adscode

Eğitim Sen'in "Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" Sonuçlandı

"Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması” sonuç raporu açıklandı.

Eğitim Sen'in "Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" Sonuçlandı
Eğitim

Eğitim Sen tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, "Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" yapıldı. Araştırma, Türkiye genelinde 66 ilden, eğitim ve bilim alanında çalışan eğitim emekçilerine 10-21 Kasım 2020 tarihleri arasında web tabanlı uygulandı. Araştırmaya katılan 1.302 kişinin yanıtları esas alınarak aşağıdaki değerlendirme raporu hazırlandı. 

GİRİŞ

 

Şiddet Türü

Yanıtlar

Kadın

 

Erkek

Toplam

Kadın

 

Erkek

Toplam

Psikolojik

Maruz Kaldım Diyenler

669

 

113

782

63%

 

48%

60%

Maruz Kalmadım Diyenler

379

 

115

494

35%

 

49%

38%

Yanıt Vermeyenler

21

 

5

26

2%

 

2%

2%

Mobbing

Maruz Kaldım Diyenler

648

 

110

758

61%

 

47%

58%

Fikrim Yok Diyenler

64

 

9

73

6%

 

4%

6%

Maruz Kalmadım Diyenler

337

 

100

437

32%

 

43%

34%

Yanıt Vermeyenler

20

 

14

34

2%

 

6%

3%

Ekonomik

Maruz Kaldım Diyenler

287

 

61

348

27%

 

26%

27%

Maruz Kalmadım Diyenler

712

 

136

848

67%

 

58%

65%

Yanıt Vermeyenler

13

 

9

22

1%

 

4%

2%

Dijital

Maruz Kaldım Diyenler

381

 

44

425

36%

 

19%

33%

Maruz Kalmadım Diyenler

670

 

179

849

63%

 

77%

65%

Yanıt Vermeyenler

18

 

10

28

2%

 

4%

2%

Fiziksel

Maruz Kaldım Diyenler

523

 

101

624

49%

 

43%

48%

Maruz Kalmadım Diyenler

526

 

124

650

49%

 

53%

50%

Yanıt Vermeyenler

20

 

8

28

2%

 

3%

2%

Cinsel

Maruz Kaldım Diyenler

299

 

11

310

28%

 

5%

24%

Maruz Kalmadım Diyenler

748

 

213

961

70%

 

91%

74%

Yanıt Vermeyenler

22

 

9

31

2%

 

4%

2%

Genel Toplam

 

1.069

 

233

1.302

100%

 

100%

100%

 

Ankete toplam 1.302 kişi katılmıştır. Ankete katılan kadınların sayısı, erkeklere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sorulara yanıt veren sayısının, sorulara göre farklılık göstermekle birlikte, fazla olduğu görülmektedir. Altı kategoride ele alınan şiddet türleri içinde psikolojik şiddete maruz kalanların oranı, toplamda en yüksek oranı temsil etmektedir. Ankete katılanları %74’ünü oluşturan kitle ise “cinsel şiddete maruz kalmadığını” belirten en büyük kitle olmuştur. Kadınların %63 oranı ile en çok psikolojik şiddete maruz kaldığı görülmektedir.  Kadınların en fazla maruz kalmadığını belirttiği şiddet türü ise en yüksek oran %70 oranında cinsel şiddet olmuştur.

Cinsel şiddetin günümüzde özellikle evli kadınlar için kabul görmesi hala çok yaygın değildir. Oranın yüksekliği bu şekilde düşünülmelidir. Erkekler de kadınlara benzer şekilde en çok psikolojik şiddete maruz kalmıştır. “Maruz kalmadım” yanıtını verdikleri şiddet türleri içinde en yüksek oranı %91 ile cinsel şiddet oluşturmaktadır. Burada da kadınlar için cinsel şiddet konusunda yapılan açıklama geçerlidir.

 

 

I.            ARAŞTIRMA KAPSAMI VE YÖNTEMİ

 

Araştırma, Türkiye genelinde 66 ilden, eğitim ve bilim alanında çalışan eğitim emekçilerine 10-21 Kasım 2020 tarihleri arasında web tabanlı uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 1.302 kişinin yanıtları esas alınarak aşağıdaki değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

 

İLLERE GÖRE ANKET KATILIMI

İller

Kadın

Erkek

Genel Toplam

İstanbul

158

22

180

Ankara

156

7

163

İzmir

125

24

149

Kocaeli

52

6

58

Muğla

44

8

52

Diyarbakır

41

9

50

Artvin

48

1

49

Mersin

41

6

47

Aydın

36

7

43

Balıkesir

26

9

35

Zonguldak

32

1

33

Bursa

26

6

32

Bolu

29

1

30

Denizli

17

13

30

Antalya

18

9

27

Manisa

16

9

25

Çorum

13

9

22

Van

13

4

17

Giresun

15

1

16

Gaziantep

13

3

16

Amasya

6

9

15

Samsun

9

4

13

Mardin

9

2

11

Kayseri

8

3

11

Çanakkale

3

7

10

Dersim

9

1

10

Tekirdağ

6

4

10

Aksaray

8

1

9

Batman

5

4

9

Sinop

8

 

8

Kilis

7

1

8

Hatay

7

1

8

Sakarya

6

2

8

Kırklareli

5

2

7

Sivas

1

5

6

Urfa

4

2

6

Burdur

1

5

6

Adana

4

1

5

Adıyaman

1

4

5

Şırnak

3

2

5

Konya

4

1

5

Kırıkkale

2

2

4

Malatya

1

3

4

Karaman

2

2

4

Niğde

2

1

3

Uşak

3

 

3

Bingöl

3

 

3

Muş

1

2

3

Nevşehir

2

1

3

Hakkari

2

1

3

Eskişehir

1

1

2

Edirne

2

 

2

Trabzon

2

 

2

Bilecik

2

 

2

Osmaniye

1

1

2

Bartın

1

1

2

Düzce

2

 

2

Kastamonu

2

 

2

Kütahya

1

 

1

Rize

1

 

1

Yalova

1

 

1

Afyon

1

 

1

Yozgat

 

1

1

Kırşehir

1

 

1

Kars

 

1

1

Genel Toplam

1069

233

1302

 

Ankete katılanların sayısı, üç büyük ilden başlamak üzere sıralanmaktadır. Üç büyük il dışında en fazla katılım, Kocaeli ilinden gerçekleşmiştir. En az katılım ise Kütahya, Rize, Yalova, Afyon, Yozgat, Kırşehir ve Kars’tan olmuştur. Eskişehir, Edirne, Trabzon gibi büyük şehirlerden katılımın az oluşu da dikkat çekmektedir.

 

EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE ANKET KATILIMI

Eğitim Düzeyi

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

Doktora

38

4%

9

4%

47

4%

81%

Master

121

11%

17

7%

138

11%

88%

Lisans

859

80%

181

78%

1040

80%

83%

Ön lisans

32

3%

21

9%

53

4%

60%

Lise veya dengi

11

1%

3

1%

14

1%

79%

Lise altı

8

1%

2

1%

10

1%

80%

Genel Toplam

1069

100%

233

100%

1302

100%

82%

 

Ankete en fazla katılım gösteren eğitim grubu lisans mezunları olmuştur. En az katılım gösteren gruplar ise lise veya dengi ile lise altı eğitim kategorileridir. Ankete katılan kadın ve erkek oranları, en fazla lisans mezunları arasındandır.

