adscode
adscode
adscode
adscode

Alanında Uzman MEF Lisesi Öğretmenleri YKS’yi Değerlendirdi

Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri Soruları Nasıldı? Zor muydu? Kolay Mıydı?

Alanında Uzman MEF Lisesi Öğretmenleri YKS’yi Değerlendirdi
Eğitim

 

 

Matematik, Türkçe, Sosyal ve Fen Bilimleri Soruları Nasıldı? Zor muydu? Kolay Mıydı?

MEF Lisesi Öğretmenleri YKSdeki soruları değerlendirdi. Farklı branşlardan öğretmenlerimizin görüş ve yorumları aşağıdadır.

 

TÜRKÇE: 

TÜRKÇEDE SÜRPRİZ YOK


Arda YAKUT / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Esin ŞAHİN ÖZER / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Hürrem ÖZDOĞAN / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

2019 TYT Türkçe sorularını okulumuz öğrencilerini arayarak  değerlendirdiğimizde  sınavın bütününde -daha önceki yıllarda olduğu gibi- Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi olmamıştır. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularına yer verilmiştir.  Dilbilgisi soruları beklenen sayıda ve zorluk derecesindedir. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi, cümlenin öğeleri, eylemsiler, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlenin ögeleri, sözcük türleri ve karma dil bilgisi olmak üzere sorular sorulmuştur.  Bu sene geçen sene olduğu gibi anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamıştır. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşmuştur. Görüştüğümüz öğrenciler anlam sorularının uzun olmadığını ancak birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlü olması nedeniyle zamanlama noktasında zorlandıklarını belirttiler.

 

Sınav genel olarak metin ağırlıklı bir sınav olduğu için öğrencilerimiz asıl zorluğun bundan kaynaklandığını belirtmişlerdir.

 

Sorular yayınlandığında daha detaylı ve net bir analiz yapabileceğiz. 

MATEMATİK: 

TÜRKÇE PARAGRAF SORULARINDAN DAHA UZUN MATEMATİK SORULARI

Filiz KAYA / Matematik Öğretmeni

 

2019 TYT  Matematik  soruları  MEB müfredatına   uyumlu,  kazanımları tarayacak şekilde  hazırlanmıştır. Öğrencilerimizden aldığımız değerlendirmelere göre okulumuzda yapılan deneme sınavlarına göre daha kolay bir sınav olduğu 2018  yılında yapılan sınava göre ise bu sınavda özellikle problemlerin  daha uzun metinlerden oluştuğu ve bu soruların  okuma anlamaya dayalı,  zaman alıcı olduğu bu nedenle de süre konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerimiz; okuma, anlama ve yorumlama konusunda sorunu olmayan öğrencilerimizin yapabileceği düzeyde bir sınav olduğunu Özellikle matematikte  olasılık, problemler ( yüzde problemleri) ve geometride katlama, özel üçgen- dörtgen konularına ait   sorularda  zorlandıklarını   ifade etmişlerdir.

 

FİZİK: 

FİZİK BİLGİSİ DEĞİL UZUN METİNLER ÖĞRENCİLERİ ZORLADI

Deniz KARADAĞ / Fizik Öğretmeni

 

2019 TYT fizik soruları, fizik dersi içinde  yapmış olduğumuz konu anlatımlarına ve sene içerisinde yapmış olduğumuz TYT sınavlarına paralellik göstermektedir.

 

Sınav sorularının konu başlıkları özkütlenin hacim ve kütle ile ilişkisi, ısı ve genleşme arasındaki ilişki, hız ve sürat arasındaki ilişki, yapılan iş sonucu gücün hesaplanması, optikten ışık akısı ve renkler, elektrik akımından lambalarda parlaklık şeklindedir.

 

Konu dağılımı ve çıkan sorular geçen seneler ile paralellik göstermektedir. Fizikte sorulmuş olan renk sorusunda olduğu gibi metinlerin uzun olması fizik bilgisi dışında öğrencilerimizin  anlama ve  yorumlama kabiliyetini de ölçmeyi amaçlamıştır.

 

Öğrencilerimizden alınan bilgiler ışığında sınavın geneli açısından yaşanan en büyük sorunun uzun metinler yüzünden zamanı yetiştirme doğrultusunda yaşanan sıkıntıdır.

 

KİMYA: 

GEÇMİŞ YILLARLA BENZERLİK GÖSTEREN SORULAR

 

Hüseyin ÇANKAYA / Kimya Öğretmeni

 

Öğrencimizle yapılan görüşmeler sonucunda aldığımız geri dönüşler ışığında soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. Yayınlanan müfredat taslağına uygun sorular sorulmuştur. Soruları çözerken öğrencilerimiz zorlanmadıklarını ifade ettiler.n9.sınıf müfredatından Kimya Bilimi (1 soru)

Atom ve Periyodik Sistem (2 soru) Kimyasal Türler arası Etkileşimler (1 soru) konularından oluşan 4 soru; 10. sınıf müfredatından Karışımlar(1 soru), Asitler,Bazlar ve Tuzlar (1 soru) Kimya Her Yerde (1 soru) olmak üzere 3 soru sorulmuştur.

