adscode

Çocuklarımız Yabancı Dili Nasıl Öğrenebilir?

Boğaziçi Üniversitesi’nin BU + Etkinlikleri kapsamında ilk kez 2016 Bahar döneminde başlayan; sosyal, beşerî ve fen bilimleri alanlarında son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesimine seslenen…

Çocuklarımız Yabancı Dili Nasıl Öğrenebilir?
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) katkıları ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘’Her Yönüyle Çocuk Açık Ders Serisi’’ kapsamında, bu kez “Çocuk ve Dil: Erken çocukluk döneminde ikinci/yabancı dil öğrenimi” konusu ele alınacak.


Dersi verecek olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belma Haznedar; yabancı dil eğitiminde ciddi sorunların yaşandığı ülkemizde pek çok ailenin tüm olanaklarını zorlayarak çocuklarını kimi zaman özel okullara, kimi zaman hafta sonu kurslarına göndermeye çalıştığına dikkat çekti. Haznedar “Bu dersimizde ‘Aileler doğru mu yapıyor? Çocuklar ikinci bir dili nasıl öğrenir? Çocukların ikinci bir dili öğrenirken geçirdikleri evreler nelerdir?’ sorularını soracağız. Bu dersin amacı, tüm bu sorulara yanıt ararken, erken yaşta ikinci bir dil öğreniminin çocuğa bilişsel, sosyal ve akademik anlamda ne gibi katkılar sağladığını tartışmak ve çocuklara dil öğretiminde çağdaş yöntemler konusunda bilgi sunmaktır” diye konuştu.


Kısaca Prof. Dr. Belma Haznedar Kimdir?
Prof. Dr. Belma Haznedar, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ın araştırmaları; çocukta ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Ulusal ve Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta anadil ve ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu "Acquisition of Turkish in Childhood", “Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective” ve “Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools” başlıklı üç kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Haznedar’ın son dönemde yaptığı uluslararası çalışmaların bir bölümü, göçmenlerle çalışan öğretmenlerin donanımını destekleyici öğretmen eğitimini de kapsamaktadır. Prof. Dr. Belma Haznedar erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmakta ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.


“Çocuk ve Dil” Açık Dersi 18 Ocak 2018 Perşembe akşamı, Akatlar Kültür Merkezi’nde (Zeytinoğlu cad. No:16, Akatlar) 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)