adscode

Eğitim-İş'ten TEOG açıklaması: Bu gidişe "dur" deme zamanı gelmiştir

Eğitim-İş TEOG ile ilgili açıklamasında sürekli değişen sınav sistemlerini eleştirdi. İşte o açıklama...

Eğitim-İş'ten TEOG açıklaması: Bu gidişe "dur" deme zamanı gelmiştir
Sendikalar

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen, bugün ve yarın iki oturum halinde gerçekleştirilecek Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarına 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılımı öngörülmektedir.

AK Parti iktidarı ile birlikte temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemde yapılan değişikliklerin sayısı 6’ya ulaşmıştır.

LGS, OKS olmuş,

OKS, SBS olmuş,

SBS, SBS’ciklere dönüşmüş,

SBS’cikler TEOG’lara dönüşmüştür.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi altyapısı hazırlanmadan uygulamaya konmuştur. 2013/2014 eğitim öğretim yılında Seviye Belirleme Sınav (SBS) sistemi değiştirilmiş, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı altında yeni bir şekle dönüştürülmüştür. Eski sistemde tek bir sınav varken TEOG sistemi ile öğrenciler yılda 12 sınava alınmaya başlanmıştır.

Değiştirilen sistem sonucu, eğitimin 12 yıl - zorunlu olduğu ülkemizde, GENEL LİSELER kaldırılmıştır. Ortaöğretim kurumlarının tamamı, sınavla girilen Anadolu Liselerine dönüştürülmüştür.

Adı değişmesine rağmen nitelik artışı sağlanamamıştır. Böylece Genel Liselerdeki eğitim yetersizliği “Anadolu Lisesi” adı altına gizlenmeye çalışılmıştır. Okullar arasındaki nitelik ve nicelik farkı artmıştır. PISA sonuçları tüm gerçekleri ortaya çıkarmıştır.

Tüm bu değişiklikler Liselere Yerleştirme İşlemlerinde de bir takım yenilikler yapılmasına neden olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme işlemlerini her yıl değiştirdiği için, öğrenci velileri bu çok bilinmeyenli denklemi çözmek için üstün gayret sarf etmek zorunda kalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara bakıldığında 2016/2017 eğitim öğretim yılında liselere yerleşecek öğrencilerin ailelerinin yeni bir denklemle karşı karşıya kalacakları ortaya çıkmıştır.

14 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı kanunla dershaneler kapanma sürecine girmiştir. Özel okula dönüşüm için başvurmayan dershanelerin 1 Eylül 2015 tarihinde faaliyetleri sonlandırılmıştır. Özel okula dönüşüm için 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuran kurumlar ise 2018/2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar dönüşüm süreçlerini tamamlamaya çalışacaklardır.

Dershanelerin kapanma süreci ile ÖZEL OKUL GÖRÜNÜMLÜ, TEMEL LİSE adında yüzlerce dershane ortaya çıkmaya başlamıştır. Son bir yıl içerisinde yüzlerce ÖZEL BUTİK LİSE açılmış ve bu liselerde Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı yerine dershane müfredatı uygulanmaktadır. Bu liselerin yıllık ücretleri ise 10 -15 bin TL civarındadır. Sınavsız girilen lise kalmadığı için TEOG sınav sonucunda nitelikli okullara giremeyen öğrenciler TEMEL LİSELERE kayıt yaptırmaya başlamışlardır. Bu sistem ailelerin eğitim harcamalarını arttırmış, fırsat ve imkan eşitsizliğini daha da belirgin hale getirmiştir.

 

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMALARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Ø  Ortak sınavlar, altı temel ders için 8’inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi, her dönemde birer defa olmak üzere yılda iki defa yapılır.

Ø  Ortak sınavlar, 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden yapılır.

Okul Tercihi Nasıl Yapılır?

Ortak sınavların yapılmasından ve sonuçların açıklanmasından sonra yerleştirmeye esas puan hesaplanmaktadır. Yerleştirmeye esas puan 6, 7, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde dilen toplamın ikiye bölünmesi ile yerleştirmeye esas puan hesaplanmış olur.

