adscode

Öğretmenlik Programlarının Nitelik Sorunu Devam Ediyor!

ÖSYM tarafından 04.08.2017 tarihinde yayımlandı. Bakanlık 2017’de yeni bir atama yapılıp yapılmayacağını henüz açıklamadı.

alaaddindincer@egitimajansi.com
 O nedenle ÖABT’a girenler için şu an 2017 yılında atanma durumu belirsizliğini korumaktadır.2017 yılında ÖABT’a girmek niyetiyle başvuranlar ile sınava girenler arasındaki fark geçmiş yıllara göre bu yıl oldukça yüksek oranda çıktı. ÖABT’a girmeyenlerin sayısı 2017’de 42 bin 479 oranı ise yüzde 13.79 oldu. Oranın yüksek çıkmasında atanmak için gerekli olan puanı alamama ve mülakatlarda yaşanan torpil kaygısının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zaten başvuru yapanların sayısı da geçen yıla göre yaklaşık 25 bin kişi azalmış durumda.

Tablo 1 ÖABT’a Başvuran, Sınava Giren ve Girmeyenlerin Sayıları

 

Yıl/Sınav Durumu

Sınava Başvuran Sayısı

Sınava Girenlerin Sayısı

Sınava Girmeyen Sayısı ve oranı

2013

150.173

142.345

7.878

5.25

2014

221.492

209.775

11.717

5.29

2015

292.858

283.565

9.275

3.17

2016

333.532

311.704

21.773

6.49

2017

308.125

265.646

42.479

13.79

*5 yılda 1 milyon 306 bin 180 milyon öğretmen ÖABT başvuru yapmıştır.

Tablo 2 Eğitim Fakültesi Çıkışlı Adayların Durumu

Dersler/Yıllar

2013

*01 *02

2014

01 02

2015

01 02

2016

01 02

2017

01 02

Türkçe

26.280

13.633

32.345

15.207

30.809

17.135

32.637

16.457

29.896

15.927

İlköğr Mat

22.129

6.370

20.135

6.614

19.803

7.347

17.150

6.055

16.925

6.932

Fen Bil/Tekn

15.006

13.598

13.498

16.484

14.589

18.799

16.464

19.154

11.777

16.432

Sosyal Bilgil

22.729

19.179

22.267

25.638

26.245

24.611

29.242

23.747

23.798

19.677

Rehber Öğr

-------

---------

31.008

5.092

30.760

6.700

31.967

9.495

34.714

12.053

Sınıf Öğr

-------

---------

22.235

25.074

26.271

27.606

24.338

24.739

23.309

21.437

Okulönc Öğr

-------

---------

---------

---------

---------

--------

26.550

22.313

28.891

24.892

*01 Doğru yanıt ortalaması. 02 Sınava giren öğretmen sayısı.

*2013 yılında 4,2014 yılında 6,2015 yılında 6 alanda ÖABT uygulanmıştır.

Tablo 3 Diğer Fakülte Çıkışlı Adayların Durumu

Dersler/Yıllar

2013

*01 *02

2014

01 02

2015

01 02

2016

01 02

2017

01 02

T.Dili ve Edeb

17.970

17.656

21.196

23.640

25.002

43.812

22.816

46.617

18.326

37.856

Tarih

25.198

12.665

23.25

15.547

21.097

26.729

27.039

27.083

20.958

21.736

Coğrafya

22.377

4.519

20.805

6.065

22.208

9.417

25.511

10.295

24.194

6.554

Lise Matema

24.027

12.555

16.976

17.919

14.747

28.388

9.974

27.863

11.872

16.193

Fizik

17.681

5.410

16.721

8.088

16.379

10.182

15.377

10.301

16.198

5.881

Kimya

22.156

4.518

19.836

6.473

14.574

9.567

16.503

10.459

16.091

6.377

Biyoloji

16.208

6.187

19.44

8.543

12.899

13.748

17.032

15.003

21.180

9.564

Din Kül

22.065

7.572

25.09

13.381

25.249

19.549

25.879

24.641

29.435

29.564

Almanca

11.077

2.757

16.417

3.880

17.484

4.287

14.239

4.74

---------

--------

Fransızca

11.701

682

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

İngilizce

28.902

15.044

26.771

15.500

23.347

15.724

27.295

13.450

24.439

11.535

*01 Doğru yanıt ortalaması.02 Sınava giren öğretmen sayısı.

