adscode
adscode

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TYT yorumları

15 HAZİRAN 2019 TYT SINAV YORUMLARI  

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TYT yorumları
Eğitim
Güncelleme : 18-Haz-19 10:25 

Beklediğimiz gibi bu yıl da üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapıları ile karşılaşıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. TYT 2018’de sorulmaya başlanan, üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu sene de kullanıldığı görülmektedir.  TYT 2019 ‘da da günlük hayatla bağlantılı konulardan oluşmuş bir sınav hazırlanmıştır. Bu sınavda, analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla karşılaşılmıştır.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ

Matematik testinde sorulan sorular 9. ve 10. Sınıf alt öğrenme alanlarından sorulmuştur. Soruların tamamına yakını günlük hayat ile ilişkilendirilmiştir. Soruların büyük bir çoğunluğu üst düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı için soruların çözümü zaman almıştır, bu durumun da sınavda zaman sıkıntısı yaşattığını söylemek mümkündür.

Bu sınavda  2018 TYT sınavına benzer sorular gelmiştir. Verilen bilgileri doğru yorumlayan öğrenciler kısa bir işlemle sonuca ulaşmışlardır. Temel matematik soruları işlem becerisinden çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya dönüşmüştür. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkündür. Geçen yıl yapılan TYT sınavında olduğu gibi Temel Matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, soru kökünde verilmiştir.

Sonuç olarak bu sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler başarılı olabilecektir.

Temel matematik testinde sorulan teklik çiftlik sorusunun başında bilinmeyenlerin pozitif tam sayı olduğu söylenmiş ancak çözüm kurgusu yapılırken pozitif tam sayı olmaları gerektiği göz ardı edilmiştir. Bundan dolayı soru tekrar değerlendirmeye muhtaçtır.

Geometri TYT soruları öğretim programlarına uygun, günlük hayata yer veren sorular olarak hazırlanmıştır. 

TÜRKÇE BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ

Türkçe testi genel anlamda çeldiricileri çok kuvvetli olan ve zaman sıkıntısı yaşatan sorulardan oluşmaktadır. Dil bilgisinden 12 soru sorulmuştur. Soruların çoğu bilgi, bunun yanında analiz becerisi gerektiren bir yapıya sahiptir. İçerik olarak öğretim programı kazanımlarıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte “tamlama, ek fiil, fiil çekimi, fiilde çatı, cümle türleri, anlatım bozukluğu” konularına ait kazanımları yoklayan herhangi bir soru sorulmamıştır. 

Anlam ve paragraf soruları ilgi çekici ve günlük hayattan konuları içermekle birlikte bu soruların çeldiricilerinin de oldukça kuvvetli olduğu görülmüştür. Geçmiş senelerden farklı olarak iki ayrı paragraf verilip bunlar üzerinden öğrenciyi düşündüren yeni bir soru tipi kullanılmıştır. Paragraf soruları anlam olarak yoğun olmakla birlikte, öğrencilerin kelime dağarcığının ve muhakeme becerisinin çok iyi olmasını gerektiren bir düzeydedir.

Türkçe testindeki birçok soruyu birden fazla kez okumak gerektiği için Türkçe testi sınavda öğrencilerin süre kaybetmelerine neden olmuştur. Bu anlamda bu sınavın belirleyici dersinin Matematik dersiyle birlikte Türkçe dersi de olacağını da söylemek mümkündür.

 

 

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR

TYT fizik soruları müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Fizik alanındaki soruların 4 tanesi 9.sınıf ve 3 tanesi 10.sınıf konularından olmak üzere, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yöneliktir. Sorular beklenen düzeyde, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek, fizik ilkelerine uygun, işlemsiz ve okuduğunu anlayıp yorumlamaya dayalı sorulardır.

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA

TYT Kimya sorularının 4 tanesi 9.sınıf, 3 tanesi de 10.sınıf kimya öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Güncellenen öğretim programında 10.sınıfın 1.ünitesi olan ve öğrencilerin zorluk çektiği, "Mol Kavramı-Kimyasal Tepkimeler" ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. Sorular geçen yıl uygulanan sınavla karşılaştırıldığında güncellenen öğretim programını kapsadığı ve güçlük düzeylerinin benzer olduğu görülmektedir. Sınavda beklentilerin dışında, farklı ya da zor soru tipi yer almamaktadır. Soruların güçlük düzeyi orta ve kolay şeklindedir; tamamı bilgi düzeyinde sorulardan tercih edilmiştir. Sorular kısa metinli, açık ve anlaşılırdır. Şekil ve grafiklerle desteklenen soru yoktur. Öğrencilerin matematiksel işlem yapmasını gerektirecek 1 soru sorulmuştur. Bu da çözeltilerde çözünen madde miktarlarının birbiri ile kıyaslanması seklindedir. Sınav geneline baktığımızda Kimya sorularına zaman ayırabilen öğrencilerin rahatlıkça çözebileceklerini söyleyebiliriz.

