adscode

Beykoz Üniversitesi Rektörü Durman üniversiteyle ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı

Beykoz Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman sorularımızı yanıtladı.

Beykoz Üniversitesi Rektörü Durman üniversiteyle ilgili tüm merak edilenleri yanıtladı
Üniversite
• Beykoz Üniversitesi eğitim hayatına yeni adım atan bir üniversite. Bize biraz üniversitenizden bahseder misiniz?

Beykoz Üniversitesi ülkemizdeki üniversiteler arasına yeni soluk getiren bir kurum oldu. Ancak yükseköğretim alanındaki hizmetlerini Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak 2008 yılından itibaren sürdürmektedir. Bu okulumuz, günümüze kadar, ağırlıklı olarak lojistik ile ilgili alanlarda öncelikli tercih edilmiş, 3.000’in üzerinde nitelikli mezun vermiş ve gençlerimizin başarı ile hayata atılmalarını sağlamıştır. Üniversitemizin kurulmasının ardından geçmişimizden bugüne dek elde ettiğimiz birikim ve tecrübe ile birçok alanda farklılıklar yaratacak, yükseköğretime örnek olacak çalışmaları ve uygulamaları olacaktır.
 

• Üniversite olarak yükseköğretimde hangi farklılıklarla öne çıkmayı hedefliyorsunuz?

Üniversitemizin en önemli hedefi, öğrencilerimizin üniversitemizden mezun olur olmaz ve hatta öğrencilikleri sırasında, alanları ile ilgili sektörlerde tercih edilen ve öncelikli olarak istihdam edilen mezunlar olmasıdır. Bu nedenle, değerli eğitim bilimcisi John Dewey’in “Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir” ifadesinden çıktık yola ve öğrencilerimizin öğrenimleri süresince hayatın içinde olmalarını, hayatın gerçeklerini tanımalarını ve üniversitemizde ve iş hayatında öğrendiklerini ve gördüklerini, tecrübeleriyle birleştirmelerini hedefledik. Tüm programlarımız için eğitim ve öğretim felsefemizi, bu felsefimizi destekleyecek yapısal ve pedagojik eğitim-öğretim yaklaşımlarımızı bu değerli hedef doğrultusunda oluşturduk. Kendimize özgü yeni bir eğitim-öğretim modeli ile yola çıkıyoruz. Bu modelimizin çerçevesi, birbiriyle ilişkili beş ana ayak üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: Özgün Eğitim ve Öğretim Modeli, Kişiye Özel Eğitim ve Destek, Deneyimleyerek Öğrenme, İleri Teknoloji Kullanımı ve Uluslararasılaşma’dır. Ayrıca öğrencilerimiz, 3+1, 7+1 veya 6+2 yarıyıl olarak tanımladığımız müfredat yapıları sayesinde hem meslek yüksekokullarımızın ön lisans programlarında hem de fakülte lisans ve yüksekokul programlarımızda iş hayatını deneyimleme fırsatı da elde edecekler.
 

• 3+1, 7+1, 6+2 müfredat yapısının farkı ne? Nasıl uygulanacak?

Öğrencilerimiz ister önlisans, ister lisans bölümünde okuyor olsunlar en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecekler. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, bir dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda iki dönem işyerinde, önlisans programlarında ise 3 dönem okulda bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 sistemi Üniversitenin “Kariyer Merkezi” tarafından etkin bir şekilde takip edilecek. Öğrenciler böylelikle üniversitede iş deneyimi kazanacak; iş ve çalışma ortamlarını öğrenim süreleri içinde tanıyacak ve istihdam olanaklarını güçlendireceklerdir. Ayrıca üniversite hayatına getireceğimiz diğer önemli bir farklılık daha olacak: kişiye özel eğitim ve öğretim desteği. Öğrencilerimizin iş hayatına bir adım önde başlamalarını sağlayacak “Yetkinlik Sertifikası” uygulamasını da 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçireceğiz.

• “Yetkinlik Sertifikası”nın özelliği, içeriği nedir? Öğrencilerinize ne gibi katkılar sağlayacak?

