adscode

‘8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kaldırılmalı!‘

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) kesintisizeğitimin kaldırılmasını istedi. 28 Şubat sürecinde dayatılan 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasınınmeslek eğitimini yok olma noktasına getirdiği belirtilen…

 ‘8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kaldırılmalı!‘
Özel Eğitim

Demokrat  Eğitimciler Sendikası (DES)  StratejikAraştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen " Türkiye’de Mesleki  Eğitimin Durumu ve Geleceği" adlı yuvarlak masa toplantısının moderatörü olarak sonuç önerisini kamuoyuna açıklayan DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, 13 yıl önce, 28 Şubat sürecinde dayatılan 8 yıllık kesintisiz  eğitim  uygulamasının meslek  eğitimini yok olma noktasına getirdiğini ve pedagojik olarak büyük sakıncalar oluşturduğunu savunarak,kesintisiz   eğitimin kaldırılmasını istedi.

"BEDENSEL VE BİLİŞSEL FARKLILIKLAR BULUNAN ÇOCUKLAR BİRBİRİNDEN AYRILMALI"

Sendika olarak, 18. Milli  Eğitim Şurası'nda, sekiz yıllık zorunlu  kesintisiz temel  eğitimin "kademeli" hale getirilmesine ilişkin öneri sunduklarını, bazı sendikaların ve üyelerin de desteğiyle önerilerinin oy çokluğuyla şura kararı haline geldiğini söyleyen Avcı, "Anaokulu dahil, bir ila dördüncü sınıfların  eğitimin birinci kademesinde, beş ila sekizinci sınıfların  eğitimin ikinci kademesinde okuyacağı  sistem hem psikolojik hem de pedagojik olarak uygulanması gerekiyor. Bedensel olarak gelişmiş 15 16 yaşındaki  çocuklar, 6- 7 yaşındaki  çocuklara koridorlarda, bahçede, kantinde şiddet uygulayabiliyor. Önerimizdeki amaçlardan birisi de aralarında büyük bedensel ve bilişsel farklılıklar bulunan bu  çocukları birbirinden ayırmaktır." dedi.

"15 YAŞINDA MESLEK ÖĞRENİLMEZ"

15 bin dolayında  yeni bir yönetici kadrosu israfı yaratmamak için birinci ve ikinci kademe binalarının birbirinden ayrı fakat tek müdüre bağlı ve her binadan sorumlu müdür  yardımcılarının görevlendirilmesi şeklinde bir yönetim sisteminin  getirilmesini öneren Gürkan Avcı, " Kesintisiz  eğitim,  çocuklarımızın  sosyal, duygusal, psikolojik gelişimlerine zarar verdiği gibi yetenek ve kişilik gelişimleri yanı sıra akademik ve mesleki  eğitimlerini de olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı. Dünyanın hiçbir yerinde mesleki  eğitime 15 – 16 yaşlarında başlanılmadığını, mesleki  eğitimde erken yaşın esas olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, "Gençlerimizin mesleki  eğitimde daha başarılı olması için, meslek liselerinin gelişmesi için ve ekonomik  açıdan işletmelerin nitelikli eleman bulmasını kolaylaştırmak için 8 yıllık kesintisiz eğitimin kaldırılması gerekiyor." dedi.

"MİLLİ EĞİTİM OTOMATİK PİLOTTAN TAMAMEN KURTULMALI"

Avcı, kademeli eğitimin öğrencilerin mutluluk ve başarısını artıracağını, eğitimde tek tip öğrenci yetiştirme sistemsizliğinden kurtaracağını, eğitim sisteminde verimliliği getireceğini, akademik eğitimde uzmanlaşmanın önünü açacağını kaydederek, "Bugün eğitim sistemimizin temel sorunlarından birisi haline gelen dershane zorunluluğunun, özel derslerin ve kursların kademeli eğitime geçilmesi durumunda azalacağını düşünüyoruz. Milli eğitim sisteminde önemli reformlar ve başarılı yenilikler gerçekleştirerek milli eğitimi hantallıktan ve otomatik pilottan kurtaran Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in milyonlarca çocuğumuzun geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda adım atmasını ve eğitim tarihimizi 13 yıllık hatadan ve baskıcı uygulamadan kurtarmasını bekliyoruz." diye konuştu.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)