adscode

A'dan Z'ye İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları

Hangi eğitim programları uygulanıyor,kimler, hangi şartlarda eğitim görebilir, hizmetleri,farklılıkları,sosyal sorumluluk projeleriyle 10 soruda A'dan Z'ye İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları;

A'dan Z'ye İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
Anaokulu
-İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda hangi eğitim programları uygulanıyor?
Anaokullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programının yanı sıra; PYP, GEMS, Math Their Way gibi aktif öğrenmeye dayalı eğitim programları da eşzamanlı ve sarmal bir yapıda uygulanmaktadır. Uygulanan eğitim programının amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, soru sorma becerisini geliştirerek, öğrenme isteği ve merak duygusu yerleştirmek, ayrıca Scamper yaklaşımı ile yaratıcı ve eleştirel ufku geliştirmektir. Öğrenciler, yirmi kişilik sınıflarda, iki sınıf öğretmeniyle,  zenginleştirilmiş öğrenme ortamında öğrenmelerini gerçekleştirirler. Eğitim-öğretim kadrosu üniversite mezunu ve yüksek lisansını tamamlamış eğitimcilerden oluşmaktadır.

Programda yer alan etkinlikler ve öğrenme süreçleri Pass Teorisi kapsamında düzenlenirken, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bireysel farklılıkları göz önüne alınmakta ve becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda Türkçe Etkinlikleri, Görsel Okuma Çalışmaları, Fonolojik farkındalık (esleri tanıma, ayırma, manipüle etme ve ortak seslerden oluşan sözcükleri fark etme görevleri ile ilgili bir beceri) ve Motor beceri ağırlıklı Okuma Yazmaya Hazırlık çalışmaları,   Gems ( Fen- Matematik) çalışmaları uygulanmaktadır. GEMS etkinlikleri, programın manipülatiflerinin bulunduğu Gems Labaratuarında yapılmaktadır. Müzik etkinlikleri orff metodu ile yapılmakta, Doğa Çalışmaları, Görsel ve Sahne Sanat Etkinlikleri, Drama, Satranç ve Spor etkinliklerinin yanı sıra her ay tematik ve kültür gezileri olmak üzere iki gezi yapılmaktadır. Uygulanan bir diğer program olan Değerler Eğitimi Programın amacı temel olarak; iyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, Karakter ve Değerler Eğitimi’nin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır. Nezaket, saygı, sevgi, yardımlaşma, paylaşma, işbirliği ve farklılıklara saygı bu programda işlenen kavramları oluşturmaktadır.


-Sizi diğer özel eğitim kurumlarından ayıran başlıca özellikleriniz, hizmetleriniz nelerdir?
İTÜ Üniversitesi gibi asırlardır çağdaş durabilen bir üniversitenin üyesi olmak, akademisyenlerden oluşan ve kurumla bir ortak bir çok proje üreten veli profili, kurumun ulusal ve uluslararası bilinirliği, saygınlığı, Akademisyenlerden oluşan eğitimci kalitesi ve sürekliliği, laboratuvar olanakları, 4800metre kare kapalı 3500 metre kare açık alana sahip ve İTÜ Maslak yerleşkesin içinde, şehrin merkezinde olmak İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarını diğer kurumlardan ayıran en önemli özelliklerdir.
Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu, School Construction News tarafından verilen "En iyi dizayna sahip okul" ödülünü almıştır. Yemek Birimimiz gıda mühendisleri tarafından denetlenmekte; ayrıca geniş servis ağı ile rahat ulaşım imkânları ve öğrencilere kaza sigortası gibi hizmetler de sunmaktadır.


-İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'ndan mezun öğrenciler toplumda hangi yönleriyle farklılık yaratırlar?
Disiplinli, çalışkan, özgüveni yüksek, etik değerlere saygılı, estetik ve yaratıcılık yönleri gelişmiş, toplumsal düşünebilen ve bu konuda duyarlı davranışlar sergileyen, sanatı ve sporu yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak toplumda tanınırlar.


-Üstün yeteneklerle ilgili özel bir program uygulanıyor mu?
Bilim alanında yetenekli öğrencilerimiz İTÜ Çocuk Bilim Merkezi Çalışmalarına katılır. Müzik yeteneği olan öğrencilerimiz, hafta sonu İTÜ Konservatuarında yarı zamanlı eğitime dâhil olurlar. Görsel ya da sahne sanatlarına yatkınlıkları olan öğrencilerimiz de hafta sonu yapılan özel çalışmalara katılırlar. Böylece farklı yeteneklerini geliştirme fırsatına sahip olurlar.

-Kayıt sürecinde kontenjanlar nasıl belirlenir? Kabul sınavları ve PDR görüşmeleri ne şekilde yapılır?
İTÜ GVO Dr. Sedat Üründül Anaokulu tüm kontenjanı dolu olarak çalışır. Mart ayında gazetelerde ve okulların web sayfasında bir dönem sonraki yıl için alınacak öğrenci sayısı belirtilir. Online ön kayıttan sonra, PDR servisi tarafından gelişim tarama çalışması yapılır, öğrenci tanılama çalışması sonunda, kayıt yaptırmak isteyenler noter huzurunda gerçekleşen kura ile belirlenir.