 

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ANKET KATILIMI

Yaş Grupları

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

20-30 Arası

74

7%

9

4%

83

6%

89%

31-40 Arası

402

38%

50

21%

452

35%

89%

41-50 Arası

413

39%

75

32%

488

37%

85%

51-60 Arası

170

16%

85

36%

255

20%

67%

60 üzeri

10

1%

14

6%

24

2%

42%

Genel Toplam

1069

100%

233

100%

1302

100%

82%

 

41-50 yaş arası grup, ankete en fazla katılım gösteren gruptur. Ankete katılanlar arasında 60 yaş üzeri katılımcı sayısı ise en az katılım gösteren kategori olmuştur. Kadınlar en fazla 41-50 yaş arasında ankete katılırken erkekler ise 51-60 yaş arasında en fazla katılım gerçekleştirmiştir

 

MEDENİ DURUMLARINA GÖRE ANKET KATILIMI

Medeni Durum

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

Evli

695

65%

198

85%

893

69%

78%

Bekâr

314

29%

29

12%

343

26%

92%

Diğer

60

6%

6

3%

66

5%

91%

Genel Toplam

1069

100%

233

100%

1302

100%

82%

 

Ankete %69 oranı ile en yüksek oranda evliler katılmıştır. “Diğer” kategorisi ise ankete en düşük oranda katılım göstermiştir. Yine kadın ve erkeklerde, evlilerin en yüksek oranda ankete katıldığı görülmüştür.

UNVAN GRUPLARINA GÖRE ANKET KATILIMI

Unvan

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

Öğretmen

902

84%

204

88%

1106

85%

82%

Akademisyen

45

4%

8

3%

53

4%

85%

İdari Personel

40

4%

4

2%

44

3%

91%

Rehber Öğretmen

38

4%

3

1%

41

3%

93%

Eğitim Yöneticisi

18

2%

13

6%

31

2%

58%

Diğer

23

2%

1

0%

24

2%

96%

Avukat

3

0%

 

0%

3

0%

100%

Genel Toplam

1069

100%

233

100%

1302

100%

82%

 

Ankete en çok öğretmenler katılmıştır. Avukatlar ise %0 ile en düşük katılımı gösteren meslek grubu olmuştur. Kadın ve erkek öğretmenlerin ankete en çok katılan kategori olduğu görülmektedir.

 

İŞYERLERİNE GÖRE ANKET KATILIMI

Eğitim Düzeyi

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

Lise ve Dengi

333

31%

90

39%

423

32%

79%

İlkokul

273

26%

87

37%

360

28%

76%

Ortaokul ve Dengi

204

19%

33

14%

237

18%

86%

Okul Öncesi Eğitim

107

10%

3

1%

110

8%

97%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

78

7%

11

5%

89

7%

88%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

74

7%

9

4%

83

6%

89%

Genel Toplam

1069

100%

233

100%

1302

100%

82%

 

Lise ve dengi okullarda çalışanlar, ankete en çok katılan grup olmuştur. İşyerlerine göre yapılan kategoride, en az Yükseköğretim- Üniversiteler’ den katılım gerçekleşmiştir. Kadın ve erkekler ise %31 ile %39 oranıyla en yüksek oranda Lise ve dengi okullardan anketi yanıtlamışlardır.

 

 

I.            İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET

 

Ankete Katılanların Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

“İş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldım” diyenler

782

60%

100%

Kadın

669

51%

86%

Erkek

113

9%

14%

Meslek yaşamım boyunca

1 kere bile psikolojik

şiddete maruz kalmadım

494

38%

100%

Kadın

379

29%

77%

Erkek

115

9%

23%

Yanıt vermeyenler

26

2%

100%

Kadın

21

2%

81%

Erkek

5

0%

19%

Genel Toplam

1302

100%

 

 

İşyerinde psikolojik şiddete maruz kalanların sayısı, ankete katılanların %50’sinden fazla bir kesimi oluşturmaktadır. Kadınlar en fazla psikolojik şiddete maruz kalan grup oluşmuştur Erkekler kadınların aksine psikolojik şiddete oldukça düşük oranda maruz kalmıştır. “Meslek yaşamım boyunca 1 kez bile psikolojik şiddete maruz kalmadım” diyen kadınların sayısı da erkeklerden fazladır.

 

Maruz Kalınan Psikolojik Şiddet Türleri

Psikolojik Şiddet Türü

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme

275

41%

 

66

58%

341

44%

Tehdit ve Korkutma

289

43%

 

46

41%

335

43%

Hakaret-Sözlü taciz

225

34%

 

29

26%

254

32%

Çalışma arkadaşlarının yanında küçük düşürülme

227

34%

 

22

19%

249

32%

Diğer

89

13%

 

11

10%

100

13%

Genel Toplam

669

100%

 

113

100%

782

100%

 

Maruz kalınan psikolojik şiddet türleri içinde ön plana çıkan “tehdit ve korkutma” olmuştur. “Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme” ise en fazla rastlanan 2. Psikolojik şiddet biçimi olmuştur. Kadınlar en çok “tehdit ve korkutma” ya maruz kalırken erkekler ise en çok “Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme”  ile karşılaşmıştır.

 

Psikolojik Şiddet Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Yöneticilerim

570

85%

 

90

80%

660

84%

İş arkadaşlarım

196

29%

 

19

17%

215

27%

Kamu Hizmeti Sunduğum Kişiler

134

20%

 

17

15%

151

19%

Diğer

41

6%

 

10

9%

51

7%

Genel Toplam

669

100%

 

113

100%

782

100%

 

Psikolojik şiddet ise en çok yöneticilerden gelmiştir.  Kadınlar ve erkekler en çok yöneticilerinden psikolojik şiddet görmüşlerdir.

 

 Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

669

86%

100%

Doktora

28

4%

4%

Lisans

528

68%

79%

Lise altı

6

1%

1%

Lise veya dengi

6

1%

1%

Master

80

10%

12%

Ön lisans

21

3%

3%

 

 

 

 

Erkek

113

14%

100%

Doktora

5

1%

4%

Lisans

87

11%

77%

Lise altı

2

0%

2%

Lise veya dengi

1

0%

1%

Master

11

1%

10%

Ön lisans

7

1%

6%

Genel Toplam

782

100%

 

 

Lisans mezunu kadın ve erkekler, psikolojik şiddete en yüksek oranda maruz kalan gruplar olmuştur. Lisans mezunu kadınlar %68, lisans mezunu erkekler ise %11 oranında psikolojik şiddet ile karşı karşıya kalmıştır.

