adscode

18 YAŞ ALTI ÇALIŞAN SAYISI 101 BİN 650 KİŞİ

Çocuk işçilerin durumları ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yönelttiği soruları bakan yanıtladı.

18 YAŞ ALTI ÇALIŞAN SAYISI 101 BİN 650 KİŞİ
Eğitim
CHP Niğde Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer’in TBMM kürsüsünden sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ” 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla 18 yaş altında çalışan sayısı, çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerden bakmakla yükümlü olanlar hariç, 101 bin 650 kişidir” dedi.

Çocuk işçilerin durumları ile ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yönelttiği soruları bakan yanıtladı. Gürer,  Çocuk İşçilerin çalışma sürelerinin haftalık 40 saati aştığı bu durumu sonlandırmak için çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

Bakan Müezzinoğlu-“ Sayın Ömer Fethi Gürer’in sözlü sorusuna cevabımız: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı” başlıklı 71’inci maddesinde, zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatlerinin günde yedi ve haftada otuz beş saatten, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamayacağı, bu sürenin 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan, 4857 sayılı Kanun’a göre 71’inci maddeye ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere 104’üncü maddede yer alan düzenleme çerçevesinde idari para cezası uygulanmaktadır ”dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Çocuk işçilerin kayıt altında olanların sayısı kaçtır? Kayıt dışı çalıştırılan çocuk işçilerin tespitine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? Özellikle tarımda çalıştırılan çocuk işçilere yönelik yaşam, iş koşulları ve ücretlerine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? Son Beş yılda iş kazası sonucu ölen çocuk işçi sayısı kaçtır? Çocuk işçi ölümlerinin neden olan durumlarla ilgili ne gibi çalışmalar ve cezai önlemler alınmış ve uygulanmıştır? sorusunu da Bakan Müezzinoğlu yanıtlarken çocuk işçi ölümlerine değinmedi Bakan şöyle dedi; “Sayın Ömer Fethi Gürer’in sözlü sorusuna cevabımız: Kayıt dışı çalıştırılan çocuk işçilerin tespitine yönelik olarak ülke genelinde kayıt dışı istihdamla mücadele faaliyetleri yürütülmekte, bu faaliyetlerin önemli bölümünü de yoğun ve yaygın bir biçimde alanda yürütülen denetim faaliyetleri oluşturmaktadır. Yapılan denetimlerde çocuk işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi hâlinde tutanağa alınan bu durum gerekli işlemler yapılmak üzere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine bildirilmektedir. 2016 yılı Kasım ayı itibarıyla 18 yaş altında çalışan sayısı, çırak, aday çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerden bakmakla yükümlü olanlar hariç, 101 bin 650 kişidir.  

24.284 TEFTİŞ YAPILDI

Bakan Müezzinoğlu –“Bakanlığımız, çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktadır. Bu kapsamda, çocukların çalışma yaşamına girmesine neden olan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) hazırlarmıştır. Ulusal program çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızca teftiş faaliyetleri programlı ve program dışı teftişler olarak planlanmaktadır. Planlanan teftişlerde çocuk ve genç işçiler, öncelikli risk grubu olarak belirlenmektedir. 2016 yılı içerisinde 9.650 programlı, 14.634 program dışı olmak üzere toplam 24.284 teftiş yapılmış olup 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı” başlıklı 71’inci maddesiyle Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini ihlal eden iş yerleri hakkında idari para cezaları uygulanmıştır. “dedi.

95 İŞ YERİ İDARİ PARA CEZASI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2016 yılında TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin % 78 kayıt dışı çalışmaktadır. Bu bağlamda bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Sorunu da Bakan yanıtladı-“Bakanlığımız, yıl içinde yürüteceği teftiş faaliyetlerini programlı ve program dışı olarak planlamaktadır. Programlı teftişlerde çocuk ve genç işçiler öncelikli risk grubu olarak belirlenmektedir. Ayrıca çocuk işçilere ilişkin şikâyet veya ihbarlar program dışı teftiş kapsamında öncelikli olarak değerlendirilmekte, teftiş kapsamına alınmaktadır. 2016 yılı içerisinde Bakanlığımız iş müfettişlerince 9.650 programlı, 14.634 program dışı olmak üzere toplam 24.284 teftiş yapılmış olup programlı teftişlerde çocuk işçiliği öncelikli risk olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen tüm teftişlerde 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71’inci maddesi ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini ihlal eden 95 iş yeri hakkında idari para cezası uygulanmıştır. ”dedi.

İŞ KAZALARINDA ÇOCUK ÖLÜMLERİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2012 yılında 32 çocuk,2016 yılında 56 çocuk iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmiştir. Artış dikkate alındığında bu bağlamda yeni düzenlemeler düşünülmekte midir? Sorusuna ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu-“  Bakanlığımız, çocuk işçiliğine karşı aktif mücadele vermekte olup bu hususta çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından çocukların çalışma yaşamına girmesinde temel nedenleri oluşturan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitimin kalitesinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi gibi geniş kapsamlı tedbirlere başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin önlenmesi temel hedefleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı hazırlanmıştır. Bu Ulusal Program’la birlikte, hukuki düzenlemeler ve mevzuat uygulaması ve güncellemesine yönelik önlemler, mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve yeni kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik önlemler, farkındalık artırıcı önlemler, sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanmasına yönelik önlemler, eğitim ve iyileştirmeye yönelik önlemler, yoksulluğu giderici önlemler ve sosyal koruma ve sosyal güvenlik ağının geliştirilmesine yönelik önlemler başlıkları altında, çocuk işçiliğiyle mücadele programlarımız şekillendirilmektedir.”

YANITLAR KLASİK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bakanın verdiği yanıtların tatmin edici olmadığını ve çocuk işçiler sorununun ülkemizde ciddi anlamda çözüm bekleyen önemli sorunların başında geldiğini ifade etti. Bu konuda CHP olarak sorunu gündemde tutmaya ve çözülmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Gürer; “İş cinayetlerinin yanında kayıt dışı çocuk işçi varlığındaki artışa dikkat çekerek bu bağlamda hükümetin kayda değer bir yaklaşım içinde olmadığı görülüyor oysa bu sorun önemli ve çözülmesi gereken bir sorundur. Denetimler yetersizdir. Uygulama ile ilgili yasal boşluklar giderilmeli ve konu çözümcü bir anlayışla ele alınmalıdır. Bir Mevzuatın olmasının yeterli olmadığı anlaşılıyor. Kurumlar arası iş birliği yanında soruna çözümcü bir bakış ile yaklaşım gereklidir ”dedi.

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)