adscode

​Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri’ne En Büyük Yatırım Bilgi Koleji’nden

Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri hakkında bilgi veren Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesillerin nasıl yetiştirileceğini açıkladı.

​Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri’ne En Büyük Yatırım Bilgi Koleji’nden
Eğitim

Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri hakkında bilgi veren Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesillerin nasıl yetiştirileceğini açıkladı.

Çevik, Bilgi Koleji’nde; çağın gerekliliklerine uygun, bilgi toplumlarının özelliklerini dikkate alan, teknoloji alanında üretmeyi hedefleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. ‘’Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri” ile çocuklarımıza bilgiyi etkin kullanmak ve üretken olmak için gerekli tüm araçları sunarak, dünyayı değiştirecek cesaret duygusunu kazandırıyoruz.

En Kapsamlı Bilişim Programı Bilgi Koleji’nde

Gelecek 10-20 yılda mesleklerin %80’i değişecek, yeni meslekler gelecek. Bu mesleklerin ne olacağı belli değil ama bilişim alanında olacağı kesin. Bu nedenle Bilgi Koleji’nde Ortaokul ve Lisemizde yaklaşık 600 saat çeşitli bilişim dersleri ile öğrencilerimizi teknoloji dünyasında ayakları yere basan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu derslerle öğrencilerimizi iş dünyasındaki güncel ve gelecek mesleklere hazırlamayı hedefliyoruz. Öğretmenlerimiz ve ilgili kurullarımızın saygın üyelerinin oluşturduğu eğitim içeriklerimizle, öğrencilerimize teknoloji kullanarak, araştırarak, yenilikleri takip edip sorgulayarak, bilimsel düşünmeyi öğretiriz.

Biz Bilgi Koleji olarak Bilişim Sektöründe 20 yıllık bir tecrübeyi de arkamıza alarak geliyoruz. Öğrencilerimiz için bilişim dünyasını en faydalı şekilde kullanmayı ve teknoloji dünyasından en doğru biçimde faydalanmayı onlara öğretmeyi hedefliyoruz. Özellikle teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimize bu hedefler doğrultusunda Kodlama/Yazılım, Robotik, 3D Modelleme ve Üretim, WEB 3.0 başlıkları altında çok çeşitli araçlarla zengin içerikleri barındıran güncel ve öğretici programlar hazırlıyoruz.

Bilgi Koleji’nde; Bilişim tüketim değil, üretim içindir.

Bilgi Koleji’nde öğrencilerimiz, daha çok üniversitelerde rastlanan robotik çalışmalarına ilkokulda başlar, ortaokul ve lisede devam eder. Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları hedeflenir.

21. yüzyılda okuma, yazma, problem çözme gibi temel becerilere kodlama da eklenmiştir. Kodlama çocuklarımızın gerek günlük yaşamında gerek dijital dünyada karşılaştıkları problemlere algoritmik yaklaşımlarla çözümler üretmelerini sağlayan bir kültürle donatılmasını sağlamaktadır. Kodlama kültürü teknolojiyi etkili ve verimli kullanmak için dijital okur-yazarlığın ilk adımıdır diyebiliriz. Bizler Bilgi Koleji ailesi olarak çocuklarımızın geleceğine çok değer vermekteyiz. Bu bağlamda onları 21. yüzyıl dijital dünyasının olumsuzluklarından korurken bu değerli teknolojileri en iyi ve en faydalı şekilde kullanmaları ve öğrenmeleri için onlara rehberlik etmeyi hedefliyoruz. Kodlama eğitimlerimizde en temelden başlayarak öğrencilerimizi geleceğin yazılımcıları olmaları yolunda teşvik edecek ve onlara yetenekleri doğrultusunda yol gösterecek bir bilgiyle donatmayı hedefliyoruz.

Bilindiği üzere yazılımcılar geleceğin süperstarları olarak görülmektedirler. Bu nedenle öğrencilerimiz için yazılım dersleri ağırlıkta olmak üzere robotik, video ve tasarım, sistem ve dijital pazarlama gibi geleceği parlak meslekleri kapsayan bir müfredat hazırladık. Böylece öğrencilerimizin sevdiği mesleği belirleyip kariyerine o yönde devam etmesini ve bilişimsel düşünceyi kavramalarını ve uygulamalarını istiyoruz.