 

Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

669

86%

100%

20-30 Arası

48

6%

7%

31-40 Arası

267

34%

40%

41-50 Arası

250

32%

37%

51-60 Arası

96

12%

14%

60 üzeri

8

1%

1%

Erkek

113

14%

100%

20-30 Arası

4

1%

4%

31-40 Arası

26

3%

23%

41-50 Arası

31

4%

27%

51-60 Arası

46

6%

41%

60 üzeri

6

1%

5%

Genel Toplam

782

100%

 

Kadınlar en çok 31-40 yaş arası psikolojik şiddete maruz kalırken erkekler ise 51-60 yaş arasında psikolojik şiddet ile daha yüksek oranda karşılaşmaktadır. Kadınların meslek yaşamının başında psikolojik şiddeti daha fazla yaşamaları bunun yanında ise erkeklerin meslek yaşamlarının sonlarına doğru buna maruz kalmaları ilgi çekicidir.

 

Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

669

86%

100%

Bekâr

206

26%

31%

Diğer

44

6%

7%

Evli

419

54%

63%

Erkek

113

14%

100%

Bekâr

15

2%

13%

Diğer

4

1%

4%

Evli

94

12%

83%

Genel Toplam

782

100%

 

Psikolojik şiddete en fazla evli kadınlar maruz kalmaktadır. Evli erkekler de erkekler içinde en fazla psikolojik şiddeti gören gruptur. Sosyo-ekonomik faktörlerin bu durumda etkisi olduğu düşünülmektedir.

 Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

669

86%

100%

Akademisyen

35

4%

5%

Avukat

2

0%

0%

Diğer

15

2%

2%

Eğitim Yöneticisi

8

1%

1%

İdari Personel

27

3%

4%

Öğretmen

562

72%

84%

Rehber Öğretmen

20

3%

3%

Erkek

113

14%

100%

Akademisyen

6

1%

5%

Diğer

1

0%

1%

Eğitim Yöneticisi

8

1%

7%

İdari Personel

2

0%

2%

Öğretmen

94

12%

83%

Rehber Öğretmen

2

0%

2%

Genel Toplam

782

100%

 

 Kadın ve erkek öğretmenler, psikolojik şiddet ile en yüksek oranda karşılaşan gruplar olmuştur. Denebilir ki eğitim emekçileri psikolojik şiddete diğer çalışanlara göre daha fazla maruz kalmaktadır.

Psikolojik Şiddete Maruz Kalanların İş Yerlerine Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

669

86%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

52

7%

8%

İlkokul

164

21%

25%

Lise ve Dengi

209

27%

31%

Okul Öncesi Eğitim

68

9%

10%

Ortaokul ve Dengi

124

16%

19%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

52

7%

8%

Erkek

113

14%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

4

1%

4%

İlkokul

36

5%

32%

Lise ve Dengi

48

6%

42%

Okul Öncesi Eğitim

2

0%

2%

Ortaokul ve Dengi

17

2%

15%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

6

1%

5%

Genel Toplam

782

100%

 

 

Lise ve dengi okullarda çalışan kadın ve erkekler, psikolojik şiddeti en çok yaşayan grubu temsil etmektedir. Kadınlarda bu oran %27 iken erkeklerde ise %6’dır. Bu gruptan sonra psikolojik şiddetin en çok ilkokullarda yaşandığı söylenebilir.

      II.            İŞ YERİNDE MOBBİNG

Ankete Katılanların Mobbinge Yönelik Algısı

Mobbing Hakkında Bilginiz Var Mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1069

82%

100%

Mobingin ne olduğunu biliyorum

902

69%

84%

Mobbing konusunda hiç bilgim yok

16

1%

1%

Kısmen bilgim var ama yeterli değil

146

11%

14%

Yanıt Yok

5

0%

0%

Erkek

233

18%

100%

Mobbingin ne olduğunu biliyorum

207

16%

89%

Mobbing konusunda hiç bilgim yok

2

0%

1%

Kısmen bilgim var ama yeterli değil

15

1%

6%

Yanıt Yok

9

1%

4%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Kadınlar mobbing konusunda yüksek oranda bilgi sahibidir. Erkekler de kadınlara kıyasla daha düşük oranla temsil edilse de mobbinge kayıtsız değildir.


Mobbing Durumunda Ne Yapılacağı Biliniyor mu?

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1069

82%

100%

Evet

751

58%

70%

Hayır

208

16%

19%

Fikrim Yok

107

8%

10%

Yanıt Yok

3

0%

0%

Erkek

233

18%

100%

Evet

191

15%

82%

Hayır

20

2%

9%

Fikrim Yok

14

1%

6%

Yanıt Yok

8

1%

3%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Ankete katılan kadınlar, mobbinge maruz kaldığında ne yapacağı konusunda bilinç sahibidir. Bununla birlikte, ne yapacağını bilmeyen kadın oranı erkeklere göre yüksek orandadır.

 

Ankete Katılanların Mobbinge Maruz Kalma Durumu

Meslek Hayatı Boyunca Mobbinge Maruz kalmış mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1069

82%

100%

Evet

648

50%

61%

Hayır

337

26%

32%

Fikrim yok

64

5%

6%

Yanıt Yok

20

2%

2%

Erkek

233

18%

100%

Evet

110

8%

47%

Hayır

100

8%

43%

Fikrim yok

9

1%

4%

Yanıt Yok

14

1%

6%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Kadınlar erkeklere göre mobbinge daha yüksek oranda maruz kalmaktadır. Mobbinge maruz kalıp kalmadığına ilişkin fikri olmayan kadın sayısı yine erkeklerden fazladır.

 

Mobbing Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Yöneticilerim

594

92%

 

106

96%

700

92%

İş arkadaşlarım

182

28%

 

15

14%

197

26%

Kamu Hizmeti Sunduğum Kişiler

84

13%

 

7

6%

91

12%

Diğer

19

3%

 

6

5%

25

3%

Genel Toplam

648

100%

 

110

100%

758

100%

 

Mobbinge maruz kalan kadın ve erkekler en fazla yöneticileri tarafından bu sistemli davranışlara maruz kalmaktadır.  İş arkadaşları ise ikinci sırada yer almaktadır.


Mobbinge Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

648

85%

100%

Doktora

28

4%

4%

Lisans

501

66%

77%

Lise altı

7

1%

1%

Lise veya dengi

6

1%

1%

Master

87

11%

13%

Ön lisans

19

3%

3%

Erkek

110

15%

100%

Doktora

4

1%

4%

Lisans

84

11%

76%

Lise altı

1

0%

1%

Lise veya dengi

2

0%

2%

Master

13

2%

12%

Ön lisans

6

1%

5%

Genel Toplam

758

100%

 

 

Lisans mezunu kadın ve erkekler mobbinge en yüksek ve yakın oranda maruz kalmaktadır. Kadınlar lisans mezunları içinde en yüksek düzeyde mobbinge maruz kalan grup olsa da erkeklerin oranı da yakındır.

