adscode

DÜNYA BİLİM ALANI VE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.

DÜNYA BİLİM ALANI VE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Türkiye'den Haberler
Güncelleme : 09-Aug-18 19:24
URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Laboratuvarı’nda çalışan ekip üyeleri; diğer çalışmalarının yanı sıra, üniversite sıralama çalışmalarına gönüllü olarak katkı yapmaktadır.
Bu yıl URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına tercih aşamasında yardımcı olmak amacıyla, dünya üniversite sıralaması yapan kurumların en son verilerini inceleyerek bir rapor hazırladı. Adaylar, bu raporda; biri URAP olmak üzere dünya sıralaması yapan 11 kurumun yayımladığı üniversite genel sıralamalarını ve bilim alanlarına göre dünya sıralaması yapan 6 kurumun sıralama sonuçlarını birlikte inceleyip karşılaştırılabilecektir.
Bilim alanı sıralaması yapan 11 kurumdan beşinin, yayımladığı sonuçlar incelendiğinde bazılarının çok az sayıda alana odaklandığı bazılarının ise çok az sayıda üniversiteyi kapsadığı belirlendi. Bu nedenle en kapsamlı alan sıralaması yapan 6 sıralama kurumunun yayımladığı en son bilim alanı sıralamaları o kurumların web sayfalarındaki bilgiler kullanılarak adayların kolayca inceleyebileceği tablolar oluşturuldu (Sayısal veriler için bakınız, EK-1 ve EK-2).
Raporda; alfabetik sırayla her üniversitenin hangi sıralama kurumunun hangi bilim alanında dünyada kaçıncı olduğun gösteren bir tablo vardır (Üniversitelerimizin girdiği bilim alanı sıralamaları ve dünyadaki yerleri).
Ayrıca isteyen adaylar; alfabetik sırayla tüm bilim alanlarının sıralandığı tabloda (Türk üniversitelerinin Altı bilim alanı sıralamasına göre dünyadaki yerleri) hangi üniversitelerin incelenen bilim alanında dünyada kaçıncı olduğunu da görebileceklerdir. Raporun sonunda verilen “EK-3: 11 Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu” tablosunda; 162 üniversitemizin 11 dünya genel sıralamasından hangilerinde yer aldıkları ve dünyada kaçıncı oldukları da görülebilmektedir. 
Üniversitelerin isimleri ve sıralamaların kapsadığı bilim alanlarının adları ilgili web sayfalarından aynen kopyalandığı için üniversitelerin ve bilim alanlarının adları tablolarda İngilizce olarak yer aldı. Bilim alanları her sıralama kurumu tarafından farklı şekilde gruplanmaktadır. Örneğin bazı sıralamalarda Fizik Alanı “Physics” şeklinde bazılarında “Physical Sciences” şeklinde tanımlanmaktadır. Tıp Alanı ise bazı sıralamalarda “Medicine” olarak adlandırılırken diğerlerinde “Medical Sciences” şeklinde adlandırılmaktadır. Bu tanımlamalar birbirinin aynı değildir örneğin “Physical Sciences” sadece Fizik alanını kapsamamaktadır. Fizikle birlikte Kimya ve Biyoloji alanlarına ait makaleleri birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle URAP raporunda kurumlarının açıkladığı sonuçlar ilgili sıralama kurumunun belirlediği orijinal isimleriyle tablolara aktarılmıştır. Tablolar incelenirken bu ayırıma da dikkat edilmesi gerekmektedir.  
SONUÇ
ABD’de 2015’te yapılan bir araştırma; üniversite adaylarının üniversite tercih yaparken üniversitelerin sadece genel sıralamalardaki durumuna değil, kendi istedikleri bilim alanında hangi üniversitelerin üst sıralarda olduğuna da önem verdiklerini gösterdi. Bu eğilim nedeniyle, sıralama kuruluşları genel sıralamalardan farklı tarihlerde, üniversiteleri bilim alanlarına göre sıralamakta ve ilan ettikleri bilim alanı sayılarını da artırmaktadır. Bu rapor; üniversite tercihi yapacak aday öğrencilerimize ve velilerine, üniversitelerimizin farklı bilim alanlarında dünyadaki yerlerini (6 dünya sıralamasında) görebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Raporda, dünya üniversite genel sıralaması yapan 11 kurumun genel sıralama sonuçlarını birbirleriyle karşılaştırma olanağı da vardır. On bir dünya genel sıralamasının 11’inde de yer alan 5 Türk üniversitesi vardır. Bu üniversitelerimiz: İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’dir. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İ. D. Bilkent Üniversitesi 11 sıralamanın 10’unda yer almıştır. Dünya genel sıralamalarından en az birinde yer alan üniversitelerimizin dünyadaki yerleri, raporun sonundaki ek tabloda verilmektedir (Ek 3: 11 Dünya üniversite genel sıralamasından en az birinde yer alan 162 Türk üniversitesinin durumu).
Dünya’da alan sıralaması yapan 6 kuruluş toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıralamaktadır. Türk üniversiteleri bu alanların 89’unda en az bir kez yer almıştır. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı 170 bilim alanının 69’unda, İTÜ 57’sinde, İ.D. Bilkent Üniversitesi 45’inde yer almıştır. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10’dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz; Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleridir.
Türkiye’den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100’de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir.
Türk üniversiteleri dünya bilim alanı ve genel sıralamalarında üst sıralara yükselmeye devam etmektedir. Ancak son yıllarda üniversitelerimizi sıralamalardaki yükselme hızı çok yavaşladı. Bu yavaşlamanın nedenlerinden biri son yıllarda Türkiye kaynaklı bilimsel makalelerin  bazılarının giderek etki değeri çok düşük veya sıfır olan bilimsel dergilere yönelmiş olmasıdır. Diğer yandan URAP tarafından önceki raporlarda belirtildiği gibi CERN, çok sayıda ülkeden binlerce akademisyenin ortak araştırma yaptığı bir merkezdir ve son yıllarda bu merkezde yapılan buluşların sonuçlarının açıklandığı 2.000–5.000 yazarlı makaleler yayımlanmaktadır. Binlerce atıf alan bu çok yazarlı makaleler nedeniyle; aralarında Türk üniversitelerinin de yer aldığı bazı üniversiteler sıralamalarda çok üst sıralara çıkmıştı. URAP, THE ve QS gibi sıralama kurumları çok yazarlı makalelerin ortaya çıkardığı haksızlıkları gidermek amacıyla 500 veya 1.000 yazarlı makaleleri değerlendirme dışı bıraktığı veya makaleleri yazar sayısına böldüğü için CERN ile ilişkili çok sayıda Türk üniversitesi dünya sıralamalarında önemli düşüşler yaşadı.
Sıralamalarda Türk üniversitelerinin beklendiği şekilde yükselemeyişinin diğer bir nedeni ise ülkemizde Ar-Ge’ye ayrılan payın, milli gelirimizin %1’ini geçip OECD ortalaması olan %2,3’e ulaşamamış olmasıdır. Ülkemizin Ar-Ge payı, Yunanistan, Polonya, Rusya, Portekiz, İspanya ve Macaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Ar-Ge payımızın düşüklüğü nedeniyle üniversitelerimiz, bilimsel araştırmalar için yeterli kaynak bulamamakta ve sıralamalarda hak ettikleri yerlere ulaşamamaktadır. Üniversitelerimizin dünya sıralamalarında daha hızlı yükselmesi için akademisyenlerin ve üniversite yöneticilerinin harcadığı yoğun çabalar sonucu yeterince etkileyememektedir.
Bu olumsuzluklara karşın ülkemizde üniversite sanayi işbirliği hızla artmaktadır. Üniversite sanayi işbirliğini artırarak Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sayesinde, ilki ODTÜ’de kurulan teknoparkların (Teknoloji Geliştirme Bölgesi) sayısındaki artış üniversitelerimizdeki uygulamaya yönelik araştırmaların artması açısından umut verici oldu. Ülkemizde sayısı 2018’de 81’e ulaşan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversite sanayi işbirliği için çok uygun ortamlar oluşturdu. Bu işbirlikleri sayesinde üniversitelerimizde çok sayıda yüksek teknoloji ürünü geliştirildi ve patent sayıları da arttı. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan şirketlerin; Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yaptığı yüksek teknoloji ürün ihracatı 3,5 Milyar ABD dolarına ulaştı.
Bu gelişmeler üniversitelerimizin sıralamalarda yükselmesine yansıyacaktır. Türk üniversiteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri konusunda dünyanın en başarılı üniversiteleri arasındadır. Üniversitelerimizin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde ulaştığı başarı düzeyi, çoğu ABD ve Avrupa üniversitesini geride bıraktı. Üniversite sıralamalarında üniversitelerimizin yükselmesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri önümüzdeki yıllarda çok etkili olacaktır. Ancak bu tür etkilerin sıralamalara yansıması uzun zaman almaktadır. Bu nedenle; üniversitelerimizin sıralamalarda daha kısa sürede yükselebilmesi için üniversite yöneticilerinin, akademisyenleri etki değeri en yüksek bilimsel dergilerde makale yayımlamaya teşvik etmeleri gerekmektedir.
Bilindiği gibi; 2017 yılında dünyadaki tüm makalelerin yayımlandığı dergiler, her bilim alanında etki değerine göre %25’lik dört dilime ayrıldı. Dünyadaki bazı üniversiteler maalesef etki değeri en düşük olan son %25’lik dilimde dünya ortalamasının çok üzerinde makale yayımlayarak yayın sayılarını artırıp dünya sıralamalarında yükselmeye çalışmaktadır. Bu üniversitelerin sıralamalarda; Nature veya Science gibi etki değeri en yüksek dergilerde makale yayımlayan başarılı üniversitelerle aynı şekilde değerlendirilmesi haksızlık yaratmaktadır. Bu haksızlığı önlemek amacıyla URAP Türkiye ve dünya sıralamalarında etki değeri en düşük veya sıfır olan son çeyrekteki (Q4 grubunda) makaleler değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu tür uygulamalar nedeniyle, akademisyenlerimizin etki değer düşük dergiler yerine dünyanın en saygın bilimsel dergilerine yönelmesini umuyoruz.
URAP Laboratuvarı, üniversite sıralamalarının üniversitelerimizce izlenerek gelişmeye açık yanlarını görmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ülkemizin, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkması için bilim ve teknoloji alanlarında hızla gelişmesi ve yüksek teknoloji ürünleri ihraç etmesi gerekmektedir. Türk üniversitelerindeki; değerli akademisyenlerimiz ve genç nüfusumuz sayesinde bu hedefe ulaşmamız zor değildir. Ülkemizin; Ar-Ge payını %2,0-2,5 seviyesine çıkartarak, bilimsel araştırmaların sayısı ile kalitesini artırarak ve üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştirerek gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabiliriz.
URAP ekibi tarafından hazırlanan bu karşılaştırmalı raporun; üniversite adayları, velileri ve üniversite mensupları için yararlı olmasını diliyoruz.
 
