adscode
adscode

Ceza ve Boşanma Avukatları

Ceza ve Boşanma Avukatları
Türkiye'den Haberler
Ceza avukatı, şüpheden sanık yararlanır ilkesini kendisine bir ışık olarak seçmeli ve bu ışık ile sanığın haklarını savunmalıdır. Örneğin yakın bir zamanda yerel bir mahkemede; ceza avukatı itirazı üzerine ; çekler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; çeklerdeki yazı ve imzalar ile sanıklardan alınan mukayese örnekleri ile irtibat kurulamadığı kanaatine varılmış, Mahkemenin, sanıkların şirketi hukuken devraldıkları için şirket adına düzenlenen çeklerdeki sahteciliği bildikleri gerekçesiyle zincirleme biçimde resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştur. Yargıtay gerekçesinde; şikayetçi şirket yetkilisi ile sanıkların sahibi olduğu Şirketin açık hesap usulü çalıştığı, verilen çeklerine vadeli olarak düzenlenerek karşı tarafa verildiği anlaşıldığı için suça konu çeklerin önceden doğan borç nedeniyle mi yoksa alışveriş esnasında mı verildiği; çeklerin tek tek farklı tarihlerde mi yoksa aynı anda mı müştekinin yetkilisi olduğu firmaya teslim edildiği araştırılmaksızın her iki suçun zincirleme biçimde işlendiğinin kabulü ile hüküm kurulması,5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son maddesi gereğince adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52.maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekirken, bu kurala uyulmaksızın adli gün cezasının belirlenmesi ve gerekçe gösterilmeksizin adli gün cezasının günlüğü 100 TL hesabiyle paraya çevrilmesi, Yasaya aykırı görüldüğünden, sanıklar müdafiinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün CMUK'nun 321 maddesi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir. Ceza avukatının temyiz itirazı kabul edilmiştir. Avukatlar bu gibi suçlarda temyiz süresini kesinlikle kaçırmamalıdır ve bu şekilde avukatlar, müvekkilinin hak kaybına uğramasına engel olmalıdır. Boşanma avukatı gibi ceza avukatının da özellikle tanık anlatımlarına önem vermesi ve gerekçeli kararı temyiz ederken tanık anlatımlarını dilekçesinde iyi işlemesi gerekmektedir. Boşanma avukatı ve ceza avukatı olarak tavsiyemiz davanızda mutlaka kendinizi iyi avukatlarla temsil ettiriniz

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)