 

Mobbinge Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

648

85%

100%

20-30 Arası

43

6%

7%

31-40 Arası

260

34%

40%

41-50 Arası

240

32%

37%

51-60 Arası

101

13%

16%

60 üzeri

4

1%

1%

Erkek

110

15%

100%

20-30 Arası

4

1%

4%

31-40 Arası

26

3%

24%

41-50 Arası

35

5%

32%

51-60 Arası

39

5%

35%

60 üzeri

6

1%

5%

Genel Toplam

758

100%

 

 

31-40 yaş arasında yer alan kadınlar, mobbing ile en yüksek oranda karşı karşıya kalan kategoriyi oluşturmaktadır. Erkeklerde ise 51-60 yaş arasında en fazla mobbing görülmektedir. Bunun yanında, erkeklerin 20-30 yaş arasında mobbinge daha düşük oranda maruz kaldığı ancak kadınların ise 60 yaş üzerinde en az mobbing ile karşılaştığı da belirtilmelidir.

 

Mobbinge Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

648

85%

100%

Bekar

212

28%

33%

Diğer

39

5%

6%

Evli

397

52%

61%

Erkek

110

15%

100%

Bekar

15

2%

14%

Diğer

5

1%

5%

Evli

90

12%

82%

Genel Toplam

758

100%

 

 

Ankete katılan içinde evli erkekler en yüksek oranda mobbinge maruz kalsa da kadınlar içinde de evliler mobbinge uğrayan en geniş kitledir. Bekâr kadınlar ise bekâr erkeklere göre daha fazla mobbinge maruz kalmaktadır.

 

 

Mobbinge Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

648

85%

100%

Akademisyen

33

4%

5%

Avukat

2

0%

0%

Diğer

16

2%

2%

Eğitim Yöneticisi

9

1%

1%

İdari Personel

26

3%

4%

Öğretmen

537

71%

83%

Rehber Öğretmen

25

3%

4%

Erkek

110

15%

100%

Akademisyen

4

1%

4%

Diğer

1

0%

1%

Eğitim Yöneticisi

5

1%

5%

İdari Personel

2

0%

2%

Öğretmen

97

13%

88%

Rehber Öğretmen

1

0%

1%

Genel Toplam

758

100%

 

 

Ankete katılan kadınlardan öğretmenler, en fazla mobbing gören kadın grubunu temsil etmektedir. Erkek öğretmenler de erkek kategorisinde en yüksek oranda mobbinge maruz kalan gruptur.

 

Mobbinge Maruz Kalanların İş Yerlerine Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

648

85%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

48

6%

7%

İlkokul

165

22%

25%

Lise ve Dengi

193

25%

30%

Okul Öncesi Eğitim

60

8%

9%

Ortaokul ve Dengi

125

16%

19%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

57

8%

9%

Erkek

110

15%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

1

0%

1%

İlkokul

33

4%

30%

Lise ve Dengi

52

7%

47%

Okul Öncesi Eğitim

1

0%

1%

Ortaokul ve Dengi

18

2%

16%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

5

1%

5%

Genel Toplam

758

100%

 

 

Lise ve dengi okullarda çalışan kadın ve erkekler, işyerlerine göre yapılan sınıflamada en yüksek oranı temsil etmektedirler. Bu grubu ilkokullarda çalışan kadın ve erkekler izlemektedir.

 

 

 

    III.            EKONOMİK ŞİDDET

Ankete Katılanların Ekonomik Şiddete Maruz Kalma Durumları

Yaşamınız Boyunca Ekonomik Şiddete Maruz Kaldınız mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1069

82%

100%

Evet, Ekonomik şiddete maruz kaldım

287

22%

27%

Hayır, Ekonomik şiddete hiç maruz kalmadım

712

55%

67%

Fikrim yok

57

4%

5%

Yanıt yok

13

1%

1%

Erkek

233

18%

100%

Evet, Ekonomik şiddete maruz kaldım

61

5%

26%

Hayır, Ekonomik şiddete hiç maruz kalmadım

136

10%

58%

Fikrim yok

27

2%

12%

Yanıt yok

9

1%

4%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Ankete yanıt veren kadınlar, ekonomik şiddete maruz kalmadıkları (%67) belirtmişlerdir. Erkek katılımcılar da çoğunlukla ekonomik şiddete maruz kalmadıklarını ifade etmişlerdir. Yine de ekonomik şiddete en fazla maruz kalan kitleyi kadınlar oluşturmaktadır.


Ekonomik Şiddet Türleri

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Çalışmama İzin Verilmedi

35

12%

 

9

15%

44

13%

Maaş Kartıma El Konuldu

53

18%

 

0

0%

53

15%

Maaşımı İhtiyaçlarım doğrultusunda

 harcamama müdahale edildi.

121

42%

 

2

3%

123

35%

Çalışmak istemediğim halde zorla çalıştırıldım

19

7%

 

6

10%

25

7%

Çocuklarımın yakınlarımın ihtiyaçlarını

karşılamam engellendi.

22

8%

 

4

7%

26

7%

Genel Toplam

287

100%

 

61

100%

348

100%

 

Kadınlar, ekonomik şiddete en çok maaşlarını ihtiyaçları doğrultusunda harcama konusunda maruz kalırken erkekler ise çalışmalarına izin verilmemesi konusunda maruz kalmışlardır.

Ekonomik Şiddet Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Eşim

154

54%

 

3

5%

157

45%

Çocuklarım

1

0%

 

1

2%

2

1%

Babam

48

17%

 

1

2%

49

14%

Annem

27

9%

 

1

2%

28

8%

Akrabalarım

17

6%

 

0

0%

17

5%

İş Arkadaşlarım

5

2%

 

0

0%

5

1%

Yöneticilerim

54

19%

 

32

52%

86

25%

Diğer

57

20%

 

30

49%

87

25%

Genel Toplam

287

100%

 

61

100%

348

100%

 

Kadınlar ekonomik şiddeti en yüksek oranda eşlerinden görmüştür. Erkeklerde ise aile dışına çıkılarak yöneticiler en fazla ekonomik şiddeti uygulayan grup olmuştur. Kadın ve erkeklerin toplumsal yapı ve ekonomik hayattaki konumu, bu sonucun belirleyicilerindendir.

 

 

 


Ekonomik Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

287

82%

100%

Doktora

12

3%

4%

Lisans

227

65%

79%

Lise altı

3

1%

1%

Lise veya dengi

3

1%

1%

Master

31

9%

11%

Ön lisans

11

3%

4%

Erkek

61

18%

100%

Doktora

1

0%

2%

Lisans

45

13%

74%

Lise altı

1

0%

2%

Lise veya dengi

3

1%

5%

Master

6

2%

10%

Ön lisans

5

1%

8%

Genel Toplam

348

100%

 

 

Ankete katılan kadınlardan lisans mezunları ekonomik şiddete en fazla maruz kalmaktadır. Onları lisans mezunu erkekler izlemektedir. İstihdamda üniversite mezunlarının çoğunlukta oluşu, ekonomik şiddete en fazla bu grubun maruz kalmasına neden olmuştur.


