adscode

Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Hepimize Görev Düşüyor!

Hayata Destek Derneği, çocuk işçiliğine karşı mücadelede herkesi acil olarak sorumluluk almaya çağırıyor.

Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Hepimize Görev Düşüyor!
Eğitim
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü.  Hayata Destek Derneği,  çocuk işçiliğine karşı mücadelede hükümeti, siyasal partilerimizi, sendikaları, meslek odalarını, üretici örgütlerini kamu-özel sektör kuruluşlarını ve tüketicileri acil olarak sorumluluk almaya çağırıyor.

Türkiye’de yaşayan bir milyondan fazla çocuk, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Bu çocukların 400 binden fazlası, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olarak tanımladığı mevsimlik gezici tarım işçiliğinde çalışıyor.

Mevsimlik tarımda çalışan çocuklar aylar hatta yıllar boyunca evlerinden, okullarından uzakta yaşamlarını sürdürüyor, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatla çocuklar için güvence altına alınan eğitim, sağlık, temiz ve güvenli bir çevrede yaşama gibi en temel haklardan mahrum bırakılıyor.  

Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yoksulluk riski altında bulunan çocukların en yüksek oranda olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Çocukların yoksulluk sebebiyle fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışmak zorunda kalmaları kuşaktan kuşağa süren bir yoksulluk döngüsünü beraberinde getiriyor.

Hayata Destek çocuk işçiliğinin sonlandırılması için devlet kurumlarını, özel sektörü ve tüm paydaşları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor. Bu amaçla devlet kapsamlı istihdam politikalarının hayata geçirmeli, yasal mevzuatı iyileştirmeli,  denetimleri etkin biçimde gerçekleştirmeli, çocukların okula devamını sağlamalı ve eğitim açıklarını gidermelidir. Özel sektör mal ve hizmet üretiminin hiçbir aşamasında çocuk işçiliğine izin vermemelidir. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerde çocuk işçiliği olup olmadığını sorgulamalı,  çocuk işçiliği ile mücadeleye destek vermelidir.

Çünkü çocukların tek işi çocuk olmaktır. 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)