adscode

YGS’de 140 ve 180 Puan Barajını Geçemeyen Liseler!

Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sisteminin yeniden düzenlemeye ihtiyacı var.

alaaddindincer@egitimajansi.com
YGS’de 140 ve 180 Puan Barajını Geçemeyen Liseler!

Yükseköğretime geçiş sisteminin iki aşamalı olduğu dönemden bu yana ilk defa bu yıl ilk aşamanın puan barajı olan 140 puanı aşma zorunluluğu 150 puana yükseltildi. 140 Puanı bulabilmek için çözülmesi gereken soru sayısı da arttırılarak 16 sorudan yirmi soruya çıkarıldı. Aynı düzenlemeler kapsamında tercihler ise 30’dan 24’de çekilip, sınavsız geçiş için başvuranların sayısı 80 binlerden 65 bine çekildi. Yükseköğretimde geçişte yapılan bu değişiklikleri YÖK yetkilileri, “yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltmek için” gerçekleştirilmiş değişiklikler olarak ifade ettiler. Soru sayısının 16’dan 20'ye çekilip puan barajının 150 olması bu eşiği geçme noktasında öğrencileri zorlayacağı kesin.

13 Martta yapılacak YGS örtüsünün 14 Martta kalkmasının ardından çıkacak tablonun görüntüsünün moralleri daha çok bozacak bir görüntü olacağını şimdiden söylemek mümkün. Hem 150, hem de 180 puan barajını aşamayan milyonlarca öğrenci binlerce okul ile karşı karşıya kalacağımız kesin. Getirilen bu yeni düzenleme ile “kalite” artmamış, tam tersine yukarıya doğru eleğin gözenekleri daha da sıkılaşmış altta kalanların sayısı ise artmış olacaktır. Sıralamaya ve bu sıralamaya bağlı elemeye dayalı acımasız rekabetçi sınav sisteminin kaybedeninin yine dezavantajlı gruplar olduğu görülecektir. 

İddialarımızı güçlendiren veriler geçmiş 4 yıllık dönemde yapılan YGS sonuçlarında görülebilir. Son dört yılda yapılan yüksek öğretime giriş sınavlarında okulların soru çözüm ortalamaları ve bu ortalamalarda alınan puanlar 2016 ve sonrası yıllarda yapılacak sınavlarda liselerin çok zorlanacağını göstermektedir. Bilindiği gibi iki yıllık ön lisans ve yeteneğe bağlı lisans programları ile açık öğretim programlarına girebilmek için 140 (Şimdi 150)  puan barajını, LYS’ye başvuru yapabilmek için ise 6 YGS Puan türünden birinde 180 puan barajını geçmek gerekiyordu. Geçtiğimiz 4 yıllık verileri incelendiğimizde yüzlerce okulun puan ortalamalarının 14, binlerce okulun puan ortalamalarının ise 180 puan barajının altında kaldığını gördük. Belirlenen puan barajlarının altında kalan liselerin büyük oranda dezavantajlı grupların devam ettiği meslek liseleri olduğunu ulaştığımız bulgulardan elde ettiğimiz sonuçlara göre söylemek mümkün.

 

YGS’de 140 ve 180 Puan Barajını Geçemeyen Lise Sayısı İle Oranları

          Yıl

Toplam Lise Sayısı

140 Puan Barajını Geçemeyen Lise Sayısı ve Oranı

180 Puan Barajını Geçemeyen Lise Sayısı ve Oranı

       2012

     7328

105                   %1.43

2700              %36.84

       2013

     7607

186                   %2.44

3038              %39.94

       2014

     8133

101                   %1.01

3294              %40.50

       2015

     7076

  52                   %0.73

3023              %42.72

 

Yukarıda tabloda yer alan verilerden de anlaşılacağı gibi her geçen yıl okulların YGS’de çözülen soruların doğruluk ortalama başarı oranlarını gösteren sayılarda bir geriye gidiş söz konusudur.2016 ‘da yapılacak YGS’de 140’tan 150’ye çekilen baraj sınırı 2015’te uygulansaydı bu puan barajını geçemeyen okul sayısı 350 olacaktı. YGS Sonuçlarına bakıldığında illerin okullar sıralamaları arasında da belirgin farklılaşma ve ayrışmaların olduğunu görmekteyiz. Örneğin İstanbul’un en yüksek puan ortalamasına sahip okulu ile en düşük ortalamasına sahip okulu arasında makas oldukça açılmış durumda. Geometrik tabirle ifade edecek olursak ortaya çıkan sonuç şekli olabildiğince genişlemiş bir açı görünümünde. Benzer durum diğer iller içinde geçerlidir.

Sonuç olarak, yapılan inceleme ve değerlendirmeler kamu liselerini içermektedir. Özel liselerin kamu liselerine göre daha avantajlı durumda oldukların görülmektedir. Ancak ayrışmanın özel liseler arasında da çok yoğun olduğunu belirtmeliyim. Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemini yeniden düzenlemeye ihtiyaç olduğu tüm bu verilerden anlaşılmaktadır. Yapılacak yeni geçiş sisteminin adil, eşit, kamusal, çocukların kendi anadilleriyle eğitim yapabilmesini olanaklı kılacak, bireylerin ilgi, istek ve tercihleri doğrultusunda ortaöğretimin yükseköğretim ile ilişkisini kuran bir model olması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde ‘kaliteyi artırmak’ adına puan barajlarını ya da soru sayılarını değiştirerek soruna bütüncül bakmayan yaklaşımlarla bir sonuca ulaşamayız.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)