BİLGİ KOLEJİ KURUCUSU AHMET ÇEVİK
 
 
 1. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
1976 yılında Antalya’da doğdum. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nden mezun oldum. Ardından Geomatik ve İşletme alanında yüksek lisansımı tamamladım. 1999’da Bilişim Eğitim Merkezi’ni kurdum. Bilişim Eğitim Grubu olarak ülke içinde ve dışında 30’dan fazla şubeye ulaşarak, 200 binden fazla öğrenci eğittik.
Sektörde birçok ilki gerçekleştirmiş bir eğitim mühendisi ve girişimciyim. ‘Öğretme Garantisi’, ‘Dil Koçluğu’, ‘User Adaptive Ölçme Değerleme’ sistemi gibi eğitim modellerini Türkiye’ye ilk defa getiren ve uygulayan kişiyim. Yine Türkiye’de ilk defa 7-14 yaş arası çocuklarımızın robotik, kodlama, 3D tasarım ve üretim alanında kapsamlı bir eğitim ve sertifika almasını sağlayacak programı da grup olarak ilk kez biz uyguladık.
 
 1. Eğitim sektörüne adım atmanız nasıl gerçekleşti?
Eğitim sektöründe 15 yıl bizzat eğitmenlik yaptım. 20 yıllık mesleki birikim ve tecrübem sonrasında 1999’da Bilişim Eğitim Merkezi’ni kurdum. Klasik yöntemlerden farklı ‘Öğretme Garantisi’ eğitim modelini sektöre kazandırarak, bir ilki gerçekleştirdim. Türkiye’deki bilişim eğitimlerinde kurumsal olarak ilk franchise modelini geliştirerek uygulayan ismim. Yine ilklerden biri olarak ‘Eğitim Kurumu Otomasyon Sistemi’ni başarıyla kullanıma hazır hale getirdim.
2007’de eğitim grubumuz içine; Bilişim Kariyer’i kattık. 2008’de InfoLANG Schools of English’i kurarak ‘Dil Koçluğu’ modelini ve ‘User Adaptive Ölçme Değerleme’ sistemini Türkiye’de ilk defa uyguladık. 2014’de ‘Bir İnsan Gelişim Akademi’sini hayata geçirdik. Aynı yıl içinde InfoLANG Junior markası ile 7-14 yaş arası çocuklarımızın İngilizce eğitimine odaklanan, tek dil okulu olarak birçok şube açtık. 2015’de ‘InfoKIDS English for Kindergarten’ı kurarak onlarca anaokulunda, okul öncesi İngilizce eğitimlerine yeni ve farklı yaklaşımlar getirdik. Yine aynı yıl Bilişim Junior’ı kurduk. Çocuklarımızın teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller olarak yetişmesi adına, Türkiye’de ilk defa 7-14 yaş arası çocuklarımızın robotik, kodlama, 3D tasarım ve üretim alanında kapsamlı bir eğitim ve sertifika almasını sağlayacak programı uygulamaya başladık.
2017’de MYK’ya bağlı “Bir İnsan Belgeleme” firmasını kurduk. Yine 2017’de “a+5b Eğitim Modeli”ni geliştirerek, Bilgi Koleji’ni hayata geçirdik.
 
 1. Bilişim Eğitim Grubu hakkında bilgi verir misiniz?
1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Grubu olarak Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’da toplam 13 şubesi ile hizmet veriyoruz. Temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atan grubumuz, yıllar içerisinde verdiği eğitimlerle Türkiye’de yeni teknolojilere uyumlu bir eğitim sistemi oluşturdu. Sahip olduğu değerleri en güncel teknolojileri öğretmek ve istihdama yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunmak için kullanan grubumuz, misyonu ve vizyonu ile örtüşen eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydetti.
Eğitim sektöründe çeyrek yüzyıllık geçmişe sahip Bilişim Eğitim Grubu olarak eğitim sisteminde yeni bir çığır açacak Bilgi Koleji’ni de bu vizyonla hayata geçiriyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul Ataşehir’deki kampüsümüzde faaliyete geçecek Bilgi Koleji’nde öğrencilere; öğretim ile birlikte adalet, etik, sorumluluk, hoşgörü ve tüm canlıları sevme duygularını da aktaracağız. Sürekli gelişim anlayışımızla, öğretmenlerimizin mesleki performanslarına katkı sağlayan programlarla, yaşayan bir eğitim ortamı oluşturacağız.
 