Prof. Dr. Ural Akbulut
URAP Başkanı
 
 
 
İÇİNDEKİLER
 
DÜNYA ÜNİVERSİTE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ 5
11 Dünya Genel Sıralamasından En Az 10’unda Yer Alan 7 Türk Üniversitesi 5
DÜNYA BİLİM ALANI SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU.. 5
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında, 10’dan Fazla Yer Alan Türk üniversiteleri 5
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin En Fazla Yer Aldığı 10 Bilim Alanı 6
Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında İlk 100’e Girebilen Üniversitelerimiz. 6
Üniversitelerimizin Girdiği Bilim Alanı Sıralamaları ve Dünyadaki Yerleri 7
Türk Üniversitelerinin Altı Bilim Alanı Sıralamasına Göre Dünyadaki Yerleri 17
EKLER. 28
EK-1: Bilim Alanı Sıralamaları İncelenen 6 Kuruluş. 28
EK-2: Dünya Bilim Alanı Sıralamaları Listesi 29
EK 3: 11 Dünya Üniversite Genel Sıralamasından En Az Birinde Yer Alan 162 Türk Üniversitesinin Durumu. 30
 
 

 

DÜNYA ÜNİVERSİTE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

 

11 Dünya Genel Sıralamasından En Az 10’unda Yer Alan 7 Türk Üniversitesi

  URAP ARWU CWUR LEIDEN NTU QS RUR SCIMAGO THE USNEWS WEBO METRICS Sıralama Sayısı
Ankara U 652 701-800 625 656 601-700 801-1000 571 492 1001+ 590 785 11
Gazi U 669 701-800 679 562 701-800 801-1000 676 491 1001+ 795 902 11
Hacettepe U 543 501-600 525 447 501-600 601–800 415 449 601–800 567 774 11
Istanbul U 540 401-500 560 317 601-700 801–1000 561 436 801–1000 668 761 11
Middle East Technical U 532 701-800 596 565 601-700 551-560 437 410 601–800 314 521 11
Bilkent U 840   789 893 800+ 456 440 402 401–500 491 731 10
Istanbul Technical U 559   648 572 601-700 651-700 408 424 601–800 336 567 10

 

DÜNYA BİLİM ALANI SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUMU

 
Bilim alanı sıralaması yapan 11 kurumdan beşinin yayımladığı sonuçlar incelendiğinde bazılarının çok az sayıda alana odaklandığı bazılarının da çok az sayıda üniversiteyi kapsadığı belirlendi. Bu nedenle en kapsamlı alan sıralaması yapan 6 sıralama kurumunun yayımladığı en son bilim alanı sıralamaları o kurumların web sayfalarından alınarak bu rapordaki tablolar oluşturuldu. Sıralama kuruluşlarının açıkladığı bilim alanı sıralamaları ile ilgili sayılar, bu alanlarda yer alan üniversite sayıları ve dünya genel sıralamalarında açıkladıkları üniversite sayıları EK-1 ve EK-2’de verilmektedir.
Aşağıdaki tabloda Türk üniversitelerinin Dünya bilim alanı sıralamalarındaki başarı durumları verilmektedir. ODTÜ 6 sıralama kuruluşunun açıkladığı alanların 69’unda, İTÜ 57’sinde, İ.D. Bilkent Üniversitesi ise 45’inde yer almıştır. Dünya bilim alanı sıralamalarında; 10’dan fazla yer alma başarısı gösteren üniversitelerimiz sırası ile, Boğaziçi, Hacettepe, Koç, İstanbul, Ege, Gazi, Ankara, Yıldız Teknik, Erciyes ve Atatürk Üniversiteleridir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında, 10’dan Fazla Yer Alan Türk üniversiteleri

