adscode

Eğitim-İş: 1 Mayıs'ta Alanlardayız

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, "AKP'nin yağma ve talan düzenine karşı; düşük ücret, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya karşı; 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı,…

Eğitim-İş: 1 Mayıs'ta Alanlardayız
Sendikalar
Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, "AKP'nin yağma ve talan düzenine karşı; düşük ücret, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya karşı; 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız" dedi.

Demir, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yıllardır yasaklanan 1 Mayıs'ın, ilk kez 1976 yılında yüz binlerin katılımı ile kutlanmasından korkan burjuvazi, 1977 1 Mayıs'ını kana bulamış 34 emekçiyi katletmiştir. Bugün ise aynı korkuyu yaşayan AKP, yine 1 Mayıs'ı, artık 1 Mayıs'la özdeşleşen Taksim Meydanı'nı yasaklayarak provokasyon peşindedir" ifadelerini kullandı. Demokrasiden, özgürlükten, bağımsızlıktan yana olan tüm güçlerin, Gezi direnişiyle şahlanan dayanışmayı 1 Mayıs'ta da göstereceğini vurgulayan Demir, şunları ifade etti:
"Bugün emperyalizmin küresel politikası, sınıf kimliğini etnik, dinsel ve mezhepsel temelde bölüp hem sınıf mücadelesini zayıflatmayı hem de mazlum ulusları birbirine boğazlatmayı ve bu şekilde kronik ekonomik krizlerini aşarak karlarına kar katmayı amaçlamaktadır. Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları, sermaye güçlerinin tam desteğini arkasına alan AKP Hükümeti'nin kamu emekçilerinin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmektedir. AKP iktidarının, emperyalizmin bölgemizdeki politikalarıyla uyumlu olarak oluşturmak istediği yeni siyasal rejim, emekçi sınıfların sömürüsünü derinleştirdiği gibi aynı zamanda sermaye egemenliğini de pekiştirmiştir. Siyasi iktidarın dayatmalarıyla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz bırakılan işyerlerinde yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış yaşanmakta, milyonlarca işçi ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, işsizlik ve yoksulluğun kalıcılaştığı, sağlık ve eğitim alanının ticarileştiği, gazetecilerin, sendikacıların, aydınların tutuklandığı, sendikal hak ihlallerinin sürdüğü, baskının hakim olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Böylesine bir süreçte yüzü bağımsızlıktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçınılmazdır. AKP'nin yağma ve talan düzenine karşı; düşük ücret, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya karşı; İşten çıkarılmalara ve iş cinayetlerine karşı; sendikasızlaştırma ve kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı; 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı; haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın eğitimli ve sağlıklı, güven içinde yaşayabileceği bir ülke için Eğitim-İş olarak 1 Mayıs'ta alanlardayız."


 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    1 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (1)