adscode

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ!

PANDEMİ KOŞULLARINDA EĞİTİM İÇİN EN RADİKAL ÇÖZÜM ÖNERİSİ!...

ikegitmeni@hotmail.com
Pandemi koşulları içerisinde eğitim öğretimde yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçları; öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde kullanılmamalıdır. Eğitimde pandemi dönemindeki ölçme ve değerlendirme sonuçları, pandemi koşullarında eğitimde oluşabilecek eksikleri tespit etmek ve geri bildirimleri almak için kullanılmalıdır.

 

Eğitimde tartışmalar, Covid-19 vaka sayılarının artmasıyla birlikte tekrar hararetlendi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 Pandemisinde vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçtiği bir dönemde,  2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil dönemine girmiş olduk. Uzaktan eğitimi savunanlar, artık eğitimde uzaktan eğitimle öğrencilere ulaşılamadığını; biran önce tamamen yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini; yüz yüze eğitimi savunanlar ise, riskin devam ettiğini; vaka sayılarının tırmanışta olduğu bir dönemde yüz yüze eğitimin riskli olduğunu savunmaktadırlar… Eğitimde tam anlamıyla kafalar karışık… Peki, taraflardan hangisi haklı? Pandemi koşullarında eğitimdeki bu çıkmazdan nasıl çıkılır?

Eğitimle ilgili tartışmalarda; eğitimciler dışında neredeyse her kesimden farklı sesler yükselmektedir. Hayatında bir gün bile sınıfta öğrencilerin karşısına çıkamayanlar; televizyon programlarında ahkâm kesmektedirler… Ancak eğitimle ilgili yapılan tartışmalar değerlendirildiğinde;  aslında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle ilgili yapılan eleştirilerin hepsinin de doğruluk payı olduğu görülmektedir. Dünyanın zor bir dönemden geçtiği günümüzde ülkemizin de bu zor dönemde eğitimde çözüm için en ideal modelin ne olması gerektiği ile ilgili çok sayıda yazı kalem almıştım. Bu yazımda ise konuya daha çözüm odaklı bir öneri sunmak istiyorum. 

Pandemi ortamında eğitimde bugün yaşadıklarımızın temelinde, planlama ve öngörü yetersizliği olduğunu da daha önceki yazılarımda değinmiştim. Pandeminin inişte olduğu dönemde yüz yüze eğitimde kısmen yol alınması gerekirken, eğitime ara verilmişti. Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği dönemde ise yüz yüze eğitime başladık. Eğitim kurumlarına Covid 19 ile ilgili hijyen koşulları konulu rehber gönderilmiş olmasına rağmen; sınıflarda öğrenci başına 4 metrekarelik alan düşecek şekilde planlama yapılması gerekirken; sınıf mevcutlarının yarıya indirilmesiyle oluşturulan grupların çokta standartlara uygun olmadığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığının okullar için yayımladığı, Covid-19 rehberi el kitabındaki öğrenci başına dört metrekarelik alan vurgusu çok önemlidir. Havaların soğumasıyla birlikte sınıf pencerelerini çok fazla açmakta mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, yüz yüze eğitimde sınıf mevcutlarının risk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi daha da önemli olacaktır.

Uzaktan eğitimle ilgili yaşanan en büyük sorun; uzaktan eğitimle ilgili bilişim alt yapı sorunu, öğrencilerin tamamında bilişim alt yapı kaynaklarına ulaşma(öğrenciler için internet, tablet vb araç gereç sorunu) ve öğrencilerin derse katılımını sağlamak şeklinde sıralamak mümkündür. Bu konuda öğretmenler ve öğrencilerin iletişiminde velilerin desteği çok önemlidir.

Okul yönetimleri uzaktan eğitim konusunda doğru bir planlama yapamadıkları için öğretmenler sorunlar yaşamaktadırlar. Pandemi koşullarında uzaktan eğitimle ilgili yaşanan sorunlara karşılık, bazı yazılım şirketleri krizleri fırsata çevirme becerileriyle,  piyasaya aslında alt yapısı aynı olan bir programı(reklam olmaması için adını yazmıyorum), üzerine ek yazılım programı eklenmesiyle oluşturulan yeni yazılımları sundukları görülmektedir.  Eğitim kurumlarının da uzaktan eğitimle ilgili sorunları çözmek için piyasadaki bu yazılımlardan satın aldıkları okul yönetimleri tarafından ifade edilmektedir. Ancak bu yazılımların da yeterince çözüm olamadığı görülmektedir. Benzer sorunlar bu yazılımlarda da görülmeye başlandı.