 

ÜNİVERSİTE URAP ARWU NTU QS THE USNEWS TOPLAM
Middle East Technical U 19 5 11 17 12 5 69
Istanbul Technical U 15 8 11 14 5 4 57
Bilkent U 13 7   11 11 3 45
Bogazici U 8 4 3 9 14 2 40
Hacettepe U 11 7 5 3 3 3 32
Koc U 8 4   4 15   31
Istanbul U 11 3 2 5 5 2 28
Ege U 9 3 3 2   6 23
Gazi U 11 2 5     3 21
Ankara U 8 1 3 2   4 18
Yildiz Technical U 9 2 3     2 16
Erciyes U 5 1 3     3 12
Ataturk U 6 1 2     2 11
 

 
Dünya’da alan sıralaması yapan kuruluşlar toplam 170 farklı alanda üniversiteleri sıralamaktadır. Türk üniversiteleri bu alanların 89’unda en az bir kez yer almıştır. Türk üniversitlerinin en çok yer aldığı alanlar aşağıda verilmektedir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin En Fazla Yer Aldığı 10 Bilim Alanı

 

BİLİM ALANI URAP ARWU NTU QS THE USNEWS TOPLAM
Physics   20 3     21 44
Engineering 25   5     12 42
Medical and Health Sciences 27           27
Physical Sciences 14       4   18
Chemistry   1 3 3 4 6 17
Civil Engineering 6 4 4   3   17
Agricultural Sciences     11     5 16
Clinical Medicine   2 4     10 16
Chemical Sciences 15           15
Biological Sciences 8 2   1 1   12
 

 
Türkiye’den 6 üniversitemiz dünya bilim alanı sıralamalarında ilk 100’de yer almıştır. Bu üniversiteler; İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, ODTÜ, Atılım ve Erciyes üniversiteleridir.

Dünya Bilim Alanı Sıralamalarında İlk 100’e Girebilen Üniversitelerimiz
 

ÜNIVERSİTE KURUM BİLİM ALANI DÜNYADAKİ
YERİ
ALANDA SIRALANAN ÜNIVERSİTE SAYISI
ITU QS Engineering - Mineral & Mining 36 50
ITU ARWU Marine/Ocean Engineering 43 50
Hacettepe U ARWU Mining & Mineral Engineering 44 50
Bogazici U USNEWS Physics 49 600
Atilim U USNEWS Mathematics 87 200
METU USNEWS Physics 89 600
ITU URAP Architecture 90 100
Erciyes U NTU Civil Engineering 91 300
 

 

 

 

Üniversitelerimizin Girdiği Bilim Alanı Sıralamaları ve Dünyadaki Yerleri

 

