adscode
adscode
adscode
adscode

MEB’in 2015 Yılı Faaliyet Raporu Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Hedefler!

Milli Eğitim Bakanlığının 2015 Yılı faaliyetlerini kapsayan raporu yayımlandı.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Milli Eğitim Bakanlığının 2015 Yılı faaliyetlerini kapsayan raporu yayımlandı. Rapor 42 Performans hedefi kapsamında 107 performans göstergesini içermektedir. Raporda bulgulanan hedefler ulaşılan, ulaşılmayan ve gelinen aşamayı makul kabul eden üç başlıkta ele almaktadır. Buna göre 107 performans göstergesinin 67’sinde(%62.62) hedeflere ulaşılmış,19’unda (%17.76)  hedeflerde gelinen aşamayı makul kabul eden bir sonuca ulaşılmıştır. Hedeflerde ulaşılmayan performans göstergesi 21 olup oranı (%19.62) olarak saptanmıştır. Bu durumda toplamda hedeflerin %37.38’i gerçekleşmemiş olmaktadır.

2015 Yılı verilerine göre MEB’te 973 bin personel çalışmaktadır. Bunların 893 bin 283’ü öğretmenlerden oluşmaktadır. Son üç yılda 145 bin 531 öğretmen atanmıştır. Son üç yılda emeklilik, ölüm, istifa vb gibi nedenler ile 26 840 öğretmen meslekten ayrılmıştır. Reel olarak son üç yılda atanan öğretmen sayısı 118 bin 691 olmaktadır.

MEB’de görev yapan öğretmenlerin 12 bin 908’i il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, yurt dışında ve destek hizmetlerinde görevdedir. MEB personelinin %64,9’ 18-40 yaşında,%35,1’i 41-61 yaş üzerindedir.2015 yılında 60 bin 720 öğretmen çeşitli nedenlere bağlı olarak yer değişikliğinde bulunmuştur. Bütçe rakamlarında geçen yıla göre 1 puanlık artış söz konusu olup,GSYH oranı geçen yıla göre binde 12 gerilemiştir.

Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Hedeflerden Bazı Bulgular

*Okulöncesi eğitimde 48-66 aylık çocukların okullaşma hedefi %43.00 olarak belirlenmiştir. Bu alanda gerçekleşme düzeyi %41.57 olmuştur.

*İlkokul ve ortaokullarda çağ nüfusunun okullaşma oranında ulaşılması gereken hedefe ulaşıldığı işaretlenmiştir.

*Ortaöğretimde sınıf geçme hedefi %97.olarak belirlenmiştir. Bu alanda ulaşılan hedef %97.10 olarak gösterilmektedir. Açık örgün ortaöğretimde öğrencilerin %2,90’ sınıf tekrarı yapmaktadır.

*Özel öğretimde ve dershanelerin dönüşümünde konulan hedeflerin üzerine çıkıldığı ifade edilmektedir.

*Özel eğitimde(engelliler eğitimi) hedef sayısı 295 bin olarak belirlenmiş ulaşılan sayı ise 312 bin 617 olmuştur.

-Anadolu İmam Hatip liselerinde okuyan öğrencilerin mesleki yarışmalara katılım sayısı hedefi 15 bin olarak belirlenmiştir.2915 yılında bu sayı 51 bin 100 olarak gerçekleşmiştir. Hedeflerin çok çok üzerinde bir sayıya ulaşılmıştır.

*Açık öğretime kayıtlı aktif öğrenci sayısında ulaşılması gereken hedeflerin üzerine çıkılmıştır.

*Fatih Projesinde 2015 yılında 2 milyon 500 bin tablet bilgisayar dağıtılması gerekirken b sayı 700 binde kalmıştır. Bu alanda ulaşılması gereken hedefin çok gerisinde kalındığı söylenebilir.

*Ağ alt yapısı kurulacak kurum sayısı 2015 için 9 bin 247 olarak belirlenmiştir. Ulaşılan sayısı ise 6 bin 578 olmuştur. Bu hedefte geride kalındığını söylemek mümkündür.

*Depreme karşı güçlendirilmesi planlanan eğitim kurumu sayısı 100’dür.Ancak bunların 32 tanesi güçlendirilmiştir. Deprem güvenliği açısından en yaygın kamu kurumu olan okullara daha ciddiyetle yaklaşılması gerekmektedir.

*Ortaöğretim kurumları için yılda üretilmesi gereken arsa sayısı hedefi 80 olmasına karşın ulaşılan hedef sayısı 21’de kalmıştır.

Sonuç, sonucu Bakanlığın “zayıflıklar” olarak sıraladığı bizim başarısızlık olarak nitelediğimiz ve listeyi uzatabileceğimiz ancak Bakanlık değerlendirmeleri ile sınırlı tutarak bağlamakta yarar görüyorum. 

Buna göre Bakanlık,

-Okulöncesi eğitimde gelinen okullaşma aşamasını yetersiz olarak değerlendirilmektedir.

-Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların taranması ve tanılanmasında yetersizlikler olduğu,

-Zorunlu eğitimden ayrılmaları önüne tam olarak geçilemediği,

-Bakanlık ile öğretmen yetiştiren kurumların arasında yeterli işbirliği olmadığı, Üstün yetenekli bireylerin okullaşma oranlarının çok yetersizliği,

-Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu, Sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere katılım yoksunluğu yaşandığı,

Haftalık ders saatlerin öğrencilerin gelişimlerine uygunsuzluğu, Yabancı dil eğitiminin yetersizliği, 

-Atamaların kariyer ve liyakata dayalı olarak yapılmadığı,

-Mevzuatın açık ve anlaşılabilir olmadığı, ihtiyaca yanıt vermediği,

-Eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemelerde pilot uygulamalar yapılmadığı

-Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği,

-Çalışanların motivasyonunun olmadığı, Bakanlığa bağlılık duygularının zayıflığı,

MEB Bütçesinin dağılımının objektif yapılmadığı, Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun çalışmak için yeterli teşvik önlemlerinin alınmadığı,

-Derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılamadığı, ikili eğitimin sona erdirilemediği, bölgesel farklılıkların giderilemediği İFADE EDİLMİŞTİR.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)