adscode
adscode

Arşivcilik tüm yönleriyle ele alınacak

Beykoz Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler’ eğitim programına başvurular başladı.

Arşivcilik tüm yönleriyle ele alınacak
Üniversite
Güncelleme : 24-Feb-22 09:47

 

Arşivcilik alanındaki farklı yaklaşımlar, yeni yöntemler ve uygulamaların ele alınacağı ‘Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler’ çevrimiçi sertifika programına başvurular başladı. Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ile Friedrich Ebert Vakfı iş birliğinde düzenlenen eğitim programına kadın tarihi araştırmacıları, kütüphanecilik, arşivcilik ve toplumsal cinsiyet çalışmaları bölümü öğrencileri ile arşivciliğe ilgi duyan herkes katılabilecek. Sertifika programı 5-27 Mart tarihleri arasında hafta sonları gerçekleştirilecek. Dört hafta sürecek eğitimler; 5-6 Mart, 12-13 Mart, 19-20 Mart ve 26-27 Mart 2022 tarihlerinde çevrimiçi yapılacak ve toplam 22 ders saati olacak. Arşivciliğin tüm yönleriyle ele alınacağı programda katılımcıların sertifikaya hak kazanmaları için en az altı derse katılmaları gerekecek.

Toplumsal grupların arşivlerle ilişkisi konuşulacak

Programın birinci haftası olan 5 Mart’ta Köken Ergun, “Toplumsal Gruplar, Arşivler ve Sonrası -Arşivden Sonra, Göçebelik ve Toplumsal Gruplar” başlıklı bir ders verecek. Bu derste ‘Arşivden Sonra?’ oluşumunun kuruluşu, göçebe inisiyatifliğinin anlamı, sanatçıların arşiv çalışmaları üzerine çalışmaları, toplumsal grupların arşivlerle ilişkisi ve sanat kurumlarının arşivlerle bağı üzerine konuşulacak. Kültigin Kağan Akbulut’un konuşmacı olarak yer alacağı 6 Mart’taki dersin konusu “Toplumsal Gruplar, Arşivler ve Sonrası- Arşiv Humması, Toplumsal Gruplar ve Etkileşimli İletişim” olacak. Bu derste arşivlere olan ilginin artması, toplumsal grupların arşivlerle ilişkisi, uluslararası sanat kurumlarında arşivlerin tartışmaya açılması ve bağımsız bir oluşum olarak ‘Arşivden Sonra?’nın etkinliklerinde uyguladığı iletişim stratejileri üzerine konuşmalar gerçekleştirilecek.

Yapay zekâ ile arşiv çalışmalarının nasıl iyileştirilebileceği tartışılacak

12 Mart’ta öğleden önceki kısımda Dr. Rüstem Ertuğ Altınay, “Performans ve Arşiv” başlıklı bir ders verecek. Bu derste performans kuramlarının arşiv kavramına getirdiği yenilikçi boyutlar incelenecek. Kataloglamanın performatif boyutları, toplumsal hafızanın bedensel aktarımı, bir kuir öznellik alanı olarak arşiv ve dijital arşivlemenin canlı performansla ilişkisi gibi temel konular üzerinde durulurken, arşivin toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilişkisi de tartışmalara dâhil edilecek. Ayrıca ders dili İngilizce olacak, katılımcılar için simultane çeviri hizmeti sağlanacak. Öğleden sonra ise Dr. Lorans Tanatar Baruh katılımcılarla birlikte olacak ve “Arşiv ve Araştırmanın Kesişim Noktası: SALT Araştırma” başlıklı bir ders verecek. Bu sürede SALT Araştırma deneyiminden yola çıkarak arşiv oluşturma süreçlerindeki iş birliklerine, dijitalleştirme ve kataloglama hassasiyetlerine, belge kullanımının sınırlarına, yeni anlatımlar oluşturan web projeleri, çevrimiçi sunumlar ile veri görselleştirme çalışmalarına odaklanılacak. 13 Mart’ta Prof. Dr. Selim Balcısoy’un vereceği “Arşivleri Anlamlandırmak İçin Yapay Zekâ Yöntemleri” dersinde yapay zekâ yöntemleri ile arşiv çalışmalarının nasıl iyileştirilebileceği konusunda farklı vaka analizleri ele alınacak.

Uluslararası Kadın Hareketi Arşivi'nin tarihine de yer verilecek

Programın üçüncü haftasında da konusunda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. 19 Mart’ta öğleden önce yapılacak derste Prof. Dr. Francisca de Haan konuşmacı olarak yer alacak. Haan, 1935'te Amsterdam'da kurulan ve halen dünyanın başlıca kadın arşivlerinden biri olan Uluslararası Kadın Hareketi Arşivi'nin (IAV, şimdi Atria) erken dönem tarihine odaklanacak. Dersin dili İngilizce olacak, katılımcılara simultane çeviri hizmeti sağlanacak. Öğleden sonra ise Prof. Dr. Tûba Çavdar Karatepe “Bilgiye Erişim ve Kullanıcı Odaklı Çalışmalar” başlıklı konuşmasında kullanıcıların, özellikle özel arşivlerde çalışırken bilgiye hızlı ve doğru erişmeleri, arşivcilerin temel sorumluluğu olduğunu hatırlatarak bilgiye erişimi mercek altına alacak. 20 Mart’ta Doç. Dr. Mustafa Erdem Kabadayı, “Arşiv Belgeleri için Bilgisayar Görüşü ve Makine Öğrenmesi Uygulamaları” başlıklı bir ders verecek. Kabadayı konuşmasında, Dr. Yekta Said Can ile ortaklaşa geliştirdiği yöntemlerin sonuçlarını paylaşacak.

Jacques Derrida’nın arşiv meselesi konuşulacak

26 Mart ve 27 Mart’taki derslerde Dr. Tacettin Ertuğrul, “Jacques Derrida ‘Arşiv Humması’” başlıklı bir ders yapacak. Derste, yazı düşünürü Jacques Derrida’nın arşiv meselesi üzerine gerçekleştirdiği zengin soruşturmaya odaklanılacak. Programın son dersi ise 27 Mart saat 16.00’da gerçekleşecek. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi Aslı Davaz, “Arşiv Kaynaklarının Sessizliğini Kırmak: Bir Sınıflandırma Şeması Denemesi” başlıklı dersi verecek. Bu son derste, kadın arşivlerine yönelik yeni yaklaşımların oluşması ile birlikte arşivcilikte feminist dönüm noktası olarak adlandırılan yeni bir dönemin başlaması, bir kadın özel arşivi üzerinden hazırlanan ve ana unsuru arşiv yaratıcısının tarihteki rolünü ortaya koymak olan sınıflandırma şeması ele alınacak.

Beykoz Üniversitesi, Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde düzenlediği sertifika programları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021’e göre devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada yer alırken, arşivciliğe dair her şeyin konuşulacağı “Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar Yeni Yöntemler” sertifika programı ile arşivcilik alanına yeni bir bakış açısı getirecek.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)