adscode
adscode
https://dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs

Bu seneki Fen Bilimleri sınavı daha seçiciydi

Çevre Koleji Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce bölüm başkanlarının TEOG 2. Gün sınav değerlendirmeleri...

Bu seneki Fen Bilimleri sınavı daha seçiciydi
Sınavlar

2016-2017 1.TEOG FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

2. günün ilk sınavı olan Fen Bilimleri dersi sınavı, kazanımların doğru bir şekilde kullanıldığı anlaşılır sorulardan oluşan bir sınavdı. Bilgi ve uygulama düzeylerinde hazırlanmış sorular geçmiş yıllarda yapılmış sınavlara oranla daha seçiciydi. Uygulanan sınav “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ve “Kuvvet ve Hareket” ünitelerinden oluşmuş 10’ar soru içermektedir. A kitapçığına ait 1. soruda verilen önermede Fosfat yerine Fosfor ifadesinin kullanılması sorudaki bilgiyi tartışmaya açabilir. Çevre Koleji olarak yaptığımız tüm çalışmaların sonucu olarak beklediğimiz düzeyde ve içerikte bir sınav ile karşılaştık. Öğrencilerimizin sınavdaki Fen Bilimleri başarısının temelini oluşturan deneysel çalışmalar ve sorgulama becerileri sınav sonucumuzun başarısını arttırmıştır.

A kitapçığı 5. soru dikkat gerektiren bir soru olup öğrencilerin hata yapabileceği niteliktedir. Ayrıca A kitapçığı 20. sorunun, sınavın belirleyici sorusu olduğu söylenebilir.


 

2016-2017 1.TEOG TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavı kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavın cevapları tartışmaya neden olmayacak nitelikte ve açıklıktadır. Sınavda çok zor denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Bilgi sorularına pek fazla yer verilmemiş olup yorum ağırlıklı sorular sorulmuştur. 15 Temmuz süreciyle ilgili doğrudan herhangi bir soruya yer verilmemiştir ancak beklenildiği gibi ordunun siyasetten ayrılması ve ulusal egemenlik konuları sorularda yer almıştır. A kitapçığında yer alan İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle ilgili 3.soru bu konudaki önemli örneklerden biridir. Sorularda son yıllarda olduğu gibi çok az görsel kullanılmıştır. Soruların uzunluk derecesi öğrencilerin dikkatini dağıtmayacak şekilde hazırlanmıştır. Atatürk’ün hayatının anlatıldığı ilk üniteden 6 tane, I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele’nin Örgütlenme Dönemi’nin anlatıldığı ikinci üniteden 11 tane, Kurtuluş Savaşı’nın Silahlı Mücadele Dönemi’nin anlatıldığı üçüncü üniteden 3 tane soru sorulmuştur. Bol soru çözen, dikkatli ve muhakeme yeteneği gelişmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav geride bırakılmıştır.

Ömer Fatih KARAOT

Sosyal bilgiler Bölüm Başkanı

2016-2017 1.TEOG İNGİLİZCE DERSİ SINAVI DEĞERLENDİRMESİ


 

İngilizce sınavındaki tüm soruların genel olarak MEB kazanımlarıyla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Okuduğunu anlama ve diyalog sorularının ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Kelime Bilgisi daha çok görsellerle ölçülmüş. Soruların geneline baktığımızda gramerden çok iletişim becerilerinin ölçüldüğü bir sınav olduğunu düşünüyoruz. Sürpriz bir soru olmadığını söyleyebiliriz.

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)