adscode

Dershanede Dönüşüm 5 Yılda Tamamlanacak

Dershaneler 1 Eylül 2015'ten itibaren kapanacak. Özel öğretim kurumlarına dönüşemeyenlere dört yıl süre ile "özel açık liseye" dönüşüm olanağı tanınacak

Dershanede Dönüşüm 5 Yılda Tamamlanacak
Eğitim
SAFURE CANTÜRK
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, dershanelerin özel okula dönüşümünü düzenleyen yasa tasarısı TBMM gündemine geldi. TBMM'ye sunulan MEB yasa taslağında 3'ü dershane düzenlemesi olmak üzere 29 maddelik teşkilat yapısının değişikliği planlanıyor. Yeni düzenleme şunları getiriyor: 
2019'DA TAMAMLANACAK: Özel Öğretim Kurumları Kanunu'ndan "dershane" tanımı tamamen çıkarılacak. Dershaneler 1 Eylül 2015'ten itibaren kapanacak. Bir kısmı özel öğretim kurumlarına dönüştürülecek. Dönüşemeyecek durumda olanlara 2015'ten itibaren 4 yıl "özel açık liseye" dönüşüm olanağı tanınacak. 
MEB'DEN İZİNSİZ HİZMET YOK: Özel açık liseler, eğitim öğretim faaliyetlerinin bir bölümünü uzaktan bir bölümünü ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Yasadaki "çeşitli kurslar" tanımı da değiştirilecek. Liseye ve üniversiteye hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla kurs açılabilecek. Etüt eğitim merkezleri ise en fazla 12 yaşına kadar öğrenci alabilecek. Merkezler sınava hazırlayamayacak. MEB tabelasız kurum açılamayacak. 
DÖNÜŞENE 25 YIL ARAZİ TEŞVİKİ: Özel okula dönüşecek dershanelere hazine arazileri 25 yıl bedelsiz verilecek. Birden fazla dershane sahibi tek bir çatı altında birleşerek, hazine arazisine talip olursa, bunların başvuruları tek başına başvuranlardan daha önce değerlendirilecek. 
OKULLAR ÖZELE KİRALANACAK: Mevcut devlet okul binalarının tamamı veya bir kısmı da özel okula dönüşmek isteyen dershane sahiplerine kiralanabilecek. 
HER ÖĞRENCİYE TEŞVİK: Hem dönüşecek dershanelere hem de mevcut özel öğretim kurumlarına öğrenci başına teşvik verilecek. Teşvikten özel anaokulları da faydalanacak. Öğrenci başına para desteği, öğrencinin ve okulun başarısına göre yıldan yıla arttırılacak veya azaltılacak. 
DERSHANE ÖĞRETMENİNE KPSS'SİZ MEMURİYET: Tasarı ile dershanelerin dönüşümünden sonra açıkta kalacak öğretmenler içinden en az 6 yıl sigortalı olarak çalışanlar KPSS şartı aranmaksızın MEB'e alınacak. Bakanlık tarafından düzenlenen sözlü sınavlarla devlet memuru olacaklar. Öğretmenlere 4 yıl zorunlu hizmet görevi verilecek. 
ÖĞRETMENLİK ZOR İŞ: Taslak ile Milli Eğitim Temel Yasası değiştirilerek, öğretmen atama sistemi de yenileniyor. Öğretmen olarak atananların 1 yıl süre ile yaptıkları aday öğretmenlik iki yıla çıkarılıyor. Aday öğretmen birinci yılının sonunda yazılı veya sözlü sınava alınacak. Başarılı olan asaleten atanacak, olamayanlar bir başka il veya ilçeye gönderilecek. İkinci yılın sonunda tekrar sınava girecek. Yine başarılı olamazsa memuriyetle ilişiği kesilecek. 
OKUL MÜDÜRLERİNİ VALİ ATAYACAK: Okul müdürlerinin atama sistemi de tamamen değiştirilecek. Okul müdürü ataması için il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı yeterli olacak. Ayrıca okul müdürlerinin görev süresi 4 yıl süre ile sınırlı tutulacak. 
TEFTİŞE NEŞTER: İl milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki il eğitim denetmenleri bakanlık merkezine bağlanacak. Yani il denetmenleri ile bakanlık denetmenleri "çift başlılığına" son verilecek. Bakanlık çatısı altında toplanan denetmenlerin, öğretmen olması zorunluluğu da kaldırıldı. Düzenleme ile MEB'de başkan ve üyeleriyle yarı bağımsız statüde olan Talim Terbiye Kurulu'nun da görevleri daraltılıyor. Karar organı olmaktan çıkan Kurul, bilimsel danışma ve inceleme organı haline getirilecek. 
ROTASYON KÂBUSU BİTTİ: Tasarıyla eğitim çalışanlarının özür grubuna bağlı yer değiştirmeler yarıl yıl tatili ve yaz tatilinde yapılmasına imkân verecek.Yöneticilerin performansa göre rotasyonundan vazgeçilirken, düzenlemeyle sadece hizmet süresine ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme yapılacak. 
MEB bürokrasisinde değişim
Tasarıyla MEB'te büyük bir değişim yaşanacak. Buna göre Milli Eğitim'in beyni olarak kabul edilen ve tüm ders kitapları ve müfredatın belirlendiği Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve kurul üyeleri ile birlikte müsteşar yardımcıları, genel müdürler, Strateji Geliştirme Başkanı, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ile diğer grup başkanlarının kadroları açığa alınacak. Grup başkanlıkları daire başkanlığına dönüşecek. Bu isimler "bakanlık müşaviri" kadrolarına alınacak. İl Milli Eğitim Müdürleri ile daire başkanları ve şube müdürlerinin de görevlerine son verilecek. Müdürler de "eğitim uzmanı" kadrolarına alınacak. Bu yöneticilerin "Havuz" olarak bilinen bakanlık müşavirliği ve eğitim uzmanlığı kadrolarına atanacaklar. Kadroları açığa alınan aralarında il milli eğitim müdürlerinin de olduğu eğitim uzmanları okullarda öğretmenlik görevlerine gönderilebilecekler. SABAH

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)