  URAP ARWU NTU QS THE USNEWS
Adiyaman University            
Physics   201-300       286
Akdeniz University            
Agricultural Sciences     451-500      
Clinical Medicine           520
Medical and Health Sciences 724          
Anadolu University            
Chemical Sciences 919          
Engineering 903          
Ankara University            
Agricultural Sciences     301-350     189
Biological Sciences 767          
Chemical Sciences 810          
Clinical Medicine     401-500     330
Engineering 978          
Mathematical Sciences 688          
Medical and Health Sciences 495          
Medicine       401-450    
Pharmacology & Pharmacy 437          
Pharmacology & Toxicology     401-450      
PHYSICAL SCIENCES 672          
Physics & Astronomy       451-500    
Plant and Animal Science           393
Technology 990          
Physics   301-400       194
Ataturk University            
Agricultural Sciences     301-350     200
Biological Sciences 862          
Chemical Sciences 649          
Chemistry           565
Engineering 855          
Medical and Health Sciences 718          
Pharmacology & Pharmacy 268          
Pharmacology & Toxicology     401-450      
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences   301-400        
PHYSICAL SCIENCES 973          
Atilim University            
Chemistry         301-400  
Mathematical Sciences 741          
Mathematics   151-200       87
Mathematics & Statistics         301-400  
PHYSICAL SCIENCES         301-400  
Baskent University            
Medical and Health Sciences 807          
Bezmialem University            
Medical and Health Sciences 773          
Bilkent University            
ARTS & HUMANITIES       401-450    
Business Administration   301-400        
Chemical Sciences 669          
Chemistry   401-500   351-400 401-500 279
Commerce, Management, Tourism and Services 500          
Computer Science & Information Systems       351-400    
Computer Science & Engineering   401-500        
Economics 498          
Economics & Econometrics       351-400    
Electrical & Electronic Engineering   201-300     201-250  
Electrical & Electronics Engineering 296          
Engineering 731         445
ENGINEERING & TECHNOLOGY       307 201-250  
Engineering Electrical & Electronic       251-300    
General Engineering         201-250  
Materials Engineering 432          
Materials Science       201-250    
Materials Science & Engineering   301-400        
Mathematical Sciences 691          
Mathematics & Statistics         401-500  
Mechanical & Aerospace Engineering         201-250  
Nanoscience & Nanomaterials 232          
Nanoscience & Nanotechnology   201-300        
Natural Sciences       451-500    
PHYSICAL SCIENCES 535       401-500  
Physics & Astronomy       301-350 401-500  
Political Science 200          
Political Sciences   101-150        
Politics & International Studies (Including development studies)         301-400  
SOCIAL SCIENCES         301-400  
Social Sciences and Management       401-450    
Sociology         301-400  
Studies in Human Society 486          
Technology 389          
Physics           448
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       301-350    
Bogazici University            
ARTS & HUMANITIES       344    
Chemical Engineering         301-400  
Chemistry         401-500  
Civil Engineering 359 151-200     301-400  
COMPUTER SCIENCE     301-350   201-250  
Computer Science & Information Systems       301-350    
Computer Science & Engineering   301-400        
Economics & Econometrics       301-350    
Electrical & Electronic Engineering   151-200     301-400  
Electrical & Electronics Engineering 605          
Engineering 541         226
ENGINEERING & TECHNOLOGY       298 301-400  
Engineering Electrical & Electronic       251-300    
Geology 494          
Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences         401-500  
Information & Computing Sciences 371          
Mathematical Sciences 537          
Mathematics & Statistics         401-500  
Mechanical & Aerospace Engineering         301-400  
Modern Languages       251-300    
Natural Sciences     301-400 401-450    
PHYSICAL SCIENCES 836       401-500  
Physics & Astronomy         401-500  
Politics & International Studies (Including development studies)         251-300  
SOCIAL SCIENCES         251-300  
Social Sciences and Management       368    
Sociology         251-300  
Technology 813          
Physics   151-200 279     49
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       301-350    
Cankaya University            
Mathematical Sciences 467          
Mathematics   151-200        
Cukurova University            
Agricultural Sciences     301-350     185
Engineering 963          
Medical and Health Sciences 900          
Physics   201-300       226
Dicle University            
Medical and Health Sciences 804          
Dogus University            
Physics   201-300       356
Dokuz Eylul University            
Clinical Medicine           562
Earth Sciences 497          
Engineering 857         577
Geology 471          
Medical and Health Sciences 655          
Dumlupinar University            
Physics   401-500       453
Ege University            
Agricultural Sciences     301-350     183
Agriculture & Forestry       251-300    
Biological Sciences 637          
Chemical Engineering     289      
Chemical Sciences 684          
Chemistry           509
Clinical Medicine     401-500     389
Dentistry 194          
Dentistry & Oral Sciences   101-150        
Engineering 555         485
Food Engineering 281          
Food Science & Technology   201-300        
Medical and Health Sciences 556          
Medicine       451-500    
Pharmacology & Pharmacy 458          
PHYSICAL SCIENCES 931          
Plant and Animal Science           390
Technology 978          
Physics   401-500       423
Erciyes University            
Agricultural Sciences     284     177
Chemical Sciences 842          
Civil Engineering     91      
Clinical Medicine           582
Engineering 729   401-500     545
Food Science & Technology   151-200        
Information & Computing Sciences 667          
Medical and Health Sciences 689          
PHYSICAL SCIENCES 898          
Erzincan University            
Physics   201-300       282
Eskisehir Osmangazi University            
Medical and Health Sciences 910          
Firat University            
Electrical Engineering     451-500      
Engineering 740   401-500     400
Mechanical Engineering   201-300 232      
PHYSICAL SCIENCES 936          
Gazi University            
Biological Sciences 914          
Chemical Engineering 488          
Chemical Sciences 726          
Clinical Medicine           507
Dentistry 179          
Education   201-300        
Electrical & Electronics Engineering 714          
Electrical Engineering     401-450      
Engineering 517   401-500     498
Materials Science     451-500      
Mechanical Engineering 482   274      
Medical and Health Sciences 626          
Pharmacology & Pharmacy 430          
Pharmacology & Toxicology     401-450      
PHYSICAL SCIENCES 869          
Technology 735          
Physics   401-500       279
Gaziantep University            
Civil Engineering 387          
Engineering 982          
Medical and Health Sciences 936          
Physics   301-400       362
Gaziosmanpasa University            
Physics   301-400       343
Gebze Technical University            
Chemical Sciences 869          
Engineering 945          
Hacettepe University            
Agricultural Sciences     296      
Biological Sciences 596 401-500        
Chemical Sciences 627          
Chemistry     451-500     540
Clinical Medicine   401-500 301-400     208
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH         401-500  
Dentistry 131          
Education   151-200        
Engineering 519         370
Food Science & Technology   151-200        
Geology 465          
Information & Computing Sciences 634          
LIFE SCIENCES     401-500      
Life Sciences & Medicine       351    
Mechanical Engineering   201-300        
Medical and Health Sciences 299          
Medicine       301-350    
Medicine & Dentistry         401-500  
Mining & Mineral Engineering   44        
Molecular Biology & Genetics 483          
Other Health         401-500  
Pharmacology & Pharmacy 370          
Pharmacology & Toxicology     351-400      
Psychology and Cognitive Sciences 532          
Public Health   201-300        
Technology 852          
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       301-350    
Inonu University            
