adscode
adscode

Öğrencilerin matematik korkusunun incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Midrabi Cihangir Doğan ile ortaklaşa yazdıkları makalenin adı, bir önceki yazımda bahsettiğim makale kadar ilginç: Öğrencilerin Matematik Korkusunun İncelenmesi.

cemozel2021@gmail.com
 

“Yazı karakterlerinin okuduğunu anlamaya etkisi” başlıklı yazıma ilham kaynağı olan makalenin yazarı Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden değerli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Başar, 2020 yılında Fırat Üniversitesi’nin Turkish Journal of Educational Studies adlı dergisinde yayınlanan bir makalesinden daha bahsetti. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Midrabi Cihangir Doğan ile ortaklaşa yazdıkları makalenin adı, bir önceki yazımda bahsettiğim makale kadar ilginç: Öğrencilerin Matematik Korkusunun İncelenmesi.

Başlığı çok çarpıcı. İçeriği de bir o kadar öyle. Öncelikle bilimsel litaratüre kazandırdıkları bu makale için kendilerine şükran borçlu olmalıyız. En azından ben öyle hissediyorum.

Matematik öğretmenlerinin bu makaleyi okumalarını salık veririm. Belki de çok cahilane konuşuyorumdur. Kimbilir bu makale, matematik öğretmenlerimizin başucu makalesidir. Ondan çok feyiz alıyorlardır. En azından böyle olduğuna inanmak istiyorum.

Makalenin konusu, “sürekli öğrenmeyi” aklıma getiriyor. 12 yaşındaki kızım Pamira’yı bebekliğinden beri götürdüğümüz çocuk doktoru Alev Fırat’a, muayene sırasında aklımıza takılan bir şeyi sorduğumuzda şu türden cevaplarla sıkça karşılaşırdık. “Sorduğunuz soruyu, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili katılacağım bir kongreden sonra yanıtlamak isterim.” “Ben doktor oldum, her şeyi ben bilirim.” mantığıyla değil de, sürekli öğrenen, bilime sonsuz saygısı ve güveni olan ve güncel bilgileri takip eden bir doktor, bizi kendisine hayran bırakan bu tutumuyla yüreklerimize adını altın harflerle yazdırdı.

Matematik öğretmenlerinin ve diğer branşlardaki öğretmenlerin de sürekli öğrenme düsturuyla kendilerini geliştirdiklerini düşünüyorum. İşte bu yazıya konu olan “Öğrencilerin Matematik Korkusunun İncelenmesi” başlıklı makale de, matematik öğretmenlerimizin okumasında büyük faydası olduğunu düşündüğüm bir çalışmadır. Olur ya gözünüzden kaçmıştır diye, hem makalenin linkini hem de özünü burada sizinle paylaşmak istiyorum:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1084095

Adresten de göreceğiniz üzere TÜBİTAK’ın Türk bilimine bir katkısı olan Dergipark platformu üzerinden bu çalışmayı ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

Gelelim makalenin özüne.

Öğrencilerin matematik dersine ilişkin korkusunu çeşitli değişkenlere göre belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma, nicel ve nitel verilerin birlikte kullanıldığı karma yönteme göre desenlenmiştir. Araştırmanın verileri Uşak’ta ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim görmekte olan 1820 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri “Matematik Dersine İlişkin Korku Ölçeği” ile nitel verileri otuz öğrenciyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Kız öğrenciler matematik korkusunu erkek öğrencilere göre daha fazla yaşamaktadır. Dördüncü sınıf, öğrencilerin matematik korkusunu en az yaşadığı sınıf düzeyi olarak belirlenmiştir. İlkokulda ve fen lisesinde öğrenim gören öğrenciler matematik korkusunu en az yaşamaktadır. Annelerin ve babaların eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin matematik korkusu azalmaktadır. Öğrenciler problemin çözümüne karar verememe, akran, kardeş ve üst sınıf matematik zorbalığı gibi nedenlerle matematik korkusu yaşadığı tespit edilmiştir. Öğretmenin sınıf yönetim becerisinin yetersiz olduğu sınıflarda öğrenciler matematik korkusunu daha fazla yaşamaktadır. Sınavlarda matematiğin aşırı önemsenmesi ve matematiğin zor olarak algılanması da matematik korkusunun nedenleri olarak belirlenmiştir.

Makalenin özü bile sizi makalenin içine çekmeye yeter de artar bile. Söz konusu çalışmanın sorumluluğunu sadece matematik öğretmenlerine yüklememek gerekir. Okul yönetimlerinin de bu konudan haberdar olması, en azından bir farkındalık kazanmaları, ona göre aksiyon almaları büyük önem taşımaktadır. Velilerin de kendilerine dersler çıkarabileceği bu çalışmanın her bir satırının altı çizilerek okunması gerektiğine inanıyorum. Bunca laftan sonra aşağıdaki sloganımızı da kendimize düstur edinelim diyorum:

Kim korkar matematikten!


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)