı Ortalamaları

2013 LYS Puan Ortalamaları

2017 LYS Puan Ortalamaları

Okul ve Puan Türü

MF

TM

TS

MF

TM

TS

Genel Lise

207.821

224.703

245.873

200.774

190.065

216.532

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise

228.735

252.844

266.956

234.668

238.677

228.283

Özel Lise

229.454

229.110

237.676

243.27

241.911

211.515

Anadolu Lisesi

289.216

293.148

308.296

306.277

234.875

219.273

Yabancı Dil Ağırlıklı Özel Lise

273.795

265.986

275.820

260.447

253.729

217.257

Fen Lisesi

384.707

368.488

379.100

358.795

350.180

216.496

Özel Fen Lisesi

353.531

343.873

359.759

351.08

341.765

234.325

Sosyal Bilimler Lisesi

258.024

347.144

374.990

254.644

318.974

290.464

Öğretmen Lisesi

320.386

320.261

331.094

283.096

281.592

225010

İmam Hatip Liseleri

209.028

226.481

240.463

199.149

180.077

235.756

Güzel Sanatlar Lisesi

184.314

202.424

221.420

167.159

157.167

205.033

Mesleki Teknik Liselerin LYS Puan Ortalamalarının 5 Yıllık Karşılaştırması

Yıl ve LYS Puan Ortalamaları

2013 LYS Puan Ortalamaları

2017 LYS Puan Ortalamaları

Okul ve Puan Türü

MF

TM

TS

MF

TM

TS

Ticaret Meslek Lisesi

178.744

201.297

221.407

169.147

170.342

199.465

Teknik Lise

187.998

205.494

228.807

179.339

179.668

190.274

Endüstri Meslek Lisesi

175.131

191.635

214.564

166.357

160.990

195.351

Kız Meslek Lisesi

180.322

208.030

227.550

166.665

167.255

215.551

Sağlık Meslek Lisesi

194.141

223.598

247.591

182.51

199.080

199.528

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

175.738

202.124

226.006

166.649

161.973

203.550

Sekreterlik Meslek Lisesi

164.885

185.619

229.018

174.428

233.040

233.469

Diğer Meslek Liseleri

182.553

211.437

238.765

173.518

173.541

200.731

Liselerin tamamına yakınında puan ortalamalarının 2017’de 2013’e göre bir gerileme söz konusudur. Özel liselerde görülen iyileşme hali bu alanda nicelik patlamasına yol açan özel temel liselerin sürece katılmasından kaynaklanmaktadır. Bu liselerden LYS başvuru yapan aday sayısı 2017 yılında 123 binin üstüne çıkarak büyük bir artış rekoruna ulaşmış durumdadır. Özel temel liseler kamu liselerinden devşirdikleri başarılı öğrencilerin elde ettikleri yüksek puanlarla dengenin özel liseler lehine değişmesine katkı sağlamışlardır. Gerek soru çözme ortalamaları gerekse puan ortalamaları eğitim sisteminin adalet ve eşitlik ayarının her geçen yıl daha çok bozulmakta olduğunu göstermektedir. Matematik ve fen bilimlerindeki başarısızlık hali hiç değişmeden devam etmektedir. Hiç bir test türünde doğru soru çözme ortalamasının yüzde 40’ın üzerine çıkamamış olması ayrıca üzerinde durulması gereken önemli bir sonuçtur.

Sonuç olarak, eğitime ideolojik çerçeveden bakarak kadro, yönetici, müfredat, yatırım ve atama yolunu izlemek ortaya çıkan bu olumsuz sonuçların oluşmasında etkili olmaktadır. Sonuçlar temel bilimleri ile pozitif bilimlerin değersizleştirilmesine ve itibarsızlaştırılmasına yönelik eleştirileri haklı çıkaran tablolar ortaya çıkarmaktadır. Eleştirilerin algı oluşturmaktan öte olgusal olduğunun görülmesi önemlidir. Görüldüğü halde gerekleri yapılmıyorsa bunun sorgulanması ve yapılan yanlışların tespit edilerek düzeltilmesi gerekmektedir. Bu yapılmadığı sürece “havanda su dövme” anlamına gelecek tartışmalar yapılmaya devam edilecektir. Bununda kimseye bir yarar sağlamadığı, sonunda kaybedenin ülkenin geleceği olan çocuklarımız ve toplum olacaktır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)