Günümüzde iş dünyası ve toplumsal ihtiyaçlar ile bireylerin kişisel mutlulukları ve hayattaki başarıları, onların mesleklerindeki bilgilerinin yanı sıra bireysel özellikleri ve sahip oldukları yetkinlikleri olabildiğince geliştirmelerini önemli hale getirmektedir. Ne kadar alanında yetkin bir işletmeci, mühendis, lojistikçi olursanız olun, iş dünyası sizden fark yaratacak bazı yetkinliklere sahip olmanızı istiyor ve bu yetkinlikleri iş görüşmesi öncesinde değerlendirme testleri ile ölçüyor. Biz bunu öğrencilerimiz üniversiteye geldiklerinde yapacağız. Yaşam boyu öğrenme, küresel bakış açısı geliştirme, toplumsal sorunlara duyarlılık, liderlik, yaratıcılık ve girişimcilik, yazılı ve sözlü iletişim gibi 21. Yüzyıl ihtiyaçları açısından önemli görülen on iki yetkinlik belirledik. Üniversitemizi kazanıp gelen her öğrencimize uluslararası kabul görmüş yöntemlerle, bu yetkinliklere hangi düzeyde sahip olduklarını, hangi yönde gelişime açık olduklarını belirleyerek, onların hangi bireysel özellik ve yetkinliklerinin geliştirilmeye ihtiyacı var ise gerek ders, gerekse de kişisel eğitim programları ile bunları geliştirmelerine yardımcı olacağız. Mezuniyetlerinde de bunu belgeleyen bir “Yetkinlik Sertifikası” vereceğiz. Böylece hem kişisel hayatlarında kendilerini daha iyi ifade edebilecek hem de iş hayatına bir adım önde başlama fırsatı elde edecekler.
 

• Beykoz Üniversitesi hangi akademik birimler ile yola çıkıyor?

Üniversitemiz bünyesinde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulu da olacak. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı tek bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü olacak. Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nün tek olması da Türkiye’de bir ilk oldu. Lisansüstü programlarda disiplinler arası çalışmaların önemine inandığımız için üniversitemizin kuruluşunda Yükseköğretim Kurulu’na bu şekilde bir öneride bulunduk ve kabul edildi. Umuyorum ki bu diğer üniversiteler için de örnek alınacak bir yenilik olacak.
 

• Yeni açılacak programlarınız olacak mı?

Üniversitemizin yeni açtığı Meslek Yüksekokulu’nda 6 ayrı önlisans sağlık programı da olacak. Bunlar: İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Odyometri, Fizyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programları. Beykoz Üniversitesi olarak bu programlarımızdan yola çıkarak önemli laboratuvar yatırımlarımız oluyor. Ayrıca öğrencilerimize uygulamalı bir eğitim sunabilmek için 3 farklı özel hastane ile işbirliği yaptık. Böylece sağlık öğrencileri 3+1 eğitim sistemi ile öğrenim görebilecek. 2 yıllık sağlık okuyan öğrenciler 3 dönemlerini üniversitede, 1 dönemlerini ise hastanelerde ya da sağlık kuruluşlarında kendi okudukları alanda çalışarak geçirebilecek.
 

• Öğrencilerinize yurt dışı eğitim-staj fırsatı sunacak mısınız?

Beykoz Üniversitesi olarak pek çok farklı Avrupa ülkesini içeren yurt dışı değişim programları ve ikili anlaşmaları ile öğrencilerimizin yurt dışında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmelerine olanak sağlamakla birlikte yine yurtdışında staj yapma, lisans tamamlama ve ortak derece olanaklarını da onlara sunuyoruz. Ayrıca üniversite olarak diğer ülkelerle geliştirmiş olduğumuz ortaklıklar ve işbirlikleri sayesinde öğrencilerimize uluslararası fırsatlar ve tanınırlık sunarken, yabancı öğrencilerimiz ile de çok kültürlü, uluslararası bir ortam sağlıyoruz. Üniversitedeki tüm programların öğrenme kazanımları ve bu kazanımlarla ilişkili derslerimiz, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkilendirildi. Öğrencilerimiz, mezuniyetleri sonrasında ülkemizin de içerisinde yer aldığı, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmayı hedefleyen Bolonya Süreci gereksinimlerinden biri olan Diploma Eki’ni ve Avrupa vatandaşlarının beceri ve yetkinliklerini açık ve anlaşılır hale getirmelerini kolaylaştıran “EuroPass-Avrupa Pasaportu” belgelerini alıyor. Diplomaya ek olarak verilen bu belgeler, yurt dışında Beykoz Üniversitesi mezunlarının diploma ve derecelerinin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı oluyor.
 

• Burslarla ilgili ne gibi farklılıklar, olanaklar sunuyorsunuz?