 1. a+5b eğitim modeli nedir? Nasıl geliştirdiniz?
Disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımıyla öne çıkan “a+5b Eğitim Modeli”miz; akademik gelişime ek olarak beş beceri olan İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişimi hedefliyor. Bu eğitim modelinde bilginin oyunlaştırılarak pratiğe dönüştürülmesinin yanı sıra akademik gelişimin her öğrencide zirveye ulaşmasını sağlamaya yönelik metotlarla eğitim verilecek. Tamamen Bilgi Koleji’ne özgü olan “a+5b Eğitim Modeli” ile çocuklar akademik başarıyla birlikte, İngilizceyi akıcı konuşup, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilecektir. Spor ve sanatla ilgilenerek büyüyecek olan çocuklar kişisel gelişimlerini tamamlayıp, özsaygılı, özgüvenli, sorumluluk bilinci gelişmiş, mutlu gençler olarak hayata hazırlanacaktır. Bu eğitim modeliyle birlikte çocuklarımız bir yandan akademik başarı elde ederken diğer yandan İngilizce ile dünyaya açılacak, bilişim ile üretime katılacak, kişisel gelişim ile mutlu yaşayacak, spor ile sağlıklı olacak, sanat ile hayata karşı farklı bakış açıları kazanacaktır.
 
 1. Bu modeli uygulayan başka kolejler bulunuyor mu?
“a+5b Eğitim Modeli”miz; Bilgi Koleji’ne özgü bir eğitim modelidir.
 
 
 
 
 1. Bilgi Koleji’nin eğitim anlayışı hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Bilgi Koleji kurullarında yer alan değerli akademisyenler, bilim insanları ve kanaat önderleri; deneyim ve öngörüleriyle çalışmalara destek olurken, öğrencilere de ilham verecektir. Okulumuzda nitelikli ve yenilikçi bir eğitim için gerekli tüm alt yapıyı düşündük. Fiziki şartları ve okul iklimini öğrencilerimizin yaratıcılıklarına olanak sağlayacak şekilde tasarladık. Bilgi Koleji’nde “a+5b Eğitim Modeli” ile kariyer planlama, hayata ve sınava hazırlık çalışmalarını tecrübeli akademik kadrolarla bütünleştirdik.
Bize göre bireyin gelişimi ancak duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin birlikte olması ile mümkündür. Bu nedenle Bilgi Koleji’nde öğrencilerimize öğretim ile birlikte adalet, etik, sorumluluk, hoşgörü ve tüm canlıları sevme duygularını da aktaracağız. Ancak böylelikle birey gerçek anlamda ‘insan’ olacak ve yaşama katkı sağlayacağına inanıyoruz. Okulumuzun vizyoner eğitim kadrosuyla, çocuklarımıza okulu sevdirerek, mutlu ve güvenli eğitim ortamı oluşturmayı amaç edindik.
Bilgi Koleji’nde Bilişim, İngilizce, Kişisel Gelişim, Sanat, Spor, Öğrenci Yönetim, Okulu Sevdirme ve Oyunlaştırma gibi alanlarda eğitim ve teknolojilerine dair çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere ‘AR-GE Kurulları’ oluşturacağız.
Bilişim Kurulu; yazılım ve donanımsal çalışmaların yapılması, uygulama ve programların kullanılması, ihtiyaç veya buluşa dayalı ürünler geliştirilmeye çalışacak. İngilizce Kurulu; evrensel olan İngiliz dilinin yaygın olarak anlaşılması ve konuşulması için çalışmalar yapacak.
Kişisel Gelişim Kurulu; bireyin kendini keşfederek kendi hayatında ve toplumda kendisini konumlandırmasıyla ilgili çalışacak. Sanat Kurulu; yeteneklerin keşfi ve iç huzurun sağlanması açısından ilgili alanlarda yapılan çalışmaları araştırıp, geliştirecek. Spor Kurulu; kişisel ve takım oyunlarında vücudun gelişmesi, düşünce ve zekanın aktif kullanılması, sportif olarak yeteneklerin keşfedilmesi için gerekli olan çalışmaları yapacak. Okulu Sevdirme ve Oyunlaştırma Kurulu; çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle zamanın daha değerli ve eğlenceli kullanılması için okulumuzda çalışacak.
Hayata geçirdiğimiz ‘Öğrenci Yönetim Kurulu’ ile de öğrencilerimizin okul yönetiminde yer almalarını sağlayarak, öğrencilerimizi ‘okul hayatın bir parçasıdır’ yaklaşımıyla geleceğe hazırlayacağız.
 