 

 

 

BİYOLOJİ: 

TYT-AYT AYRIMI BAKIMINDAN ÖZENLE HAZIRLANMIŞ SORULAR

Metin TAŞÇI / Biyoloji  Öğretmeni

2019 TYT biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. Yoruma dayalı deneysel özellikteki soruda bile öğrencinin prokaryot - ökaryot hücre ayrımı bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. 9 ve 10. sınıf konularının dışında 2017 yılında ve daha önceki yıllarda yapılan hataya ( ki o yıl 11. Sınıf müfredatına ait 2 soru vardı) bu yıl düşülmemiştir. Yani biyolojide TYT-AYT ayrımı bakımından özen gösterilen bir sınav olmasından dolayı memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim.

 

Önceki yıllara ait TYT (veya benzeri ilk aşama sınavlarında) yer alan biyoloji sorularından bir veya iki tanesi eşit ağırlık ve sözel alanda hazırlanan öğrencilere de hitap edebilen yorum-bilgi türü sorulardan da olabilirken bu yılki sorular akademik olarak zayıf olan bir sayısal öğrencisi için zorlayıcı olmakta ve belli bir bilgi donanımını gerektirmektedir. Sorular içerisinde akademik anlamda herhangi bir yanlış soru bulunmamaktadır. Sonuç olarak öyle tahmin ediyoruz ki TYT biyoloji ortalaması diğer yıllardan çok farklı olmayacaktır. Konu dağılımına bakıldığında Yaşam Bilimi Biyoloji (DNA–RNA‘nın Ortak Özelliklerini Sorgulayan Bir Soru) Canlılığın Temel Birimi Hücre (Prokaryot - Ökaryot Hücre Ayrımına Dayalı Deneysel Soru ) Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması (Mantarların Genel Özellikleriyle Bitkiden çok Hayvana Dayalı Benzerliğini Sorgulayan Bir Soru) Hücre Bölünmeleri ve Üreme(Arılarda Partenogenez ile İlgili) Kalıtımın Genel İlkeleri (X’ e Bağlı Kalıtımda Renk Körlüğü ile İlgili) Ekosistem Ekolojisi Ve Güncel Çevre Sorunları ( Ekosistemde Biyolojik Birikimle ilgili)

 

TARİH: 

MÜFREDATLA UYUMLU BİLGİ DÜZEYİNDE SORULAR
Pınar AÇAN / Tarih Öğretmeni

 

Soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. Bu yıl da 9. sınıf ünite konuları içerisinde yer alan 2 soru bulunmaktadır. İslamiyet öncesi Türk tarihine ait kavimler göçü ile ilgili bir soru ve Gazneliler  le ilgili bir soru yer almıştır. Her iki sorunun da bilgi düzeyinde olması dikkat çekmektedir. 10. sınıf ünite konularından Osmanlı Kültür Uygarlığı’na ait Divan- ı Hümayun’un özelliklerini içeren bir soru yer alırken bu soru da yine bilgi sorusu şeklinde düzenlenmiştir. 11. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olarak 2 adet soru sorulmuş olup, bir tanesi Atatürk İlkeleri’nden Milliyetçilik ilkesinin sorgulandığı bir soru şeklindedir. Diğeri ise I. TBMM’nin özelliklerinin sorulduğu bir soru şeklindedir.

Genel olarak sorulan sorularda müfredatın dışına çıkılmadığı gözlenirken, öğrencilerimiz bilgi ağırlıklı sorular ile karşılaşmışlardır.

 

COĞRAFYA: 

HARİTA OKUR-YAZARLIĞININ ÖNEM KAZANDIĞI BİR SINAV

Ceyhan YENİ / Coğrafya Öğretmeni

2019 TYT Coğrafya soruları yapmış olduğumuz konu anlatımlarıyla ve sene içinde uygulanan TYT sınavları ile paralellik göstermektedir.

Coğrafya soruları bilgi ağırlıklı olup 9.ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Zorluk derecesi orta dereceli sorulardan oluşmaktadır. Harita üzerinde dağılış ilkesinin sorgulandığı, dünya haritası üzerinde ülkeler ve bölgelerin yerini bilmenin ve harita okuryazarlılığının önemi bu sınavda bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

 

 

 FELSEFE: 

ANALİZ VE SENTEZ DÜZEYİNDE SORULAR

A.Serap SUVAROĞLU / Felsefe Öğretmeni

2019 TYT sınavında felsefe alanına ilişkin öğrencilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda

soru dağılımları MEB müfredatında yer alan kazanımlar doğrultusunda gerçekleşmiştir.  Soruların geneli bilgi/ kavrama düzeyinden ziyade analiz ve sentez düzeyinde yoruma dayalıdır. Paragrafta anlam, yorum dediğimiz içeriğe sahiptir. Bilimin özelliklerini, felsefenin özelliklerini, ahlak felsefesinde iyi kavramının dayanağını sorgulayan sorulardır. Öğrencilerin rahatlıkla cevap verebileceği, orta zorlukta sorular olduğunu söyleyebiliriz.

 

 

 

  Bilgi için:

 Umut Mısırlı Esmer - 0 212 362 26 33 (Dahili:1165-1166)

 

 

 

 

 

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)