adscode

EĞİTİMDE COVİD-19 SINAVI!

Covid-19 küresel salgının ilk dalgasının ardından, sosyal yaşamdaki kısıtlamalar ve ekonomik boyutları gibi etkileriyle işin boyutu daha net ortaya çıktıkça; dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, toplumun birçok kesimi anlamış oldu…

ikegitmeni@hotmail.com
Covid -19 pandemisi dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. Yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da Covid-19 pandemisinin ciddi etkileri olmaktadır. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönem ara tatili öne çekildi ve ardından da eğitim öğretim uzaktan öğretimle devam etti. Covid -19 pandeminin kısa süreceği düşünülüyordu. Ancak, her geçen gün vaka sayısının artması ve bilim kurulunun küresel salgınla ilgili önerileri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin Nisan ayı sonuna kadar uzaktan eğitimle devam edilme kararı alındı. Toplumun büyük bir bölümü Covid-19 küresel salgının boyutlarının ne olduğunu tam olarak bilmedikleri için yaşam tarzlarını yeni duruma uydurmada zorluk yaşadıkları görülmektedir. Eğitim öğretim çağındaki öğrenciler de ilk zamanlar, eğitimdeki ara tatil ve uzaktan eğitime uyum sağlayamadı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileriyle sosyal mesafe, belirli yaşlara sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi; basın yayın kuruluşlarında Covid-19’la ilgili vaka sayıları ve ölüm haberleriyle ilgili yayınlar arttıkça; küresel salgınla ilgili ilk zamanlar farklı farklı komlo teorilerinin bıraktığı etkinin yerini; toplumda yavaş yavaş endişe, kaygı ve korku almaya başladı… Covid-19 küresel salgının ilk dalgasının ardından, sosyal yaşamdaki kısıtlamalar ve ekonomik boyutları gibi etkileriyle işin boyutu daha net ortaya çıktıkça; dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, toplumun birçok kesimi anlamış oldu… Peki, eğitim sektörü ilk Covid-19 dalgasında sınavı geçebildi mi?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid -19 küresel salgınında en çok etkilenen sektörlerin başında eğitim sektörü gelmektedir.  Dünyada uzaktan eğitim alanında başarılı ülkeler, eğitim öğretimle ilgili aksamaları fazlaca hissetmediler. Örgün eğitime ara veren birçok ülke eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitimle yürütmeye çalışmaktadır. Ülkemizde de eğitim öğretim faaliyetleri ilk ara tatilden sonra uzaktan eğitimle devam etti. Üzülerek belirtmek gerekir ki uzaktan eğitim dersleri, eğitim öğretim hizmeti alanların beklentilerini tam olarak karşılayamadı. TRT EBA TV üzerinde ders anlatan öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri konusunda yorum yapmak doğru olmayacaktır.  TRT EBA TV de ders anlatan öğretmenler örgün eğitimde alanında çok iyi öğretmenler olabilirler. Ancak, uzaktan eğitim örgün eğitimden çok farklı bir modeldir.  Hele de televizyon yayınlarıyla yapılan uzaktan eğitimde öğrenciyi etkileme, beden dili, ses tonu, diksiyon, sözlü anlatım becerisi gibi birçok faktörün etkisinden söz etmek mümkündür. Milli Eğitim Bakanlığı EBA üzerinden canlı sanal sınıf çalışmalarıyla ilgili pilot uygulamaların başladığını duyurdu. EBA üzerinden yapılacak canlı sanal sınıf uygulaması, umarız daha etkili olacaktır. Covid-19 küresel salgını özel öğretim kurumları çalışanlarını ve öğretmenleri de etkiledi. Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin göndermiş oldukları mesajlar, bazı özel öğretim kurumlarında ücretsiz izinlerin olduğu, özel öğretim kurumlarında öğretmen sayılarını sınırlandırma yoluna gidildiği ile ilgili bilgiler gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ücretsiz izine ayrılmalarını engellemelidir.

Ülkemizde Covid -19 küresel salgınıyla ilgili vaka sayısının artması, eğitim öğretimde uzaktan eğitim süresinin de uzatılacağını göstermektedir.  Eğitim öğretimde ölçme değerlendirme ve sınavlarla ilgili de farklı çözüm yollarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Covid-19 hastalığı, aşısı ya da kesin tedavisi bulununcaya kadar yaşamımızın her alanını etkileyecek gibi görülmektedir. Covid-19 pandemisiyle mücadelede, “Dünya artık eski dünya olmayacak.”  ifadesi çok sık kullanılmaktadır. Peki, bu ifade neyi anlatmaktadır? Dünyada yaşam tarzlarının değişeceğini, birçok sistemin artık eskisi gibi işleyemeyeceğini,  birçok sektörde yeni sistemlerin gündeme geleceğini ifade etmektedir. Covid-19 küresel salgınıyla, dünyada sağlık alanında da en başarılı ülkelerin bilim ve aklı etkili kullanan ülkeler olduğunu bir kez daha görmüş olduk… Dünyada kurulacak yeni sistemler; insanı merkeze alan, bilim ve aklın ön planda olduğu sistemler olacaktır. Peki, geleceğin eğitim sistemleri nasıl olacak? Uzaktan eğitim modellerini etkili kullanan öğretmenler ve eğitim kurumları revaçta olacaktır.  Uzaktan eğitim modelleri farklılaşacak, uzaktan eğitimde öğretmen etkisini arttıran yeni modeller gelişecektir.

Ülkemizde Nisan ayı sonunda Covid-19 salgınının kontrol edilebilir düzeye çekileceğini umuyoruz. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılının sorunsuz bitirilmesi için neler yapılabilir? Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim sürecinin uzaması durumunda, farklı çözümlerinin olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştı. Lise giriş sınavlarının zamanında yapılacağını ve sınavda sadece birinci dönem konularından soru çıkacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. LGS sınavına girecek olan öğrenciler, devam ettikleri kursları ya bıraktı ya da uzaktan eğitimle devam etmeye çalışmaktadırlar. Sınav stresiyle birlikte Covid-19 korkusu ve endişesi de öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde ayrıca olumsuz etki yaratmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 küresel salgınını da göz önünde bulundurarak, lise geçiş sisteminde yapacağı küçük bir düzenlemeyle, önemli bir sorunu minimize etmiş olacaktır. Nasıl mı? Nitelikli okul kapsamından çıkarılan tüm Anadolu liselerinin proje okulu kapsamına alınmasıyla bu sorun çözülebilir. Anadolu liseleri arasında nitelikli ve niteliksiz ayrımı eğitimsel açıdan yanlış bir yaklaşımdır. Anadolu liselerinin sınıf mevcutları, nitelikli okullardaki gibi 30 ile sınırlanmalı ve derslik sorunu olan okullarda ikili eğitime geçilmelidir. Yeni derslikler ve okullar yapıldıkça, ikili eğitim öğretim yapılan okulların normal eğitime dönüşümü sağlanmalıdır. Anadolu liseleri arasındaki nitelikli ve niteliksiz ayrımının kalkması ve öğrencilerin sınav puanlarına göre yerleşmesi, Covid-19 ile savaştığımız bu günlerde veliler, öğrenciler ve eğitimciler tarafından olumlu karşılanacaktır. 

Covid-19 Hastalığı ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, birlik ve beraberlik duygusunu kaybetmeden daha sağlıklı, daha mutlu ve daha umutlu yarınlar için, bilim ve aklın etkili olduğu eğitim sistemi geliştirme çabalarımızı sürdürmeliyiz. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)