adscode

Denizci Olmak Zorlaştı

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı yayınladığı Eğitim Sınav Yönergesine göre tüm denizcilik eğitim kurumlarını yeniden yetkilendireceğini, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar yeni şartları sağlayamayanların…

Denizci Olmak Zorlaştı
Eğitim

Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı (UDHB)’nın Liman Başkanlıkları aracılığı ile tüm eğitim kurumlarına gönderdiği uyarıya göre; 1 Temmuz 2014 tarihine kadar  yeni yayınlanan yönerge şartlarına uymayan ve yeniden yetkilendirilmeyen okul ve kursların eğitime devam edemeyecekleri açıklandı.

DTO Toplantısında Suat Hayri AKA uyarmıştı

Şubat ayında yapılan DTO Meclis toplantısında UDH Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri AKA, yeni yönerge ile getirilen şartları sağlamayan okullara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini açıklamıştı.  Toplantıda; “devletin görevi okul açmak ve iyileştirmek  kapatmak çözüm değil” fikrini savunan DTO  Meclis üyesi Mahmut AYDIN ile Suat Hayri AKA arasında tartışma çıkmıştı.

Öğrenciler yeterlik belgesi alamayacak

19 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan EYS ile denizcilik eğitimi veren okullara çok ağır yetkilendirme şartları getiriliyor. Yönergenin yayın tarihinden 6 ay önceye yürütülmesi sonucunda 1 Temmuz 2013 den sonra eğitimlerine başlamış olan öğrenciler okullarının yeniden yetkilendirilmemesi halinde yeterlik belgesi alamayacaklar.

Eğitim kurumlarının fiziken 3 ila 10 misli büyümesi gerekiyor.
Yeni Eğitim Sınav Yönergesi hükümlerine göre UDH, okul ve kurslarda yetkilerine göre; 12 ila 36 adet derslik ve 15 kadar laboratuar isteniyor. Bu durumda okul ve kursların fiziki imkanlarını 3 ila 10 misli büyütmesi gerekiyor. Ayrıca kadrolu denizci eğitimci sayıları da eski yönerge hükümlerine göre ortalama 5 katı arttırılıyor.

Klas Onaylı Yangın ve Filika merkezleri, Dalga Jeneratörlü Havuzlar kurulmalı

Yönerge’ye göre denizcilik eğitim kurumları 1.temmuz 2014 den sonra, Yangın ve Can Kurtarma araçları eğitimlerini klas kuruluşları tarafından onaylanması zorunlu olan yangın konteynerleri ile iki kattan oluşan kapalı veya serbest düşmeli filika platformlarında vermek zorunda kalacaklar. Bu şartları sağlayamayanlar kapatılacak.  YÖK’e ve MEB bağlı tüm kurumların 2015’e kadar 2,5 m derinliğinde 24 m uzunluğunda dalga jeneratörü ile donatılmış kapalı havuzlar inşa ettirmeleri gerekiyor.
Eğitim Kurumları Tepkili: Süre kısa,  STCW-2010’a göre zorunlu olmayan şartlar isteniyor.
Gerek YÖK ve gerekse MEB bağlı denizcilik eğitim kurumlarının yöneticileri, UDH Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönergedeki sınıf sayısı, kadrolu öğretmen sayısı, dalga jeneratörlü havuz  gibi  şartların STCW-2010’da yer almadığını Bakanlığın adeta okul ve kursları kapatmak için bu derece zorlu koşulları ortaya koyduğunu savundular. Binaları 4 ay içinde 3 ila 10 misli büyütmenin imkanı olmadığını, kıyılarda filika ve yangın merkezlerini yeniden inşa etmenin imar ve kıyı kanunlarına aykırı olması sebebiyle mümkün olamayacağını iddia eden yöneticiler, Yönerge’deki hükümlerini Türkiye şartlarını değerlendirmeden alınmış kararlar olarak nitelendirdiler. Bu şartların yerine getirilmesi halinde 2-3 kurumun ayakta kalabileceğini belirten Dr. Mehmet Ünsal; eğitimlerin gemiadamlarına olan maliyetlerinin de 5 ila 10 misli artacağını vurguladı.

Bu haliyle tatbik kabiliyeti yok ! Denizcilik Fakülteleri bile şartları sağlayamıyor

Bakanlığın 19 Aralık 2013 öncesinde verdiği her tür yetki onayını yok saymasının hiçbir hukuki ve fiili gerekçesinin olmadığını savunan eğitimciler, örneğin denizde canlı kalma eğitimlerinin normal şehir havuzları ve denizde yapılması mümkünken okulların dönümlerce kapalı alan gerektiren havuz tesislerini yapmalarının tatbikatının kabil olmadığını belirttiler. Dr. Ünsal, İstenen şartları Türkiye deki Denizcilik Fakülteleri bile sağlayamıyor, Bakanlık kendi bütçesinde bulunan “Deniz Güvenliği Eğitim Merkezi’’ni 3 yıldır hala inşa etmedi, halbuki parası hazır olan bu merkez kurulsaydı, tüm eğitim kurumları ortaklaşa kullanabilirdi, Bakanlık standart açıklamakla kalmamalı denizcilik eğitimine kendisi de destek vermeli dedi. DenizHaber.Com

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)