Medical and Health Sciences 957          
Istanbul Medeniyet University            
Medical and Health Sciences 951          
Istanbul Technical University            
Aerospace Engineering 112          
Agricultural Sciences     262      
Architecture 90     101-150    
Chemical Engineering 416   147   401-500  
Chemical Sciences 398          
Chemistry     401-450 401-450   254
Civil Engineering 136 151-200 130   401-500  
COMPUTER SCIENCE     252      
Computer Science & Information Systems       351-400    
Computer Science & Engineering   401-500        
Earth & Marine Sciences       101-150    
Earth Sciences 278 201-300        
Electrical & Electronic Engineering   401-500     401-500  
Electrical & Electronics Engineering 440          
Electrical Engineering     301-350      
Engineering 264   284     181
Engineering - Mineral & Mining       36    
ENGINEERING & TECHNOLOGY       231 401-500  
Engineering Chemical       201-250    
Engineering Electrical & Electronic       151-200    
Engineering Civil & Structural       101-150    
Environmental Sciences       251-300    
Food Science & Technology   201-300        
Geology 233          
Information & Computing Sciences 382          
Marine/Ocean Engineering   43        
Materials Engineering 253          
Materials Science     401-450 201-250   280
Mathematical Sciences 672          
Mechanical & Aerospace Engineering         401-500  
Mechanical Engineering 395   199      
Natural Sciences     401-500 311    
PHYSICAL SCIENCES 777          
Physics & Astronomy       351-400    
Technology 573          
Water Resources   151-200        
Physics   201-300 351-400     132
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       151-200    
Istanbul University            
Agricultural Sciences     351-400      
Agriculture & Forestry         401-500  
ARTS & HUMANITIES       451-500    
Biological Sciences 482 401-500   451-500 401-500  
Chemical Sciences 929          
Clinical Medicine   401-500 301-400     246
Dentistry 120          
Dentistry & Oral Sciences   101-150        
Engineering 756          
LIFE SCIENCES         401-500  
Life Sciences & Medicine       341    
Medical and Health Sciences 301          
Medicine       301-350    
Molecular Biology & Genetics 426          
Neurosciences 389          
Pharmacology & Pharmacy 407          
Pharmacy & Pharmacology       251-300    
PHYSICAL SCIENCES 863          
Plant and Animal Science           354
Psychology and Cognitive Sciences 494          
Sport Science         401-500  
Technology 958          
Veterinary Science         401-500  
Izmir Katip Celebi University            
Dentistry 178          
Medical and Health Sciences 969          
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü            
Physics           172
Kafkas University            
Physics   201-300       275
Karadeniz Teknik University            
Civil Engineering 371          
Engineering 707         545
Medical and Health Sciences 892          
Koc University            
Archaeology       151-200    
Business Administration   201-300        
Chemical Engineering         201-250  
Chemistry         301-400  
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH         401-500  
Commerce, Management, Tourism and Services 426          
Communication & Media Studies         151-175  
Economics   201-300        
Economics & Econometrics       251-300    
Electrical & Electronic Engineering   301-400     201-250  
Electrical & Electronics Engineering 732          
Engineering 965          
ENGINEERING & TECHNOLOGY       451-500 201-250  
Information & Computing Sciences 653          
Mathematics & Statistics         301-400  
Mechanical & Aerospace Engineering         201-250  
Medical and Health Sciences 941          
Medicine & Dentistry         401-500  
Other Health         401-500  
PHYSICAL SCIENCES 978       301-400  
Physics & Astronomy         301-400  
Political Sciences   101-150        
Politics & International Studies (Including development studies)         151-175  
Psychology and Cognitive Sciences 741          
SOCIAL SCIENCES         151-175  
Social Sciences and Management       401-450    
Sociology         151-175  
Technology 959          
Kocaeli University            
Engineering 900          
Medical and Health Sciences 987          
Marmara University            
Chemical Sciences 982          
Clinical Medicine           444
Medical and Health Sciences 618          
Mersin University            
Physics   201-300       323
Middle East Technical University            
Aerospace Engineering 151          
Agricultural Sciences     401-450      
Agriculture & Forestry       251-300    
Architecture       101-150 301-400  
ARTS & HUMANITIES       451-500 301-400  
Biological Sciences 988          
Chemical Engineering 443   272   301-400  
Chemical Sciences 621          
Chemistry     451-500 401-450   422
Civil Engineering 228 101-150 209   301-400  
Commerce, Management, Tourism and Services 430          
COMPUTER SCIENCE     280      
Computer Science & Information Systems       301-350    
Computer Science & Engineering   401-500        
Earth Sciences 344          
Economics & Econometrics       351-400    
Education 230 201-300        
Education & Training       151-200    
Electrical & Electronic Engineering   301-400     301-400  
Electrical & Electronics Engineering 427          
Electrical Engineering     301-350      
Engineering 340   301-400     229
ENGINEERING & TECHNOLOGY       216 301-400  
Engineering Chemical       201-250    
Engineering Electrical & Electronic       151-200    
Engineering Civil & Structural       101-150    
General Engineering         301-400  
Geology 327          
History, Philosophy & Theology         301-400  
Information & Computing Sciences 353          
Materials Engineering 454          
Materials Science     451-500 251-300   277
Mathematical Sciences 430          
Mechanical & Aerospace Engineering         301-400  
Mechanical Engineering 410          
Nanoscience & Nanomaterials 499          
Natural Sciences     401-500 250    
PHYSICAL SCIENCES 566          
Physics & Astronomy       301-350    
Politics & International Studies (Including development studies)         301-400  
SOCIAL SCIENCES     401-500   301-400  
Social Sciences and Management       333    
Social Sciences and Public Health           366
Sociology         301-400  
Statistics & Operational Research       151-200    
Studies in Human Society 479          
Technology 572          
Physics   201-300 301-350     89
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       151-200    
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University            
Physics   301-400        
Ondokuz Mayis University            
Biological Sciences 1000          
Medical and Health Sciences 803          
Ozyegin University            
Commerce, Management, Tourism and Services 470          
Physics   301-400       315
Pamukkale University            
Medical and Health Sciences 993          
Sabanci University            
Business Administration   201-300        
COMPUTER SCIENCE         251-300  
Electrical & Electronic Engineering         301-400  
Engineering 905          
ENGINEERING & TECHNOLOGY         301-400  
General Engineering         301-400  
Information & Computing Sciences 611          
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing       301-350    
Sakarya University            
Engineering 861          
Selcuk University            
Agricultural Sciences     351-400      
Chemical Sciences 910          
Electrical Engineering     451-500      
Engineering 813          
Mechanical Engineering     291      
Medical and Health Sciences 789          
Suleyman Demirel University            
Engineering 923          
Physics   401-500       428
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University            
Physics   301-400       356
Uludag University            
Clinical Medicine           593
Medical and Health Sciences 877          
PHYSICAL SCIENCES 907          
Yildirim Beyazit University            
Medical and Health Sciences 998          
Yildiz Technical University            
Chemical Engineering     281      
Chemical Sciences 936          
Civil Engineering 308 201-300 269      
Electrical & Electronics Engineering 737          
Engineering 461         313
Information & Computing Sciences 743          
Mathematical Sciences 701          
Mechanical Engineering 472   260      
PHYSICAL SCIENCES 840          
Technology 912          
Physics   401-500       372