Üniversitemizde nitelikli akademik ve idari personel istihdamı ile önceki eğitim-öğretim (ilköğretim-lise) hayatlarında başarılı olan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini önemli iki kritik başarı faktörü olarak görüyoruz. Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte akademik kadromuzu da alanlarında başarılı olan akademisyenlerle oldukça güçlendirdik ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Öğrenimlerini, vakıf üniversitelerinde sürdürmek isteyen başarılı gençlerimizi desteklemek ve nitelikli öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini sağlamak amacı ile de örnek bir burs politikası oluşturduk. Bu doğrultuda fakültelerimizdeki tüm öğrencilerimize %100 burs desteğine ilave olarak, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimiz de üniversitemizdeki öğrenimleri süresince %50 oranında burslu okuyabilecekler. Öğrencilerimiz ayrıca üniversitemizi tercih dönemlerinde öncelikli olarak tercih ederler ise %25 oranında tercih bursundan da yaralanabilecekler.
 

• Yerleşkelerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Üniversitemiz, İstanbul Beykoz Kavacık’ta dört yerleşkede eğitim öğretim veriyor. Güvenli ortam, modern altyapısı ile eğitim modellerimize özel olarak tasarlanan bu yerleşkeler öğrencilerin akademik ve sosyal yaşamlarına göre inşa edilmiş. Kantinler, kütüphane, laboratuvar ve atölyeler ve revirler, sportif faaliyetleri ile bir üniversite kampüsünde bulunması gereken tüm olanaklara sahip. Bunlara ilave olarak, devam etmekte olan güzel bir projemiz var. 2019 yılında yine Beykoz’da, 80 dönümlük arazi üzerinde inşa edilmekte olan 60 bin metre kare kapalı alanı olacak yerleşkemize taşınacağız ve bir kampüs üniversitesi olacağız. Çok sayıda mimari proje arasından seçilen yeşil kampüsümüz, eğitim-öğretim birimleri, laboratuvarlar, sosyal-kültürel ve spor alanları ile kütüphane ve yurtlardan oluşacak ve ülkemizin en güzel üniversite kampüslerinden biri olacak.
 

• Pek çok üniversite adayı şu anda tercih aşamasında, onlara seçimlerini yaparken neler tavsiye edersiniz, nelere dikkat etsinler?

Üniversite yaşamı öğrencilere, hayata atılmadan önce meslek edinecekleri, hayatlarında kendilerine bir çalışma, araştırma alanı yaratacakları, hayatlarını maddi ve manevi destekleyecek mesleki kazanımları oluşturacakları, kişisel özelliklerini ve sahip oldukları yetkinlikleri geliştirebilecekleri önemli fırsatlar sunmaktadır. Üniversite, onların geleceğe dair tüm hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hayata hazırlanacakları köprüden önceki son durak diyebiliriz. Üniversite adaylarına öncelikle, hayatlarının kendilerine ait olduğunu hatırlatmak isterim. Birilerinin istediği değil, mutlaka sevdikleri, çalışırken mutlu olacakları meslekleri tercih etmelerini öneririm.

Diğer taraftan, öğrenim görecekleri programların seçiminde, üniversitenin ve ilgili programın bu konudaki deneyimi ve başarıları, iş dünyası ile ilişkileri, mezunlarının görüşleri ve istihdam olanakları, programların kalite güvencesi, uluslararası alanda sunduğu olanaklar, staj, dil öğretimi vb. unsurlar son derece önemli. Tüm bu bilgilere üniversitelerin internet sitelerinden kolayca erişebilir ve tercihlerine yön verebilirler. Ancak, tüm bunların yanı sıra önemli ve değerli gördüğüm husus, tercih edecekleri üniversitenin, öğrencilerin sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerini destekleyecek nitelikte olması; onların bireysel özelliklerini ve yetkinliklerini geliştirecek bir üniversite ortamı sunmasıdır. Bu konuda da olanakları ölçüsünde üniversiteleri yerinde ziyaret etmeleri, üniversitenin hocaları, yöneticileri ve öğrencileri ile tanışmaları onlara önemli fikirler verecektir. Son olarak, adaylarımızın aradıklarının üniversitelerin misyonu, vizyonu ve temel değerlerinde da saklı olduğunu düşünüyorum. Bunlara da mutlaka baksınlar. Ondan sonra sezgilerine güvensinler, hayallerindeki güzellik onları mutlaka en güzel olana götürecektir.
 


TÜM ÖĞRENCİLERİNİ %100 BURSLU ALAN FAKÜLTE PROGRAMLARI

Beykoz Üniversitesi bu yıl İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’ndeki İşletme, İşletme (İngilizce), Lojistik Yönetimi (İngilizce), Uluslararası Ticaret (İngilizce) ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’ndeki İletişim Tasarımı ve Dijital Oyun Tasarımı lisans bölümlerine tüm öğrencilerini %100 Burslu alacak. Bu alanları tercih edip yerleşen öğrenciler öğrenim süreleri boyunca hiç bir ücret ödemeden bu programlarda okuyabilecek.

www.aday.beykoz.edu.tr 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)