adscode

"Çeldiriciler oldukça kuvvetliydi"

Sevinç Eğitim Kurumları’nın Eğitim Uzmanları Liseye Giriş Sınavını değerlendirdi:

"Çeldiriciler oldukça kuvvetliydi"
LGS
Güncelleme : 16-Jun-21 13:35

 

2021 LGS TÜRKÇE

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik yapılan 2021 LGS’de Türkçe soruları sınav öncesi belirtilen kazanımları ölçecek düzeydedir. Türkçe bölümü sorularının konu dağılımı; “sözcükte anlam” 1, “söz öbeğinde anlam”2, “cümlede anlam”6, “parçada anlam”7,”görsel-grafik yorumlama”3, “sözel mantık ve muhakeme” 1 olmak üzere dağılmıştır. Sınavda ağırlıklı olarak anlam bilgisi kazanımlarının ölçüldüğü ve daha evvel belirtilen 2021 LGS kılavuzunda bulunan “yazım kuralları” ve “noktalama işaretleri” konularından soru çıkmadığı görülmüştür. Sorular ay ay açıklanan MEB örnek sorularıyla kıyaslanacak olursa örnek sorularda özellikle üzerinde durulan “şiir bilgisi” ve “söz sanatları” konularını 2021 LGS’de göremedik. Aynı zamanda 2021 LGS’de yine kültürümüzün inceliklerini yansıtan “deyim-atasözü” konusuna yer verilmediğini görüyoruz. Halbuki MEB örnek sorularında bu konunun da üzerinde önemle durulmuştu. “Deyim-atasözü” konusuyla paralel olabilecek “özdeyiş” konusundan soru sorulduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki sınav analizlerimizle paralel olarak soruların özellikle görsel-grafik sorusunun dikkati ve odaklanma becerisini net olarak ölçtüğünü söyleyebiliriz. Sınavlarımızla örtüşen bir diğer “cümlede örtülü anlam” konusuna ait soru ise öğrenciyi anlam bilgisinin basamaklarında gezdiren ve hayli dikkat gerektiren bir soruydu. Yine görsel-grafik sorusunda dikkat çeken “şifre mekanizması” sorusu ise öğrencinin okuduğunu anlama ve anladıklarını görsel üzerinde analiz ederek uygulama becerisini ön plana çıkarmaktaydı. Öğrencilerin 2021 LGS sorularını çözerken zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını düşünmekle birlikte bu sınav için tavsiye ettiğimiz süre 35-40 dakika aralığındadır. Sınavı diğer MEB sorularıyla kıyasladığımızda yine dikkatle odaklanma yeteneğinin yanı sıra okuduğunu anlama becerisinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Aynı zamanda MEB’in LGS ile değişen yeni nesil soru algısıyla da örtüşen bir sınav olduğunu görmekteyiz.                                                                                                                  

 

2021 LGS MATEMATİK

2020-2021 LGS matematik soruları incelendiğinde ilk göze çarpan; soruların yaklaşık % 60 lık kısmını ilk dönem konularının oluşturmasıdır. Pisagor Bağıntısı ve Cebirsel İfadeler konuları sınavda yoğun olarak işlenirken, Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konularını içeren sorular, beklentinin aksine sınavda yer almamıştır.

2020-2021 LGS sınavı, MEB tarafından yayımlanan çalışma fasikülleri ve örnek sorularla şeklen benzerlik gösterse de özelinde; yoğun dikkat ve yorumlama gerektiren soruların tamamı farklı kurgularla hazırlanmış sorulardı. Sınavda dikkatli olmak başarı ile doğru orantılıydı çünkü geçtiğimiz yıllara oranla sorular içinde verilen çeldiriciler oldukça kuvvetliydi.

Birden fazla kazanım içeren sorularda doğru cevaplara ulaşmak için konulara hakim olmanın yanı sıra, soruları doğru yorumlamak da önemliydi. İşlem yoğunluğundan uzak sorular çoğunluktaydı.

Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda gözlenen farklılıklardan biri; soru köklerinin daha kısa anlatımlarla hazırlanmış olmasıydı. Fakat bu durumun, soruların okuduğunu anlama, yorum yapma özelliğini etkilemediği, soruları bilgi ya da uygulama düzeyine çekemediği kanaatindeyiz.