-Ücretsiz/ burslu öğrenciler ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir? Burslu öğrenci kontenjanı nasıl belirleniyor? Kimler burslu okuyabilir?
M.E.B belirlediği ücretsiz ve burslu okuyacak öğrenciler için yürürlükte olan yönetmelik dahilinde %3 ücretsiz öğrenci kabul edilir. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar yararlanabilir.-Hangi sosyal kulüp etkinliklerine yer verilmektedir?
Bale, müzik, dans, satranç, drama, İngilizce, spor, sanat gibi sosyal kulüp aktivitelerimiz vardır.

-Yabancı dil eğitim programları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Türk ve yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızda  İngilizce dersi branş dersi olarak haftada 8 saat, sosyal kulüp olarak da 2 saat olarak düzenlenmiş olup, yabancı dil öğretiminde ‘İletişimsel Yaklaşım’ ( Communicative Approach ) ve Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi TPR ( Total Physical Response ) kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar öğrencilerimizin İngilizce dilini duyarak, konuşarak ve tekrar ederek öğrenmelerini sağlayan ve dili günlük hayatlarında maksimum seviyede kullanmalarına olanak veren yaklaşımlar olarak bilinmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı Anaokullarında öğrenciler  zengin görsel, işitsel ve interaktif materyaller eşliğinde doğal bir süreçle öğrenmektedir. Teknolojik olarak donanımlı İngilizce Laboratuvarlarında yapılan derslerde, Drama, şarkılar ve kitap çalışmalarının yanı sıra, aktif öğrenme ortamı içinde düzenlenmiş, deneyimleyerek öğrenmeye dayalı, oyun temelli etkinlikler ve teknolojinin sunduğu imkanlardan da yararlandıkları interaktif oyunlar aracılığı ile hızlı ve eğlenerek öğrenirler.

Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, belirli aralıklarda değişen İngilizce Programının tema ve konuları,  Anaokulu Programlarına paralellik gösterecek şekilde hazırlanmakta ve yıl içinde İngilizce Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri tarafından beraber yapılan haftalık planlamayla da gerek konu gerekse kavram ortaklığı yaratmak için desteklenmektedir.
Çocukların yıl boyunca elde ettiği bilgiler, ikinci dil kullanma becerisine dönüşerek velilere sahnelenmektedir.

-Anaokulu İngilizce etkinliklerinde hedeflerimizi özetlersek;
  • Yabancı Dil farkındalığını kazanmak
  • İngilizce verilen yönergeleri anlamak ve yönergeleri doğru bir şekilde takip etmek
  • Günlük hayatlarında İngilizce ifadeler kullanabilmek
  • Yabancı dili öğrenme ve yabancı dilde iletişim kurmada istekli olmak
  • Yıllık programdaki konularla ilgili hedeflenen sözcükleri öğrenmek ve öğrendikleri sözcükleri cümle içinde kullanmak
  • Drama aktivitelerinde etkin rol almak, şarkı söylemek ve oyunlara katılarak yabancı dili etkin bir şekilde kullanmak

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri nelerdir?
Özellikle okul öncesi eğitim kurumu açan resmi okullara, ayni yardım yapılarak destek verilir. Sınıfların eğitim öğretim materyallerini karşılanması, teknolojik donanımın gerçekleştirilmesi gibi. Ayrıca Okul Aile Birliği ihtiyacı olan çocuklara kılık kıyafet yardımında bulunur.
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Eco Schools üyesi olduğundan Türçev ile de ortak çalışmalar yapmaktadır. Dönemsel olarak Uluslararası Okul Ortaklıkları Projelerine (Comenius)  dahil olan anaokulumuz yurt dışından okulumuzu ziyarete gelen tüm yabancı konuklara ev sahipliği yapmakta ve ülkemizi de çağdaş yüzüyle tanıtma çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Bünyenizdeki Okullar ve Büyüme hedefiniz nedir?
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde, Dr. Sedat Üründül Anaokulu, Dr. Natuk Birkan İlk ve Ortaokulu, Ekrem Elginkan Lisesi olarak yer alıyor, Beylerbeyi Yerleşkesinde, Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlk ve Ortaokulu olarak eğitim öğretim hizmeti veriyor. 2014-215 Öğretim yılında da İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları İzmir Nesan yerleşkesinde anaokulu ile eğitime başlayarak, 2015-2016 yılında aynı yerleşkede  İlkokul, Ortaokul ve Lisesini açarak; kurulduğu günden bu yana sahip olduğu ve uyguladığı eğitim etkinliklerinin yanı sıra, Cumhuriyet’in kazanımlarını içselleştirmiş duruşuyla da, sektöre saygın ve yeni eğitim şubelerini katmaya devam edecektir. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları nitel büyümenin, nicel büyümeden daha önemli olduğu görüşüyle, dengeli ve istikrarlı bir büyüme hedefini  saptamıştır.

 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)