 

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ

Sınavdaki 6 Biyoloji sorusunun 3 tanesi 9.sınıf, 3 tanesi 10.sınıf öğretim programı konularından sorulmuştur. 9.sınıfa ait ‘’ Yapısına göre farklı hücre tiplerinin karşılaştırılması, mantarlar alemi canlılarına ait özellikler, DNA-RNA moleküllerinin ortak özellikleri, 10. Sınıfa ait ‘’Partenogenezle üreme, eşeye bağlı kalıtım (Soy ağacı) ve ekosistem ekolojisi (biyolojik birikim) konularından sorular gelmiştir. 10.sınıfa ait partenogenezle üreme sorusu gametogenez basamaklarındaki hücre isimlerini içermektedir. Sorular, genel olarak öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, temel bilgilerin sorgulandığı ve bilgi ağırlıklı olarak kurgulanmıştır.

 

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN

Tarih soruları, 2018-2019’ da uygulanan TYT sınavı soru dağılımıyla ve öğretim programı kazanımlarıyla paralellik göstermektedir. 9. Sınıf öğretim programından; Asya Hun Devleti ve Gazeli Devleti konularından birer soru, 10. Sınıf öğretim programı konusu Divanıhümayun’dan bir soru ve 11. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programından I. Meclis ve Atatürk İlkelerinden birer soru gelmiştir. Genel olarak sınavda okuduğunu anlamaya, yorumlamaya dayalı sorular sorulmuş olmakla birlikte T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorulan 1 soruyu zor olarak nitelendirebiliriz.

 

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ARZU YETKİN

Coğrafya soruları açık, anlaşılır ve beklendiği gibi TYT kazanımlarına uygun, 9. ve 10. sınıf öğretim programı kapsamındaki kazanımlardan oluşmaktadır. Harita ve grafik analiz becerisi gerektiren soruların yanı sıra bilgi ve yoruma dayalı sorulara da yer verilmiştir. Müfredat dışı ya da beklenmeyen bir soru tipi ile karşılaşılmamıştır. 9. sınıf düzeyinden 2 soru, 10. Sınıf düzeyinden 3 soru gelmiştir. 10. Sınıf düzeyinde nüfus ünitesi kapsamında 2 soru bulunmaktadır.  10. sınıf düzeyinde sorulan,  “erkeklerde beklenen yaşam süresi” ile ilgili soru harita analizi becerisinin yanı sıra coğrafi konum bilgisi gerektirdiğinden diğer sorulara göre daha zorlayıcı olmuştur. Genel olarak orta düzeyde, günlük hayatla bağlantılı güncel konuları kapsayan sorulardan oluşan, sistemli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin rahat yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM

Tüm öğrencilerin çözmesinin zorunlu olduğu felsefe sorularında 1 soru Felsefeyle Tanışma, 1 soru Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), 1 soru Etik (Ahlak Felsefesi), 1 soru Siyaset Felsefesi ve 1 soru da Bilim Felsefesinden çıkmıştır. Sorular öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup okuduğunu anlama, dikkat etme, analitik düşünme becerisi gerektiren sorulardır. Soruların çeldiricileri bu anlamda etkili hazırlanmıştır. TYT Felsefe soruları; kitap okuyan, okuduğunu anlayabilen, eleştirel düşünebilen öğrencinin yapabileceği düzeyde sorulardır. Paragraflar ve seçenekler güncel kavramlardan oluşmuş olup eleştirel düşünme becerisini ölçmeye yönelik ifadeler içermektedir. Bazı sorularda paragraf anlaşılmasa bile seçeneklerden yola çıkarak doğru cevaba ulaşılabilir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. 1 soru Estetik (Sanat Felsefesi), 1 soru Din Felsefesi, 1 soru Ontoloji (Varlık Felsefesi), 1 soru Epistemoloji (Bilgi Felsefesi), 1 soru Etik (Ahlak Felsefesi) ünitelerinden gelmiştir. Sorular; hem müfredat bilgisine hâkim olma, hem de yorum yapabilme yeteneğini beraberinde getirmektedir.

 

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)