adscode

Özel Okullar Kamusal Teşviklerle Büyüyor!

MEB’in 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitimdeki payını artırmak için verdiği özel okul teşvikinde Türkiye genelinde istatistikler belli oldu.

alaaddindincer@egitimajansi.com
 Özel okula devam eden öğrencilere yönelik eğitim-öğretim desteğinden 3 bin 859 özel okul, 167 bin 942 öğrenci yararlandı. Özel okula gidecek öğrencilere bu yıl, 534 milyon 326 bin 500 TL ödeme yapılacak.  

Ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılı için organize sanayi bölgelerinde açılan 20 özel mesleki ve teknik lisesi faaliyet göstermekte olup Kasım 2014 tarihi itibariyle bu okullarda öğrenim gören toplam 10 bin 64 öğrencinin öğrenim giderleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacak. Bu kapsamda 2014-2015 eğitim öğretim yılında bu okullarda öğrenim gören öğrenciler için kurumlar toplam 44.969.000 TL ödeme yapılacak. Eğitim ve öğretim desteği ve OSB'lerdeki teşviklerle birlikte devlet öğrenciler adına kurumlara 2014-2015 öğretim yılında 579.295 TL ödeme yapacak. MEB'in teşvikleriyle birlikte, bu yıl özel okula devam edecek öğrenci sayısı, geçen yıla oranla yüzde 15 arttı.  Geçen yıl özel okula devam eden öğrenci sayısı 661 bin olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 15 artışla bu rakam 760 bine ulaştı. Böylece örgün özel okullar payının %9,53’e, genelin içinde ise özel okulların payının %5’e çıkarılması sağlanmış oldu. Eğitim ve öğretim teşviklerinde birinci başvuru sürecinde 180 bin 637 öğrenci, ikinci başvuru sürecinde ise 137 bin 386 olmak üzere toplamda 318 bin 23 öğrenci başvuru yaptı. Bu başvuruların, 49 bin 403'ü okul öncesi, 98 bin 878'i ilkokul, 100 bin 953'ü ortaokul, 68 bin 789'u ortaöğretim öğrencileri oldu.Bu yıl verilecek eğitim öğretim teşviklerinde en fazla payı ortaokul öğrencileri alacak. Bakanlığın teşvik programında, 54 bin 908 öğrenci için 192 milyon 178 bin TL ortaokul öğrencilerine yapılacak. Diğer kademelerde ise harcamalar, 47 bin 627 ilkokul öğrencisi için 142 milyon 881 bin TL’dir. 34 bin 31 lise öğrencisi için 119 milyon 108 bin 500 TL, 27 bin 938 okul öncesi öğrencisi için 69 milyon 845 bin TL, 3 bin 438 Temel lise öğrencisi için 10 milyon 314 bin TL şeklindeolacak. Teşviklerin illere göre dağılımında ise birinci sırayı İstanbul aldı. İstanbul'da özel okula devam eden 37 bin 101 öğrenci teşvik aldı. İstanbul'un ardından Ankara'da 19 bin 66 öğrenci eğitim öğretim desteğinden yararlandı. Üçüncü sıradaki İzmir'de ise özel okula kayıt olan 9 bin 130 öğrencidesteklendi.


Kaynak, MEB
Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde, öğrencinin akademik ve sosyal başarı durumu, ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olmaktadır.

 Eğitim ve öğretim desteği verilebilecek özel okulların tespitinde ise yürürlükteki mevzuat hükmünce değerlendirme yapılmaktadır.

580 Milyon lira ile, 30 derslikli 150 okul yapılabilir,820 bin tane tablet bilgisayar alınabilir,20 bin öğretmen ile 25 bin eğitime destek personeli göreve başlayabilirdi. Aynı kaynak ile İstanbul’un bütün okulları için yeterli deprem önlemleri alınabilir, 1000 okula spor salonu yapılabilirdi.

Yorumlayacak olursak, Bu eğitim yılından itibaren başlatılan kamusal kaynakların özel okullara akıtılması uygulaması ile özel okullaşma oranında %15’e varan bir artış gerçekleşmiş durumdadır. Uygulama ile bir yandan özel okullarda var olduğu söylenen boş kontenjanlar oldurulurken, diğer yandan yeni özel okulların açılması amacına ulaşılmış olmaktadır. Oysa eğitim hizmeti kamusal bir hizmet ve temel bir haktır. Bu hakkın belli kesimlere avantajlar sağlayacak şekilde kullandırılması bu alanda halkın %90’nın aleyhine yapılmış en büyük ayrımcılıktır. Bu yolla “eğitimde eşitliği sağlıyoruz”  algısının yaratılmak istenmesi en hafif tabirle aklımızla alay etmektir. Eğitim sisteminde var olan eşitsizlikleri daha da büyütecek olan bu uygulama hemen sona erdirilmeli, kamusal kaynaklar kamu okullarına aktarılmalıdır.   05.03.2014 Alaaddin Dinçer/Eğitimci
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)