adscode

Bilimi ve Teknolojiyi Halen Üretemiyor Alıyoruz!

Türkiye başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasının büyük gelişmeler kaydettiğini ifade eden Gürkan Avcı, şunları söyledi; Artık Dünya’da beyin göçü devri bitti.

Bilimi ve Teknolojiyi Halen Üretemiyor Alıyoruz!
Sendikalar
Tüm ülkelerden Türk Diasporalarının kanaat önderlerinin katılımı ile Edirne’de 28–30 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerindeki TASAM öncülüğünde düzenlenen ‘Dünya Türk Forumu ve Vizyon 2023’ toplantısına katılan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Bilimi üretmiyor alıyoruz. Teknolojiyi üretmiyor alıyoruz. Bunun nedeni eleştirel düşünce kapasitemizi körelten, taklitçi eğitim sistemleridir. Bu sorunun çözümü ve amacımız eğitimde dünyanın bir adım önünde olmak olmalıdır. Aksi halde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dediği gibi; “Otobüsü kaçırmış bir milletin çocukları” olmaya devam ederiz” dedi.

 

Türkiye başta olmak üzere Türk ve İslam dünyasının büyük gelişmeler kaydettiğini ifade eden Gürkan Avcı, şunları söyledi; Artık Dünya’da beyin göçü devri bitti. Beyin sirkülâsyonu devri başladı. Tersine beyin göçü için, Hükümet ve YÖK bunu çok iyi anlamalı ve fırsata çevirmelidir. Türkiye, yeniden büyük Türkiye olmak istiyorsa; başta Türk cumhuriyetleri ve Türk - İslam toplulukları olmak üzere dışa açılarak, bu toplulukları kendine entegre ederek; eğitim diplomasisi başlatması gerekiyor.

 

Milli Eğitim Bakanlarının eleştirel düşünce kapasitesini güçlendiren reformlara girişmesi gerekiyor. Her konuda olduğu gibi eğitimde de hamasetten öteye gidememe sorunumuz var. Genetik özgüvenimiz var. Tarihsel referanslarımızla övünelim ama eğitim sistemlerimizi bugünün değerleriyle yeniden inşa etmeliyiz.

 

Öte yandan ortak Türk tarihi yazılması gerekiyor. Mevcut tarih bizi birbirimizden ayrıştırdı. İletişimin olmadığı yerde biteriz. Eğitim birleştirir ve en büyük tutkaldır. Türkiye, AB’nin sağladığı destek ve tecrübeyi de arkasına alarak bunu gayet başarabilir. Bu vizyon, feraset ve basirete sahip Sayın Nabi Avcı’nın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı bu vizyon projesini hazırlayabilir ve hazırlamadır da.

 

Küreselleşen Dünya’da yeni bir düşünce ve eğitim sistemi dayatılıyor. Dünya Türk Forumunda konuşmacıların büyük bölümü ya Rusça yahut İngilizce bildiriler sundu. Bu üzüntü verici durumdur. Küreselleşme Dünya eğitim sistemlerini bütünleştirmektedir. Fakat bu durum ülkelerin bir sürü gibi hareket etmesini gerekli kılmaz.

 

Ve yine oysa; eğitim diplomasisi, küreselleşme sürecinde kendi değerlerini korumayı da gerekli kılar aslında. Ötekileşmeyi, yok saymayı engelleyebiliriz. Sistemli, demokratik bir eğitim gerekiyor. Eğitim endüstrisinden yararlanmamız gerekiyor. Eğitimin iktisadi ve sınaî yönüyle ilgileniyoruz biz. Üçüncü kuşak insan hakları, demokrasi ve eğitim sistemini elde etmeliyiz.

 

Avrupa eğitim yoluyla kaynaştı. Bugün ABD ve AB güç birliği yoluna gidiyor. Türk Dünyasının sürdürülebilir alternatif eğitim sistemlerine ihtiyacı vardır. Türkiye nasıl Türk topluluklarına rehberlik yapabilir? Bunun makro bir plan çerçevesinde yapılması gerekir. Global düşünüp yerel hareket etmemiz gerekiyor. Eğitimi Türk Dünyasının buluşup kaynaşması için en etkin bir enstrüman olarak görmemiz gerekiyor.

 

TASAM’a ve bileşenlerine bu anlamda büyük teşekkürler etmek gerekiyor. Beklide ilk defa bu sayede bu konular burada tartışılmaya başlandı. Türk Dünyasındaki dil çalışmalarına eş güdüm sağlanması ile Bilim, Teknoloji ve inovasyon konularında yeni çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır artık . Türk dünyasında yeniliklerin önünü açma noktasında özellikle diasporadaki nitelikli insan kaynağından yararlanılması da gerekiyor. Bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerin kültürel unsurları etkilediği gerçeği göz önünde tutularak, bu tür çalışmaların kendi kültürümüze dayandırılması noktasında çalışmaların yapılması da şarttır. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)