adscode

Çocuk Vakfı Mağdur Hakları Kanun Tasarısı İle İlgili Önerilerini Adalet Bakanlığı’na Gönderdi

Çocuk Vakfı, Adalet Bakanlığı’nın Hazırladığı Mağdur Hakları Kanun Tasarısı İle İlgili Önerilerini Adalet Bakanlığı’na Gönderdi

Çocuk Vakfı Mağdur Hakları Kanun Tasarısı İle İlgili Önerilerini Adalet Bakanlığı’na Gönderdi
Vakıf ve Dernekler
Çocuk Vakfı, Mağdur Hakları Kanun Tasarısı’na yönelik mağdur çocuklara sağlanması gereken haklar ve hizmetler üzerine odaklanan bir görüş hazırladı. Mağdur Hakları alanında bir kanun hazırlanmasının önemine değinilen görüşte, mağdur haklarının Hak Temelli bir zeminde bütüncül bakış açısıyla yapılandırılabilmesi için eksik görülen hususlara yönelik iyileştirici önerilere yer veriliyor.
Çocuk Vakfı’nın Görüş ve Önerilerinde öne çıkan başlıklar şöyle:
 Tasarıda öngörülen sistem bireyin mağdur duruma düştüğü andan itibaren devreye girmektedir. Çocuğa karşı cinsel suçlar gibi ağır suçların oluşumunu engelleyici, önleyici idari ve yasal tedbirlerin de sistem içerisinde öngörülmesi tam anlamıyla bir koruyucu sistem anlamına gelecektir.
 Tasarının öngördüğü hizmetlerin adli süreç ile sınırlı olması, para yardımı dışında yargılama bittikten sonra tedavi hizmetleri hariç yeterince koruma ve destek tedbiri öngörmemesi konusu, başta cinsel suç mağduru çocuklar için olmak üzere geliştirilmesi, rehabilitasyon ve sosyal destek mekanizmaları ile güçlendirilmesi gereken önemli bir eksikliktir.
 Kanunda mağdur çocuk tanımına yer verilmelidir.
 “Çocuğun yüksek yararı” öncelikli bir temel ilke olarak kanunda yer almalıdır.
 Suç mağduru çocukların aynı zamanda korunma ihtiyacı olan çocuklar olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen Çocuk Koruma Sistemi’nin de konusu olması sebebiyle Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasındaki iş birliği ve koordinasyonun nasıl olacağı kanunda belirlenmeli ve konu yönetmelik aracılığıyla ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.
 Mağdur çocukların adli ve idari kurumlara etkin ve hızlı ulaşımını sağlayacak kolaylaştırıcı mekanizmaların sistem içerisinde öngörülmesi gerekmektedir.
 Mağdurun çocuk olduğu durumlarda başvuru şartı aranmaksızın bütün koruyucu tedbirlerden ve hizmetlerden yararlanması sağlanmalıdır. Suç mağduru yabancı çocuklar hiçbir şart aranmaksızın maddi yardım ve diğer hizmetlerden yararlanabilmelidir. Mağdur çocuklara ilişkin Sosyal İnceleme Raporu hazırlanması zorunluluk olmalıdır.
 Mağdur Hakları Danışma Kurulu’nda sivil toplum örgütleri, yetişmiş saha uzmanları ve aralarında çocukların da bulunduğu mağdur temsilcilerine yer verilmelidir.
 Maddi yardım taleplerini değerlendirmek ve karar vermek üzere oluşturulan Yardım Kurul’unda mağdur hakları konusunda uzman kişilere yer verilmelidir.
 Mağdur çocuğun yardım talebinde bizzat, yani anne-baba, vasi gibi herhangi bir aracı olmadan, başvurabileceği hususuna kanunda açıkça yer verilmelidir.
 Mağdurun, sisteme girişinden çıkışına kadar bütün işlem, eylem ve tedbirlerden yararlanma/yararlanamama ihtimallerine karşı yargıya başvurabilme hakkı tanımlanmalıdır.

Çocuk Vakfı’nın Ülke Ölçekli Önerisi
“Mağdur Hakları uzun süre ihmal edilmiş, son yıllarda geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılan bir alandır. Önce, Adalet Bakanlığı nezdinde bu konuya hasredilmiş bir Daire Başkanlığı kurulmuş olması şimdi ise mağdur hakları alanında kanun tasarısı hazırlanması önemlidir... Tasarı, eksiklerinin giderilmesi ile başta suç mağduru çocuklar olmak üzere bütün suç mağdurlarının sorunlarını çözebilecek niteliğe kavuşabilir... Bu ve benzeri konuların hatırlattığı, asıl yüzleşmemiz ve üzerine çok çalışarak geliştirmemiz gereken mesele ise ülkemizde Hak Temelli bütüncül bir Sosyal Koruma Sistemi’nin olmayışıdır. Türkiye, Sosyal Koruma Sistemi’ni kurmadıkça çocuk sorunlarını ertelemeye devam edecektir.”

Çocuk Vakfı’nın Mağdur Hakları Kanun Tasarısı İle İlgili Görüş ve Önerilerine www.cocukvakfi.org.tr / Çocuk Hakları Okulu/ Çocukla İlgili Yasa Taslakları Hakkında Öneriler Bölümünden erişilebilir.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)