adscode

Eğitim Sen'den öğretmenlere aşı anketi

Eğitim Sen, aşılama takvimi bağlamında öğretim tür ve düzeylerine göre kaç öğretmenin aşılandığına ilişkin verileri toplamak için anket düzenledi.

Eğitim Sen'den öğretmenlere aşı anketi
Sendikalar

Eğitim Sen, öğretmenlerin aşı durumlarına ilişkin anketin sonuçları ve talepleri şöyle açıkladı:

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi bağlamında öğretim tür ve düzeylerine göre kaç öğretmenin aşılandığına ilişkin verileri üretmediği, varsa da paylaşmadığı için sendikamız Eğitim Sen, bu konuda bir çalışma yürütme gereksinmesi hissetmiştir. MEB’den, salgın koşullarında geçtiğimiz üç dönem için uzaktan ve yüz yüze eğitime ilişkin “eğitim istatistikleri”ni bir an evvel yayınlamasını talep ediyoruz.

Sendikamızın hazırlayıp 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında web sayfamızdan yayınlayarak duyurduğu ve öğretmenlerimizin gönüllülük temelinde yanıt verdiği anketi 2742 öğretmen doldurmuştur. Değerli öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Öğretmenlerin Aşılanma Durumlarına İlişkin Genel Dağılımı

Çalışmamızın bulgularına göre, öğretmenler arasında iki doz aşı olanların oranı  % 38’dir (1040). Bir doz aşı olup ikinci dozu bekleyenlerin oranı ise % 40’dır (1091). Henüz aşı olmadığını belirten öğretmenlerin oranı % 22’dir (611). Bu verilere göre, öğretmenlerimizin ikinci doz aşılarını olmaları ve hiç aşı olmayan öğretmenlerimizin çok hızlı biçimde aşılanmalarını talep ediyoruz.

 

ÇİZELGE 1

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA DURUMLARINA İLİŞKİN GENEL DAĞILIM

Aşı Durumuna Göre Katılım

 

f

%

Bir doz aşı oldum, ikinciyi bekliyorum.

1091

40

Henüz aşı olmadım.

611

22

İki doz aşı oldum.

1040

38

Toplam

2742

100

 

Öğretim Tür ve Düzeylerine Göre Öğretmenlerin Aşılanma Durumları

Anketi en düşük düzeyde dolduran eğitim emekçileri, sırasıyla halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, milli eğitim müdürlükleri ve okul öncesi eğitim kurumları öğretmenleri olmuştur. Anketi dolduran adı geçen eğitim emekçilerinin aşılanma oranları da düşüktür. Özellikle özel eğitim merkezlerindeki öğretmenlerimizin çalışma alanının özgünlüğü nedeniyle aşılanması zorunludur. Sendikamız, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizin karşılaştığı tüm eğitim emekçilerinin, başta tüm öğretim tür ve düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılan öğretmenlerimiz olmak üzere, eğitim sürecine yardımcı olan, teknik ve idari destek veren, öğrencilerin beslenmesini, ulaşımını ve güvenliğini sağlayan eğitim emekçilerimizin de hızlı biçimde aşılanmasını talep etmektedir.

Araştırma bulgularına göre, ilkokul öğretmenlerinin % 94’ü (772) en az bir doz aşı olmuştur. Ortaokul öğretmenlerinin % 62’si (410), lise öğretmenlerinin ise % 75’i (824) en az bir doz aşı olmuştur. İki doz aşı olan öğretmenler arasında en yüksek oranı ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır (% 77). İki doz aşı olan diğer öğretmenler sırasıyla % 20 ile ortaokul ve % 19 ile lise öğretmenleridir. Diğer eğitim emekçileri ise % 6 oranında iki doz aşı olmuşlardır.

 

 

Salgın döneminde öğretim tür ve düzeylerini, öğrencilerin yaş gruplarını ve özel gereksinimi olan çocuklar gibi özgün çalışma koşullarını, sağlık ve eğitim emekçilerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarının eğitimini dikkate alan açık ve net bir eğitim politikası olmadığı için aşı politikasında da bir tutarlılık gözükmemektedir. Örneğin küçük yaş gruplarını önceleyen bir yüz yüze eğitim politikası olsaydı köy okulu öğretmenleri, okul öncesi, ana sınıfları ve ilkokul öğretmenlerinin tamamının aşılanması için çalışmalar yürütülecekti. Böylece örneğin 1 Haziran’da bu öğretmenler iki doz aşısını olarak yüz yüze eğitime başlayabilecekti. Ortaokul ve lise öğretmenleri ise aşılarının tamamlanmasının ardından bir süre sonra yüz yüze eğitime başlayabilirlerdi. Aşılanma takvimi, sağlığı risk altında olan büyük yaş gruplarından daha küçük yaş gruplarındaki yurttaşlara doğru ilerleyerek yapılmaktadır. Ancak öncelik küçük yaştaki öğrencilerin bir an önce yüz yüze eğitime başlaması olsaydı, aşılama takvimi de buna göre değişirdi.

ÇİZELGE 2

KATILIMCI DAĞILIM

 

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Lise

RAM

Halk Eğitim

MEM

Toplam

Bir doz aşı oldum, ikinciyi bekliyorum.

35

136

277

616

12

5

10

1091

Henüz aşı olmadım.

14

52

253

272

4

3

13

611

İki doz aşı oldum.

44

636

133

208

1

7

11

1040

Katılımcı Toplam

93

824

663

1096

17

15

34

2742

                   

ÖĞRETİM TÜR VE DÜZEYLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN AŞILANMA DURUMU

 

Eğitim Sen, toplum sağlığını, çocukların ve gençlerin eğitim hakkını ve eğitim ve bilim emekçilerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkını birlikte ve bütünlüklü biçimde ele alarak eğitim alanına ilişkin bilgi üretmeyi ve eğitim kamuoyunun bilgisine sunmayı sürdürecektir. Sendikamız, anadilinde, bilimsel, kamusal, parasız, laik, cinsiyet eşitliğini gözeten ve demokratik nitelikli bir yüz yüze eğitim için mücadele etmeye devam edecektir.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)