 
 
 1. Bilgi Koleji diğer kurumlardan nasıl farklılaşıyor?
Bilgi Koleji olarak mottomuz “Bilgiye Sevgi Katıyoruz”. Bu mottoyu seçmemizin nedeni ise çocuklarımızın başarmak için önce sevmeleri gerektiğine inanıyoruz.  Yapılan bir çalışmada ülkemizde okulu sevmeme oranı yüzde 75, çocuklarımız öncelikle kendilerini okula ait hissetmeliler. Buna göre yönetim felsefesi, eğitim kadrosu, mimari olarak sınıf, bahçe ve ortak alanların düzenlemesi yapıldı. Farklı bir okul yapıyoruz. Bizim öğrencilerimizin en az yüzde 75’i okulu sevecek, diğer yüzde 25’ine de sevdirmek için çalışacağız. Bunu Öğrenci Yönetim Kurulumuz ile birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Okulumuzdaki kararları çocuklarımız ile birlikte alacağız, bir evcil hayvan beslenecekse bile bu kararı Öğrenci Yönetim Kurulumuz ile birlikte alacağız.
Okulumuzun bahçesinde bisiklet parkuru, scooter parkuru gibi alanlar tasarladık, sınıflarımızda özel çalışılmış masa ve sandalyelerin yanı sıra, puflarımız da bulunuyor. Öğrencilerimiz isterlerse pufa oturup, ayaklarını uzatıp ders yapabilecek.
Bilgi Koleji olarak biz ders vermiyoruz, ders yapıyoruz. Bizde bilgisayar laboratuvarları, kodlama-robotik atölyeleri ve kütüphanenin kapısı yok. Öğrenciler istedikleri gibi kullanabilir. Bunun dışında okulumuzda kantin yerine Bilgim Cafe adında kütüphane-kafe konseptini birleştirdiğimiz açık kapalı alanımız bulunuyor.  Bilgim Cafe’nin farkı ve özelliği kütüphane ve kafenin birleşik olması.
Öğrencilerimiz, sağlıklı, güvenli, her alanda merakını giderip öğrenebileceği, ergonomik, sosyal yönünü geliştirici, teknolojik açıdan donanmış sınıflarımızda eğitim görecekler. Sınıf düzeninde; Işık düzeni, ses akustiği, öğrencilerin ergonomisine uygun masa ve sıralar, bilgisayar, akıllı tahta ve projeksiyon sistemi ve öğrenci sınıf dolapları yer alacak. Derslikler ve okulun birçok yerinde WiFi'den bağlantı kurulacak dijital kütüphane desteği olacak. Sınıflar, derslerin içeriklerinin işleniş şekillerine göre U-Design biçiminde kurgulanabilecek. Bu sayede öğrenciler, eğitmene eşit mesafede konumlanabilecek.
 
 1. Bilgi Koleji Üst Kurulu’nda hangi isimler yer alıyor?
Bilgi Koleji Yönetim Üst Kurulu, okulumuz eğitim-öğretim programını ve modelini baz alarak alanında tanınmış, uzman, ilham kaynağı olan kişilerden oluşmaktadır. Bu isimler arasında Prof. Dr. Mustafa Özcan, Rehberlik ve Eğitim Koordinatörü Nur Kulaksızoğlu, Sanatçı Ege, Yazar ve Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz, Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Gazeteci-Yazar Kubilay Çelik gibi kendi alanlarında birçok saygın ve başarılı işe imza atan isimler yer alıyor.
 
 1. Bilgi Koleji’ni başka hangi şehirlerde hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?
10 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz Bilgi Koleji okul sayısını 2023 yılı sonuna kadar 23’e çıkartmayı hedefliyoruz. Öğrenci sayısını ise 10 bine çıkartmayı amaçlıyoruz. Bilgi Koleji’ni hayata geçirmek istediğimiz iller ise Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirler.
 
 
 
 
 

 
 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
  0 Yorum
 • Yorumu Gönder
 • Diğer Yorumlar (0)