Ekonomik Şiddete Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

287

82%

100%

20-30 Arası

17

5%

6%

31-40 Arası

108

31%

38%

41-50 Arası

116

33%

40%

51-60 Arası

42

12%

15%

60 üzeri

4

1%

1%

Erkek

61

18%

100%

20-30 Arası

2

1%

3%

31-40 Arası

12

3%

20%

41-50 Arası

17

5%

28%

51-60 Arası

26

7%

43%

60 üzeri

4

1%

7%

Genel Toplam

348

100%

 

Ekonomik şiddete kadınlar arasında en fazla 41-50 yaş arası grup maruz kalmaktadır. 60 yaş üzeri kadınlar ise ekonomik şiddete en az uğrayan kesimdir. Erkek katılımcılar içinde ise en çok 51-60 yaş arası kişiler ekonomik şiddete maruz kalmaktadır.


Ekonomik Şiddete Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

287

82%

100%

Bekâr

97

28%

34%

Diğer

32

9%

11%

Evli

158

45%

55%

Erkek

61

18%

100%

Bekâr

6

2%

10%

Diğer

3

1%

5%

Evli

52

15%

85%

Genel Toplam

348

100%

 

Evli kadınlar, kadınlar içinde en yüksek oranda ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Bunun yanında, evli erkeklerin erkek katılımcılar içinde en fazla ekonomik şiddet gördüğü tespit edilmektedir. Evli kadın ve erkekler ekonomik şiddete maruz kalırken bunun temelini ailenin yapısı içinde aramak gerekmektedir.


Ekonomik Şiddete Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

287

82%

100%

Akademisyen

12

3%

4%

Avukat

2

1%

1%

Diğer

7

2%

2%

Eğitim Yöneticisi

5

1%

2%

İdari Personel

16

5%

6%

Öğretmen

241

69%

84%

Rehber Öğretmen

4

1%

1%

Erkek

61

18%

100%

Akademisyen

1

0%

2%

Diğer

1

0%

2%

Eğitim Yöneticisi

2

1%

3%

İdari Personel

1

0%

2%

Öğretmen

53

15%

87%

Rehber Öğretmen

3

1%

5%

Genel Toplam

348

100%

 


Kadınlar ve erkekler içinde en fazla öğretmenler ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınlar içinde rehber öğretmen ve avukatlar, en az ekonomik şiddete maruz kalan gruptur.

 

Ekonomik Şiddete Maruz Kalanların İş Yerlerine Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

287

82%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

32

9%

11%

İlkokul

66

19%

23%

Lise ve Dengi

88

25%

31%

Okul Öncesi Eğitim

19

5%

7%

Ortaokul ve Dengi

61

18%

21%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

21

6%

7%

Erkek

61

18%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

2

1%

3%

İlkokul

19

5%

31%

Lise ve Dengi

30

9%

49%

Okul Öncesi Eğitim

0

0%

0%

Ortaokul ve Dengi

8

2%

13%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

2

1%

3%

Genel Toplam

348

100%

 

 

Lise ve dengi okullarda çalışan kadınlar, ekonomik şiddete en yüksek oranda uğrayan kitledir. Benzer şekilde, lise ve dengi okullarda çalışan erkekler ise erkek katılımcılar içinde en çok ekonomik şiddet gören gruptur.

 

 

 

   IV.            DİJİTAL ŞİDDET


Ankete Katılanların Dijital Şiddete Maruz Kalma Durumları

Yaşamınız Boyunca Dijital Şiddete Maruz Kaldınız mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1.069

82%

100%

Evet

381

29%

36%

Hayır

670

51%

63%

Yanıt Yok

18

1%

2%

Erkek

233

18%

100%

Evet

44

3%

19%

Hayır

179

14%

77%

Yanıt Yok

10

1%

4%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Kadınlar içinde dijital şiddete maruz kalanların oranı düşüktür. Kadınların yalnızca %36’sı dijital şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Erkeklerde de benzer şekilde dijital şiddete maruz kalanların oranı kalmayanlardan düşüktür. Burada dijital şiddet kavramının toplumda henüz tam olarak kavranamamış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.


Dijital Şiddet Türleri

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Rahatsız Edici Takip ve Sohbet

260

68%

 

20

45%

280

66%

Özel Yazışmalarım ve Görüntülerimin İfşa Edilmesi

36

9%

 

1

2%

37

9%

Küfürlü ve Hakaret İçeren Hitaplar

144

38%

 

22

50%

166

39%

Sözlü, Sesli, Görüntülü Taciz

105

28%

 

6

14%

111

26%

Paylaşımlardan dolayı hakaret uğrama

110

29%

 

17

39%

127

30%

Paylaşımlardan dolayı soruşturma geçirme

31

8%

 

8

18%

39

9%

Diğer

32

8%

 

5

11%

37

9%

Genel Toplam

381

100%

 

44

100%

425

100%

 

Anketi yanıtlayanların genel olarak en yüksek oranda “rahatsız edici takip ve sohbet” e maruz kaldıkları görülmektedir. Kadınlarda bu durum en yüksek oranda görülürken erkeklerde ise “küfürlü ve hakaret içeren hitaplar” en fazla rastlanan dijital şiddet türü olmuştur.


Dijital Şiddet Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Eşim/Birlikte Yaşadığım Kişi

44

12%

 

0

0%

44

10%

Kendi Ailemden Kişiler

10

3%

 

0

0%

10

2%

Akrabalarım

7

2%

 

1

2%

8

2%

İş Arkadaşlarım

38

10%

 

4

9%

42

10%

İş Dışı Arkadaşlarım

45

12%

 

4

9%

49

12%

Yöneticilerim

44

12%

 

12

27%

56

13%

Daha önce tanımadığım kişiler

270

71%

 

29

66%

299

70%

Diğer

59

15%

 

7

16%

66

16%

Genel Toplam

381

100%

 

44

100%

425

100%

 

Kadınlar dijital şiddeti en çok tanımadıkları kişilerden görürlerken bu durum erkek katılılmcılar için de geçerli olmuştur.

 


Dijital Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

381

90%

100%

Doktora

17

4%

4%

Lisans

294

69%

77%

Lise altı

4

1%

1%

Lise veya dengi

5

1%

1%

Master

54

13%

14%

Ön lisans

7

2%

2%

Erkek

44

10%

100%

Doktora

2

0%

5%

Lisans

34

8%

77%

Lise altı

1

0%

2%

Lise veya dengi

1

0%

2%

Master

5

1%

11%

Ön lisans

1

0%

2%

Genel Toplam

425

100%

 

 

Lisans mezunu kadınlar, dijital şiddete en çok maruz kalan gruptur. Lise veya dengi ve lise altında eğitim alan kadınlar ise kadınlar arasında en düşük oranda dijital şiddet görmektedir. Erkekler arasında da lisans mezunu erkekler, dijital şiddetle en fazla karşı karşıya kalan gruptur.


