adscode

Bakan Avcı MEB'in Kalkınma Hedeflerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ikincisi olan "Herkes için evrensel eğitimi sağlamak" hedefini gerçekleştirmek için son tarih olan 2015 yılına hızla yaklaştıklarını belirtti.

Bakan Avcı MEB'in Kalkınma Hedeflerini Açıkladı
Türkiye'den Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF'in işbirliğinde düzenlenen "Her Çocuğun Nitelikli Eğitime Erişiminin Sağlanması: Bölgesel Bakanlar Düzeyi Eğitim Konferansı"nın açılışında konuşan Avcı, herkes için temel eğitimin, eğitimde hakkaniyeti sağlamaya dönük yeni ve güçlü bir adımın Dünya İnsan Hakları Günü'nde atılıyor olmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Uzun bir geçmişi olan insan hakları mücadelesinin bugün geldiği noktada, ülkelerin ne kadar demokratik ve gelişmiş olduklarının en önemli ölçücünün insan haklarına verdiği önem olduğunu vurgulayan Avcı, hiçbir amacın ve hedefin, insan hayatından ve onun değerinden üstün olmadığını vurguladı.
İnsanlık ailesinin küçük bireyleri ve gençleri söz konusu olduğunda bu önemin katlanarak arttığını belirten Avcı, yeni yüzyılın en önemli ve öncelikli sorunlarından olan eğitim hakkına erişimin tek tek her çocuk için hayati öneme sahip temel bir hak olduğunu dile getirdi.

"Öyleyse çocukların bu en temel hakka erişimleri hususunda önlerine çıkan engelleri kaldırmak, hakkaniyeti sağlamak hepimizin en temel görevlerinden biri olmalıdır" diyen Avcı, bu hususta gerek Türkiye'de gerekse bölge ülkelerde kayda değer gelişmelerin yaşanmasına rağmen alınması gereken uzun bir yol bulunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, şöyle konuştu:
"Bu yolu mümkün olan bütün araç ve yöntemleri kullanarak, bölgesel işbirliklerini güçlendirerek, deneyimleri paylaşarak, eylem çağrısında bulunarak, daha uzun yol katetmek için burada bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yolumuz uzun ve zahmetli olmakla birlikte bu yolu hep beraber kısaltacağımıza, Avrupa ve Orta Asya'da eğitim hakkından mahrum kalmış milyonlarca çocuğumuza ulaşacağımıza inanıyorum. Bu inancımızı besleyen en önemli unsur, Türkiye'nin son 11 yılda eğitimin her kademesinde bilhassa kız çocukları ve dezavantajlıların eğitiminde gerçekleştirmiş olduğu büyük sıçrama. Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ikincisi olan 'herkes için evrensel eğitimi sağlamak' hedefini gerçekleştirmek için son tarih olan 2015 yılına hızla yaklaşıyoruz. Bizler de çocuklarımızın ve hayata hazırlayacağımız gençlerimizin yüksek yararına hizmet edecek adımlarımızı hızlandırmalıyız. Amacımıza ulaşmak için ihtiyacımız olan iki husustan biri üst düzey siyasi irade, diğeri ise doğru politikadır"

- "Eğitimin barış ortamına olan katkısı yadsınamaz"
Bakan Nabi Avcı, 2015 yılına kadar bölgenin tümünde kız ve erkek çocukların temel eğitimi eksiksiz tamamlandığında, Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin üçüncüsü olan "Kadınların durumunu güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak" amacına da katkıda bulunacaklarını bildirdi.
Avcı, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerin aynı zamanda çocuklara daha yaşanılır bir dünya bırakmak için kendilerine düşen yükümlülüklerin çerçevesini çizdiğini anlattı.
Her çocuğun okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar, kesintisiz, kaliteli bir eğitim alma hakkı olduğuna ilişkin belirlenen hedeflerine, çocuklara verdikleri sözleri gerçekleştirmek için el birliğiyle harekete geçtiklerini kaydeden Nabi, "Bütün dezavantajlılık durumları için kapsayıcı eğitim ilkelerini hayata geçirerek, çocukların temel eğitim ve orta öğretim süreçlerini zamanında tamamlayabilmelerini sağlamalıyız" diye konuştu.
Kaliteli eğitime yatırım yapılmasının birçok getirisinin olduğuna işaret eden Avcı, "Eğitimin bir ülkedeki ekonomik durum, adalet, sağlık, huzur ve barış ortamına olan katkısı yadsınamaz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ve UNICEF işbirliğinde ile düzenlenen ve 13 Aralık'a kadar devam edecek konferansa, 10 ülkeden bakanlar katıldı.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)