adscode

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN…

Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlıklar arasında son yıllarda en çok bakan değişikliğinin yaşandığı bakanlık olarak başı çekmektedir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, büyük beklentilerle göreve başlamıştı. Ancak, lise ve ortaokul müfredatlarındaki değişimle ilgili çalışmaları, eğitim çevrelerinde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

ikegitmeni@hotmail.com
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un naif kişilik yapısı öğretmenler arasında olumlu izlenim bırakmış olsa da eğitimle ilgili çalışmalarda beklentileri karşılayamaması, eğitim çevrelerinde hayal kırıklıklarına neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığına getirilen Mahmut ÖZER’in Ziya SELÇUK’un yardımcılığını yapmış olması, mevcudun devamı gibi algılansa da bazı çevrelerde yeni bir değişim rüzgârı olarak algılanmaktadır. Ancak, eğitim sistemimizde sürekli bir değişim döngüsü çabası içerisinde enerji harcanırken, eğitimde çözüm bekleyen temel sorunlar, pandemiyle birlikte katlanarak devam etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER’ in çözmesi gereken en temel sorunları sıralamakta yarar görüyorum.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce çözmesi gereken en temel sorun, okullarda yüz yüze eğitim için gerekli şartları oluşturmak olmalıdır. Bilindiği gibi, pandemi nedeniyle okullarımızda uzun bir süredir yüz yüze eğitim yapılamıyordu. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlaması sevindiricidir. Ancak, yüz yüze eğitimle ilgili kalıcı ve etkili çözümler üretilmelidir. Okullarda tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimin yapılabilmesi için sınıf mevcutları, öğrencilerin salgınla ilgili korunması, öğretmenlerin korunması gibi temel konularda gerekli önlemler alınmalıdır. Sınıf mevcutlarında bir değişiklik yapılmadan, normal eğitim şartları gibi eğitim öğretime başlamak büyük riskler taşımaktadır. Sınıf mevcutları dikkate alınarak, ikili ya da üçlü eğitim öğretim modelleri üzerinde çalışılmalıdır. Pandemi nedeniyle geçen yıllardan eksik olan müfredat konularının yüz yüze eğitim öğretimde üst sınıflarda tekrarı için, müfredatta düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim öğretimle ilgili yukarıda kısaca sıralanan temel tedbirler alınmadığı takdirde yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak, geçen yıllardaki gibi zor olacaktır. Öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili de yaş grupları sınırlamasının 12 yaşa indirilmesi konusu da değerlendirilmelidir. Pandeminin seyri ve yeni varyantlarla ilgili bilinmezlikler, eğitimde uzun vadeli ve kalıcı planlar yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde başlatılan ve pilot uygulamalarına geçilen yeni lise ders müfredatları ve bazı proje okullarındaki ders çizelgeleriyle ilgili çalışmalar, tekrar değerlendirilmelidir. Birçok eğitimcinin kaygıyla takip ettiği ders çizelgeleriyle ilgili düzenlemeler eğitim biliminin ilkeleri, bilim ve aklın gereklerine uygun düzenlenmelidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin bizlere öğrettiği en önemli konuların başında eğitim gelmektedir. Eğitim alt yapıları güçlü ülkelerin, pandemiyle mücadelede daha başarılı oldukları görülmektedir. Pandemiyle birlikte ülkemizde son birkaç ayda yaşadığımız sel felaketleri ve orman yangınlarında da pozitif bilimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Milli Bakanlığı ders çizelgelerinde biyoloji, sağlık bilgisi, çevre ve insan, coğrafya, fizik ve kimya gibi pozitif bilimlere ağırlık vermelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav odaklı eğitim anlayışı yerine üretim odaklı, uygulamalı eğitim anlayışını esas almalıdır. Eğitim sistemimizde kademeler arası geçişte eğitim bilimlerinin yöneltme ilkesi esas alınmalıdır. Eğitim sistemimizde mesleki ve teknik eğitim kurumları, eğitim sistemimizin en altında kalan, hiçbir yeri kazanamayanların toplandığı okullar olmaktan kurtarılmalı;  iş ve istihdam konusunda desteklenmelidirler. Kademeler arası geçişte merkezi sınavlar yerine tüm kademelerde merkezi, ortak yazılı değerlendirmeler esas alınmalıdır. Öğrencilerin eğitim kademelerindeki başarı durumlarına göre, doğrudan üst kademelere geçişi sağlanmalıdır.

Eğitim öğretimde okul odaklı yönetim anlayışı esas alınmalıdır. Eğitim öğretimle ilgili karar süreçlerinde okul ve okul paydaşlarının katılımı sağlanmalıdır. Eğitim sistemindeki tüm yönetim kademelerine yapılan atamalarda kariyer ve liyakat esasları dışında hiçbir kriter dikkate alınmamalıdır. Okul müdürlüğünden il-ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve daha üst kademelere geçişe kadar, kariyer ve liyakat ilkeleri belirlenmelidir. Eğitim sistemindeki tüm yönetim kademelerinde itaat ve sadakat anlayışı yerine, kariyer-liyakat ve katılımcı yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Eğitim sistemimizde dershanelerin kapatılmasıyla birlikte dershanelerin yerini özel öğretim kursları almış durumdadır. Özel öğretim kurslarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, bu konuda da ciddi açıkların olduğu görülmektedir. Birçok özel öğretim kursu paket programlar düzenlemektedir. Her sokak ya da iş merkezinde, özel öğretim kursu adı altında çalışmalar yürütülmektedir. Sanal ortamdaki kurslar da dikkate alınırsa, özel öğretimle ilgili kurslarda ciddi denetim sorunu yaşandığını düşünüyorum. Özel öğretim kurslarıyla ilgili kapsamlı yönetmelik düzenlemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim sistemimizde merkezi sınavlar kaldırılmadığı sürece adı kurs ya da dershane olsun fark etmez, benzer özel öğretim kurumları varlığını sürdürecektir. Denetimden uzak, merdiven altı kurslar yerine, daha kurumsal, denetlenebilir özel öğretim kurumlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni eğitim öğretim yılı başlarken, öncelikle sürdürülebilir yüz yüze eğitim-öğretimin yapılabilmesi için, eğitim öğretim kurumlarının pandemi koşullarına uygun hale getirilmesiyle ilgili hazırlıklar ivedilikle tamamlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı enerjisini, eğitim sisteminde sürekli değişimin değişimini gerçekleştirmekle harcamak yerine, yukarıda sıraladığım en temel sorunların çözümüne ilişkin eylem planlarını hayata geçirmekle harcamalıdır. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)