adscode

Sosyal bilgilerin kazandırdıkları: Çocuklarınıza derslerinde yardımcı olarak genel kültürünüzü geliştirin- II

Bir önceki yazımda en son Uygurlar'dan bahsetmiştim. Kitaptaki sıraya bakacak olursak İslam Devleti'nin kuruluşuyla devam edelim. İslam'a geçmeden önce de Arap yarımadasının cahiliye döneminden bahsetmek gerekir ki, adı üstünde tam bir cahillik hakim. Kadınların durumu vahim, kölelik kol geziyor. Puta tapma da var.

cemozel2021@gmail.com
 

 


Sonrasında  Hz. Muhammed'in 571'de doğuşu, 610 yılında ilk vahiy gelmesi, 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçü yani hicret ve 632 yılında peygamberimiz Hz. Muhammed'in vefatı. Özellikle İslam dinini yaymaya çalışırken çıkan hadiseler neticesinde 622 yılındaki Medine'ye göç olarak bilinen Hicret, Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başı kabul ediliyor. Yani miladi takvimin başlangıcından tam 622 yıl sonra başlayan yeni bir takvim.

İnanın bu tarihleri kaç kere tekrarlamamıza rağmen ezberleyememiştim; çünkü okul sıralarında bir zorunluluktu bunları bilmek. Şimdi ise bir merak ve keyif. İlk yazıda da bahsetmiştim. Olayın içine “keyif” unsuru girince öğrenmek daha kalıcı oluyor. Eminim ki bu tarihleri bir daha asla unutmayacağım. Bu süreler içinde yapılan savaşları da hayal meyal hatırlıyordum; ama şimdi bir şehir ismiymişcesine aklımda. Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları. Üçünü de Mekkeli müşriklere karşı yapmış Hz. Muhammed. Uhud Savaşı kaybedilmiş. Bu bölümü çalışırken kızım ısrarla şunu vurguluyor. "Çünkü savaşa katılanlar, vatan millet uğruna değil de para için yapıyorlar ve bu nedenle kaybediyorlar." Türklerin savaşçı kimliği ile mukayese edince ortaya böyle bir yorumu çıkıyor Pamira’nın.

Hz. Muhammed'in vefatından sonra 4 Halife Dönemi başlıyor. Bu dönemdeki olayları da hayal meyal hatırlıyordum; ama şimdi çoğu aklımda. Hz. Ebubekir zamanında Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilirken Hz. Osman zamanında ise çoğaltma yoluna gidiliyor.

4 Halife Döneminde genel olarak dışarıya seferler düzenleniyor, ilk defa donanma kuruluyor, Kıbrıs fethediliyor, birbirlerine yakın bölgeler olan Suriye ve İran ile Kudüs ve Filistin fethediliyor. Kendi soyundan gelen kişileri devlet yönetimine aldığı için de halk tarafından tepkiyle karşılanıyor Hz. Osman'ın bu tutumu. Liyakat'a Hz. Osman zamanında da önem verilmediği görülüyor. Hz. Ali döneminde de önemli olaylar oluyor. Başkent, Medine'den Küfe'ye taşınıyor. Hz. Ali ile Muaviye arasında geçen bir savaş var ki, o da İslam devletindeki ilk ayrılıklara sebep oluyor. Hz. Ali'nin şehit edilmesiyle Emevi Devleti kuruluyor. Burada biraz düzen değişiyor. Öncelikle babadan oğula geçiş dönemi başlıyor. Muaviye'den sonra, oğlu Yezid başa geçiyor (Hay geçmez olaymış.). Mevali politikası güderek Arapların üst ırka mensup bir millet olduğunu savunuyorlar ve diğer milletler arasında İslam'ın yayılmasına negatif bir etkiye yol açıyorlar. Emevileri yıkan Abbasiler sayesinde ılımlı bir politika izleniyor, eşitliğe önem veriliyor ve İslam'ın yayılmasının önü açılıyor. Muaviye'nin, başkenti Şam'a taşıdığını söylemeyi unutmuşum. Abbasiler ise Bağdat'a taşıyor başkenti. Bağdat'ı bir bilim yuvası haline getiriyor ve Darül Hikme'yi kuruyor. Kısacası bilime çok büyük bir önem veriyor. Abbasiler, Türklerin bilgisinden ve tecrübesinden de faydalanmayı bilmiş bir devlet. Örneğin Türkleri devlet yönetimine katmışlar. Çin'le yapılan Talas Savaşı’nda Türkleri de arkalarına alarak bir galibiyet elde ediyorlar.

Özetle durum, bu şekilde. Kızıma derslerinde yardım ederek, bi’ taşla iki kuş vuruyorum. Hem onu dersine çalıştırıyorum hem de ben genel kültür anlamında epey bir eksik kapatıyorum. Bir ebeveyn olarak bütün diğer ebeveynlere çocuklarıyla bu konuları çalışmalarını tavsiye ederim. Çevreden duyduğum kadarıyla özellikle babaların bu konularda yükün çoğunu annelere yüklediğini duyuyorum. Haydi babalar! Çocuklarınızla, hem birlikte kaliteli zaman geçirin hem de genel kültürünüzü geliştirin. Yarın kısmetse Karahanlılar ve Gazneliler’e bi’ el atacağız.


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)