 
 

 

Türk Üniversitelerinin Altı Bilim Alanı Sıralamasına Göre Dünyadaki Yerleri

 

  URAP ARWU NTU QS THE USNEWS
Aerospace Engineering            
Istanbul Technical University 112          
Middle East Technical University 151          
Agricultural Sciences            
Akdeniz University     451-500      
Ankara University     301-350     189
Ataturk University     301-350     200
Cukurova University     301-350     185
Ege University     301-350     183
Erciyes University     284     177
Hacettepe University     296      
Istanbul Technical University     262      
Istanbul University     351-400      
Middle East Technical University     401-450      
Selcuk University     351-400      
Agriculture & Forestry            
Ege University       251-300    
Istanbul University         401-500  
Middle East Technical University       251-300    
Archaeology            
Koc University       151-200    
Architecture            
Istanbul Technical University 90     101-150    
Middle East Technical University       101-150 301-400  
ARTS & HUMANITIES            
Bilkent University       401-450    
Bogazici University       344    
Istanbul University       451-500    
Middle East Technical University       451-500 301-400  
Biological Sciences            
Ankara University 767          
Ataturk University 862          
Ege University 637          
Gazi University 914          
Hacettepe University 596 401-500        
Istanbul University 482 401-500   451-500 401-500  
Middle East Technical University 988          
Ondokuz Mayis University 1000          
Business Administration            
Bilkent University   301-400        
Koc University   201-300        
Sabanci University   201-300        
Chemical Engineering            
Bogazici University         301-400  
Ege University     289      
Gazi University 488          
Istanbul Technical University 416   147   401-500  
Koc University         201-250  
Middle East Technical University 443   272   301-400  
Yildiz Technical University     281      
Chemical Sciences            
Anadolu University 919          
Ankara University 810          
Ataturk University 649          
Bilkent University 669          
Ege University 684          
Erciyes University 842          
Gazi University 726          
Gebze Technical University 869          
Hacettepe University 627          
Istanbul Technical University 398          
Marmara University 982          
Middle East Technical University 621          
Selcuk University 910          
Yildiz Technical University 936          
Chemistry            
Ataturk University           565
Atilim University         301-400  
Bilkent University   401-500   351-400 401-500 279
Bogazici University         401-500  
Ege University           509
Hacettepe University     451-500     540
Istanbul Technical University     401-450 401-450   254
Koc University         301-400  
Middle East Technical University     451-500 401-450   422
Civil Engineering            
Bogazici University 359 151-200     301-400  
Erciyes University     91      
Gaziantep University 387          
Istanbul Technical University 136 151-200 130   401-500  
Karadeniz Teknik University 371          
Middle East Technical University 228 101-150 209   301-400  
Yildiz Technical University 308 201-300 269      
Clinical Medicine            
Akdeniz University           520
Ankara University     401-500     330
Dokuz Eylul University           562
Ege University     401-500     389
Erciyes University           582
Gazi University           507
Hacettepe University   401-500 301-400     208
Istanbul University   401-500 301-400     246
Marmara University           444
Uludag University           593
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH            
Hacettepe University         401-500  
Koc University         401-500  
Commerce, Management, Tourism and Services            
Bilkent University 500          
Koc University 426          
Middle East Technical University 430          
Ozyegin University 470          
Communication & Media Studies            
Koc University         151-175  
COMPUTER SCIENCE            
Bogazici University     301-350   201-250  
Istanbul Technical University     252      
Middle East Technical University     280      
Sabanci University         251-300  
Computer Science & Information Systems            
Bilkent University       351-400    
Bogazici University       301-350    
Istanbul Technical University       351-400    
Middle East Technical University       301-350    
Computer Science & Engineering            
Bogazici University   301-400        
Bilkent University   401-500        
Istanbul Technical University   401-500        
Middle East Technical University   401-500        
Dentistry            
Ege University 194          
Gazi University 179          
Hacettepe University 131          
Istanbul University 120          
Izmir Katip Celebi University 178          
Dentistry & Oral Sciences            
Ege University   101-150        
Istanbul University   101-150        
Earth & Marine Sciences            
Istanbul Technical University       101-150    
Earth Sciences            
Dokuz Eylul University 497          
Istanbul Technical University 278 201-300        
Middle East Technical University 344          
Economics            
Bilkent University 498          
Koc University   201-300        
Economics & Econometrics            
Bilkent University       351-400    
Bogazici University       301-350    
Koc University       251-300    
Middle East Technical University       351-400    
Education            
Gazi University   201-300        
Hacettepe University   151-200        
Middle East Technical University 230 201-300        
Education & Training            
Middle East Technical University       151-200    
Electrical & Electronic Engineering            
Bilkent University   201-300     201-250  
Bogazici University   151-200     301-400  
Istanbul Technical University   401-500     401-500  
Koc University   301-400     201-250  
Middle East Technical University   301-400     301-400  
Sabanci University         301-400  
Electrical & Electronics Engineering            
Bilkent University 296          
Bogazici University 605          
Gazi University 714          
Istanbul Technical University 440          
Koc University 732          
Middle East Technical University 427          
Yildiz Technical University 737          
Electrical Engineering            
Firat University     451-500      
Gazi University     401-450      
Istanbul Technical University     301-350      
Middle East Technical University     301-350      
Selcuk University     451-500      
Engineering            
Anadolu University 903          
Ankara University 978          
Ataturk University 855          
Bilkent University 731         445
Bogazici University 541         226
Cukurova University 963          
Dokuz Eylul University 857         577
Ege University 555         485
Erciyes University 729   401-500     545
Firat University 740   401-500     400
Gazi University 517   401-500     498
Gaziantep University 982          
Gebze Technical University 945          
Hacettepe University 519         370
Istanbul Technical University 264   284     181
Istanbul University 756          
Karadeniz Teknik University 707         545
Koc University 965          
Kocaeli University 900          
Middle East Technical University 340   301-400     229
Sabanci University 905          
Sakarya University 861          
Selcuk University 813          
Suleyman Demirel University 923          
Yildiz Technical University 461         313
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing            
Bilkent University       301-350    
Bogazici University       301-350    
Hacettepe University       301-350    
Istanbul Technical University       151-200    
Middle East Technical University       151-200    
Sabanci University       301-350    
Engineering - Mineral & Mining            
Istanbul Technical University       36    
ENGINEERING & TECHNOLOGY            
Bilkent University       307 201-250  
Bogazici University       298 301-400  
Istanbul Technical University       231 401-500  
Koc University       451-500 201-250  
Middle East Technical University       216 301-400  
Sabanci University         301-400  
Engineering Chemical            
Istanbul Technical University       201-250    
Middle East Technical University       201-250    
Engineering Electrical & Electronic            
Bilkent University       251-300    
Bogazici University       251-300    
Istanbul Technical University       151-200    
Middle East Technical University       151-200    
Engineering Civil & Structural            
Istanbul Technical University       101-150    
Middle East Technical University       101-150    
Environmental Sciences            
Istanbul Technical University       251-300    
Food Engineering            
Ege University 281          
Food Science & Technology            
Ege University   201-300        
Erciyes University   151-200        
Hacettepe University   151-200        
Istanbul Technical University   201-300        
General Engineering            
Bilkent University         201-250  
Middle East Technical University         301-400  
Sabanci University         301-400  
Geology            
Bogazici University 494          
Dokuz Eylul University 471          
Hacettepe University 465          
Istanbul Technical University 233          
Middle East Technical University 327          
Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences            
Bogazici University         401-500  
History, Philosophy & Theology            
Middle East Technical University         301-400  
Information & Computing Sciences            
Bilkent University 554          
Bogazici University 371          
Erciyes University 667          
Hacettepe University 634          
Istanbul Technical University 382          
Koc University 653          
Middle East Technical University 353          
Sabanci University 611          
Yildiz Technical University 743          
LIFE SCIENCES            
Hacettepe University     401-500      
Istanbul University         401-500  
Life Sciences & Medicine            
Hacettepe University       351    
Istanbul University       341    
Marine/Ocean Engineering            
Istanbul Technical University   43        
Materials Engineering            
Bilkent University 432          
Istanbul Technical University 253          
Middle East Technical University 454          
Materials Science            
Bilkent University       201-250    
Gazi University     451-500      
Istanbul Technical University     401-450 201-250   280
Middle East Technical University     451-500 251-300   277
Materials Science & Engineering            
Bilkent University   301-400        
Mathematical Sciences            
Ankara University 688          
Atilim University 741          
Bilkent University 691          
Bogazici University 537          
Cankaya University 467          
Istanbul Technical University 672          
Middle East Technical University 430          
Yildiz Technical University 701          
Mathematics            
Atilim University   151-200       87
Cankaya University   151-200        
Mathematics & Statistics            
Atilim University         301-400  
Bilkent University         401-500  
Bogazici University         401-500  
Koc University         301-400  
Mechanical & Aerospace Engineering            
Bilkent University         201-250  
Bogazici University         301-400  
Istanbul Technical University         401-500  
Koc University         201-250  
Middle East Technical University         301-400  
Mechanical Engineering            
Firat University   201-300 232      
Gazi University 482   274      
Hacettepe University   201-300        
Istanbul Technical University 395   199      
Middle East Technical University 410          
Selcuk University     291      
Yildiz Technical University 472   260      
Medical and Health Sciences            
Akdeniz University 724          
Ankara University 495          
Ataturk University 718          
Baskent University 807          
Bezmialem University 773          
Cukurova University 900          
Dicle University 804          
Dokuz Eylul University 655          
Ege University 556          
Erciyes University 689          
Eskisehir Osmangazi University 910          
Gazi University 626          
Gaziantep University 936          
Hacettepe University 299          
Inonu University 957          
Istanbul Medeniyet University 951          
Istanbul University 301          
Izmir Katip Celebi University 969          
Karadeniz Teknik University 892          
Koc University 941          
Kocaeli University 987          
Marmara University 618          
Ondokuz Mayis University 803          
Pamukkale University 993          
Selcuk University 789          
Uludag University 877          
Yildirim Beyazit University 998          
Medicine            
Ankara University       401-450    
Ege University       451-500    
Hacettepe University       301-350    
Istanbul University       301-350    
Medicine & Dentistry            
Hacettepe University         401-500  
Koc University         401-500  
Mining & Mineral Engineering            
Hacettepe University   44        
Modern Languages            
Bogazici University       251-300    
Molecular Biology & Genetics            
Hacettepe University 483          
Istanbul University 426          
Nanoscience & Nanomaterials            
Bilkent University 232          
Middle East Technical University 499          
Nanoscience & Nanotechnology            
Bilkent University   201-300        
Natural Sciences            
Bilkent University       451-500    
Bogazici University     301-400 401-450    
Istanbul Technical University     401-500 311    
Middle East Technical University     401-500 250    
Neurosciences            
Istanbul University 389          
Other Health            
Hacettepe University         401-500  
Koc University         401-500  
Pharmacology & Pharmacy            
Ankara University 437          
Ataturk University 268          
Ege University 458          
Gazi University 430          
Hacettepe University 370          
Istanbul University 407          
Pharmacology & Toxicology            
Ankara University     401-450      
Ataturk University     401-450      
Gazi University     401-450      
Hacettepe University     351-400      
Pharmacy & Pharmaceutical Sciences            
Ataturk University   301-400        
Pharmacy & Pharmacology            
Istanbul University       251-300    
PHYSICAL SCIENCES            
Ankara University 672          
Ataturk University 973          
Atilim University         301-400  
Bilkent University 535       401-500  
Bogazici University 836       401-500  
Ege University 931          
Erciyes University 898          
Firat University 936          
Gazi University 869          
Istanbul Technical University 777          
Istanbul University 863          
Koc University 978       301-400  
Middle East Technical University 566          
Uludag University 907          
Yildiz Technical University 840          
Physics            
Adiyaman University   201-300       286
Ankara University   301-400       194
Bilkent University           448
Bogazici University   151-200 279     49
Cukurova University   201-300       226
Dogus University   201-300       356
Dumlupinar University   401-500       453
Ege University   401-500       423
Erzincan University   201-300       282
Gazi University   401-500       279
Gaziantep University   301-400       362
Gaziosmanpasa University   301-400       343
Istanbul Technical University   201-300 351-400     132
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü           172
Kafkas University   201-300       275
Mersin University   201-300       323
Middle East Technical University   201-300 301-350     89
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University   301-400        
Ozyegin University   301-400       315
Suleyman Demirel University   401-500       428
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University   301-400       356
Yildiz Technical University   401-500       372
Physics & Astronomy            
Ankara University       451-500    
Bilkent University       301-350 401-500  
Bogazici University         401-500  
Istanbul Technical University       351-400    
Koc University         301-400  
Middle East Technical University       301-350    
Plant and Animal Science            
Ankara University           393
Ege University           390
Istanbul University           354
Political Science            
Bilkent University 200          
Political Sciences            
Bilkent University   101-150        
Koc University   101-150        
Politics & International Studies (Including development studies)            
Bilkent University         301-400  
Bogazici University         251-300  
Koc University         151-175  
Middle East Technical University         301-400  
Psychology and Cognitive Sciences            
Hacettepe University 532          
Istanbul University 494          
Koc University 741          
Public Health            
Hacettepe University   201-300        
SOCIAL SCIENCES            
Bilkent University         301-400  
Bogazici University         251-300  
Koc University         151-175  
Middle East Technical University     401-500   301-400  
Social Sciences and Management            
Bilkent University       401-450    
Bogazici University       368    
Koc University       401-450    
Middle East Technical University       333    
Social Sciences and Public Health            
Middle East Technical University           366
Sociology            
Bilkent University         301-400  
Bogazici University         251-300  
Koc University         151-175  
Middle East Technical University         301-400  
Sport Science            
Istanbul University         401-500  
Statistics & Operational Research            
Middle East Technical University       151-200    
Studies in Human Society            
Bilkent University 486          
Middle East Technical University 479          
Technology            
Ankara University 990          
Bilkent University 389          
Bogazici University 813          
Ege University 978          
Gazi University 735          
Hacettepe University 852          
Istanbul Technical University 573          
Istanbul University 958          
Koc University 959          
Middle East Technical University 572          
Yildiz Technical University 912          
Veterinary Science            
Istanbul University         401-500  
Water Resources            
Istanbul Technical University   151-200        

