adscode

Dönüşen Dershanelerin Beklentileri

Herkesin takip ettiği gibi Dönüşüm Süreci tam gaz gidiyor.

bpelister@hotmail.com
En son M.E. B tarafından Dönüşen kurumlar için bir dizi kolaylıklar daha getirildi.

Zaten Ruhsatlı olarak devam eden bu kurumlara tekrardan almaları gereken, İtfaiye, Sağlık gibi teferruat ve zaman kaybettirici maddeler istek maddelerinden çıkartıldı. Bunlar gayet güzel ve kolaylatıcı gelişmeler.

Birçok Kurum artık yavaş bu Dönüşüm olayına ısınmaya ve motive olmaya başladı. Bu hız ve istekleri biraz daha artıracak bazı maddelerinde artık netleşmesi lazım, işte bunlardan en önemlileri;

Öğrenci Desteklerinin Geri Ödemesiz Olması: Bu madde ile ilgili kurumların kafaları çok karışık. Bu maddeyi kabaca özetlersek şöyle deniliyor ‘’4 yıl boyunca Temel Lise olarak devam edecek olan kurumlara kayıt yaptıracak olan öğrencilere verilecek olan  (3000-3500 TL ) Eğitime Katkı payı, eğer bu kurumlar 4 yıl sonra istenilen standartlarda bir okula dönüşmemişlerse bu Kurumlardan faizi ile birlikte geri alınır’’.İşte kafalar burada karışıyor.

 Birinci görüş; zaten Devlet bu parayı size değil Öğrenciye veriyor ayrıca   bunun karşılığında sizden bir Hizmet satın aldığı için bu parayı geri almayacak diye yorumluyor. İkinci bir görüş ise; hayır madde açık, eğer istenilen Dönüşüm olamazsa Devlet verilen bu Eğitime Katkı paylarını faizi ile geri alacak diyor, bunun netleştirilmesi lazım.

%30 Kotasının Kaldırılması ya da İyileştirilmesi: Bilhassa bu yılın sonunda Dershanelerin kapatılması ile gelecek yıl 11. Sınıflardan Temel Liselere yönelik bir talep patlaması bekleniyor. Onun için Kurumun toplam Kontenjanından ancak %30 kadar alabileceği 11.Sınıf öğrenci miktarının en azından genel kontenjanda  %40-50 çıkartılması beklentisi var, bu artırım herkesin faydasına olacaktır. Çünkü kontenjanların bu kadar sınırlı olması ile gelecek yıl birçok öğrenci açıkta kalabilir. Ayrıca bu kotada ısrar edilmesi, bilhassa ufak yerleşim yerlerinde Temel Lise fiyatlarını artırarak, tekelciğide tetikler. 

Yukarda saydığımız bu iki madde dışında Dershane camiasında da değişik fikir ve öneriler gelirse, onları da köşemizde paylaşırız.

Şimdilik bu yazdıklarımızın M.E.B’nın değerli bürokratları tarafından görülmesini ve değerlendirilerek yapıcı kararlar verilmesini temenni ediyoruz.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)