Dijital Şiddete Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

381

90%

100%

20-30 Arası

35

8%

9%

31-40 Arası

175

41%

46%

41-50 Arası

129

30%

34%

51-60 Arası

39

9%

10%

60 üzeri

3

1%

1%

Erkek

44

10%

100%

20-30 Arası

1

0%

2%

31-40 Arası

12

3%

27%

41-50 Arası

19

4%

43%

51-60 Arası

11

3%

25%

60 üzeri

1

0%

2%

Genel Toplam

425

100%

 

 

31-40 yaş arasında kalan kadınlar, dijital şiddeti daha sık yaşamaktadırlar. 60 yaş üzeri kadınlar ise dijital şiddete daha az maruz kalmaktadır. Burada özellikle sosyal medya ve benzeri alanları kullanım alışkanlıklarının etkili olduğu düşünülmektedir. Erkeklerde ise 41-50 yaş arasında dijital şiddete maruz kalma oranı yüksektir.3


Dijital Şiddete Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

381

90%

100%

Bekâr

160

38%

42%

   Diğer

29

7%

8%

Evli

192

45%

50%

Erkek

44

10%

100%

Bekâr

7

2%

16%

Diğer

2

0%

5%

Evli

35

8%

80%

Genel Toplam

425

100%

 

 

Ankete katılan kadınlar arasında evliler, en çok dijital şiddet görenler olmuştur. Benzer şekilde evli erkekler de yüksek oranda dijital şiddet görmüştür. Bekar kadınlar bekar erkeklere göre daha fazla dijital şiddete maruz kalmıştır.


Dijital Şiddete Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

381

90%

100%

Akademisyen

25

6%

7%

Avukat

2

0%

1%

Diğer

10

2%

3%

Eğitim Yöneticisi

7

2%

2%

İdari Personel

13

3%

3%

Öğretmen

309

73%

81%

Rehber Öğretmen

15

4%

4%

Erkek

44

10%

100%

Akademisyen

2

0%

5%

Diğer

1

0%

2%

Eğitim Yöneticisi

1

0%

2%

İdari Personel

1

0%

2%

Öğretmen

39

9%

89%

Genel Toplam

425

100%

 

 

Kadın ve erkek katılımcılar içinde öğretmenler, yüksek oranda dijital şiddete maruz kalmıştır. Onları ise akademisyen kadın ve erkekler izlemiştir.

 

Dijital Şiddete Maruz Kalanların İşyerlerine Göre Dağılımı

 

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

381

90%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

37

9%

10%

İlkokul

83

20%

22%

Lise ve Dengi

116

27%

30%

Okul Öncesi Eğitim

26

6%

7%

Ortaokul ve Dengi

84

20%

22%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

35

8%

9%

Erkek

44

10%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

1

0%

2%

İlkokul

16

4%

36%

Lise ve Dengi

18

4%

41%

Okul Öncesi Eğitim

1

0%

2%

Ortaokul ve Dengi

5

1%

11%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

3

1%

7%

Genel Toplam

425

100%

 

 

Kadınlar arasında dijital şiddete maruz kalan en büyük kitleyi lise ve dengi okullarda çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Lise ve dengi okullarda çalışan erkekler de en çok dijital şiddete maruz kalan erkek grubudur.

     V.            FİZİKSEL ŞİDDET


Ankete Katılanların Fiziksel Şiddete Maruz Kalma Durumları

Yaşamınız Boyunca Fiziksel Şiddete Maruz Kaldınız mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1.069

82%

100%

Evet

523

40%

49%

Hayır

526

40%

49%

Yanıt Yok

20

2%

2%

Erkek

233

18%

100%

Evet

101

8%

43%

Hayır

124

10%

53%

Yanıt Yok

8

1%

3%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Fiziksel şiddet mağduru kadınlar ile fiziksel şiddet görmediğini ifade eden kadınlar eşit oranda görülmektedir. %2’lik yanıt vermeyen bir kadın grubu dışında kadınlar içinde şiddet görenler kadar şiddet görmeyenler de bulunmaktadır. Erkekler içinde ise şiddet görmeyenler, görenlerden geniş bir grubu oluşturmaktadır.

Fiziksel Şiddet Riski Devam Ediyor mu?

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

Evet

224

36%

43%

Kısmen

88

14%

17%

   Bilmiyorum

75

12%

14%

Hayır

30

5%

6%

Yanıt Yok

106

17%

20%

Erkek

101

16%

100%

Evet

41

7%

41%

Kısmen Evet

31

5%

31%

Bilmiyorum

11

2%

11%

Hayır

3

0%

3%

Yanıt Yok

15

2%

15%

Genel Toplam

624

100%

 

Kadınlar içinse fiziksel şiddet riski devam etmektedir. “Evet” yanıtını veren kadınları, yanıt vermeyen kadın grubu izlemektedir. Ankete katılan erkeklerde de şiddet riski büyük ölçüde devam etmektedir. Şiddet riskinin sürmediğini söyleyenler ise hem kadın hem erkekler içinde en düşük orandadır.


Fiziksel Şiddet Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Eşim/Birlikte Yaşadığım kişi

185

35%

 

3

3%

188

30%

Kendi Ailemden Kişiler

62

12%

 

2

2%

64

10%

Çocuklarım

1

0%

 

0

0%

1

0%

Annem

141

27%

 

11

11%

152

24%

Babam

178

34%

 

16

16%

194

31%

İş Arkadaşlarım

8

2%

 

8

8%

16

3%

Yöneticilerim

4

1%

 

8

8%

12

2%

Kardeşlerim

78

15%

 

3

3%

81

13%

Öğretmenlerim

131

25%

 

33

33%

164

26%

Diğer Kişiler

239

46%

 

73

72%

312

50%

Genel Toplam

523

100%

 

101

100%

624

100%

Ankete katılanlar fiziksel şiddeti en çok “diğer kişiler” den görmektedir. Kadınlarda bunu eş/birlikte yaşadığım kişi ile baba izlemektedir. Ev içi şiddet kadınlar için daha büyük tehdit oluşturmaktadır. Erkeklerde ise en çok fiziksel şiddeti gösteren bir diğer grup öğretmenlerdir.

Fiziksel Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

Doktora

22

4%

4%

Lisans

412

66%

79%

Lise altı

3

0%

1%

Lise veya dengi

5

1%

1%

Master

65

10%

12%

Ön lisans

16

3%

3%

Erkek

101

16%

100%

Doktora

4

1%

4%

Lisans

78

13%

77%

Lise altı

2

0%

2%

Lise veya dengi

3

0%

3%

Master

6

1%

6%

Ön lisans

8

1%

8%

Genel Toplam

624

100%

 

 

Ankete katılanlar içinde fiziksel şiddete en çok lisans mezunu kadınlar maruz kalmıştır. Onları izleyen grup ise lisans mezunu erkeklerdir.


Fiziksel Şiddete Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

20-30 Arası

28

4%

5%

31-40 Arası

205

33%

39%

41-50 Arası

218

35%

42%

51-60 Arası

70

11%

13%

60 üzeri

2

0%

0%

Erkek

101

16%

100%

20-30 Arası

4

1%

4%

31-40 Arası

22

4%

22%

41-50 Arası

35

6%

35%

51-60 Arası

35

6%

35%

60 üzeri

5

1%

5%

Genel Toplam

624

100%

 

 

41-50 Arası kadınlar, en yüksek oranda fiziksel şiddet ile karşı karşıya kalan gruptur. Onları 31-40 arasında bulunan kadınlar izlemiştir. Erkek katılımcılarda ise 41-50 yaş ile 51-60 arası grup, en fazla fiziksel şiddet gören erkek grubudur.