 

 

EKLER

EK-1: Bilim Alanı Sıralamaları İncelenen 6 Kuruluş

KURUM/KURULUŞ ÜLKE KISALTMA ALAN / ALT-ALAN AÇIKLANAN ÜNİVERSİTE SAYISI
ALAN DÜNYA
The Academic Ranking of World Universities ÇİN ARWU 5 / 52 (50-500) 800
National Taiwan University Ranking TAYVAN NTU 6 / 14 (300-500) 800
Quacquarelli Symonds World University Ranking İNGİLTERE QS 5 / 48 (50-500) 1000
Times Higher Education World University Ranking İNGİLTERE THE 9 / 29 (100-500) 1103
Universtiy Ranking by Academic Performance TÜRKİYE URAP - / 61 (50-1000) 2500
U.S. News Education ABD USNEWS - / 22 (200-600) 1249
Center for World University Rankings BAE CWUR - / 227 10 1000
CWTS Leiden Ranking  HOLLANDA LEIDEN 5 / - 938 938
Round University Ranking RUSYA RUR 6 / - (440-596) 783
Scimago Lab İSPANYA SCIMAGO - / - NA 1000
Webometrics Ranking of World Universities / Cybermetrics Lab İSPANYA WEBOMETRICS - / - NA 11998

 

 

EK-2: Dünya Bilim Alanı Sıralamaları Listesi

(Kırmızı fontlu alanlarda en az bir Türk Üniversitesi vardır – 170 alanın 89’unda)
 

EK 3: 11 Dünya Üniversite Genel Sıralamasından En Az Birinde Yer Alan 162 Türk Üniversitesinin Durumu

 

