adscode
adscode
adscode
adscode
adscode
adscode

MEB’in 2017 Faaliyet Raporu Yayımlandı

MEB’in 2017 Faaliyet Raporu yayımlandı. Faaliyet raporu, hedefler ve hedeflerin hangi oranlarda gerçekleştiğine dair önemli bilgiler içermektedir.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Faaliyet raporu gelecek yılların planlanması bakımından stratejik değeri olan belgelerdir. O nedenle faaliyet raporu sadece faaliyet raporu değil, aynı zamanda Bakanlığın karnesi olma özelliği taşımaktadır.

Faaliyet Raporunda Yer Alan Rakam ve Oranların Analizi

-Raporda yer alan bilgilere göre,23 bin 396 öğretmen atanmış,19 bin 217 öğretmen Bakanlıktan çeşitli nedenler ile ayrılmış. Öğretmenlerin yüzde 54,03’ü 40 yaş altıdır. Yüzde 10,85’i 50 yaş üstü öğretmenlerden oluşmaktadır.

-17 bin 113 kişi hakkında disiplin yönünden ceza teklifi getirilmiş.

-Maarif Vakfına 163 milyon 700 bin lira kaynak aktarılmış.

-Eğitim yılı ortalaması hedef 8,50 iken gerçekleşme 7,50 olmuş.

-Ortaöğretimde örgün öğretim dışına çıkan öğrenci oranı hedefi yüzde 5,47 iken gerçekleşme yüzde 5,57 olmuştur. Örgün ortaöğretime 2016-17 verilerine göre 4 milyon 295 bin 32 öğrenci devam etmektedir. Örgün öğretimin dışına çıkanların oranının sayısal karşılığı.239 bin 233 öğrencidir.

*8.Sınıf öğrencilerinden TEOG’a girenlerin yüzde 73’ü ilk 5 tercihine yerleşmiş. Yüzde 27’si yerleşmemiş.1 milyon 19 bin 577 öğrenci TEOG’ta tercihi yaptığına göre 275 bin 276 öğrenci ilk 5 tercihine yerleşmemiş olmaktadır.

- 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan oranlar ilkokulda yüzde 6,21,ortaokulda yüzde 10,64,genel liselerde yüzde 29,95,meslek liselerinde yüzde 39,81,AİHL yüzde 30,96’dır.İlkokul ortaokul ve liselerde okumakta olan öğrencilerin ortalama olarak yüzde 23,51’i 20 gün ve üzeri devamsızlık yapmaktadır. Her üç düzeyde 14 milyon 623 bin 8 öğrenci örgün öğretime devam etmektedir. Bu orana göre 2016*17 eğitim öğretim yılında 3 milyon 438 bin 454 öğrenci 20 gün ve üzeri devamsızlık yapmış olmaktadır.

-AİHL yılsonu başarı notu hedefinin tutturulmasında yetersiz kalmış. Hedef ile gerçekleşme arasındaki fark yüzde 8,48 olmuş.

-Yıllık kitap okuma sayılarında sadece MTL’de hedefin üzerine çıkılmış. Diğer düzeylerde kitap okuma hedeflerinin altında kalınmış. Kitap okumak zor bir görev ve külfet olarak görülüyor. Özellikle İHL ve AİHL’de oran düşük olmuş. Hedef yüzde 22,94 iken gerçekleşme 12,70 olmuş. Yüzde 10,24’lük bir hedef sapması oluşmuş.

-Takdir ve teşekkür belgesi imam hatip ortaokullarında hedefin çok üzerinde artmış görünüyor. Hedef yüzde 30,13 iken gerçekleşme yüzde 66,34 olmuş. Genel ortaokullar ve ortaöğretim ve AİHL’de düşüş yaşanırken imam hatip ortaokullarında yüzde yüzün üzerinde artış yaşanması eğer bir “şişirme” yoksa,saly başarılı değil oldukça başarılı bir gerçekleşme olarak görülmelidir. Onur ve takdir belgesinde ise sadece AİHL’de hedefin 4 puan üzerine çıkılmış olduğu belirtilmektedir.

- Sınıf tekrarı yapanların oranı genel ortaöğretimde yüzde 8,08,mesleki teknik ortaöğretimde yüzde 10,08,İmam Hatip ve AİHL’de yüzde 8,11’dir. Bu durumda ortaöğretimde toplamda öğrencilerin yüzde 26,27’si sınıf tekrarı yapmış olmaktadır. Örgün ortaöğretime 4 milyon 295 bin 32 öğrenci devam ettiğine göre 1 milyon 128 bin 305 öğrenci bu verilere göre sınıf tekrarı yapmış olmaktadır. Her dört öğrenciden biri sınıf tekrarı yapmaktadır.

-Ortaöğretimde öğrencilerin yüzde 16,06’sı disiplinsizlik yapmış. Sayısı 689 bin 782’dir.

-Ücretli çalıştırılan öğretmen oranı hedefin üzerine çıkmış. Hedef yüzde 6,50 iken, yüzde 8,64 olmuş.2017 yılında 78 bin 106 kişi ücretli öğretmen olarak çalıştırılmıştır.

-Okulöncesi ve yaygın eğitim kurumları hariç ülke genelinde 54 bin 434 okul bulunmaktadır. İkili eğitim yapılan okul oranı 25,71 olduğuna göre her dört okuldan birinde ikili eğitim yapıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

-Spor salonu bulunan okul oranı yüzde 12,96 bu durumda okulların yüzde 93,04’ünde spor salonu yok. Yoklar listesinde kütüphanesi olmayan okul oranı yüzde 61,16,çok amaçlı salonu olmayan okulların oranı yüzde 61,77’dir.

-Tablet bilgisayar, etkileşimli tahta ve internet erişim alt yapısının kurulmasında hedefler var ancak gerçekleşmelerde hiçbir rakam görünmüyor. Bu hedeflerde tablet bilgisayar 1 milyon 500 bin, etkileşimli tahta 100 bin olarak belirlenmiş. Gerçekleşmelerin boş bırakılmasında Bakanlığın tablet bilgisayara yerine bilgisayar dağıtımına geçileceğini açıklamış olması etkili olmuş gibi görünüyor.

Sonuç olarak, gerçekleşen hedefler kadar gerçekleşmeyen hedeflerinde önümüzdeki yıllarda dikkatle üzerinde durulması ve gelecek yıllarda özellikle bu başlıklarda ilerleme ve iyileştirme sağlanması, eğitimin niteliğine etki edecektir. Özellikle sınıf tekrarı ve 20 gün üzeri devamsızlık ile süresini tamamlamadan eğitim öğretim sürecinin dışına çıkma sorunu çok ciddi bir eğitim sorunu olarak görülmeli, bu sorunun çözümüne dair daha gerçekçi ve gerçekleşebilir politika, plan ve programlar geliştirilmelidir. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)