Fiziksel Şiddete Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

Bekâr

183

29%

35%

   Diğer

36

6%

7%

Evli

304

49%

58%

Erkek

101

16%

100%

Bekâr

13

2%

13%

Diğer

2

0%

2%

Evli

86

14%

85%

Genel Toplam

624

100%

 

 

Ankete katılan evli kadınlar,  kadın kategorisi içinde en çok şiddet görmektedir. Evli erkekler de fiziksel şiddete yüksek oranda maruz kalmaktadır. Bekâr kadınlar ise bekar erkeklerden daha çok şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

Fiziksel Şiddete Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

Akademisyen

29

5%

6%

Avukat

1

0%

0%

Diğer

11

2%

2%

Eğitim Yöneticisi

9

1%

2%

İdari Personel

18

3%

3%

Öğretmen

441

71%

84%

Rehber Öğretmen

14

2%

3%

Erkek

101

16%

100%

Akademisyen

5

1%

5%

Diğer

3

0%

3%

Eğitim Yöneticisi

1

0%

1%

İdari Personel

89

14%

88%

Öğretmen

3

0%

3%

Genel Toplam

624

100%

 


Kadınlarda öğretmenler, erkeklerde ise idari personel fiziksel şiddetin en çok görüldüğü meslek grubudur. Kadın avukatlar, kadınlar içinde en düşük oranda fiziksel şiddet mağdurudur.


Fiziksel Şiddete Maruz Kalanların İşyerlerine Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

523

84%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

39

6%

7%

İlkokul

126

20%

24%

Lise ve Dengi

164

26%

31%

Okul Öncesi Eğitim

39

6%

7%

Ortaokul ve Dengi

115

18%

22%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

40

6%

8%

Erkek

101

16%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

3

0%

3%

İlkokul

37

6%

37%

Lise ve Dengi

39

6%

39%

Okul Öncesi Eğitim

2

0%

2%

Ortaokul ve Dengi

15

2%

15%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

5

1%

5%

Genel Toplam

624

100%

 

 

Kadınlar en çok lise ve dengi okullarda şiddete maruz kalırken bu durum erkeklerde de benzerdir. İl-İlçe-Bakanlık-Diğer ile okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan kadınlar, kadın kümesi içinde en az fiziksel şiddet ile karşı karşıya kalan gruptur.

 

   VI.            CİNSEL ŞİDDET


Ankete Katılanların Cinsel Şiddete Maruz Kalma Durumları

Yaşamınız Boyunca Cinsel Şiddete Maruz Kaldınız mı?

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1.069

82%

100%

Evet

299

23%

28%

Hayır

748

57%

70%

Yanıt Yok

22

2%

2%

Erkek

233

18%

100%

Evet

11

1%

5%

Hayır

213

16%

91%

Yanıt Yok

9

1%

4%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Ankete katılan kadınlar, yüksek oranda cinsel şiddet mağduru olmadıklarını belirtmişlerdir. Erkeklerde de bu oran yüksektir. Buna rağmen, cinsel şiddete maruz kalan kadınlar erkeklerden fazladır.

Cinsel Şiddet Riski Devam Ediyor mu?

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Evet

26

8%

9%

Kısmen

23

7%

8%

   Bilmiyorum

29

9%

10%

Hayır

219

71%

73%

Yanıt Yok

2

1%

1%

Erkek

11

4%

100%

Bilmiyorum

2

1%

18%

Hayır

9

3%

82%

Genel Toplam

310

100%

 

Kadınlar için cinsel şiddet riski büyük oranda devam etmezken bu soruya yanıt veren kadınlar arasında “bilmiyorum” diyenler hemen arkalarından gelmektedir. Erkeklerde de bu soruya “hayır” cevabı verenler çoğunluktadır.

Cinsel Şiddet Uygulayıcıları

 

Kadın

 

Erkek

Genel Toplam

Eşim

47

16%

 

0

0%

47

15%

Annem

2

1%

 

0

0%

2

1%

Babam

7

2%

 

0

0%

7

2%

İş Arkadaşlarım

10

3%

 

1

9%

11

4%

Yöneticilerim

11

4%

 

0

0%

11

4%

Kardeşlerim

5

2%

 

0

0%

5

2%

Öğretmenlerim

7

2%

 

0

0%

7

2%

Diğer kişiler

247

83%

 

11

100%

258

83%

Genel Toplam

299

100%

 

11

100%

310

100%

 

Kadınlar cinsel şiddeti en çok “diğer kişiler” den görmektedir. Eş ve yöneticiler de kadınlara en çok cinsel şiddet uygulayan diğer kesimlerdir. Erkekler de cinsel şiddete en çok “diğer kişiler” tarafından maruz bırakılmaktadır.

 

 


Cinsel Şiddete Maruz Kalanlar Ne Yaptı?

Ne Yaptınız?

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Hiçbir şey yapmadım.

206

69%

8

73%

214

69%

Ailemin Yanına Gittim.

18

6%

0

0%

18

6%

Arkadaşlarımın Yanına Gittim.

29

10%

0

0%

29

9%

Mahkemeye Başvurdum.

12

4%

2

18%

14

5%

Karakola Başvurdum.

18

6%

1

9%

19

6%

Diğer.

45

15%

2

18%

47

15%

Genel Toplam

299

100%

11

100%

310

100%

 

Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar büyük çoğunlukla hiçbir şey yapmamıştır. En düşük oranda da mahkemeye başvurmuşlardır. Erkeklerde de hiçbir şey yapmayanların sayısı yüksektir. Hem kadınların hem de erkeklerin cinsel şiddete maruz kaldıklarında herhangi bir şikâyet yoluna gitmemeleri toplumsal baskı, hukuki süreçlerin uzun sürmesi ve bazı zamanlarda çözüm getirmemesine bağlanabilir.

Cinsel Şiddet Faili Gereken Cezayı Aldı mı?

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Evet, ama yetersiz bir ceza aldı.

12

4%

4%

Evet, Gereken cezayı aldı.

4

1%

1%

Hayır, hiçbir ceza almadı.

177

57%

59%

Diğer Yanıt

99

32%

33%

Yanıt yok

7

2%

2%

Erkek

11

4%

100%

Evet, ama yetersiz bir ceza aldı.

1

0%

9%

Hayır, hiçbir ceza almadı.

8

3%

73%

   Diğer Yanıt

2

1%

18%

Genel Toplam

310

100%

 

 

Failler büyük çoğunlukla cezalandırılmamıştır. Kadınları cinsel şiddete maruz bırakanların yalnızca%1’i cezalandırılmıştır.