  URAP WEBO METRICS SCIMAGO USNEWS THE LEIDEN RUR QS NTU CWUR ARWU
11 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Middle East Technical U 532 521 410 314 601-800 565 437 551-560 601-700 596 701-800
Istanbul U 540 761 436 668 801-1000 317 561 801-1000 601-700 560 401-500
Hacettepe U 543 774 449 567 601-800 447 415 801-1000 501-600 525 501-600
Ankara U 652 785 492 590 1001+ 656 571 801-1000 601-700 625 701-800
Gazi U 669 902 491 795 1001+ 562 676 801-1000 701-800 679 701-800
10 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Istanbul Technical U 559 567 424 336 601-800 572 408 651-700 601-700 648  
Bilkent U 840 731 402 491 401-500 893 440 456 800+ 789  
9 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTESİ
Bogazici U 699 616 468 190 401-500   419 571-580 601-700 740  
8 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Erciyes U 878 1175 504 1023 801-1000 700       874 501-600
Dokuz Eylul U 921 1121 524 1028 1001+ 728       938 601-700
7 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Ege U 653 828 474 701   526     701-800 616  
Yildiz Technical U 923 1233 521 765 801-1000 778 662        
Koc U 1044 1000 432 710 301-350   453 448      
6 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Marmara U 943 1298 507 912 801-1000 858          
Ataturk U 947 1312 502 1062   728       979  
Cukurova U 1069 1273 545 742         701-800 932  
Akdeniz U 1169 1524 532 1070 801-1000 900          
Sabanci U 1247 1082 433   351-400   400 501-510      
Ondokuz Mayis U 1354 1666 561 1227 1001+ 916          
TOBB Economics and Technology U 1669 1542 571 1250+ 801-1000   394        
5 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Selcuk U 980 1386 528 1119   840          
Karadeniz Technical U 1135 1361 532 1070   808          
Suleyman Demirel U 1220 1531 550 964   924          
Anadolu U 1230 845 475 1137 1001+            
Gebze Technical U 1367 2146 503   601-800   620        
Izmir Ins of Technology 1542 1692 510 1250+ 801-1000            
Atilim U 1787 1953 552 1250+ 601-800            
4 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Firat U 1075 1521 529 1130              
Uludag U 1248 1225 518 1100              
Gaziantep U 1332 1474 562 876              
Kocaeli U 1358 1871 542 1215              
Eskisehir Osmangazi U 1407 1802 562 1233              
Sakarya U 1432 1444 540     926          
Pamukkale U 1442 1773 556 1233              
Mersin U 1485 1812 581 771              
Gaziosmanpasa U 1520 2015 566 880              
Dumlupinar U 1592 2185 539 1250+              
Ozyegin U 1701 1959 517 1250+              
Adiyaman U 1727 2706 604 1250+              
Erzincan U 1737 2653 575 1250+              
Kafkas U 1767 2292 593 1250+              
Yeditepe U 1818 1902 518   1001+            
3 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Celal Bayar U 1438 5959 571                
Cumhuriyet U 1504 1966 576                
Canakkale Onsekiz Mart U 1547 1849 562                
Dicle U 1564 2185 570                
Yuzuncu Yil U 1573 1744 560                
Inonu U 1621 2047 547                
Kahramanmaras Sutcu Imam U 1686 2381 573                
Abant Izzet Baysal U 1726 2086 565                
Baskent U 1743 1875 572                
Mugla Sitki Kocman U 1754 2204  583                
Adnan Menderes U 1766 2246 564                
Cankaya U 1780 1673 524                
Mustafa Kemal U 1825 2296 564                
Afyon Kocatepe U 1865 1975 567                
Bahcesehir U 1899 1967 558                
Balikesir U 1908 3087 553                
Recep Tayyip Erdogan U 1931 2995 566                
Izmir Katip Celebi U 1957 2944 586                
Kirikkale U 1971 2488 557                
Omer Halis Demir U 1992 2547 577                
Trakya U 2001 2271 572                
Harran U 2021 2429 571                
Aksaray U 2090 2556 590                
Bozok U 2238 3873 566                
Karabuk U 2325 4187 578                
Ahi Evran U 2371 3144 601                
Istanbul Bilgi U 2438 2366 574                
Izmir U of Economics 2488 3099 584                
Dogus U   1868 578 1250+              
2 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Bezmialem U 1700 6508                  
Duzce U 1870 5356                  
Bulent Ecevit U 1892 2723                  
Yildirim Beyazit U 1975 5661                  
Istanbul Medeniyet U 2082 6298                  
Namik Kemal U 2092 5303                  
Acibadem U 2108 6255                  
Sinop U 2120 6655                  
Hitit U 2342 5789                  
Giresun U 2350 5864                  
Cankiri Karatekin U 2442 6021                  
Bartin U 2471 6459                  
Gumushane U 2478 6368                  
Yasar U   2309 591                
Istanbul Aydin U   2526 585                
Nevsehir U   2874 573                
Mimar Sinan Guzel Sanatlar U   2996 613                
Cag U   3174 445                
Bingol U   3427 531                
Kastamonu U   3441 580                
Kadir Has U   3588 560                
1 GENEL SIRALAMADA YER ALAN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
Dogu Akdeniz U 1851                    
Necmettin Erbakan U 1873                    
Nevsehir Haci Bektas U 2346                    
Galatasaray U   2444                  
Okan U   2916                  
Isık U   3183                  
Beykent U   3468                  
Istanbul Commerce U   3598                  
KTO Karatay U   3671                  
Erzurum Teknik U   4173                  
Istanbul Kultur U   4309                  
Sırnak U   4389                  
Maltepe U   4482                  
Istanbul Sehir U   5340                  
Mehmet Akif Ersoy U   5771                  
Ufuk U   5801                  
Konya Necmettin Erbakan U   5884                  
Istanbul Arel U   5949                  
Istanbul Medipol U   5955                  
Usak U   6025                  
Ordu U   6150                  
Karamanoglu Mehmetbey U   6170                  
Bilecik U   6275                  
Yalova U   6324                  
Hasan Kalyoncu U (Gazikent U)   6341                  
Amasya U   6435                  
Uskudar U   6464                  
Fatih Sultan Mehmet U   6478                  
Halic U   6478                  
Abdullah Gul U   6612                  
Kilis 7 Aralık U   6621                  
Istanbul Kemerburgaz U   6767                  
Kirklareli U   6767                  
Istanbul Sabahattin Zaim U   6849                  
TED U   6879                  
Batman U   6903                  
Siirt U   6924                  
Mardin Artuklu U   6944                  
Igdır U   7039                  
Bayburt U   7194                  
Agrı İbrahim cecen U   7293                  
Bursa Teknik U   7326                  
Gelisim U   7536                  
International Antalya U   7536                  
Istanbul Bilim U   7586                  
Mus Alparslan U   7665                  
Osmaniye Korkut Ata U   7723                  
Adana Science and Technology U   7748                  
Piri Reis U   7787                  
Ardahan U   7811                  
Yeni Yuzyıl U   7953                  
Turkish-German U   8163                  
İstanbul MEF U   8332                  
Biruni U   8650                  
Ankara Sosyal Bilimler U   8677                  
Nisantası U   8876                  
Bitlis Eren U   9071                  
Gedik U   9339                  
Avrasya U   9757                  
Artvin Coruh U   9873                  
Munzur U Tunceli   9940                  
Istanbul 29 Mayıs U   10045                  
Toros U   10242                  
Nuh Naci Yazgan U   10809                  
Istanbul Esenyurt U   10890                  
Iskenderun Technical U   11291                  
Konya Food and Agricultural U   12848                  
Hakkari U   13279                  
Sanko U   13330                  
Alanya Hamdullah Emin Pasa U   17537                  

 


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)