adscode

Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Sınıflarının Maliyeti Yüksek Olacak

Hükümetin 2019 yılı eğitim hedefleri arasında yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarının oluşturulması önemli bir yer tutmaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bu yıl yüzlerce okulda deneme

alaaddindincer@egitimajansi.com
Yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflara oluşturma projesinin ilk söylendiği anda insanları heyecanlandırdığı ve kulağa hoş geldiği kadar gerçekleşmesinin o kadar kolay olmayacağı, önünde önemli zorlukların bulunduğu bir gerçek. O nedenle bu yıl pilot uygulama yapılması yerinde bir karar olmuştur.

Pilot uygulama yapılan okullarda dil derslerinin kaç saat olacağı, hangi derslerin azaltılacağı, azaltılan derslerin öğretmenlerinin norm fazlası duruma düşmeleri halinde ne olacağı, pilot uygulamanın yapıldığı okullarda dil laboratuvarlarının bulunup bulunmadığı, fatih projesi ile etkileşimli tahtaların dağıtımının ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Gelecek yıl başlanması halinde hepsinden önemlisi öğretmen ihtiyacı nasıl karşılanacağı belirsizdir. Eğer gerekli önlemler şimdiden alınmaya başlanmazsa FATİH Projesi gibi sahipsiz kalabilir. Geçiş süreci uzun yıllar alabilir. Böyle bir tablo hiç kuşkusuz yeni eşitsizliklere yol açabilir. Akıbetinin FATİH Projesi gibi olmaması en büyük dileğimiz.

Mevcut öğretmen kadrosu ile bu ihtiyacı karşılamak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla yeni öğretmen ataması yapılmak zorundadır. Pakistan’dan öğretmen getirilemeyeceğine göre ülke içinden bu ihtiyacın karşılanması hem önemli insan kaynağını hem de parasal kaynağı gerekli kılmaktadır. Ve tabi kaynak nereden sağlanacaktır. Çünkü söz konusu proje maliyeti yüksek bir proje olacak gibi görünmektedir. Gelen turistlere “biz çocuklarımıza yabancı dil öğreteceğiz o nedenle sizden ayakbastı parası olarak dil vergisi alıyoruz” deme durumunda olunamayacağına göre, bu kaynağın mutlaka tedarik edilmesi projenin aksamadan yürümesi için önemlidir.

MEB’in 2016-17 İstatistiklerinde ortaokullarda toplamda 216 bin 836 Şube bulunmaktadır. Gelecek yıl ortaokul birinci sınıflarda yani yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarında 1 milyon 280 bin öğrenci 56 bin şubede öğrenim görecektir Bu rakama geçen yılın 3.sınıfları üzerinden yaptığımız hesaplama ile ulaştık. Geçen yılın 3.sınıfları bu yıl 4.sınıf, bu yılın 4.sınıfları gelecek yıl 5.sınıf olacaktır. Ortaokul 5 ve 6.sınıflarda İngilizce 3,7 ve 8.sınıflarda 4 saat okutulmaktadır.56 bin şubede 3 saat İngilizce demek 168 bin saat İngilizce demektir. Bir öğretmenin azami 21 saat ders okuttuğunu düşündüğümüzde 8 bin öğretmenin an itibarı ile sadece ortaokul birinci sınıflar için gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Yabancı dil hazırlık sınıflarında asgari 12 saat yabancı dil konulduğunda gereken öğretmen sayısı 32 bin olacaktır. Yabancı dil dersinin hazırlık sınıflarında her 3 saatlik artış halinde artı 8 bin öğretmen atanmalıdır. Bu hesaplamaya göre gelecek yıl en az 24 bin yeni İngilizce öğretmeni atamak gerekecektir. Atanacak 24 bin öğretmen bulunur mu bulunmaz mı bilinmez ancak öğretmen olmadan bu proje yürümez.

Sonuç olarak, Yabancı dil ağırlıklı ortaokul hazırlık sınıflarında seçmeli derslerde en çok seçilen ders olmasından hareketle yabancı dil hazırlık sınıflarının yoğunluğu İngilizceden yana olacaktır. Sayıların analizine bakıldığında mevcut durumda bile İngilizce öğretmeni açığı olduğu anlaşılmaktadır. Son 10 yılda 44 bin 193 İngilizce öğretmeni atanmıştır. Böylece MEB’deki yabancı dil öğretmeni sayısı 71 bine ulaşmıştır. 2015-16 eğitim yılında MEB İngilizce öğretmen ihtiyacını 12 bin 500 olarak belirlemişti. O tarihten bu yana 3 atama döneminde 6 bin 872 İngilizce öğretmeni atandı. Bakanlığın belirlediği açıkla atananlar arasındaki fark yaklaşık 5 bin İngilizce öğretmenine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Yabancı dil hazırlık sınıflarında ve diğer sınıflarda gelecek yıl için ihtiyaç duyulacak yabancı dil öğretmeni sayısı 29 bine ulaşacaktır.

2016-17 İstatistiklerine bakıldığında MEB’e bağlı 16 bin 474 resmi ortaokul, bu okullarda kullanılan 158 bin 792 derslik görülmektedir. Resmi ortaokullarda 5 milyon 89 bin öğrenci eğitim görmektedir. Bir dersliğe 32 öğrenci düşmektedir. Bu koşullarda 16 bin 474 okula dil laboratuvarı ve diğer teknolojik donanım alt yapısı kurulması gerekecektir. Tüm bu nedenlerden dolayı yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarının maliyeti yüksek olacaktır. Maliyetin karşılanması elbette sağlanabilir. Ancak verilecek yabancı dil eğitiminin de nitelikli ve hayata hazırlayıcı içerikle güçlendirilmesi, bu yönüyle de yabancı dil müfredatı ile diğer araç ve gereçlerin güncellenmesi gerekecektir. Yapılması planlananların ve uygulamaların velilere, eğitimcilere ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlara bütün yönleriyle ve açıkllıkla anlatılmasına özen gösterilmelidir.

Türkiye yurttaşları kemdi anadillerinde eğitimi tam olarak almalarının yanında en az bir yabancı dili okuma, yazma ve konuşma becerilerine ve haklarına sahip olmalıdır. 21.yüzyıl ülkelerin ve ülke insanlarının içe kapanan, sadece kendisine yeten ve yetinen olmaktan çıkarılması, birer dünya yurttaşı olması yabancı dil sorununu çözmesine bağlıdır. Bunun için yapılması planlananlar ve atılan doğru adımlar desteklenmelidir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)