 

Cinsel Şiddet Sonrası Herhangi Bir Tıbbi Veya Psikolojik Destek Alma Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Evet

9

3%

3%

Kısmen

4

1%

1%

Hayır

261

84%

87%

Diğer

21

7%

7%

Yanıt Yok

4

1%

1%

Erkek

11

4%

100%

Hayır

10

3%

91%

Kısmen

1

0%

9%

Genel Toplam

310

100%

 

Cinsel şiddete maruz kalan kadınların büyük ölçüde tıbbi ya da psikolojik yardım almadıkları ya da alamadıkları görülmektedir. Yardım alan kadınlar küçük bir kitleyi oluşturmaktadır. Erkekler de yüksek oranda yardım almamıştır.


Kadın Haklarının Farkındalığı

 

 

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın

Erkek

Genel Toplam

Kadın Oranı

6284 Sayılı Kanun

Hiç Duymadım

99

26

125

9%

11%

10%

79%

İyi Biliyorum-İnceledim

202

25

227

19%

11%

17%

89%

Kısmen Biliyorum

751

169

920

70%

73%

71%

82%

Yanıt Yok

17

13

30

2%

6%

2%

57%

İstanbul Sözleşmesi

Hiç Duymadım

15

4

19

1%

2%

1%

79%

İyi Biliyorum-İnceledim

503

82

585

47%

35%

45%

86%

Kısmen Biliyorum

542

138

680

51%

59%

52%

80%

Yanıt Yok

9

9

18

1%

4%

1%

50%

CEDAW

Hiç Duymadım

451

96

547

42%

41%

42%

82%

İyi Biliyorum-İnceledim

132

10

142

12%

4%

11%

93%

Kısmen Biliyorum

475

118

593

44%

51%

46%

80%

Yanıt Yok

11

9

20

1%

4%

2%

55%

 

Genel Toplam

1069

233

1.302

100%

100%

100%

82%


Kadın ve erkekler en çok “İstanbul Sözleşmesi”nden haberdardır. 6284 sayılı Kanun da kısmi olarak en çok bilinen hukuki düzenlemeyi oluşturmaktadır.

 

Cinsel Şiddete Maruz Kaldığınızda Nereye Başvurursunuz?

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

1.069

82%

100%

Alo-183

75

6%

7%

Diğer

224

17%

21%

Mahkeme

191

15%

18%

Polis-jandarma

435

33%

41%

ŞÖNİM

87

7%

8%

Yanıt Yok

57

4%

5%

Erkek

233

18%

100%

Alo-183

5

0%

2%

Diğer

45

3%

19%

Mahkeme

51

4%

22%

Polis-jandarma

83

6%

36%

ŞÖNİM

8

1%

3%

Yanıt Yok

41

3%

18%

Genel Toplam

1.302

100%

 

 

Kadınlar cinsel şiddete maruz kaldıklarında en çok polis ve jandarmaya başvurmaktadır. En az başvurdukları mecra ise Alo-183 hattıdır. Erkek katılımcılar da cinsel şiddet karşısında ilk önce polis ve jandarmaya başvurmuşlardır.

 

 

 

 

Cinsel Şiddete Maruz Kalanların Eğitim Durumların Göre Dağılımı

 

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Doktora

12

4%

4%

Lisans

243

78%

81%

Lise altı

1

0%

0%

Lise veya dengi

1

0%

0%

Master

36

12%

12%

Ön lisans

6

2%

2%

Erkek

11

4%

100%

Lisans

10

3%

91%

Master

1

0%

9%

Genel Toplam

310

100%

 

 

Kadınlar arasında cinsel şiddete en yüksek oranda lisans mezunu kadınlar maruz kalmıştır. Onları izleyen kadın grubu ise master mezunlarıdır. Lisans mezunu erkekler de erkekler arasında en fazla cinsel şiddet ile karşı karşıya kalan gruptur.


Cinsel Şiddete Maruz Kalanların Yaş Grupları Dağılımı

 

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

20-30 Arası

20

6%

7%

31-40 Arası

126

41%

42%

41-50 Arası

117

38%

39%

51-60 Arası

35

11%

12%

60 üzeri

1

0%

0%

Erkek

11

4%

100%

20-30 Arası

2

1%

18%

31-40 Arası

1

0%

9%

41-50 Arası

5

2%

45%

51-60 Arası

2

1%

18%

60 üzeri

1

0%

9%

Genel Toplam

310

100%

 


Kadınlar en fazla 31-40 yaş arasında cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 41-50 yaş arasında bulunan kadınlar ise en çok cinsel şiddet gören bir diğer kadın grubudur. Erkeklerde ise 41-50 yaş arasında bulunan grup, cinsel şiddete en fazla maruz kalmıştır.

Cinsel Şiddete Maruz Kalanların Medeni Durumu

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Bekâr

118

38%

39%

Diğer

20

6%

7%

Evli

161

52%

54%

Erkek

11

4%

100%

Bekâr

2

1%

18%

Evli

9

3%

82%

Genel Toplam

310

100%

 

 

Evli kadınlar cinsel şiddete yüksek oranda maruz kalmaktadır. Evli erkekler de erkek katılımcılar içinde cinsel şiddete en çok maruz kalan gruptur. Bekâr kadınların da cinsel şiddet ile karşı karşıya kalma oranları, bekâr erkeklerden yüksektir.


Cinsel Şiddete Maruz Kalanların Unvanlarına Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

Akademisyen

17

5%

6%

Diğer

4

1%

1%

Eğitim Yöneticisi

6

2%

2%

İdari Personel

13

4%

4%

Öğretmen

245

79%

82%

Rehber Öğretmen

14

5%

5%

Erkek

11

4%

100%

Öğretmen

10

3%

91%

Rehber Öğretmen

1

0%

9%

Genel Toplam

310

100%

 

Kadınlar içinde en çok öğretmenler cinsel şiddete maruz kalmıştır. Akademisyen kadınlar en çok cinsel şiddet gören bir diğer kadın kategorisini oluşturmaktadır. Erkek öğretmenler de cinsel şiddet mağduru olmuşlardır.

Cinsel Şiddete Maruz Kalanların İşyerlerine Göre Dağılımı

 

Sayı

Oran (1)

Oran (2)

Kadın

299

96%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

21

7%

7%

İlkokul

77

25%

26%

Lise ve Dengi

94

30%

31%

Okul Öncesi Eğitim

27

9%

9%

Ortaokul ve Dengi

53

17%

18%

Yüksek Öğretim-Üniversiteler

27

9%

9%

Erkek

11

4%

100%

İl-İlçe-Bakanlık-Diğer

1

0%

9%

İlkokul

4

1%

36%

Lise ve Dengi

2

1%

18%

Ortaokul ve Dengi

4

1%

36%

Genel Toplam

624

100%

 

 

Lise ve dengi okullarda çalışan kadınlar, cinsel şiddete en çok maruz kalan kadın kitlesidir. Onları ilkokul ve ortaokul ve dengi okullarda çalışan kadınlar izlemektedir. İlkokul ve ortaokul ve dengi okullarda çalışan erkek katılımcılar, erkekler içinde yüksek oranda cinsel şiddet mağduru olmuşlardır.


Emoji ile tepki ver!

Bu Haberi Paylaş :


Benzer Haberler
    0 Yorum
  • Yorumu Gönder
  • Diğer Yorumlar (0)