adscode

Eğitimde Beklentiler, Söylemler ve Eylemler

Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde eğitimde beklentiler, söylem ve eylemler ile ilgili genel bir değerlendirme yapmakta yarar görüyorum.

ikegitmeni@hotmail.com
Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaştığımız bugünlerde eğitimde beklentiler, söylem ve eylemler ile ilgili genel bir değerlendirme yapmakta yarar görüyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve gelmesiyle birlikte; eğitim çevreleri başta olmak üzere toplumun her kesiminde,  eğitim ile ilgili çok olumlu beklentiler gelişmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk üç ayda durum tespitinin yapılacağını, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu ve akabinde de belirli periyotlarla vizyon çerçevesinde yapacağı değişim ve dönüşümleri kamuoyu ile paylaşacağını açıklamıştır. Eğitimci kimliği ile tanına ve toplumun tüm kesimlerinde olumlu izlenim bırakan Ziya Hoca’nın göreve gelmesi; Milli Eğitim Bakanlığının uzun süre öğretmenlik mesleğinden gelen bir bakan tarafından yönetilmemesi nedeniyle tüm eğitim çevrelerini heyecanlandırmıştı. Bu nedenle, daha öncede ifade edildiği gibi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un işinin çok zor olduğunu ifade etmiştik. Çünkü kendisiyle ilgili beklentiler çok yüksek ve eğitimin yıllarca birikmiş sorunları çözüm beklemektedir. Eğitim sistemindeki değişim ve dönüşüm diğer sistemler gibi değildir. Eğitim sistemindeki değişimin sonuçlarını kısa sürede görmek mümkün olmadığı gibi yapılan en küçük bir değişiklik de sistemin tüm parçalarını etkilemektedir. Bu nedenle;  değişim ve dönüşüm yapılırken çok yönlü araştırmalar yapılmalı, değişim ve dönüşümün sonuçlarının artıları ve eksileri farklı boyutlarıyla ele alınarak karar verilmelidir. Milli Bakanlığı 2023 vizyonu bütün olarak ele alındığında; eğitim öğretim ile ilgili geleceğe ilişkin tüm taraflarca olumlu karşılanabilecek bir çerçeve oluşturulduğu söylenebilir. Eğitim sistemimizin 2023’te olmasını istediğimiz fotoğrafı; eğitim çevreleri ve toplumun her kesiminde olumlu karşılanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının yapması gereken; 2023 yılında eğitimde olmak istediğimiz ve tüm tarafların inandığı eğitim fotoğrafını gerçekleştirmek için ortak eylem planları yapmak ve bu eylem planlarını hayata geçirmek olmalıdır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan söylemler ve beklentiler örtüşmekle birlikte;  eylemlerde aynı senkronizasyonu görmek ne yazık ki mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretimin en temel alanlarından olan ders saatleri, ders müfredatları, eğitim öğretim takvimi ile ile ilgili bazı radikal değişikliklere gidileceğini ifade edilmişti. Söz konusu alanlar ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Eğitim öğretim yılının sonuna yakalaşıyoruz. Okullarda kısa bir süre sonra yeni eğitim öğretim yılının kitap girişleri elektronik ortamda yapılacaktır. Yazıyı kaleme aldığımda Milli Eğitim Bakanlığı liselerdeki ders saatleri ile ilgili çalışmanın 2020-2021 eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini açıklıyordu. Çalışmanın detaylarını incelediğimizde, 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından hayata geçirilen kredili sisteme benzer bir sistemin hayata geçirileceği görülmektedir. Bundan birkaç yıl önce liselerde kaldırılan alan bölümlere benzer yeni alan bölümlerin tekrar hayata geçirileceği ifade edilmektedir. Milli Eğitim Bakanı görsel yönden etkili bir sunu ile yeni lise sistemini öğrencilere ve diğer eğitim paydaşlarına sundu. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki açıklamalarında; liselerde haftalık ders çizelgelerinde ders sayılarında yarı yarıya yakın bir azalma olacağını ve sistemin yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirileceğini kamuoyuna duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni lise sistemi incelendiğinde geçmişteki kredili sisteme benzediği görülmektedir. Yeni lise sisteminde okul çeşitliliği ile ilgili ayrıntılar görülmemektedir. Sistem ile ilgili pilot uygulamalar olacak mı bilmiyoruz. Sistemin ilk mezunları 2024 yılında sınava gireceklerdir. Sınav sisteminin de 2024 yılında değiştirileceği ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili daha önceki yazılarımızda ders saatlerinin azalmasının farklı boyutlarıyla ayrıntılı çalışılarak karara bağlanmasının yararlı olacağı, öğretmen sayısı, sınav konuları, öğretmen yeterlilikleri gibi birçok parametrenin ele alınarak karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ders çizelgeleri incelendiğinde özellikle 9. Sınıflarda bazı dersler zorunlu dersler içerisinde yer alırken, bazı temel derslerin yer almaması, spor ve sanat etkinliklerinin sayısının az olması dikkat çekmektedir. Yeni lise sisteminde ayrıca ders saatlerinde azalma yok. Ders çeşitlerinde azalma görülmektedir. Bazı derslerin birleştirildiği farklı bir ders adı altında toplandığı görülmektedir. Eğitim sistemi etkili yöneltme esaslarına göre şekillendirilmediği takdirde ders seçiminin çok da anlamlı olmayacağı görülmektedir. Bu sistemle birlikte öğrencilerimiz sınavlardan kurtulacaklar mı? Kısaca eğitim sistemimiz sınav odaklılıktan kurtarılıp, yöneltme esaslı bireysel farklılıkları dikkate alacak çağdaş bir yapıya kavuşacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini de birkaç gün önce kamuoyu ile paylaştı. Eğitim öğretim takviminde yapılan değişiklik farklı perspektifte değerlendirildiğinde; eğitimde olumlu katkı sunacağı ile ilgili beklentiler tartışmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceki açıklamalarında bölgesel farklılıklar olabileceği ile ilgili yasal düzenlemelerden bahsetmişti. Ancak kamuoyu ile paylaşılan takvimde  ek olarak birer haftalık iki ara tatilin planlandığı görüldü.Turizm çevrelerince olumlu karşılanan değişikliklerin, eğitim öğretide başarı üzerindeki katkıları farklı değerlendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce öğretmenlere 3600 göstergenin çıkacağını açıklamıştı. Tüm öğretmenler 24 Kasım 2018 Öğretmenler gününde beklenti içine girmişlerdi ancak, beklenti karşılanmamıştır. Yapılan değişikliğin Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında ele alınacağı bildirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kursları ile ilgili de kamuoyuna yapılan açıklamalarda özel öğretim kurslarının bu eğitim öğretim yılının sonunda kapatılacağını, velilerin mağdur edilmemeleri için özel öğretim kurslarına çocuklarının kaydedilmemesi gerektiğini duyurmuştur. Ancak alınan son bilgiler bu konuda da geri adım atıldığı, özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonunda kapanacağı duyumları alınmaktadır. Eğitim kurumları yönetici görevlendirme ile ilgili de Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunda kariyer ve liyakat sisteminin esas alınacağını vurgulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici görevlendirme takvimini üçüncü kez değiştirerek bu konuda da yönetici adaylarının beklentileri karşılanamamış, yönetici adaylarını;  acaba perde arkasında bilmediğimiz farklı şeyler mi oluyor gibi farklı düşüncelere itmiştir. Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ile ilgili yapılan bu zikzaklar ister istemez eğitim çevrelerince farklı yorumlara neden olmaktadır. Daha önce bu konuyla ilgili yazılarda da ifade edildiği gibi lider yönetici eğitimleri kapsamında kadrolu yöneticilerin atanması gerektiği ifade edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunda kariyer ve liyakat esaslarından söz ederken, görevlendirmelerle ilgili iş ve işlemler incelendiğinde maalesef farklı uygulamalar görülmektedir. Atalarımızın dediği gibi “zararın neresinden dönülürse kardır” sözünden hareketle; Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda belirttiği, kariyer ve liyakat esasına dayalı daha kapsamlı bir değişikliye gidilmeli ve kadrolu lider yönetici atama modeline geçilmelidir.

Yukarıda ifade edilen çalışmalarda da görüldüğü gibi beklentiler, söylemler ile eylemler arasındaki uyumsuzluk Milli Eğitim Bakanlığının kamuoyundaki olumlu algısına zarar vermektedir. Bu nedenle, eğitimde beklentilerin, söylem ve eylemlerin tutarlılığına dikkat edilmelidir. Değişim ve dönüşümün maliyetli olduğu, sonuçlarının hemen bugün yarın alınamadığı eğitim sisteminde geçmişteki hüsranları yaşamamak için gerekirse on kez düşünülmeli ve bir kez karar verilmelidir. 

 

Ali GÜNGÖR

ikegitmeni@hotmail.com

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)