adscode

MEB’in 2017 Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeleri

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sonuna kadar Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeler, kapsamında yapmayı planladığı inşaatları belirleyerek bütçelendirdi.

alaaddindincer@egitimajansi.com
Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı sonuna kadar Toplulaştırılmış Projelerin Alt Projeler, kapsamında yapmayı planladığı inşaatları liseler, pansiyonlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim ve çıraklık eğitim merkezleri, öğretmenevleri ve eğitim enstitüleri ile meslek liselerine yapılacak atölye sayılarını belirleyerek bütçelenirdi. Yetkili makamlar tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yukarıda başlıklar altında detayları yer alan yatırım programına göre 3 yılda 10 milyar 333 milyon 131 bin 932 liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Temel eğitim genel müdürlüğüne bağlı olan okulöncesi, ilkokul ve ortaokulları kapsamayan yatırım programı ile 2ğ19 yılı sonuna kadar ortaöğretimde tekli eğitime geçilmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Yatırım programında yer alan bilgilere göre 2014-2015-2016 yıllarında başlamış ve halen devam etmekte olan projelerin bir bölümünün 2017,bir bölümünün 2018 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. Yeni projelendirilmiş inşaatların ise 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı görülmektedir.

Yatırım planlarına göre;

*173 milyon yatırımla 2018 yılı sonuna kadar 240 derslikli 11 fen lisesi ile 2 bin 820 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı planlanmaktadır.

*Anadolu Liseleri başlığında 2017,2018 yılı sonuna kadar halen devam etmekte olan 158 okul bünyesinde 4 bin 242 derslik ve 7 bin 140 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı öngörülmektedir. Aynı başlığın son bölümünde 2019 yılı sonuna kadar 40 yeni proje kapsamında 874 derslik,3 bin 500 öğrenci kapasiteli pansiyon yapımı hedeflenmektedir. Toplam 198 proje için 2 milyar 156 milyon 215 bin 260 liralık bütçe harcaması yapılacağı bilgisi tablolarda yer almaktadır.

*Toplam 2 milyar 206 milyon 512 bin 480 liralık bütçe ile 128’i 2018 yılı,50’si yeni proje olmak üzere toplam 178 pansiyonlu imam hatip projesinin 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bu projelerin toplam derslik sayısı 4 bin 42,pansiyonların öğrenci kapasitesi ise 16 bin 20’dir.

*Mesleki Teknik Ortaöğretimde halen devam eden240 okul, atölye ve okul bünyesinde anaokulunun 2018 yılı sonunda,60 yeni projenin 2019 yılı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. 12 bin 880 öğrenci kapasiteli pansiyon, 7 bin 59 derslik yapılması öngörülmektedir. Ayrılan toplam bütçe rakamı 3 milyar 595 milyon 959 bin 480 liradır. Ayrıca 2019 yılı sonuna kadar bu yatırımlara ek olarak 455 milyon 755 bin 112 liralık bütçeleme ile mevcut liselerin bünyesinde atölye yapılması hedeflenmektedir.

*Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik araştırma merkezleri için 2019 yılı sonuna kadar 100 öğrenci kapasiteli pansiyon, 628 derslikli okul yapımı gerçekleştirileceği bilgisine tablolarda yer verilmiştir. Bu projeler için ayrılan bütçe 378 milyon 970 bin liradır.

*Yukarıda yer alan sayılara ilaveten 2019 yılı sonuna kadar 15 900 öğrenci kapasiteli 121 pansiyon yapımı planlanmıştır. Ayrılan bütçe 730 milyon 660 bin liradır. 3 yıllık dönemde yapımı öngörülen 88 spor salonu için 172 milyon 635 milyon bütçe ayrılmıştır.

Halk Eğitim ve Çıraklık Eğitim Merkezleri için 46 projeye 311 milyon 344 bin 600 lira bütçe ayrılarak 704 derslik yapımı öngörülmektedir. Bu süre zarfında yukarıda yapımı öngörülen projelere paralel bin 540 yatak kapasiteli öğretmenevi ile hizmet içi eğitim enstitülerinin yapımı için ayrılan bütçe toplamı 151 milyon 700 bin liradır.

Sonuç olarak, MEB önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde temel eğitim genel müdürlüğü bünyesinde yer alan okulöncesi, ilkokul ve ortaokullar dışında kalan okul ve kurumları için toplamda 16 bin 915 derslik,61 bin 180 yatak kapasiteli öğrenci pansiyonu yapımı planlanmıştır. Örgün ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yüzde 12,22’sini oluşturan imam hatip liseleri 2019 yılı sonuna kadar yatırım için ayrılan toplam bütçenin yüzde 21, 35’ini almaktadır. Derslik, pansiyon, diğer eklentiler ve sosyal amaçlı tesisler için ayrılan bütçenin paylaştırılmasında adil davranılmadığı, özellikle hükümet için ayrıcalık ve öncelik taşıyan öğretim kurumlarının pastadan daha büyük pay aldığı görülmektedir. Bu durumun bir tercih nedeni olarak görülmesi, okullar arasında ulaşılması gereken eşit fırsatlar ve haklar sağlama anlayışı ile çelişen bir tablo oluşturduğu gerçeğine vurgu yapma ihtiyacı doğurmaktadır. Oysa sosyal ve kamusal bir hizmet alanı olan eğitimde hükümetlerden daha optimum davranması beklenir. Ayrılan bütçeler halkın tamına ait vergilerden oluşan kaynaklardır. Bu kaynakları hükümetlerin kendi politik tercihlerinize göre değil toplumun tamamının yararı ilkesinden hareketle dağıtılması en doğru olan yoldur. 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)