adscode

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERE MÜTHİŞ BURS VE İSTİHDAM OLANAĞI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Türkiye’deki sektör liderleri ile yoğun bir şekilde etkileşim hâlinde olması sağlanacaktır.

gurbetduymus@gmail.com
Mezunlara istihdamda öncelik verilmesi ile mesleki eğitim alanları ve seviyelerine göre farklı ücret uygulanması teşvik edilecektir. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile mesleki ve teknik okul sayısı artırılacaktır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim kurumu açma ve finansal katkı sağlama girişimleri desteklenecektir. Teknoparklar içinde Bilişim Meslek Lisesi modeli yapılandırılacaktır. Buluş, patent, marka üreten okulların öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay alması sağlanacaktır. Uluslararası yatırımcılarımızın, özellikli alanlarda ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için ilgili sektörle iş birliği içerisinde çalışmalar yapılacaktır. ( Kaynak: 2023 Eğitim Vizyonu, Mesleki ve Teknik Eğitim )

Milli Eğitim Bakanı Sayın ZİYA SELÇUK’un farklı haber kaynaklarına yaptığı açıklamalarda:

“İlgili sektör temsilcisi alan öğrencilerine burs desteği sağlayacak, öğrencilerin beceri, iş yeri ve staj uygulamalarını sektörün himayesinde gerçekleştirilecek, müfredat sektörle birlikte sürekli güncellenecek, alan öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine sektör destek verecek, ve son olarak mezunların istihdamı sağlanacak. Yani artık sektörle tüm süreçleri birlikte yürütmek istiyoruz. Bu işbirliği açılımı Türkiye’de mesleki eğitimin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli bir adım olacak.

Geleceğin güçlü Türkiyesi için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarına dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak meslek liselerindeki tüm alanlarda iş dünyası ile iş birliği yaptık. Meslek liselerinde 53 alanda iş dünyası ile imzalanmış 128 protokol yürütüyoruz. Sektörle birlikte planlanan eğitimleri almış meslek lisesi öğrencilerimize istihdamda öncelik tanınacak. Dolayısıyla bu yıl tercih yapacak öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimi bir alternatif olarak düşünmelerini tavsiye ediyorum" demiştir. (Kaynak: https://www.yeniakit.com.tr/haber/milli-egitim-bakani-ziya-selcuktan-meslek-liseleriyle-ilgili-kritik-aciklama-753673.html)                                                                          

Mesleki eğitim ülkemiz için çok önemlidir. Tüm sektörlerde ciddi ara ve ana eleman ihtiyacı doğmuştur. Mesleki eğitimde gerekli değişim ve dönüşümü sağlayamazsak bir süre sonra hizmet sektöründe eleman bulamayacağız. Sistemin en büyük sıkıntısı kimsenin işin mutfağında çalışmak istememesi, herkesin büro işini tercih etmesi. Bu durumun zaafiyeti anlatılmalı ve ona göre bir zihniyet dönüşümü de yaşanmalıdır. Kalifiye elemana ciddi ihtiyaç duyulan sahalardan biri de tekstil sahasıdır. Bu konuda Türkiye İhracatçılar ve İthalatçılar Birliğinin önemli adımlar attığı görülmektedir. Tekstil Mühendisliği algı çalışmalarının en önemli aşamalarından biri olan öğrencilere burs imkanı için Ticaret Bakanlığından onay alınmış ve akabinde 2 Mayıs 2019 tarihinde üniversite sınavında ilk 80 bine giren öğrencilerin tekstil mühendisliğini seçmesi durumunda asgari ücret tutarını bulan karşılıksız burs verilmesini öngören protokol, Ankara’da tekstil, hazır giyim, deri ihracatçı birlikleri ve tekstil sanayi işverenleri sendikası ile YÖK arasında imzalanmıştır.

Türk tekstil, hazır giyim ve deri sektörleri sahip olduğu köklü geçmişi ile ülkemiz sanayi gelişiminde özel bir yere sahiptir. Sektörümüz yarattığı katma değer, oluşturduğu istihdam olanakları ve net döviz girdisi ile geçmişten gelen önemini bugün de korumaya devam etmektedir.

Tekstil sektörü istihdamda Türkiye genelinin yüzde 6’sını ve imalat sanayinin yüzde 25’ini oluşturan tekstil ve hazır giyim sanayii aynı zamanda yüzde 40 kadın istihdamı oranıyla da ülkemizin en demokratik sektörlerinden birisidir.

Tekstil, hazır giyim, deri üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye ekonomisi için hayati önem taşımaktadır. Sektörümüz en fazla dış ticaret fazlası veren sektördür. Türkiye'ye 2018'de 26 milyar dolar ihracat geliri kazandıran hazır giyim ve tekstil sektörleri, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, Türkiye'nin dış ticaret açığının büyümesine engel olmuştur.

Özellikle tarımdan spora, havacılıktan sanayiye birçok sektörde kullanım alanı olan Teknik Tekstil sektörü Avrupa Birliği tarafından geleceğin sektörü olarak belirlenmiştir. Bu durum  nitelikli iş gücüne ne kadar ihtiyaç  olduğunun apaçık göstergesidir.

Yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlayan ve 2018’de toplam 30 milyar dolara yakın ihracata imza atan üç sektörün en önemli sorununun nitelikli iş gücü sağlanamamasıdır.

Katma değerli üretimi ve verimliliği artırmak için de eğitimli iş gücü hayati önem taşıyor. Dünya üretim teknolojilerinin hızla Endüstri 4.0’a evrildiği bu dönemde hem verimliliği artırmak hem de sektörü Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyaç var. Bu işgücünü yetiştirmek için sektör önlemler almış ve tekstil mühendisliği öğrencilerine burs imkanı sağlamıştır.

Tekstil Mühendisliği eğitim bursunun şartları, süresi ve miktarı şöyledir;

- YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Tekstil Mühendisliği ve/veya Deri Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birine yerleşmek

- YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme puanlarına göre Tekstil Mühendisliği programı için ilk 80 bin, Deri Mühendisliği programı için ilk 100 bin içinde yer almak,

- Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak

- Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği programlarının YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda yer alan eğitim süresi içinde başarıyla tamamlaması durumunda ilgili sektörde çalışma taahhüdünde bulunmak

- Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar.

 

Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenir ve belirlenen  tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir.

- İlk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar yani 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.828 TL’dir

- Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-60 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70’i kadar yani 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.280 TL’dir.

- Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 50-80 bin ve Deri Mühendisliğine yerleşenler için ilk 60-100 bin arasında olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %50’si kadar yani 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı için 914 TL’dir.

Tekstil Mühendisliğine ve meslek liselerinin tekstil bölümlerine öğrenci yönlendirilmesiyle ilgili  Adana Sanayi Odası , Akdeniz  İhracatçılar ve İthalatçılar Birliğiyle Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle  ilk adım ADANA’da atılmıştır . BURS TÜRKİYE GENELİNDE TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNİ TERCİH EDECEK VE ŞARTLARI TAŞIYAN TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİDİR .

(Metindeki veriler Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Sayın Zeki KIVANÇ  ayrıca  Akdeniz İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi sayın Veli ULUSOY ‘un katkılarıyla hazırlanmıştır.)

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Yazıyı Paylaş :

Etiketler :
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)