Öğretmenler uzaktan eğitimle öğrencilerine ulaşmak için tüm imkânları seferber etmeye çalışırken, sosyal ortamda öğrenci velileri tarafından zaman zaman hak etmedikleri davranışlarla da karşılaşmaktadırlar. Okul yönetimleri tarafından hazırlanan uzaktan eğitim programlarını uygularken velilerin ders saatlerini beğenmedikleri, mobil sosyal ağı üzerinden öğretmenlere suçlayıcı ifadeler kullandıkları; CİMER’e şikâyetlerde bulundukları haberleri alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarına genelgeler ve yönergeler gönderilmiş olmasına rağmen eğitim kurumlarında ki sınav uygulamalarında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Bazı okullarda sınavlar ara tatilden önce planlanırken, bazı okullarda ise sınavların ara tatilden sonraya planlandığı okul yönetimleri tarafından duyurulmaktadır. Sınavların uygulanması, öğrenci sayıları ve sınav süresi ile ilgili de farklı uygulamaların yapıldığı haberleri alınmaktadır.

Eğitimde öğretimde pandemi koşullarında yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin bir üst sınıfa geçmeleri ya da sınıf tekrarına karar verilmesi gibi konularda da sorunlar yaşanacağı görülmektedir.  Pandemi koşullarındaki ölçme ve değerlendirme sonuçlarıyla ilgili yargı yoluna gidildiğinde de benzer sorunlar yaşanacaktır. Peki, eğitimdeki bu çıkmazdan nasıl çıkılır?

Dünyada pandemide ikinci bir dalga görülmesine rağmen, Covid-19 ile ilgili aşı çalışmalarında sevindirici ve umut verici gelişmelerin de olduğunu ifade etmek gerekir. Tünelin ucunda ışık görülmeye başlandı. Ancak, aşının onaylanması, üretimi, dağıtımı ve uygulanması en iyimser tahminle 6 ayı bulmaktadır. Bu da şu anlama gelmektedir: En iyimser tahminlere göre, bu eğitim öğretim yılını da pandemi koşullarında tamamlayacağız. Eğitim öğretimde bu zor koşulları en az hasarla atlatmak için sırasıyla;

Uzaktan eğitimle ilgili bilişim altyapısı ve yazılımlarla ilgili eksikler en kısa sürede giderilmelidir.

Uzaktan eğitimin daha etkili uygulanması için, veli desteği ve veli eğitimlerine de ağırlık verilmelidir.

Yüz yüze eğitimle ilgili sınıf gruplarındaki öğrenci sayıları, dört metre kuralına göre tekrar güncellenmelidir.  Öğrenci sayısı 40 olan bir sınıf dört gruba ayrılmalıdır.

En önemli ve radikal öneri şu olmalıdır: Pandemi koşulları içerisinde eğitim öğretimde yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçları; öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde kullanılmamalıdır. Eğitimde pandemi dönemindeki ölçme ve değerlendirme sonuçları, pandemi koşullarında eğitimde oluşabilecek eksikleri tespit etmek ve geri bildirimleri almak için kullanılmalıdır.

Pandemi koşullarında eğitimde yaşanan aksaklıkların gelecekte sorun oluşturmaması için, tüm sınıf seviyelerinde; temel derslerin pandemi dönemindeki müfredatı kademli olarak, üst sınıflara eklenmelidir. Nasıl mı? Örnekle anlatılmak istenirse; bu yıl 9. sınıf okuyan öğrencilerin temel derslerdeki konuları 10., 11., ve 12. sınıf seviyelerine  aktarılarak eksikler giderilmelidir. 

Sonuç olarak, Covid-19 Pandemisinde tünelin sonundaki ışık görünmeye başladı… Pandemide ikinci dalgayla birlikte yaşanan vaka artışları, eğitimde bizleri pes ettirmemelidir. Eğitimdeki sorunları, bilim ve aklın gereklerini yerine getirerek aşmalıyız. Geleceği aydınlık, yarınları umut dolu bir nesil için, “ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM”…

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)