adscode
adscode
adscode
adscode

Ağaç Dikme ve Doğaya Saygı Günü İçin Kanun Teklifi

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, 1 Nisan gününün “Ağaç Dikme ve Doğaya Saygı Günü” olarak kutlanması amacıyla, TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

Ağaç Dikme ve Doğaya Saygı Günü İçin Kanun Teklifi
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 19-Aug-19 17:05

1 Nisan gününün tatil edilmesini öneren Emecan, bu günde ağaç sayımızın artırılması amacıyla çeşitli ağaç dikme etkinlikleri düzenlenerek, çocuklarımıza çevre bilinci edindirmek, doğayı sevdirmek ve önemini benimsetmek, onları doğal yaşamın içine katmak, ağaç dikmeyi özendirmek ve sürekli hale getirmek amacıyla böyle bir kanun teklifini verdiğini ifade etti.

Son yıllarda artan doğa tahribatının ülkemizin geleceğini tehdit eder hale geldiğini belirten Emecan, Kazdağlarındaki ağaç katliamını bizzat giderek gördüğünü ve nasıl bir vicdanın kendi ülkesinin güzelliklerine böyle bir kötülüğü yapabileceğine inanamadığını söyledi. Bunun hiçbir maddi karşılığı olamayacağını. ülkemizin asıl zenginliklerinin yer altında değil de sahip olduğumuz yer üstü güzelliklerinde olduğunu, doğayı, canlıları yok ederek kalkınmış bir ülkenin olmadığını ifade etti.

Emecan, sosyal medya üzerinden de vatandaşlarımızın böyle bir talebinin olduğunu ve Cumhurbaşkanının da bu talebe olumlu yaklaştığını, verdiği kanun teklifine bütün partilerin de olumlu yaklaşacaklarını düşündüğünü belirtti.

Kaz Dağları ve Salda Gölünden başlamak üzere doğa tahribatına yol açacak bütün projelerin iptal edilmesinin bu konuda bir samimiyet göstergesi olacağını da belirten Emecan, TBMM’nin açılmasıyla birlikte Kanun Teklifinin gündeme gelerek yasalaşmasını umduğunu söyledi.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Saygılarımla,

 

                                                                                  Emine Gülizar EMECAN

                                                                                    İstanbul Milletvekili

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

GEREKÇE

Yıldan yıla etkisini daha fazla göstermekte olan küresel ısınma ve artan çevre kirliliği, bozulan ekolojik denge ve buna bağlı olarak yaşanan doğal afetler, iklim değişiklikleri ve benzeri birçok olumsuzluk, dünyanın daha ciddi adımlar atmasını zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş ülkeler sanayi ve teknoloji alanında ilerlemeler kat ederken, bizim gibi gelişmesini henüz tamamlayamamış ülkelerin geleceğini tehlikeye atacak uygulamalardan uzak durmalıdırlar.

Ülkemizde de son yıllarda gittikçe artan çevre kirliliği ve doğa tahribatı geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu kirlilik ve tahribatlar sonucu ekolojik denge değişmekte, bir yanda sıcaklıklar ve kuraklıklar artarken diğer yanda düzensiz yağışlar doğal felaketlere neden olmaktadır. Her yıl binlerce hektar ormanımızı kaynağı belli olmayan yangınlarla kaybederken, yaşanan sel felaketlerinde can ve mal kayıpları yaşanırken, milyonlarca ağacımızı da otoyol, köprü, tünel, havalimanı, HES’ler ve maden sahaları nedeniyle insan eliyle yok etmeye devam ediyoruz.

Bütün bu yaşananlar sonrası tüm bireylerin çevreye ve doğaya duyarlılığının artırtılması ve bunun bir devlet politikası haline getirilmesi gerekliliği ortadadır. Özellikle çocuklarımıza çevre bilinci edindirmek, doğayı sevdirmek ve önemini benimsetmek, çeşitli etkinliklerle onları doğal yaşamın içine katmak ve ülkemizde sadece bir günle sınırlı olmaması gerektiğini düşünmekle birlikte, ağaç dikmeyi özendirmek ve sürekli hale getirmek amacıyla, 1 Nisan gününün “Ağaç Dikme Ve Doğaya Saygı Günü” olarak kutlanması, 1 Nisan haftasının da “Doğaya Saygı Haftası” olarak kutlanarak, farkındalık artırıcı etkinlikler yapılması amacıyla böyle bir kanun teklifinin verilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1 Nisan günü, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının düzenleyecekleri ağaç dikme etkinlikleri ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplum kesimlerinin, tatil edilen bu günde ağaç dikmeleri ve doğayla iç içe olmalarının sağlanması, bu sayede de yanan ormanlarımızdan başlamak üzere ağaç sayımızın artırılarak dünyaya da örnek bir sürecin başlatılması amaçlanmaktadır.

 

 MADDE GEREKÇELERİ

 

Madde 1- Birinci madde ile 1 Nisan gününün “Ağaç Dikme ve Doğaya Saygı Günü” ilan edilerek, o günün resmi tatiller arasında yer alması amaçlanmaktadır.

Madde 2- Yürürlük Maddesidir.

Madde 3- Yürütme Maddesidir.

 

 

 

 

 

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” ibareleri, “1 Mayıs günü, 15 Temmuz günü ve 1 Nisan günü ” olarak ve birinci fıkrasının (C)  ve (D) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz günü

Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü ve 1 Nisan günü Ağaç Dikme ve Doğaya Saygı Günü tatilidir.”

            “D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü, 15 Temmuz günü ve 1 Nisan günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.”

MADDE 2-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-  Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)