*Almanca alan bilgisi testinde 2017’de,Fransızca alan bilgisi testinde 2015’ten itibaren sınav yapılmamıştır.

Yorum ve Sonuç, ÖABT’a giren öğretmen sayıları her geçen yıl katlanarak artmaktadır. ÖABT’a girmeyip doğrudan KPSS A grubu eğitim bilimleri sınavına girenlerin sayısı eklendiğinde atanmayan rakamının giderek artmakta olduğunu görmekteyiz. Daha da önemlisi doğru yanıt ortalamalarının düşüklüğü öğretmenleri yetiştiren yükseköğretim programlarının nitelik sorunun devam etmekte olduğunu göstermektedir. Diğer alanlara göre özellikle matematik ve fen bilimlerinde ki doğru yanıt ortalamalarının düşüklüğü temel bilimlerde her okul düzeyinde istenen çıkışın yakalanamadığını, bu alanlardaki enkaz halinin devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Atanmama sorunu her geçen yıl kartopu gibi büyüyerek devam etmektedir. Atanan öğretmen sayısı azalmakta, mezun olan ve atanma umuduyla sınavdan sınava koşan öğretmen sayısı artmaktadır. ÖABT 2017 yılı alanların doğru yanıt ortalamasının toplamı diğer yıllardan daha olumsuz sonuçların olduğu bir görünüm sergilemektedir. Öğretmenliğe getirilen baraj gelecekte öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarının niteliğini ve bu programlara yapılan kayıtları etkiler mi bilinmez ancak, şu an nitelik sorununun ciddi boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz.

Bakanlık öğretmen ihtiyacını 77 bin olarak açıkladı. Bunun 20 bini bu yıl atandığına göre geriye 57 bin ihtiyaç kalmaktadır. İki yıl içinde 57 bin öğretmen atandığında 2019 yılından sonra sadece emekli olanların yerine atama yapılacağı anlamı çıkmaktadır. Bakanlığın hazırladığı Öğretmen Strateji Belgesinden alıntılanan bölümde dikkat çekilen hususlara bakıldığında “ÖSYM’nin verilerine göre 2013 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine 142.644 öğretmen adayı katılırken, bu sayı 2014 yılında 209.774’e, 2015 yılında 283.583’e, 2016 yılında ise 311.759’a ulaşmıştır. Alan bilgisi testi uygulanmayan öğretmenlik alanları da dikkate alındığında 2014 yılında yapılan KPSS’ye öğretmen olarak atanabilmek amacıyla toplam 312.688 kişi, 2015 yılında 415.508 kişi, 2016 yılında ise 455.119 kişi katılmıştır.

2014 yılında 50.990, 2015 yılında 52.736 ve 2016 yılında da toplam 49.015 kişi öğretmenliğe atanmıştır. Buna karşın KPSS’ye başvurmuş ancak öğretmen olarak atanamamış olan üniversite mezunlarının sayısı 2016 yılı itibarıyla toplam 438.134 kişidir. Bu mezunlar dışında YÖK’ün verilerine göre 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek amacıyla hâlihazırda yalnızca eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde okuyanların sayısı 228.279’dur. Fen fakülteleri, edebiyat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri, insan ve toplum bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrenciler de dâhil edildiğinde öğretmen olmayı ümit eden 653.899 lisans öğrencisi olduğu görülmektedir. Öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil eden diğer programlar ve pedagojik formasyon kurslarına devam eden mezun öğrenciler de dikkate alındığında öğretmen olarak atanmayı amaçlayanların sayısı bir milyonu aşmaktadır.” Denilerek durumun vehameti ortaya konmaktadır. Öğretmen yetiştirme, atanamama, atananlara insanca yaşam olanakları sağlamama sorunu ülkenin en önemli sorun alanı olma özelliğini korumaktadır.

2017 yılı toplu görüşmeleri 1 Ağustosta başladı ve 21 Ağustosta sona erecek. Öğretmenler özelinde tüm eğitim ve bilim emekçilerine insanca yaşam koşulları sağlayacak artışların sağlanması ülkenin ve toplumun geleceğine yapılacak en önemli yatırım olacaktır. Siyasi iradenin bu gerçeği görerek gereğini yerine getireceğini düşünmek istiyoruz. Bu yapılmadığında toplu görüşmelerin sözde kalacağını, eğitim ve bilim emekçilerini oyalamaktan, göz boyamaktan kısacası bir orta oyunu olmaktan öteye geçmeyeceğini belirtmek isteriz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)