adscode
adscode
https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

2018 YKS Ardından Genel Değerlendirme

Ünsal Okulları Rehberlik Zümresi 2 Milyonu aşkın öğrencinin katıldığı TYT-AYT sınavları sonrasında aşağıdaki değerlendirmeleri sizlerle paylaştı.

bpelister@hotmail.com
      Temel Yeterlilik Testi
 Öğrencilerin büyük çoğunluğunun Matematik soruları üzerinde zorlandığı tespit edildi.
Matematik sorularının salt bilgiyi ölçmediği aynı zamanda beceriyi kullanabilmenin de büyük önem taşıdığı anlaşıldı. Sözel metinlerden oluşan bu sorular adaylara epey zaman kaybettirdi.
Temel bilgileri güçlü, zihinsel işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav oldu.
Müfredat dışı her hangi bir soru yok.
Bunun yanında süre sıkıntısı her ÖSYM sınavında olduğu gibi bu sınavda da fazlasıyla konuşuldu.
     Geometri ise soru dağılımı pek orantılı gibi değil, birkaç kazanımın sorgulandığı adayların bu bakımdan biraz zorlandığı bir test olmuş.
     Türkçe sorularının ise basit olduğunu belirten öğrenciler fazlalıkta olmakla birlikte, Türkçedeki soruların ortalama düzeyde olduğu ve müfredata uygun bir dağılım gösterdiği dikkatimizi çekiyor. Sorular ağırlıklı olarak yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine geldi.
     Fen soruları ise düzenli çalışan, temel bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği müfredata uygunluk gösteren kolay sorulardan oluştuğu anlaşıldı.
     Sosyal testinde ise yine müfredata uygunluk beklenen düzeyde. Öğrencinin bilgi ile birlikte yorum gücünü ölçen sorular ön plana çıkarılmış. Harita bilgisi yorumlama, tarihi anekdotlarla bilgiyi kullanma, kavram bilgisi ve yorum yapabilme yeteneği yüksek olan öğrenciler başarılı olmuşlardır diye düşünüyorum.
Alan Yeterlilik Testi
 AYT ‘de Matematik testinin ayırt edici ve zor olduğuyla ilgili tespit söz konusu. Soruların bazıları ayırt edici düzeyinin yüksek, yorum gücüne dayalı, sözel ifadesi bol ve zihinsel işlem gerektiren sorular olduğu anlaşılıp, Müfredat dışı soru bulunmamaktadır.
Sorular bilgi ağırlıklı olup birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanmış, bu da adayları zorlanmasına sebep olmuştur.
Zorluk düzeyleriyle ilgili olarak matematik orta seviyenin üstünde zor,   
     Geometrinin ise sınavın ayırt edici bölümünü oluşturduğu görülmüştür.
 Bu alanda 14 soru sorulmuş, sözel ağırlıklı, analitik sorularının sayısının ve belirleyiciliğinin yüksek olduğu bir sınav olduğu anlaşılmıştır.
     Fen testinde ise soruların zorluk dereceleri geçen yıllardaki gibi orta seviyededir. Sorular müfredat kazanımlarına uygun. Bilgi ve kavramlara hâkim olan öğrencilerin üstesinden gelebileceği modelde sorular sorulmuştur.
      Sosyal2 testinde ise tarih soruları bilgiyi ölçen ağırlıkta ve sosyal1 testindeki tarih sorularına nazaran daha detay isteyen bir test olmuştur. Bu bakımdan ayırt ediciliği yüksek olan bir alan olmuştur diyebiliriz.
     Coğrafya2 de ise soru dağılımı Dünya ve Türkiye haritalarını tanıma ve grafik yorumlama becerisini ölçme şeklinde olmuştur.
     Edebiyat testi ise adayların temel bilgilerle gayet yapabilecekleri düzeyde kolay olduğu anlaşılmış. Kazanım ve kapsam olarak geçen yıllarla paralellik göstermiştir.
     Felsefe gurubu testinde de durum geçen yıllardaki kazanım sorgulamayla eş değerdir. Sembolik mantık kısmında öğrencilerin biraz zorlandığı duyumlarımız arasındadır. Zorluk seviyesi olarak orta düzeydedir.
      Sonuç olarak baktığımızda bir değerlendirme yapacak olursak TYT VE AYT de öğrencilerin zorlandığı testler Matematik-Geometri ağırlıkta olmuştur. Bu yıl sistemin değişmesi öğrencileri bu bağlamda olumsuz etkilemiş gözüküyor. Yayınevlerinin istisnasız tümünün özellikle Matematik Geometri kitaplarını ivedilikle güncellemesi gerekmektedir.
     Rehber Öğretmen olarak öğrencilere tavsiyemiz ise şu şekildedir:
Sınav Puanları ve netlere takılıp kalmamalarını, TYT ve AYT sıralamalarının önem arz ettiğinin bilincinde olmalarını ve bu noktada ilgi ve yetenekleriniz baz alınarak uzman bir kişiden destek almalarını öneriyorum.
Sosyal medyada dolaşan hukuk için şu kadar puan, tıp için bu kadar puan gibi söylemler yanıltıcı olabileceği için çok fazla itibar edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Sistem değişikliği ile ilgili geçen yılların taban sıralamalarını bu yıla uyarlarsak sapmalar olacaktır. Bu sebepten adayların tercih yelpazelerini geniş tutması gerekmekte olup, istemedikleri, hayalini kurmadıkları bölümleri tercih listesine eklememeleri gerekmektedir.
Tüm öğrencilerimize bu süreçte sağlıklı tercihler diliyoruz.

Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)