adscode
adscode

Danıştay, ÖSYM'nin soru yayınlamama kararını iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, Ankara Barosu'nun açtığı dava kapsamında, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) üniversite sınavında sorulan soruların sadece yüzde 20'sinin yayınlanmasına ilişkin kararını…

Danıştay, ÖSYM'nin soru yayınlamama kararını iptal etti
ÖSYM
ÖSYM Yönetim Kurulu, 2014 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) sorulan soruların sadece yüzde 20'sinin yayınlanmasına karar vermişti.

Ankara Barosu Başkanlığı, ÖSYM Yönetim Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açmış; davayı gören Danıştay 8. Dairesi, söz konusu kararın yürütmesini 8 Aralık 2014 tarihinde oyçokluğuyla durdurmuştu. Danıştay 8. Dairesi, söz konusu davayı 30 Nisan 2015 tarihinde karara bağladı ve ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 2014 yılında yapılan YGS'de sorulan soruların sadece yüzde 20'sinin yayınlanmasına ilişkin kararını oyçokluğuyla iptal etti.

İptal kararında, "Davalı idarece hukuki güvenlik, açıklık ve şeffaflık ilkelerine aykırı olarak tesis edilen ve 2014 YGS'de sorulacak soruların belli bir kısmının yayınlanmaması niteliğinde bulunan dava konusu işlemin, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan ve 'hukuk devletinin' vazgeçilmez ilkelerinden olan 'hak arama özgürlüğü', 'adil yargılanma hakkı' ve 'mahkemeye başvuru hakkını' doğrudan ve dolaylı olarak ihlal ettiği sonucuna varılmıştır" denildi.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Danıştay'ın verdiği iptal karıyla önemli bir yanlıştan dönüldüğünü söyledi. Üniversite sınavlarına her yıl yüzbinlerce gencin girdiğini anımsatan Hakan Canduran, "Soruların yayınlamaması, hatalı soru ve yanıtların düzeltilmesini engellediği gibi sınava giren gençlerin sınav sonucuna itiraz hakkını da fiilen ortadan kaldırıyordu. Bu da hak arama özgürlüğünün sınırlanması anlamına geliyordu. Ankara Barosu'nun açtığı dava sayesinde tüm bu olumsuzluklar ortadan kalkacak" dedi.

CİHAN

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)