 Sınav genel olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi anlaşılır, okuduğunu anlamayı, doğru yorumlamayı, gerekli kazanım pratiği ile temel kazanımları doğru uygulamayı gerektiren türden kurgulanmıştı. Birden fazla kazanım içeren, çeldiricileri yüksek, verileri doğru kullanmanın yanı sıra, elde edilen değerleri kontrol etmeyi gerektiren sorular sıklıktaydı.

Son olarak 2021 LGS matematik sorularının büyük bir bölümü seçiciliği yüksek sorulardan oluşmaktaydı.

 

2021 LGS FEN BİLİMLERİ

2021 LGS’ de fen bilimleri dersinde

  • Mevsimler ve İklim ünitesinden 2 soru
  • DNA ve Genetik kod ünitesinden 5 soru
  • Basınç ünitesinden 2 soru
  • Madde ve Endüstri ünitesinden 5 soru
  • Basit Makineler ünitesinden 2 soru
  • Enerji dönüşümleri ve Çevre bilimi ünitesinden 4 soru sorulmuştur.

MEB’ in daha önce açıkladığı sınav konularından elektrik yükleri ve elektrik enerjisi ünitesinden soru sorulmamıştır.

Sınav soruları incelendiğinde MEB kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür. Tablo, grafik, görsel içeren sorular ve deney yorumlama sorularına yer verilmiştir. Ancak daha önceki yıllardan farklı olarak metne dayalı çözülen soruların sayısı artmıştır. Tablo, grafik, görsel içeren soruların sayısı azalmıştır. Sorular bilgi ağırlıklı olup uzun paragraf ve metin içermektedir. Kolay, orta, zor olmak üzere zorluk derecesi farklı ve ayırt ediciliği yüksek sorular yer almaktadır. Ayrıca kazanım sayısı fazla olan ünitelerden daha çok soru sorulmuştur.

A kitapçığında 13-14 ve 15. soruların zorluk derecesinin fazla olduğu görülmüştür.

A kitapçığı 12. soruda basınç ünitesinde kazanımlarda yer almayan sıvı basınç kuvvetiyle ilgili bilgi kullanılarak sorunun çözümü istenmiştir. Sonuç olarak tam yapan öğrenci sayısının geçen seneye göre daha az olacağını düşünmekteyiz.

 

2021 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Sorular müfredata ve MEB kazanımlarına uygundur. Son üniteden soru çıkmamıştır. Diğer soruların konulara göre dağılımı ise İlk üniteden 1 soru, 2. Üniteden 2 soru, 3. Üniteden 2 soru, 4. Üniteden 3 soru, 5. Üniteden 1 soru, 6. Üniteden 1 soru şeklindedir. Soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Sınav soruları görsel yorumlama, kavram bilgisi ve okuduğunu anlamaya yöneliktir. Orta düzeyde bir sınav olmuştur.

 

2021 LGS İNGİLİZCE

2021 LGS İngilizce soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Müfredata göre, Friendship ünitesinden 2 soru, Kalan ünitelerden birer ikişer adet soru sorulmuştur. Soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Sadece 10. Ünite Natural Forces ünitesinden soru çıkmamıştır.

Sorular gramer yapısını ölçen değil, okuduğunu anlama, verilen ön bilgiler doğrultusunda doğru çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Diyalog tamamlama, sıralama vb. soru türleri kullanılmıştır. Geçen seneki sınava göre, bu sene sadece 1 adet olumsuz soru köklü yapıda soru vardır.

Genel olarak, sınavda müfredat dışına çıkılmamıştır. Soruları dikkatli okuyan ve doğru çıkarım yapan öğrencilerin rahat yapabilecekleri kolay sorulardır.

 

 

 

2021 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sınavda ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorular yer almaktadır. Soruların kazanımlara uygun, yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Önceki yıllardaki sınavlara göre çeldiricilerin daha güçlü olduğu soruların yer aldığı gözlendi. Öğrencileri düşündürürken öğreten sorulardan oluşmaktadır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)