Yerleştirmeye esas puanların açıklanması ile öncelikli olarak özel okullara gidecek öğrencilerin kayıtları yapılır.

Ø  Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtları tercih işlemleri bitmeden tamamlanır.

Ø  Özel okul kayıtlarından sonra öğrenciler e-okul üzerinden 25 devlet okulu tercihi yapabilirler.

Ø  Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yerleşemeyen ya da istediği tercihine giremeyen öğrenciler için boş kontenjanlar açıklanır. Hiçbir tercihine giremeyen ya da tercih yapmayan öğrencilerin açıköğretim lisesine kaydı yapılır. Boş kontenjanların açıklanması sonrasında nakil işlemleri başlar. Öğrenciler üç kez nakil başvurusu yapabilirler. Her başvuruda üç tercih yapılır. İlk yerleştirme işleminden sonraki nakil dönemleri çok önemlidir. Bu dönemde taban puan uygulaması yapılmaz. Tercihlerde boş kontenjan aranmaz. Okulların bulunan açık kontenjanlara göre başvuru yapanlar arasında sıralama yapılır. Bu dönemde düşük puanlı öğrenciler yüksek puanlı okullara nakil yaptırma imkanı bulabilirler.

Ø  Üç nakil döneminden sonra İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların alınması ve yerleştirme işlemleri yapılır. Nakil komisyonu üzerinden yerleştirme işlemlerinde taban puan uygulaması yapılmaz.  Nakil komisyonunun istediği öğrenciyi istediği okula yerleştirme hususunda önünde engel yoktur. Bu işlemler Eylül ayı içerisinde okullar açılmadan yapılır. Nakil komisyonları aracılığı ile birçok usulsüz işlemin yapıldığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Nakil işlemleri okulların açıldığı aydan sonra tekrar açılır. Her ayın otuzuna kadar nakil başvurusu yapılabilir. Her ayın sonunda nakil sonuçları açıklanır. Yıl içerisinde yapılan nakillerde taban puan uygulaması yapılır.

Ø  Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır. Klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip liseleri ile ilgili 2016/2017 eğitim öğretim yılında ilk uygulama yapılacaktır.

Ø  8’inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulan nakil komisyonca yapılmaktadır. Bu uygulama eşitlik ilkesine aykırıdır.

Ayrıca;

1 Eylül 2016 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program Ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince gerekli görülmesi hâlinde bünyesinde ortaokul bulunan proje okullarına öğrenci alımı,  okul yönetimince yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır. Daha açık bir söylemle sadece Anadolu İmam Hatip Liselerinin bünyesinde ortaokul bulunmaktadır. Proje okulu olan Anadolu İmam Hatip Liseleri TEOG sonuçlarına bağlı kalmadan kendi yapacakları sınavlarla öğrenci alabileceklerdir. Anadolu İmam Hatip Liselerine bağımsız olarak sınav hakkı verilmesi torpilin önünü açacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce bu uygulamadan vazgeçmelidir.

15 yıldır AK Parti iktidarı eğitim sistemini deneme tahtasına çevirerek, eğitim bilimcilerin eleştirilerini dikkate almamıştır. Bu nedenle sisteme var olan sorunlarının yanı sıra yenilerini eklemiştir.

TEOG sınavı ile;

·         Eğitim özgürlüğü, bireyin geleceğini belirleme hakkı, geleceğe dönük olarak mesleğini seçme hakkı engellenmektedir.

·         Laik ve Akademik Eğitim görme özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır.

·         Boş Kontenjanlı okullara NAKİL’le öğrenci kaydı yapılmasının önü açılarak, yandaş kayırma süreci yasallaştırılmakta, eğitimde fırsat eşitliği yok edilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarını kaldırmalı, fırsat ve imkan eşitliğine dayalı sınavsız bir geçiş öngören modele geçmelidir."

 

 

Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :

Etiketler :

Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)